Nieuws van de Diaconie

In oktober heeft de diaconie een gift gedaan aan het werelddiaconaat van €75,-

Collecte opbrengsten:

30-10 House of Joy                              €96,45

6-11 najaarszending                             €85,06

13-11 diaconie                                       €44,20

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

23-10  Familie Koning, 30-10 Familie Huisjes, 6-11 Jouke en Janke de Roos, 13-11 Piet en Tjike Tilma, 20-11 Jan Krol

Jarige gemeenteleden in december zijn:

Dhr Piet Tilma hoopt 15 december zijn 78e verjaardag te vieren, dhr Harke Tuinhof is op 21 december jarig en viert dan zijn 74e verjaardag. Beiden Gods Zegen in een nieuw levensjaar.

Hartelijke groet,

 

Gerda Jonker