Categorie: Kinderoppas

Jeugdnieuws

Afsluiting provider.

Op 2 juni j.l. was de afsluiting van het Provider-seizoen. Eerst werden de jongeren welkom geheten in de sporthal in Bant. Daar werden ze opgewacht door Luuk Wissema van Lucky Wheels uit Emmeloord. Luuk is op vrij jonge leeftijd door een fout van een chirurg in een rolstoel beland. Hij vertelde de jeugd hoe het een strijd voor hem is geweest dat hij van de 1 op andere dag zijn benen niet meer kon gebruiken. Hij wilde niet meer verder leven. Toch raakte hem het feit dat een jonge jongen die een fataal ongeluk had gehad kort daarna overleed terwijl hij er van overtuigd was dat hij het zou overleven. Luuk besefte toen dat hij nog een kans om door te leven ook met een beperking. Op dat moment is hij er vol voor gegaan en is mensen gaan vertellen dat je altijd een leven kan hebben ook als je dit soort dingen overkomt. Zijn boodschap aan de jongeren is, ga op zoek naar wat je wel kunt in je leven en ga er voor, dan kun je voor de mensen om je heen ook een steun zijn en plezier in het leven hebben. Luuk heeft wel een uur lang zijn boeiende verhaal verteld aan de providerjeugd en zij hebben aandachtig naar zijn indrukwekkende verhaal geluisterd.

Daarna mocht iedereen een rolstoel pakken en oefenen hoe het is om in een rolstoel je te verplaatsen, dat ging iedereen goed af. Als afsluiting werd er een fanatiek rolstoelbasketbalwedtrijdje gespeeld. Het was een fantastische ontmoeting met Luuk Wissema en we zullen zijn verhaal zeker niet meer vergeten.

Daarna werden we uitgenodigd bij de familie Wester voor een afsluitende BBQ. Het was er heel gezellig en we hebben lekker gegeten. Ook namen we ” afscheid ” van Merel de Feijter, Loraine Verbeek en Marit Janse als verlatende Providerjeugd. Jullie zijn van harte welkom om de vervolgbijeenkomsten te komen volgen vanaf het nieuwe seizoen. Jullie zullen hier persoonlijk voor worden uitgenodigd.

 

Oppas.

Normaal gesproken is er tijdens de kerkdiensten geen oppas voor de aller kleinste jeugd die nog niet naar de kindernevendienst gaan. Toch bieden we de mogelijkheid aan, om oppas aan te vragen voor een dienst. Dit kunt u doen door het telefoonummer voor in de schakel te bellen of whatsappen en u kunt oppas aanvragen voor een bepaalde dienst. Wilt u deze aanvraag voor zaterdagmiddag 18:00 uur doen.

 

 Kindernevendienst.

Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die timmerman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld. Deze weken gaat het over Jezus en zijn dicipelen. Ze maken een storm op het meer mee, maar worden ze ook  door Jezus de dorpen ingestuurd om over God te vertellen. En dan komt er een dag dat er meer dan 5000 mensen te eten gegeven moeten worden. Wie gaat dat doen?…….

 

De jeugd heeft de toekomst!

Deze uitspraak is absoluut waar, zonder dat er baby’s worden geboren heeft deze wereld, de mensheid geen toekomst. Gelukkig wordt er elke 2 seconde een baby geboren wereldwijd, dat betekent 360.000 kinderen per dag erbij. Alleen in Nederland worden er al 500 baby’s per dag geboren. Met dit gegeven is het wel belangrijk dat we zuinig zijn op onze jonge aardbewoners. Als baby weet je nog niets en besef je nog niet waar je in terecht bent gekomen. Gelukkig heb je ouders en oudere mensen om je heen die vertellen hoe je eigenlijk kan of zou moeten leven om bijvoorbeeld gelukkig te zijn. Maar wat gaan we de jeugd dan vertellen? En wie bepaald nu wat er goed is voor de jeugd. Moeten we ze het misschien allemaal maar zelf uit laten zoeken of nemen we ze juist in bescherming en behoeden we ze voor gevaren. Ze groeien op en kunnen alles wat ze maar willen weten vinden op het internet door bijvoorbeeld te googelen. Maar ja, er is zoveel informatie en de één zegt dit en de ander beweert dat. Wat moet ik nou en wat is nou echt de waarheid of het juiste, de goede weg? Toch wel iets om over na te denken ook als dorpskerk. Jezus zegt ” IK BEN DE WAARHEID”  maar Hij zegt ook “IK BEN DE GOEDE WEG” en Hij zegt ” IK BEN HET LEVEN”. Wat bedoelt Hij daar nu precies mee? En waarom kan Jezus dat nou zomaar zeggen? Allemaal vragen de we aan kant zouden kunnen schuiven, maar je kunt ook zeggen, ik ga eens onderzoeken wie Jezus eigenlijk is en waarom heeft Hij deze uitspraken? Is dat wat we de jeugd mee moeten geven? De volgende keer zullen we hier verder op in gaan.

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 1 April. Het is dan Pasen en dopen. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin de schakel.

Kindernevendienst

In de 40-dagentijd hebben we de verschillende manieren gehoord,  hoe je voor elkaar kunt zorgen. Dit doe je natuurlijk niet alleen rond deze tijd van het jaar, maar je hele leven. Laten we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, daar waar nodig.

Na Pasen komt er in de hal een tafeltje te staan met wat kleurplaten, kleurtjes en tijdschriften. Soms zijn er minder dan 3 kinderen in de kerk. De kinderen kunnen dan het tijdschrift of de kleurplaat naar hun plekje meenemen en tijdens de dienst (preek) kleuren of lezen. De kleurplaat neem je mee naar huis en het tijdschrift leg je netjes terug voor de volgende keer. Er is dan geen nevendienst. Bij 3 kinderen of meer is er gewoon nevendienst.

