Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

13-9   Vredesweek         €84,40

20-9   Diaconie               €72,16

27-9   Het Rode Kruis    € 93,96

4-10   Diaconie               €53,36

De diaconie heeft vanuit onze gemeente een gift ontvangen van € 200,00. Hiervoor onze hartelijke dank.

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Harke en Trijntje Tuinhof (6-9), Aukje Lok (13-9),  Dirk Hoen en Stien Beihuizen en Evert en Petra de Boer (20-9), Leerlingen en leerkrachten basisschool de Rank (27-9),  Ans Roubos (4-10) en Mevrouw van Driel en Thea Gielleit ontvingen de bloemen vanuit de oecumenische dienst (11-10).

Jarige gemeenteleden in November:

Op 8 november hoopt mw Vonk haar 78e verjaardag te vieren, Mw Vonk van Harte Gefeliciteerd en we wensen u een mooie verjaardag toe.

Hartelijke groet namens de Diaconie,

Gerda Jonker