Nieuws van de diaconie

Meerdere jaren op rij collecteren we met Kerst voor kerk in actie, voor Kinderen in de knel.

Zo ook dit jaar. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten, dit jaar het project ‘Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon’.