Provider

Op 20 April wordt er voor de jeugd een running dinner georganiseerd. Ze gaan bij elkaar thuis eten en ze gaan een aantal vragen over het geloof beantwoorden. De ouders en/of jeugd gaan zelf koken. We beginnen rond 17.00 uur. De officiële uitnodiging en de vraag wie wil er koken komt binnenkort over de app.

Bijbels koken

We hebben een mooi en goed seizoen gehad. Veel lekkere dingen gegeten, gezellig bij gekletst, maar ook uit de bijbel gelezen, gepraat over het geloof en een dienst voorbereidt. Nu alleen nog een spectaculaire laatste keer.

Dorpskerkenoverleg Jeugdplatform

Ongeveer drie keer per jaar komt het jeugdplatform bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden hoe het met de jeugd in de dorpen gaat, wat er in de dorpen te doen is en wat ervaren we als lastig.

Op de gemeenteavond heb ik uitleg gegeven hoe we (in de toekomst) de jeugddiensten willen invullen. Nu wil ik aandacht geven aan twee items waar de jeugd naar toe kan gaan. Deze items worden interkerkelijk georganiseerd. En is dus bedoeld voor alle jeugd uit de polder.

EO-JONGERENDAG

De EO-jongerendag is op zaterdag 26 mei in het Gelredome. Vanuit Emmeloord rijdt er elk jaar een bus naar de EO-jongerendag. Een retourtje kost €7,50. Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan. Op www.vbg-emmeloord.nl vind je alle info.

THE GOD STORY

The God Story (onderdeel van Jeugd met een Opdracht) komt op 19 & 20 Oktober 2018 naar Emmeloord. Door een eigentijdse vorm wordt het evangelie op een sprekende en relevante wijze gebracht in een grote tent. In voorbereiding op deze campagne wordt intensief samengewerkt met kerken uit de NOP en omgeving.

Houdt deze datum alvast vrij in de agenda:

19 oktober voor de volwassenen

20 oktober voor de jeugd

Kun je niet wachten, op 6 April wordt The God Story ook gedaan in Kampen. En het promofilmpje kun je bekijken op www.thegodstory.org

Wil je graag actief meedoen om dit event mogelijk te maken. Geef je dan op voor de trainingsdagen 18 juni, 25 juni en 2 juli bij wouterfaber68@gmail.com (hier zijn wel kosten aan verbonden).

Later nog meer info hierover.

“Become part of the story that changed millions”.

Tot slot een groet van de jeugdouderling Sjoukje

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 5 en 19 november. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin “De Schakel”.

 

Kindernevendienst

Met de nevendienst willen we weer meedoen met “SIRKELSLAG kids”. Het is op vrijdagavond 17 november  om 19.15 uur in de schakel. Het thema van dit jaar is ‘Geef Hoop’. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de interactieve en spannende spellen heen.

Zit je in groep 7 of 8 van “de Rank” of “de Klipper” geef je dan op bij mij. Dat kan door het gewoon te zeggen als je me ziet, maar ook via de mail: sjoukje5@planet.nl  Alleen als er 6 jongeren meedoen kan het doorgaan.

 

Provider

De start van het seizoen is alweer geweest. Met het spel in de polder staat een kerk en een Amerikaanse picknick.

De volgende activiteit staat gepland op 19 november. Deze keer gaan we naar de kerk van Bant waar het een uurtje feest is.

In Bant wordt nu al voor het derde jaar op deze manier een uurtje kerk ingevuld voor de basisschool kinderen en hun (groot)ouders. Omdat er bij de kindernevendienst weinig kinderen zijn, is er voor deze mooie variant gekozen. Erg leuk voor jonge ouders met kinderen om een keer mee te maken.

Met provider volgen we gedeeltelijk de dienst en hebben we speciaal voor de provider jeugd een apart programma gemaakt. Officiële  uitnodiging volgt nog via de app.

 

Bijbels koken

De eerste bijeenkomst is ondertussen geweest. We hebben het gehad over de vruchten van de Geest.

Tot slot een groet van de jeugdouderling Sjoukje en de officiële uitnodiging van SIRKELSLAG kids …..

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 10 september en 24 september. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Er is een oppas-app waarin ouders kunnen aangeven dat ze gebruik willen maken van de oppasdienst. Mijn nummer staat voorin ‘De Schakel’.

 

Kindernevendienst

Ook voor de nevendienst is de vakantie weer voorbij. De nevendienst start weer op 3 september.

 

Provider en Bijbels koken en groep van Kenneth en Gerard.

Voor het nieuwe seizoen ben ik nog op zoek naar hulp. Vooral voor hulp bij de activiteiten. Ik zal dit seizoen dan ook regelmatig een beroep doen op de ouders.

Eind september zullen we de jeugd weer uitnodigen voor de eerste bijeenkomst. Dit gaat via de app.

We hopen met alle jeugd er weer een zonnig seizoen van te maken.

 

jeugdouderling Sjoukje

 

 

Oppasdienst

Graag willen we weer beginnen met de oppasdienst. We willen 2x per maand oppas in de kerk aanbieden. Hiervoor zoek ik nog veel jongeren. Het wordt een oppasdienst op afroep. Als een ouder oppas nodig heeft wordt diegene die aan de beurt is gebeld/geappt. Wordt je niet gebeld/geappt dan hoef je ook niet op te passen. Een aantal jongeren hebben zich al aangemeld, maar ik zoek nog meer. Je mag uiteraard ook met z’n tweeën oppassen.

Aanmelden bij Sjoukje 06-15328172