Nieuws van de diaconie

Tijdens de Zin in Zondag van 3 maart zal er gecollecteerd worden voor Stichting Present NOP, dit is een vrijwilligers organisatie die het mogelijk maakt dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Samen met collega’s, je gezin, of vrienden je inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present NOP is een makelaar in vrijwilligerswerk welke we een warm hart toe willen dragen.

Dit jaar zullen we onze biddag collecte houden voor boerenfamilies in Kameroen. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De ervaring en kennis die door boeren generaties langs is opgebouwd, is niet meer voldoende om met de veranderingen in klimaat om te gaan.  Een mislukte oogst betekend niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan zaaizaad voor het volgende seizoen. De Lutherse Broederkerk helpt boeren met zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken en om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen.