Category: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad…..

Eén keer in de vier jaar wordt elke gemeente gevisiteerd door de bovenplaatselijke kerk van de PKN . Dit jaar is het weer zover. Een visitatie is te vergelijken met een huisbezoek. Twee visitatoren komen op 12 december kijken en informeren hoe het met ons gaat. `s Middags praten ze eerst met onze dominee Dirk …

Continue reading

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema.

De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn:

Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe

Telefoon: 0570-54842

e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

De …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad…..

Afgelopen maand ben ik op de classisvergadering geweest waar we onder andere een presentatie kregen over hoe de landelijke organisatie van onze kerk er in de toekomst gaat uitzien. De gemeenten van de PKN (Protestantse kerk Nederland) zijn regionaal georganiseerd in 74 zogenaamde classis. Per 1 januari 2018 zullen de huidige classis verdwijnen en in …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad……

Nog na zomerend staan we aan de start van een nieuw seizoen. Op de dag dat u deze Schakel door brievenbus krijgt hebben we de Startzondag al weer achter de rug. De afscheidnemende ambtsdragers gaan deze Startzondag voorbereiden, hun kennende zal dat dik in orde zijn gekomen.

De kans is groot dat u deze Schakel …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad sept 2016

Deel je leven!

Dit is het thema van de PKN wat de leidraad is voor het komende winterseizoen. Ook wij in Luttelgeest zullen dit thema regelmatig gebruiken bij diensten en ontmoetingen.

Deel je leven betekent: deel je talenten, deel je aandacht, deel je betrokkenheid, zodat je anderen deelgenoot maakt van jou leven en jij ook …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad juli 2016

We zijn als kerkenraad heel blij dat u als gemeente zo positief hebt gereageerd op ons voorstel om de kerkenraad ingrijpend te wijzigen. Graag wil ik één en ander toelichten over de reden van deze wijziging en hoe het zal gaan in de nieuwe vorm.

Hoe waren we het gewend? Vanuit het verleden hadden we …

Continue reading

Verslag van de gemeente avond gehouden op maandag 6 juni 2016

Er waren zo’n 35 gemeenteleden aanwezig.

Johan opent de avond met een gebed bij Lied 847 uit het liedboek.

Sjoukje de Feyter en Henk-Jan van Wijk zijn afwezig in verband met een ouderavond in Emmeloord en Ds Dirk van Keulen laat zich verontschuldiging vanwege de zorgelijke situatie van Hendrikus Huisjes.

De avond staat in het …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad juni 2016

Zoals u waarschijnlijk al wel vernomen hebt zijn we in de kerkenraad bezig met een verandering van structuur en samenstelling. Op de laatste kerkenraadsvergadering zijn de voorstellen besproken en het verheugd me om te kunnen zeggen dat het plan met enthousiasme ontvangen werd. Nu willen we dit ook graag aan u als gemeente voorleggen en …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad mei 2016

In de Schakel van April heb ik u al gemeld dat de kerkenraad bezig is met een aantal structurele veranderingen in samenstelling en in opzet en uitvoering van alle taken die in onze gemeente gebeuren. Dit willen we u als gemeente graag voorleggen en we gaan dat doen op een gemeenteavond die gepland is op …

Continue reading

Vanuit de kerkenraad

Omdat binnen de gemeente en binnen de kerkenraad de vraag nogal leefde wat wij als kerkgenootschap kunnen betekenen voor onze Goede Buren op het AZC hebben we op de laatste kerkenraadsvergadering Gerke Dijkstra uitgenodigd om ons bij te praten.

Zoals u misschien wel weet, of anders weet u het nu, doen Gerke en Cathrien al …

Continue reading

Load more