Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad Juni 2015

In de dienst op eerste Pinksterdag hebben we weer de wisseling van ambtsdragers gehad.We hebben afscheid genomen van Jakob van der Werf, Margreet Langebeeke en Linda Wieringa. Zij hebben het beroep wat indertijd vanuit de gemeente op hen werd gedaan met heel veel inzet gestalte gegeven en we willen jullie alle drie daarvoor dan ook bijzonder bedanken!

Bevestigd werden Gerda Jonker als diaken en Jur Wieringa als ouderling. Heel fijn dat jullie mee willen doen in de kerkenraad en dat jullie je talenten geven aan onze gemeente! We wensen jullie Gods zegen toe.

Helaas blijft er nog een lege wijkouderlingenplek. Hoewel we veel mensen benaderd hebben, is het niet gelukt om deze plek ingevuld te krijgen. We gaan ons als kerkenraad bezinnen  hoe we dit gaan invullen, maar we schuiven dat waarschijnlijk door tot na de zomer.

Op Hemelvaartsdag zijn we dit keer als kerken aangeschoven bij de ontmoetingsochtend in de Bosfluiter. Waar we heel benieuwd naar zijn is hoe u dat ervaren heeft. Laat het ons weten!

We hebben ons indertijd uitgesproken dat we kerk voor het dorp willen zijn, is dit een goede manier??

We zijn als gemeenteleden uitgenodigd om mee te doen aan de lentewandeling die wordt georganiseerd door  PKN Bant. Dit zal zijn op 3 juni. Start om 19.00 uur vanaf de Bantsiliek. U kunt zich opgeven bij mij (06 51 81 21 70 of j.schipper@agroweb.nl) . Het is een beetje kort dag maar toch niet minder aanbevolen.

Tevens gaan we bekijken of we in de winteractiviteiten ook wat vaker kunnen optrekken met Bant. Nu gebeurt dat al met een gespreksgroep en natuurlijk jeugdkerk en Provider, maar als er gelegenheid is om vaker bij elkaar aan te schuiven: waarom niet! Tenslotte is het organiseren vaak een hele klus en als de opkomst dan groot, of groter, misschien zelfs grootst is, geeft dat toch meer voldoening.

Omdat het bleek dat in Bant 2 zomerzondagen niet ingevuld konden worden in het preekrooster schuiven ze die keren aan bij ons. Dit zal zijn op 12 juli en op 2 augustus. Uiteraard van harte welkom. We hebben al met elkaar afgesproken om volgend jaar in de zomerperiode één keer gezamenlijk in Bant te kerken en één keer in Luttelgeest, zodat die lastige zoektocht naar voorgangers in de zomer voor ons allen wat makkelijker zal zijn.

Tot zover. Namens de kerkenraad hartelijk groetend, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad maart 2015

Allereerst wil ik vanaf deze pagina namens de kerkenraad de bazaar commissie bedanken voor het werk dat zij weer verricht hebben. Want waar krijg je dat nog voor elkaar vandaag de dag, dat een groep mensen met zo veel inzet een gezellig gebeuren weet te organiseren waar een heleboel publiek op af komt die allemaal ook een gezellige avond hebben en pas als ze thuis komen ontdekken dat ze met veel vrolijkheid de zakken weer helemaal leeg hebben gemaakt. Want jongens, laten we wel wezen: een opbrengst van 6800 euro is echt heeel veel geld! En dat geld kan onze gemeente echt heel goed gebruiken! Dus bazaar commissie: heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Als bewijs dat onze kerk helemaal up-to-date is hebben we sinds kort ook een eigen facebook pagina. Onder de naam PKNLuttelgeest kunt u van alles vinden wat er zoal gebeurt en u kunt er zelf ook berichten achterlaten. Een aanrader. En vergeet ook de website niet. Daar staan steeds weer verse foto’s op van de jongste gebeurtenissen in onze kerk en kunt u ook een aantal kerkdiensten nog eens terugluisteren.

