Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen,

 Naast noem het maar de dagelijkse dingen die we als raad voor jullie mogen doen, word er steeds meer aandacht besteed aan dingen die niet zo dagelijks zijn.

Het voelt als bezig zijn met de toekomst, het vormen van visie en hoe komen we bij dat doel .

Ons doel is om met veel mensen het verhaal van God in beweging te houden.

 Het nieuwe voorblad van de schakel zegt daar ook iets over, onderweg naar dat doel gebeurt er van alles.

Ik noem een paar dingen waar we mee bezig zijn ,maar ook waar u aan mee kunt doen of simpelweg  bezoeken..

 Op 8 oktober was er de brainstormsessie met  Marijke en Johan over het invullen van de Dorpskerk vieringen, ze waren blij met de reacties.

 18 oktober waren we als kerkdorpen in Creil bijeen om onder leiding van Jan Boer  het visiedocument ‘Dorpskerken in de NOP’ te bespreken .

Jan Boer is iemand die gemeenteadvies en begeleiding geeft  namens  de organisatie Kerkvitaal.

(www.kerkvitaal.nl)

Tijdens de avond werd ons de spiegel voor gehouden en waren we ons wel bewust van aanstaande veranderingen.

Dit kun je ook zien als kansen, op een polder brede  samenwerking wat betreft jeugd ( jeugdplatvorm volop gaande) en gemeente werk maar ook het  samen delen van predikanten.

3 woorden bleven bij mij hangen

Samenwerken ,Fuseren ,Combineren.

 De komende maand geeft ons weer 4 vieringen, dit varieert  van Pop up met mooie muziek, tot momenten van denken aan mensen van voorbij.

Jullie hebben ons als kerkenraad gevraagd  iets te doen voor de gemeente ,welnu wij vragen jullie om er te zijn voor elkaar.

We gaan het niet langer hebben over stoelen die leeg staan, maar we proberen om ze samen te vullen .

Is  eigenlijk ook heel simpel … Kijk is om je heen en  neem eens iemand mee.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen ,

 Eerst wil ik iedereen bedanken die   de startzondag van 16 september hebben georganiseerd.

Samen eten en een goed gesprek over wat ons allen bezig houd ,was een goed begin van het nieuwe seizoen.

 Ik heb er zondag al iets over verteld maar vanaf 2019 zullen we een  zondag in de maand op een iets andere manier samen kerk zijn.

We noemen het dorpskerk en een brede groep van dorpelingen is hier nu volop mee bezig.

We houden u op de hoogte..

 

Verder proberen we ons ook een beeld te vormen van hoe we verder gaan als dorpskerken in de Noordoostpolder.

Voor mij ligt een visiedocument t.b.v. de opbouw van samenwerking tussen de Dorpskerken in de Noordoostpolder.

Als Dorpskerken zullen we op de een of andere manier moeten samenwerken . Op 18 oktober is er een ambtsdragers conferentie, daar kan elk dorp  zijn wens kenbaar maken. Ook wij zullen daar bij zijn.

 Op woensdag 3 oktober is er een bijeenkomst van de Ring Flevoland, iedereen is daar van harte welkom.  Ik sluit de agenda bij ..

Dan nog een gigantisch evenement!!

Ben je op zoek naar inspiratie, spiritualiteit of verdieping van je geloof ?

Ga dan 26,27,28 oktober naar het Inspiratie festival op Terschelling.

Voor  verder informatie, vraag het Elseleen die zal je er alles over vertellen.

 Met een vriendelijke groet ,

Vanuit de Kerkenraad ,

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad …..

Na een lange droge zomer en een  korte  vakantie kijken we weer vooruit.

 Aan het begin van de zomer kregen we trouwens door Sylvia, Sjoukje en Wobbe een leuke Solex tour door de polder aangeboden. Dit alles is zonder ongelukken verlopen…Super.

Ondertussen zijn er een aantal mensen bezig geweest met de voorbereiding van de startzondag op 16 september, hierover leest u alles in deze Schakel.

Zondag 19 augustus, tijdens de kerkdienst in Bant, vernam ik dat dominee Erna Lensink binnenkort afscheid neemt en een nieuwe uitdaging aangaat in Denekamp. Wij bedanken haar en wensen haar veel geluk toe in haar nieuwe gemeente.

Onze dominee wordt consulent voor Bant.

 Tijdens onze vakantie in Duitsland hebben we een aantal campings bezocht. Regelmatig las ik in het reglement dat campinggedrag niet toegestaan was. Ik dacht: wat is dit..

Na enig zoekwerk bleek het ongewenst te zijn om je luifel uit te rollen, stoelen en tafel buiten te zetten en vooral je BBQ niet aan te steken. Kortom, blijf in je camper/caravan zitten.

 Wel nu, hoera ! De vakantie is voorbij . Laten we er vooral op uit trekken en omzien naar elkaar!

 Kom dus uit je tent.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad…..

De rit is begonnen, ik heb van Sylvia de sleutel van de kerk gekregen…de kerkenraad is weer compleet! We kunnen samen verder met alles wat al liep. En dat is best veel. Als je, zoals ik nieuw bij de groep  kerkenraadsleden aanschuift, kom je daar snel achter.

 In de eerste maand kan ik meteen naar het dorpskerkenoverleg. Als iedereen z’n verhaal heeft gedaan is het wel duidelijk dat we elkaar in de toekomst nodig zijn. Wat zou het mooi zijn als we dit zien als een kans en niet als een kaars die langzaam uit gaat, denk ik dan.

