Nieuws van de diaconie

Komende maand hebben wij ook weer nieuwe doelen gevonden om te steunen met een collecte. Een daarvan is Mercy Ships, een internationale organisatie die medische en ontwikkelingshulp verleent in de armste landen in Afrika. Vanuit het geloof dat je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere minder ontwikkelde landen te helpen binnen de capaciteiten. Op internet meerdere verhalen over het werk wat Mercy Ships biedt, waaraan wij financieel een bijdrage kunnen leveren. De moeite waard om te lezen!

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zicht kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongeren training. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training  sterker in hun geloof. Wij willen met de Paascollecte mee bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.