Nieuws van de diaconie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daar moet ik iedere keer aan denken als Kenneth een stukje schrijft in het kerkblad. Als jeugdouderling staat hij voor de opgave om onze jongeren iets mee te geven over kerk en geloof. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en deze kosten vaak geld. Omdat het jeugdwerk voor een gemeente van groot belang is, willen we op 10 november collecteren voor het eigen jeugdwerk. Van harte aanbevolen!

Op 17 november hebben we een zangdienst met Bant. Dan is de collecte voor de diaconie. Het is een tendens dat de inkomsten van de diaconie afnemen. Daarnaast heeft de diaconie door de ‘Zin in…’ diensten iedere maand een collecte minder. Om ons werk en alle (verplichte) afdrachten te kunnen voortzetten zijn inkomsten nodig. Maar nog belangrijker, ook de vele goede doelen verdienen blijvend onze aandacht. Vandaar dat we ook deze collecte van harte bij u onder de aandacht willen brengen.

Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een beladen dienst waarin we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar of eerder zijn overleden. Als het overlijden door ziekte of ouderdom steeds dichterbij komt, dan sterven we het liefst in onze eigen omgeving. Maar soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis te sterven. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan blijven. Het hospice “Bijna Thuis Huis” in Emmeloord is bedoeld voor mensen uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben, maar deze om welke redenen dan ook niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Om voor zorg in het hospice in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat er geen medische behandeling meer mogelijk is en dat de levensverwachting nog ongeveer 6 weken of minder is. Het waken in de “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaats vinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers. Een belangrijke vorm van zorg die wij graag financieel ondersteunen.

Tot slot wil ik Gerda Jonker bedanken voor haar maandelijkse bijdrage vanuit de diaconie.

Hartelijke groet,               Jan Broos