Nieuws van de diaconie

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Op 9 februari staat de eerste collecte voor het Werelddiaconaat op het rooster: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. Eigenlijk staat deze collecte voor 2 februari op het rooster, maar dan hebben we Zin in…. Deze collecte moet in een agrarische omgeving als de Noordoostpolder aanspreken. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doe mee zodat boeren in Oeganda niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Op 16 februari collecteren we voor de Amref Flying Doctors, die werken aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. Amref Flying Doctors hebben de volgende aandachtsgebieden (meer info: www.amref.nl):

Mijn lijf, mijn leven: Gelijke rechten voor vrouwen en deze kunnen claimen zodat problemen als tienerzwangerschappenmeisjesbesnijdenis en het voortbestaan van kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.

Schoon Water, goede hygiëne: Vies drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt voor veilig drinkwaterriolering én veilige wc’s.

Meer goed opgeleide zorgverleners: Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners.

Medische zorg voor iedereen: Iedereen moet gebruik kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Amref werkt hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel waardoor medische zorg voor iedereen toegankelijk wordt.

Als diaconie hebben we afgesproken dat we iedere maand gaan collecteren voor een goed doel in de regio. Op 23 februari doen we dit voor de Voedselbank in Emmeloord. In Nederland wonen méér dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In een rijk land als Nederland zou dat toch niet mogen? De Voedselbank helpt om voedseloverschotten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen. Veel van de 44 miljoen producten die de Voedselbank in 2018 uitdeelde, werden gered van verspilling. Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. De Voedselbank in Emmeloord draagt hier aan bij. Een goed doel waar we met een warm hart voor mogen geven.

Tot slot

We hebben besloten om naast de bloemen op zondag ook iedere maand een kaart naar een gemeentelid te sturen die extra aandacht nodig heeft. Hiermee zijn we in januari van dit jaar begonnen.

 

Hartelijke groet, Jan Broos