11 maart houden we als gemeente weer onze gemeenteavond. Eerst hebben we om half acht de kerkdienst vanwege de biddag voor gewas en arbeid, en daarna buigen we ons onder andere over de jaarcijfers van de kerk. Daarna gaan we aan de hand van een spelvorm met elkaar in gesprek over zaken van kerk en geloof.

Dat was het voor nu. Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad feb 2015

Wat kan er veel gebeuren in een maand! Vier weken geleden stonden we aan de vooravond van kerst, het begin van de vakantie en hadden we zin in de feestdagen. Hoe heftig kwam het veel te vroege overlijden van Marcel Heerink daar dwars doorheen. Wat een immens verdriet voor Gerda en de kinderen, de familie, vrienden,  buren, onze gemeente. Maar wat is het toch ook fijn om te zien dat mensen er in hun verdriet voor elkaar willen zijn, elkaar opzoeken om er niet alleen mee rond te hoeven lopen. En zo hebben we toch hele goede diensten gehad, met kerst en met oudjaar. Heel anders dan we gedacht hadden, maar toch heel waardevol. Daaruit blijkt dat we elkaar zo nodig hebben binnen onze gemeente, maar ook binnen ons dorp. Op zulke momenten maakt het ook niet zo veel uit bij welke kerk je hoort, of bij welke groep, op zo’n moment blijken mensen gelukkig nog te doen wat dan zo belangrijk is, namelijk er zijn voor elkaar.

En nu is het al weer een eind in januari, het jaar 2015, en mogen we weer vooruit kijken, het nieuwe jaar in, in vertrouwen dat er toch veel goeds voor ons aan zit te komen.

Er is een vraag bij de kerkenraad binnen gekomen vaneen bewoner van het AZC die graag regelmatig met iemand Nederlands zou  willen praten. Ik leg deze vraag ook voor aan u. Is er iemand binnen onze gemeente of ons dorp die daar wel mee aan de slag zou willen, dan horen wij dat heel graag. Wel vaker komen er tegenwoordig vragen van AZC bewoners bij ons binnen, eigenlijk meer dan wij als kerkenraad en predikant kunnen behappen. Als u als gemeenteleden eens met ons mee zou willen denken hoe wij dat toch op één of andere manier gestalte zouden kunnen geven, wij zouden daar heel blij mee zijn. Heeft u een suggestie, bel of mail mij even.

Graag wil ik u er op wijzen dat onze kerk tegenwoordig zelfs actief is op facebook. Regelmatig worden er berichten gepost op PKN De schakel Luttelgeest en het is de moeite waard om er eens op te kijken, berichten te liken of zelf iets te posten. Tenslotte leert men in moderne tijden ook zijn vrienden kennen, nietwaar?

Op het moment dat u dit leest zijn we weer van start gegaan met de groothuisbezoek avonden. Een mooie manier om eens in een andere setting mensen te spreken en bezig te zijn met ons kerk zijn. Ook allerlei andere bijeenkomsten zijn al geweest of staan op de planning.

Ik zou zeggen: het is bijna onmogelijk om elkaar niet eens tegen te komen.

Als laatste  breng ik de wisseling van de wacht binnen de kerkenraad onder uw aandacht. Ook dit seizoen zullen er een aantal mensen afzwaaien omdat hun tijd er weer op zit zodat we ook weer nieuwe mensen nodig hebben. Mochten we bij u komen met de vraag of u mee zou willen doen, wilt u die vraag dan serieus in overweging nemen. Ook hier geldt dat iedereen wel talenten heeft die waarde voor anderen hebben en dat vele handen het werk nog steeds licht maken.

Dat was het voor nu. U groetend namens de Kerkenraad, Johan Schipper.

Vanuit de kerkenraad jan 2015

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we vlak voor de kerstdagen, op het moment dat u dit leest zitten we alweer in het nieuwe jaar! Hoe snel kan de tijd gaan!

Ik heb geen idee hoe de komende dagen zullen verlopen. Hebben we een fijne kerst met een volle kerk? Hoe is de oudejaarsdienst? Zinger er veel mensen mee met  het gelegenheidskoor?

