Nieuws van de diaconie

Van de Rudolphstichting hebben we een bedank brief ontvangen voor de gift die we als gemeente hebben overgemaakt. Onze financiële steun komt ten goede aan een groep kwetsbare kinderen, namelijk kinderen die niet meer thuis wonen. De Rudolphstichting zet zich er voor in dat elk kind veilig en zo gewoon mogelijk op kan groeien. Ze doen dat in Jeugddorp De Glind en door landelijk het uit huis plaatsen van kinderen in gezinshuizen te bevorderen.

 De collecte die we op 11 november inzamelen zal worden gedoneerd aan Medair, en is bestemd voor de opbouw van de Filipijnen. Zaterdag 15 september raasde tyfoon Mangkhut met een verwoestende kracht over de Filipijnen en liet een spoor van vernielingen achter. De windsnelheden bereikten meer dan 250 km/uur en naar schatting lopen 4,3 miljoen mensen gevaar, vooral kwetsbare families. Oogsten zijn verloren gegaan en huizen verwoest, waardoor mensen in hun bestaan bedreigd worden. Verder landinwaarts zijn er overstromingen en aardverschuivingen.

Mangkhut is de zwaarste tyfoon in het land sinds 2013. Toen maakte tyfoon Haiyan meer dan 6300 slachtoffers en raakten miljoenen mensen dakloos. Het internationale noodhulpteam van Mesair is naar de Filipijnen vertrokken om de situatie ter plaatse te onderzoeken en waar nodig hulp te verlenen. Het noodhulpteam bestaat uit experts op het gebied van onderdak, logistiek, communicatie en nooddistributie. €75,- betekend een noodonderdakpakket voor een familie. Help mee en geef voor de opbouw van de Filipijnen.