Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

14-01     Dorkas                                                                 €   46,35

21-01     Oecemenische dienst                                   € ?

28-01     SHO                                                                      €   44,50

04-02     Werelddiaconaat                                            €   48,65

11-02     Educans / project Anne Daling                   € 286,10

 Vanuit de diaconie is besloten om het project van Anne Daling extra te steunen en het collectebedrag aan te vullen tot het bedrag van €350,-                                        

 De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

14-1 dhr. Henk Baartse,  21-1 Mw. van Driel,  28-1 Harmke van Heugten, 

4-2 Eline de Vries,  11-2 Jannie Kamminga en Sjoukje de Feijter

 Jarige gemeente leden, 

15 Maart hoopt mw. Stien Beihuizen haar 76e verjaardag te vieren. 22 Maart is  dhr. de Boer (Schoolstraat) jarig en hoopt dan zijn  84e verjaardag te vieren. Dhr. van Maldegem hoopt de mooie leeftijd van 89 jaar te behalen op 29 maart.

Allen een gezegende verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst!

 Een hartelijke groet,

Gerda Jonker