Nieuws van de Diaconie

Nu ik aan het einde van het jaar 2017 dit stukje schrijf hebben we net de kerstattenties ingepakt en klaar gemaakt om bij zieke, alleenstaande en 75+ dorpsgenoten rond te brengen. Een mooi gebaar van omzien naar elkaar. Bij deze attentie ontvangen de mensen een Elisabethbode en een ieder die dat wil kan er eentje meenemen uit de kerk. Daarin staat het volgende gedicht van H.Stufkens. Dat we als diaconie, als kerk, als mens ook in het nieuwe jaar licht en liefde met elkaar mogen delen.

Steek een kaars aan in het duister.

Laat het Licht toe in je hart.

 

Maak je handen niet tot vuisten.

Streel maar zacht wat is verhard.

 

Steek een kaars aan in het duister

en zaai vrede waar je gaat.

Steek je hand uit en luister

naar de mens die naast je staat.

 

Steek een kaars aan in het  duister,

eer wat kwetsbaar is en klein.

Ga geduldig tot het uiterst,

laat waar jij bent liefde zijn.

 

Collecte opbrengsten:

26-11 Samenwerkende Hulp Organisaties            € 57,95

3-12 Medair                                                                   € 67,75

10-12 Diaconie                                                                € 83,00

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

26-11  Durk en Jitske Grovenstein, 3-12 dhr. Huub Fossen, 10-12 fam. de Vries (Blankenhammerweg)

Jarige gemeente leden, 

In januari zijn er mensen jarig, maar niet van gemeenteleden boven de 75 jaar. Deze maand dus geen namen, wel een ieder die jarig is een fijne verjaardag toegewenst!

Een hartelijke groet,  Gerda Jonker