Nieuws van de diaconie

Zondag 1 april zal er een collecte gehouden worden voor ‘Stichting BenefietvoorNOP’ , dit is een jonge zogenaamde  “goede doelen” organisatie. Het kader waarbinnen De Stichting is opgericht is de zorg om elkaar en de betrokkenheid bij elkaar binnen de mooie Noordoostpolder. Daar geeft ze invulling aan door het organiseren van activiteiten om goede doelen binnen de grenzen van de Noordoostpolder mogelijk te maken.

Op de website van de Stichting is te lezen dat er momenteel 2 lopende projecten zijn, te weten een inzamelingsactie voor een rolstoel bus voor Mathijs en een actie voor de binnen tuin van Talmahof. Kijkt u op de site voor meer informatie?

Een lokaal doel wat we een warm hart willen toedragen middels de collecte 1e Paasdag.

Collecte opbrengsten:

18-2   Collecte Missionair werk                 € 80,20

25-2   Diaconie                                                 € 50,40

4-3     Voorjaarszending week                   € 49,45

11-3     Binnenlandsdiaconaat                   € 47,45

18-3    Kerk in Actie                                       € 55,85

 De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

18-2 mw. Lageweg, 25-2 dhr. Wisse, 4-3 Familie Westenbrink, 11-3 Familie de Vries, 18-3 Henco Bouma

 Jarige gemeente leden, 

Op 10 april hoopt mw. Trijntje Tuinhof haar 75e verjaardag te vieren.  Mw. Ina Lageweg hoopt 12 april haar 83e verjaardag te vieren! Beiden een goede verjaardag toegewenst.

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker