Nieuws van de diaconie

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die in de afgelopen periode geld in de collectezak hebben gedaan. Ook via het rekeningnummer van de Diaconie hebben we gulle giften ontvangen. En dat is goed nieuws. We hebben het bedrag van vele collectes hierdoor kunnen verhogen! Zeker omdat de geselecteerde doelen het geld goed kunnen gebruiken. Het geeft ook een gevoel van verbinding en betrokkenheid in een tijd waarin afstand de norm is. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt.

 

Ook in de komende periode kunt u uw giften blijven overmaken op het rekening nummer van de Diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.  En als u voor een speciaal doel wilt geven, dan kunt u dit in de omschrijving er bij zetten. Alvast hartelijk dank.

 

Collecten in oktober

Op 4 oktober is er weer een Zin in…. dienst. Zoals inmiddels gebruikelijk is, bepaalt de Zin in… groep zelf de bestemming van deze collecte.

 

Op 11 oktober collecteren we voor de eigen diaconie. Maandelijks ontvangen we vele verzoeken van organisaties voor een financiële bijdrage. Ver weg en dichtbij. We proberen zoveel mogelijk doelen te steunen en daar is geld voor nodig. Daarom willen wij deze collecte ook van harte aanbevelen!

 

Op 18 oktober collecteren we voor Dorcas. In Europa en daarbuiten leven mensen die van een schamel inkomen moeten rondkomen. Een voorbeeld van hen is Raisa. Ze is 83 jaar en woont verafgelegen op het platteland van Moldavië. Ze ziet enorm op tegen de winter. De wegen zijn modderig of liggen dan vol met sneeuw. Raisa wil er graag voor haar buurvrouw Gizby zijn. Gizby is 90 jaar en erg ziek. Daarom ligt ze hele dagen op bed. Maar ja, Raisa is zelf slecht ter been en moet rondkomen van amper 90 euro per maand. Er is geen geld om kolen voor de kachel te betalen. Is er iemand die haar kan helpen? De overheid in Moldavië zegt dat Raisa’s familie maar moet bijspringen. Maar de familie woont ver weg. Dat maakt Raisa verdrietig en nog meer eenzaam………

 

Dorcas Hulp & Ontwikkeling trekt het lot van deze vrouwen aan. Niet alleen dezer winter maar ook daarna. Er komt nu regelmatig een sociaal werker langs die op hen let en bemoedigt. Daarmee valt een last van Raisa’s schouders: ze kan de zorg voor haar buurvrouw nu loslaten. Daarnaast bezoekt ze regelmatig de activiteiten van Dorcas. Zo ontmoet ze nieuwe mensen uit haar omgeving met wie ze haar verhaal kan delen. Daarnaast stimuleert Dorcas de lokale overheid om opnieuw te bekijken of toch hulp mogelijk is. De inzet van Dorcas is om verandering te bewerkstelligen die blijvend is. Hun ambitie is om nog meer mensen te bereiken in Oost Europa maar ook in het Midden Oosten en Afrika. Zelf moet ik hierbij denken aan een reis die in een paar jaar geleden met mijn volleybalteam heb gemaakt naar Roemenië. Ook daar zie je met eigen ogen dat veel mensen het moeilijk hebben en rond moeten komen van weinig geld. We moeten oog hebben voor onze naasten, ver weg en dichtbij. Laten we het werk van Dorcas ondersteunen en gul geven.

 

Op 25 oktober collecteren we voor Artsen zonder Grenzen. Deze organisatie wil het verschil maken tussen leven en dood. Artsen zonder grenzen werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch. De organisatie biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. De zorg varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Ze begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld en bieden psychosociale hulp in mentaal zware situaties. Dit doen ze onafhankelijk van politieke, economische en religieuze belangen. Gewoon omdat er mensen zijn die niet zonder de hulp van Artsen zonder Grenzen kunnen. Ze doen dit met giften en geld van donateurs. We hopen dat velen van ons het werk van deze organisatie financieel willen ondersteunen.

Als bemoediging brengt de Diaconie iedere maand namens de gemeente een kaart naar een gemeentelid en of familie.