Category: Predikant

Blinde vlekken

Een nieuwjaarswens voor het komende jaar en uitleg over de titel van het stukje; blinde vlekken.

Het geheim van een oud adventslied of: liturgie met een knipoog.

Uitleg over het geheim van een oud adventslied.

Het vlindertje

De laatste zondag van november is weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is, zoals ieder jaar weer blijkt, een beladen zondag. We steken kaarsen aan ter gedachtenis van overleden gemeenteleden.

We steken ook een kaars aan ter gedachtenis van overleden dorpsgenoten. Op dit moment overleggen we nog hoe we dat zullen doen. …

Continue reading

De kerk in ‘t nieuwe land (2)

Deel 2 over het oude kerkblad “De kerk in ‘t nieuwe land”. Deel 1 is in het september-nummer gepubliceerd.

De kerk in ‘t nieuwe land (1)

Een uitleg over het oude kerkblad; de start van het kerkleven in de Noordoostpolder.

Het is zomer !

Een kleine overweging van onze predikant over de periode waarin we ons nu bevinden: DE ZOMER

De werkgroep eredienst en kerkmuziek.

Een uitleg over een taak voor een predikant buiten de eigen gemeente.

De Trooster

Paastijd; de tijd tussen het feest van Pasen, het feest van de opstanding van de Heer en de weg naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

De werkgemeenschap

Een uitleg over de werkgemeenschap voor predikanten uit de Noordoostpolder en Urk.

Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen. In vier diensten zullen we er bij stilstaan; Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Load more