Nieuws van de Diaconie

Net als alle jaren hebben we namens de beide kerken oudere, alleenstaande en zieke gemeenteleden, parochianen en dorpsgenoten een Kerstgroet gebracht. Een gebaar wat we mét elkaar en vóór elkaar mogen doen, de kerntaak van de diaconie, er zijn en omzien naar elkaar. Ik bid dat we dat ook in 2019 er mogen zijn en om mogen zien naar elkaar, voor mensen dichtbij in onze gemeente, in ons dorp, in de Noordoostpolder, maar ook voor mensen ver weg, in andere delen van de wereld. Dat we met elkaar ons steentje bijdragen en een ieder mag ervaren dat hij of zij er niet alleen voor staat.