Nieuws van de diaconie

Een warme droge zomer, het heeft invloed op ons deze dagen. Wat de gevolgen zullen zijn en of al dat water nu alsnog komt en wat daar dan gevolgen weer van zijn… Ik overzie het niet. Wat de gevolgen voor boeren en tuinders hier in de polder zijn, geen idee.. Er is hard gewerkt om de akkers te beregenen, de oogst zal minder groot zijn, maar wellicht is de prijs daardoor hoger, maar hoe het er voor een ieder onder de streep uit ziet heb ik geen idee van. Maar dit is wel het geen de diaconie mee te maken heeft. Meestal heel ver weg, waterputten helpen bouwen, mensen financieel ondersteuning bieden na mislukte oogst. De zorgen die we hier nu hebben is niet te vergelijken met de ellende ver weg. Toch is het goed in onze eigen polder, in ons eigen dorp ook om te zien naar elkaar.

Omzien naar elkaar op een heel ander vlak, is de zorg voor de stervende mens. In de Noordoostpolder is een groep vrijwilligers actief die waakt bij terminaal zieken. Wellicht kent u het Bijna Thuis Huis in Emmeloord, maar er zijn ook vrijwilligers die thuis de mantelzorgers ondersteunen in de zorg voor een zieke in de laatste fase van het leven, de Terminale Thuishulp (TTH). De vrijwilligers waken dan van 23.00 tot 7.00 zodat naasten kunnen rusten. En soms bieden ze ook overdag hun diensten aan, zodat de mantelzorger de zorg thuis vol kan blijven houden en de zieke mens thuis kan blijven en thuis kan sterven. De stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij thuis bieden. Daarom willen wij ze een donatie doen en voor de TTH collecteren op zondag 9 september.

Een hartelijke groet,  Gerda Jonker