Als u dit leest hebben we de antwoorden te pakken. Ik weet wel dat er in de voorbereiding naar de feestdagen toe enorm veel werk wordt verzet door heel veel mensen binnen onze kerk, terwijl dat vaak zo vanzelfsprekend lijkt. Opeens staat er een kerstboom in de kerk. Hoe komt die daar? Op kerstmorgen een kerstspel met een heel aantal spelers. Hoe is dat gegaan, is er veel geoefend? En een delegatie van Melodia die de dienst begeleidt, hoe komen die nou weer aan de juiste bladmuziek en gaat dat vanzelf zo gesmeerd of is daar extra tijd ingestoken?

En die oudejaarsdienst, wie regelt er zo’n koor, en de rest?

Wat is het toch fijn dat er zo veel mensen zijn die het mogelijk maken dat alles inderdaad zo gesmeerd loopt. Die gestalte geven aan het credo:” kerk zijn doe je samen”!

Op 23 november is er voor het laatst gekerkt in de katholieke kerk in ons dorp. We weten allemaal dat het niet meer kan, in ieder dorp een katholieke kerk. We beseffen best dat er kerken dicht moeten, maar als je eigen kerk in je eigen dorp voorgoed de deuren sluit dan doet dat behoorlijk veel pijn. We leven dan ook mee met onze katholieke dorpsgenoten. Gelukkig zullen  de oecumenische vieringen gewoon doorgaan zoals we dat gewend waren, maar dan  in de Schakel. En als er eens een parochiaan op onze kerkbanken neerstrijkt, weet dat u welkom bent, we hebben tenslotte veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt!

En hoe het verder gaat in ons dorp met kerk en parochie, de tijd zal het leren. Als we maar onthouden dat we elkaar vast blijven houden, dat we elkaar soms zo nodig kunnen hebben om ons dorp leefbaar te houden.

Op naar het nieuwe jaar. Er staat ons weer veel te wachten, goede dingen, moeilijke dingen, blijde dingen. Het is maar goed dat we ons leven dag voor dag leven zodat het in kleine porties op ons af komt. Laten we ook dit nieuwe jaar weer in vertrouwen tegemoet gaan, wetende dat we mensen zijn die alle dagen mogen leven met de zegen van onze Heer.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper

Vanuit de kerkenraad dec. 2014

Het einde van het jaar nadert alweer. Voor het gevoel was dit jaar weer een stukje korter dan het vorige, of misschien zat het wel weer te vol. Te veel hoogte en dieptepunten, te veel emotionele dingen die ons bezighouden. Soms te veel “ruis” in het hoofd. Er zijn mensen die heel bewust op gezette tijden tijd vrijmaken om na te denken, te mediteren, in gebed te gaan, kortom, de wereld om zich heen even stil zetten om hun eigen leven te beschouwen.

Ik zal u bekennen: ik ben daar jaloers op, maar ik kan dat zelf niet zo goed. Te vaak laat ik mij toch weer leiden door werk en agenda, bang dat ik iets mis of dat het werk niet af komt!

Misschien is dit dan een moment, ook voor mij, om op het eind van een jaar, in de kersttijd eens een poging te doen om eens stil te staan bij wat echt belangrijk is voor ons. Om eens na te denken over het wonder van kerst, het kleine Kind wat voor ons toch het belangrijkste in ons leven blijkt.

Binnen de kerkenraad zijn we druk bezig met de dagelijkse zaken. Hier en daar worden er dingen eens op een andere manier gedaan,  niet alles loopt altijd zoals we dat graag zouden willen maar er zijn ook dingen binnen onze kerk waar we juist heel blij van worden. Dus ook hier geldt: terug zien in dankbaarheid dat er nog steeds zoveel mensen zijn binnen onze gemeente die graag hun steentje bijdragen op wat voor manier dan ook. Zo kunnen we dan ook weer in vertrouwen onze bijdrage leveren, wetende dat we gezegende mensen zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Laad meer