Nieuws van de diaconie

December wordt ook wel de feestmaand genoemd. Wij zien uit naar het kerstfeest: de geboorte van Jezus Christus. Hij is het licht van deze wereld. De kerstperiode is traditioneel ook de periode voor familie, saamhorigheid en extra aandacht voor de mensen om ons heen.

Toch zijn er op de wereld veel mensen die juist in deze periode aandacht en geborgenheid moeten missen. Dit geldt specifiek voor kinderen in de knel. Tijdens de adventszondagen willen we daarom de collecten besteden aan projecten bestemd voor projecten van Kinderen in de Knel.

Op 8 december is de collecte voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten hier iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider (partner Kerk in Actie) is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

  • Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
    • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
    • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vak training volgen.

Op 15 december collecteren we voor Jeugddorp De Glind. Hier kunnen getraumatiseerde en kwetsbare kinderen in de gezinshuizen herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

Op 22 december is de collecte voor de kinderen in Myanmar. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel etnische minderheden de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Op 29 december is de collecte bestemd voor de diaconie.