Nieuws van de Diaconie

Ter inspiratie van Phil Bosmans:

Klein

Een beetje liefde

Kan als een druppel water zijn

die een bloem de kracht geeft

zich weer op te richten.

Een beetje liefde

Kan een mens genezen!

Een mens genezen

is hem helpen

de verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond

zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen

de tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

 

Collecte opbrengsten:

22-4   Bartimeus                                               € 58,20

29-4   Diaconie                                                  € 54,06

06-5   Missionairwerk                                      €  38,90