Nieuws van de Diaconie

Gelukkig komt er weer wat ruimte in de strakke regels rondom de Corona. Maar hoe gaat alles zich nu ontwikkelen? Kunnen we binnenkort weer samen komen, ook al is dit in kleine groepen? We kunnen in ieder geval weer ergens naar uit kijken. Zeker voor onze gemeenteleden die het contact het anderen en de samenkomsten missen.

In de tussentijd heeft de diaconie ook niet stil gezeten. Op de achtergrond gaat ons werk door. Zo hebben we in het kader van ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ een paar grote bossen bloemen gebracht naar Talmahof en Hof van Smeden als dank voor het vele goede werk wat ze doen en gedaan hebben. Dit hebben we gedaan op verzoek van een gemeente lid. Hartelijk dank hiervoor. De bloemen en het gebaar werden zeer gewaardeerd.

Hoe zat het ook al weer? De diaconie heeft onlangs besloten om niet teveel geld op de bank te zetten, maar uit te geven aan goede doelen in de regio. Minder sparen en meer uitgeven in de regio! De volgende bestemmingen hebben een bijdrage ontvangen:

  1. Markehof in Marknesse.
  2. Leger des Heils, Emmeloord.
  3. De Ontmoeting in ons eigen dorp.
  4. Talmahof en Hof van Smeden.

Voor dit jaar nog een doel te gaan. Heeft u nog een suggestie? Stuur dan een mail naar familiebroos@kpnmail.nl of geef het door aan de Diaconie. Alvast bedankt.

Collectes: we rekenen op u!

De diaconie heeft in de afgelopen periode diverse doelen gesteund. Juist nu zijn meer mensen en organisaties afhankelijk van giften. Ook in de regio (zie eerder) zijn we actief. Aan de andere kant zijn er geen diensten waar we kunnen collecteren. Daarom willen we u vragen om voor de komende periode geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL90 RABO 0396 6351 21). De collecten op de zondagen in juni (7, 14, 21 en 28 juni) zullen wij gebruiken om onze diaconale doelen te kunnen blijven steunen.