Nieuws van de diaconie

Bouw de kerk in Syrië weer op! De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, en zo’n 14 miljoen mensen dien in armoede leven. Dat is de trieste balans van 8 jaar oorlog in Syrië. 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger word in Syrië , keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in actie steunt de kerken in Syrië, Helpt u mee?? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Daarom collecteren we 29 september voor WederopbouwSyrië