Nieuws van de diaconie

Op 22 juli zullen we collecteren voor de Rudolphstichting. Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis. Want in het gewone gezinsleven ligt een belangrijke, genezende kracht. Gezinshuisouders bieden aan drie tot zes kinderen structuur en veiligheid en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Een gezinshuis ( in Nederland zijn er op dit moment zo’n 750) is huiselijk en professioneel tegelijk.

Jeugddorp de Glind is een dorp van 650 inwoners bij Barneveld.

Honderdtwintig uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis. Het is een gewoon dorp met 25 gezinshuizen. Het jeugddorp-project van 2018 is de bouw van drie duurzame gezinshuizen. Naasten liefde en duurzaamheid, kernwaarden van de Rudolphstichting. Een goed doel om een steentje aan bij te dragen denken wij!

Soms krijgen we ook een reactie terug als we collectegeld overmaken, Anne Daling bedankte ons voor de steun aan haar project bij Edukans en ook Melodica stuurde een bedankje, ze waren verrast en erg blij met onze gift!

 

Collecte opbrengsten:

20-05     Kerk in Actie, zending                    € 79,80

27-05     SHO                                                          € 45,79

03-06     De Ontmoeting, Luttelgeest      € 92,65

10-06     Diaconie                                                 € 45.79