Categorie: Koor

Scholenbouw in Nepal, Stichting Studentenproject Nepal organiseert Benefietconcert

In januari en februari zijn twee concerten gepland, in Emmeloord en op Urk.

In Emmeloord op zondag 22 januari om 15.00 uur in De Fontein met medewerking van het orkest ‘Melodica’ en het mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ o.l.v. Jaap Kramer.

Dhr. Sytse Jansma, recent drie weken in Nepal geweest, vertelt uit eigen ervaring een bijzonder verhaal.

Voor Urk is de datum nog niet vastgelegd.

Wij willen iedereen een mooi concert aanbieden. Ook mensen die slecht ter been zijn, ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Voor deze mensen kan desgewenst voor vervoer gezorgd worden.

 

De collecteopbrengst komt, na aftrek van de kosten, geheel ten goede aan het project.

De Stichting heeft al 7 scholen gerealiseerd waar 2000 kinderen onderwijs krijgen. Graag wil de stichting het project uitbreiden. Maar daarvoor is veel geld nodig. Daarom is onze vraag of u een financiële bijdrage wilt leveren om realisatie van de plannen om de vernielde scholen weer aardbevingsbestendig op te bouwen mogelijk te maken.

Onze grote wens is om de kinderen in Nepal weer een veilige plek te bieden waar zij naar school kunnen gaan.

Uw donatie kunt u overmaken op Rabobank nr: NL96RABO0386566607- ten gunste van Stichting Hulp Nepal , Noordoostpolder – Urk.

De donaties worden vermeerderd met maar liefst 50% door De Wilde Ganzen. De giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Het gaat niet om het grote, niet om het kleine. Het gaat er om wat je geeft vanuit je hart!

Danjebat. (Dank u wel)

Coördinator: Klaas Ferbeek, tel. 0527- 613741 Emmeloord

Wilt u meer informatie over deze stichting, surf naar: http://www.studentenproject.nl

ZANGDIENST 23 OKTOBER: DEEL JE LEVEN, DEEL JE LIED!

1

Op zondag 23 oktober om 9.30 uur is er weer een zangdienst in de Bantsiliek, van en voor gemeenteleden uit Bant en Luttelgeest. Er is die zondag geen koor of band, zodat alle aandacht uitgaat naar de samenzang. We willen lekker veel zingen, onder begeleiding van organiste Corry van den Berg.

Daarom doen wij een beroep op u/jou:

Welk lied zou je in die dienst graag willen zingen?

Geef dat aan ons door (uiterlijk 12 oktober). Graag even met een korte motivatie erbij (is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd). Voorwaarde is wel dat het min of meer bekend is, zodat het gemakkelijk meegezongen kan worden. Het kan een lied zijn uit het nieuwe liedboek, maar andere dierbare liederen zijn ook welkom! Dan wel graag de tekst (en zo mogelijk ook de melodie) aan ons doorsturen.

NB Uit alle liederen die worden opgegeven maken wij als zangdienstcommissie zo nodig een keuze. Dat wil zeggen: als er te veel opgaven binnenkomen, of als er liederen zijn die op een of andere manier lastig zijn om in te passen in de liturgie.

Liederen opgeven via: ds Erna Lensink, email: dwlensink@kpnmail.nl, tel. 0320 215852

We hopen op een mooie en fijne dienst!

 

EL

Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!

Op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken weer een viering in de stijl van een Taizé-gebed in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

In een Taizé-gebed zijn stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten. Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren.

De liederen zijn kort, meestal bestaande uit één of twee zinnen, die vele malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we mensen die het leuk vinden om samen met het Taizé-koor Creil een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 30 maart, donderdag 7 april, en de woensdagen 13 april, 20 april en 11 mei. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord.

Omdat we een beperkt aantal repetitie-avonden hebben, zal ieder van de dirigent midi-bestanden toegestuurd krijgen om thuis al wat te kunnen oefenen. Wil je meezingen dan ben je van harte welkom!

Graag van tevoren even aanmelden bij de dirigent, Peter Kooij, tel. 271041, of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.

Na aanmelding worden de liederen toegestuurd.

The Passion live in Luttelgeest

passion

In de vorige ‘Kijk’ hebben jullie kunnen lezen dat wij een Passion gaan organiseren hier in Luttelgeest op Goede Vrijdag 25 maart. Het enige dat wij erover konden vertellen was dat wij zangers, spelers en muzikanten uit heel Luttelgeest zochten.

