Nieuws van de diaconie

Bij het dopen ontvang je het visje, na het overlijden ligt er de steen met je naam op de gedenktafel en daartussen in ontvang je bijna elke maand ons kerkblad de Schakel, met die woorden namen we tijdens de startdienst afscheid van de kerkenraad. Maar ik denk dat we meer krijgen dan het visje, de steen én elke maand de Schakel. Als we omzien naar elkaar, de bloemen op zondag bij een gemeentelid brengen ontvangt iemand de bloemen, maar de gever de dank voor het omzien en de aandacht. En ik hoor Gerard zeggen dat we af en toe een brief of telefoontje ontvangen na het storten van een collecte opbrengst. Niet altijd tastbaar maar zeker niet minder belangrijk, we ontvangen waardering, onder andere in het ambt bij de diaconie.

Nu in deze schakel aan mij de nobele taak om jullie nog 1 keer te informeren om daarna de pen over te dragen aan ons nieuw kerkenraads lid Jan Broos. Een spetterend slot, nou hoe spetterend wilt u het hebben? Een collecte opbrengst van €355,- ! Dat is nog eens een opbrengst waar je u tegen zegt! En nu vraagt u zich misschien af APDK? APDK Association for the Physically Disabled of Kenya, een organisatie die oa een rehabilitatiecentrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Mombassa, Kenya heeft, waar Annelies 3,5maand stage heeft gelopen en waar tijdens de huwelijks dienst van Annelies en Rudi voor gecollecteerd werd, geweldig toch? Het vermelden in het kerkblad zeker waard.

In oktober zullen we collecteren voor Cordaid, een organisatie die op komt voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Laten wij een steentje bijdragen.