Nieuws van de diaconie

Op zondag 3 februari staat landelijk op de Kerk in Actie kalender de collecte voor het Werelddiaconaat. Omdat 3 februari een ‘Zin In -dienst’ betreft hebben we er voor gekozen de collecte voor het Werelddiaconaat een week later te houden. Deze collecte voor het werelddiaconaat is bestemd voor Bangladesh.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven en ander wereld diaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie ovv collecte Werelddiaconaat februari. . Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Bij velen wellicht bekend en toch gaat het de laatste maanden regelmatig verkeerd, reden om het hier te benoemen: de collectezakken.

We zijn gewend om in de zondagsdiensten 2 collectes te houden. De eerste is gebruikelijk voor de diaconie, dit betreft de Groene collecte zak, de tweede collecte voor de kerk, daar hoort de Rode zak bij.

Helaas in aanreiken of doorgeven wordt dit wel eens verwisseld, daarom: Diaconie = Groen, Kerk = Rood, dan maakt de volgorde niet uit..