Wij kunnen jullie nu vertellen dat wij maar liefst 45 mensen op de been hebben gebracht: een megakoor/band/crew van jonge mensen tussen ongeveer 16 en 35 jaar! Wat een enthousiasme daar in die schuur bij Maes waar wij oefenen, de ene keer op een vrijdagavond, de andere keer op een zondagmiddag en ja, het groeit. Prachtige eigentijdse liederen, die mensen met plezier zingen, een indringend verhaal met spelers die je hart raken, een echte band met muzikanten met eigen instrumenten, mensen voor de kleding, meubelmakers die bezig zijn met decor en het maken van het verlichte kruis voor de fakkeloptocht door het dorp, kortom, wij zijn er bijna klaar voor en nodigen jullie allemaal graag uit om deze Passion samen te beleven!

We nemen u vanavond mee naar de stad Jeruzalem  zo’n tweeduizend jaar geleden.

Dit zijn de eerste woorden die de verteller vertelt aan het begin van The Passion. Willen jullie weten hoe het verder gaat? Kom dan op Goede Vrijdag 25 maart naar The Passion! Als jullie The Passion van de televisie kennen, dan weten jullie ongeveer wat voor muziek er klinkt en het verhaal zal wel bekend zijn. Toch weten wij zeker dat deze Passion jullie zal verrassen!

Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 uur        start fakkeloptocht bij het MFC aan de Sportstraat. De fakkeloptocht leidt in

rust door het dorp en brengt ons naar de RK kerk.

19:30 uur        aankomst RK kerk, vanaf dit tijdstip is de kerk open voor bezoekers

19:45 uur        aanvang voorstelling I

21:15 uur        einde voorstelling I

21:30 uur        kerk open voor voorstelling II

21:45 uur        aanvang voorstelling II

23:15 uur        einde voorstelling II

Kaarten

Kaarten voor reservering zijn gratis verkrijgbaar bij Fruitbedrijf Hoekstra, Verhage Fruit, Kapsalon By Marlou, Kapsalon Studio One in Luttelgeest en tijdens De Ontmoeting op donderdagochtend in De Bosfluiter. Deelnemers aan de fakkeloptocht betalen € 3,– voor hun kaartje inclusief fakkel. De fakkel wordt ter plaatse uitgereikt bij vertoning van hun ‘fakkelkaart’. Fakkels vanaf 12 jaar. Voor de kinderen tot 12 jaar wordt op de basisscholen samen met de kinderen een lichtje gemaakt.

Kosten

Er wordt geen entree gevraagd. Wel staat in de kerk een bus waar een bijdrage in kan worden gedaan voor de onkosten. Dit bevelen wij van harte aan, omdat wij proberen met eigen middelen dit evenement rond te zetten!

Organisatie The Passion:

Femmelien Klunder, Nelleke Verhage, Marijke van Vilsteren, Elseleen Wieten

aanvullende informatie Top 2000 kerkdienst

Sinds een paar dagen weten wij dat – jawel – FLEVOX UIT EMMELOORD ons gaat begeleiden. Dit is wel heel bijzonder en wij zijn zéér vereerd.

Graag willen wij allen verzoeken om ook te gaan stemmen via:

www.top2000kerkdienst.nl/luttelgeest

The Passion Luttelgeest

passion

 

Hé jij,

Ja. Jij. Houd jij van zingen? of vind je het te gek om een instrument te bespelen en dit aan ons Luttelgeestenaren te laten horen? Of ben je meer iemand die het leuk vindt om iets uit te spelen/voor te lezen, vind je sowieso Nederlandse popmuziek mooi om naar te luisteren of te zingen (Blöf, Marco Borsato, The Scene enz.) en als laatste, ben jij tussen de 16 en 30 jaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Op Goede Vrijdag, 25 maart gaan wij hier in Luttelgeest een Passion opvoeren. Die ken je vast wel van TV of misschien ben je er wel eens geweest! Maar als het daar kan, dan kan het ook in Luttelgeest. Wij maken een mooi koor van jongeren met goede, leuke en gezellige zangers en zangeressen, wij zorgen voor professionele begeleiding, dus daarbij zoeken we jou!

 

Wij beginnen in januari en oefenen aan het begin van de vrijdagavond, zo tot een uurtje of 21.30 uur; prima te combineren als je studeert en daarna nog uit wil.    Word enthousiast, vertel het je vrienden en geef je vóór 1 januari op bij Nelleke Verhage: enverhage@kpnmail.nl

De voorbereidingsgroep Passion

 

Femmelien Klunder

Nelleke Verhage

Marijke van Vilsteren

Elseleen Wieten

Kerstavond 24 december

Kerstliederen zingen in Luttelgeest……kerstavond gaan we met elkaar kerstliederen zingen in De Schakel, een soort Sing-In, een sfeervolle kerstavond voor kinderen, jongeren en ouderen, met veel kerstliederen, een gedicht en gebed……Weet u welkom!

We beginnen om half acht!

Omdat het een soort van Sing-In is, heeft iedereen de mogelijkheid om een lied per mail in sturen die hij/zij graag zou willen zingen, wanneer dit mogelijk is wordt het lied ingepast. Natuurlijk mogen ook de kinderen een lied sturen naar hvanmaldegemdijkstra@live.nl.  Dit kan t/m zondag 6 december. Dit is kort dag, maar het moet ook allemaal georganiseerd/geoefend worden.

kerstavondcommissie

Beam-sing

Onder de beamteamleden is er van gedachten gewisseld wat de mogelijkheden zijn van de beamer voor, tijdens en na de dienst.

Een veel gehoorde opmerking binnen de gemeente is dat er weinig opwekkingsliederen worden gezongen.

Om hier gehoor aan te kunnen geven hebben we het volgende bedacht.

Eenmaal per maand houden we beam-sing.

Tijdens het winterseizoen starten we een half uur voor aanvang van de dienst met het draaien van opwekkingsliederen. En we stoppen 10 minuten voor aanvang.

Dus start om 09.30 tot 09.50, daarna heeft de organist nog even de tijd om in te spelen.

De essentie ligt op het draaien van lofliederen, want wat is er nu mooier dan voor de dienst God te mogen lof zingen en zijn naam te eren.

De liederen zullen zoveel mogelijk met tekst geprojecteerd worden, want meezingen wordt zeer gewaardeerd.

Aan de reguliere dienst veranderd er verder niets, heb je niets met opwekking of vind je tien uur al aan de vroege kant, dan kom je gewoon op de normale tijd binnen wandelen.

In dit schrijven heb ik het  over opwekkingsliederen, maar ik kan me ook voorstellen dat je een prachtig lied kent uit bv. Johannes de Heer of een andere  evangelische liedbundel.

Ons lijkt het dan leuk om uw verzoeknummer te mailen naar het beamteam adres:

beamteam-luttelgeest@live.nl  U kunt natuurlijk ook altijd één van de beamteamleden aanschieten.

Wij zullen dan proberen aan uw verzoek te voldoen.

De eerste beam-sing zal gehouden worden op zondag 13 december.

Voor in de schakel bij het kopje kerkdiensten wordt het ook aangegeven.

 

Het beamteam

Zingen met……..

De eerste avond van het seizoen zit er op. Het was een leuke avond die muzikaal begeleid werd op het orgel door Rina de Jaeger. De volgende avond staat gepland op woensdag 9 december a.s. om 20.00 uur. Dit keer zal Gerrit de Roos plaatsnemen achter de toetsen om ons lekker te laten zingen.

 

Heb je je niet opgegeven en wil je toch graag meezingen, laat het dan even weten. Een mail naar hvanmaldegemdijkstra@live.nl is voldoende.

Tot 9 december 20.00 uur in de Schakel.

Hilda van Maldegem

Uitnodiging gelegenheidskoor Taizéviering

ZANGERS/ZANGERESSEN GEZOCHT!

Het is alweer een paar jaar een traditie:

Op 2e Pinksterdag, 25 mei 2015, zal er weer een viering in de stijl van Taizé plaatsvinden in de H. Michaëlkerk te Emmeloord, georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Voor de muzikale omlijsting zoeken we mensen die het leuk vinden om te zingen (4-stemmig) en samen met mensen van het Taizékoor Creil een gelegenheidskoor te vormen. Het koor wordt tijdens de viering begeleid door enkele instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats in de weken tussen Pasen en Pinksteren, op de woensdagavond in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen aan de Nagelerstraat te Emmeloord. De repetities beginnen op woensdag 8 april en zullen 6 of 7 avonden beslaan. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

De ervaring leert dat het bezig zijn met de liederen uit Taizé heerlijk is om te doen; de melodieën zingen lang na in je gedachten en je komt lichter uit de repetities vandaan!

Wil je meezingen dan ben je van harte welkom; wel graag van tevoren aanmelden bij de dirigent Peter Kooij, telefonisch op 271041 of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.

We hopen u/je te ontmoeten.

Laad meer