Nieuws van de Diaconie

Hoewel de taakverdeling binnen de kerkenraad veranderd en onze vergader structuur is gewijzigd, blijft het voorzien van informatie vanuit de diaconale hoek voorlopig mijn taak en zal dit stukje als van ouds zijn.

Collecte opbrengsten:

4-9     SHO                                          € 35,28

11-9   vredesweek.                             €47,15

18-9  Mensen kinderen                      €66,13

25-9 Stichting Vrienden van Talma    €88,80

2-10  de Ontmoeting                          €163,72

9-10  Diaconie.                                    €55,59

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

11-09 dhr en mw Fossen, 18-09 mw Ina Lageweg, 25-09 dhr Wisse en mw De Graaf, 2-10 mw Verhage, 9-10 fam Oosten

Jarige gemeenteleden in november zijn:

Mw Vonk hoopt op 8 november haar 79e verjaardag te vieren. We wensen u een mooie dag en gezondheid voor het nieuwe levensjaar toe.

Hartelijke groet,

 

Gerda Jonker