 Kansen zien is vooruit kijken, waar gaan we naar toe. Toen we begin juni met een grote groep motorrijders uit Luttelgeest een weekendje naar Luxemburg gingen, moest ik daar onderweg aan denken. Als je op de motor rijdt moet je voor je uitkijken dus niet naar je voorwiel maar de bocht door kijken, anders raak je in de berm of kom je op de andere weghelft. Je rijdt namelijk waar je kijkt.

 Ik dacht dit kunnen we in de kerk ook doen, de blik vooruit en verder.

 Veel mensen staan daar ook open voor. Nu samen op zoek naar de goede weg.

De zomer begint en tijd voor vakantie! Ondertussen zijn we ook bezig met activiteiten voor de 2e helft van het jaar. Een van de eerste onderdelen daarvan is op zondag 16 september, de startzondag, Houd hem vrij!

 Tot slot, na een  mooi dorpsfeest kregen we een hele mooie tentdienst voorgeschoteld. Emotie en blijdschap, dicht bij elkaar.

 Ik sluit af met de laatste 3 regels van de indiaan.

 Dat de Almachtige je

 in zijn beschermende hand zal houden.

 Tot wij elkaar weerzien.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad…..

De deadline voor het inleveren van de kopij voor de Schakel valt precies een dag voor de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, vandaar nog één keer een bijdrage van de ‘oude voorzitter’ .

De afgelopen maand is ds. Gerlof van Rheenen vanuit Dorpskerken NOP op een kerkenraadsavond geweest om ons eens te polsen hoe we eventuele samenwerkingsvormen met andere gemeenten in de NOP op zouden willen gaan pakken. We zijn op een punt gekomen dat, anticiperend op de ontwikkelingen er serieus over nagedacht gaat worden.

 

Op welk termijn, is door de ongelijktijdigheid van elke belanghebbende gemeente ( door bijvoorbeeld vacant te zijn, of er financieel slecht voor te staan) nog niet zo eenvoudig. Onze voorkeur gaat uit naar een intensivering van samenwerking met zo`n twee à drie gemeenten tegelijk, niet meer.  Zo`n eventuele samenwerking begint heel voorzichtig op een paar vlakken, daarbij begeleid door  ‘proces begeleiders’.  Het is niet allemaal zo gemakkelijk, maar het heeft ook zijn mooie kanten. We kijken nu verder dan onze eigen gemeente in Luttelgeest. We kunnen zo van elkaar leren en door in de toekomst steeds meer samen te gaan werken blijven we een vitale kerk.

Met een groepje vanuit de oecumenische werkgroep, bijzondere diensten commissie en vanuit de kerkenraad  zijn we aan het brainstormen, hoe we in de toekomst als één commissie laagdrempelige dorpsdiensten kunnen gaan houden. Inmiddels zijn we zover dat we vanaf 2019 elke eerste zondag van de maand dorpsdiensten willen gaan organiseren. Deze samenkomsten worden Dorpskerk genoemd en ingevuld met bijvoorbeeld morgengebed, jeugddiensten (met jeugd vanuit de hele NOP), Taizé viering enz. U gaat er later dit jaar meer van horen.

 

Wat ondanks al die veranderingen blijft is onze verbinding met God. Of het draadje naar God zoals in het laatste morgengebed werd genoemd.  Voor mij persoonlijk gaat het onderhouden er van niet vanzelf, ik moet er wel wat voor doen. Zoals vaker in de Bijbel lezen, het er met andere mensen over hebben, me er in gaan verdiepen.  Zoals bijvoorbeeld op avonden als Prediker. Een verhelderende avond voor de groep, we hebben plezier gehad om wat we tegen kwamen.

 

Het activiteitenboekje is, waar de kerkenraad zich op dit moment dan ook weer mee bezig houdt. Ideeën en suggesties hiervoor zijn zeer welkom. De voorzittershamer (lees de voordeur sleutel van de kerk) draag ik volgende week over aan Gerard Blok. Ik heb het voorzitterschap ervaren als een waardevolle tijd, het ook met veel plezier gedaan. Dat zegt iets over onze gemeente met al zijn vrijwilligers, commissies en kerkenraad. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat Gerard er op zijn manier een mooie invulling aan gaat geven!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad …..

Volle rijen tijdens Stille Week
We kunnen terugkijken op sfeervolle diensten tijdens de Stille Week. Omdat er in deze diensten altijd minder mensen zijn dan gebruikelijk, is er ervoor gezorgd dat men alleen op de voorste rijen kon plaatsnemen. Die nu volle rijen zitten wel net zo leuk en voor onze dominee werkt dat ook prettiger. In de toekomst willen we dat vaker zo oplossen.

 

Hemelvaartsdag
Ik heb er al eens eerder over geschreven, maar voor diegenen die dat niet hebben meegekregen nog een keer. Door het ontbreken van belangstelling voor de bijeenkomsten op Hemelvaartsdag de afgelopen jaren, heeft de kerkenraad besloten om deze bijeenkomsten niet meer te organiseren.

 

Zangdienst
Het was de bedoeling dat er op 13 mei in Bant de gebruikelijke zangdienst gehouden zou worden. Door omstandigheden bij het koor dat was uitgenodigd, gaat dat niet door. Het was te laat voor Bant om iets anders te organiseren,  daarom sluiten we deze keer bij een gewone dienst aan.

 

Wijkbezoekers
De wijkbezoekers en ambtsdragers hebben een avond bij elkaar gezeten om o.a. het jaar te evalueren. Iedereen was tevreden over hoe de contacten nu verlopen. Een ouderling komt nu minder vaak langs dan eerder het geval was. De wijkbezoekers hebben een belangrijke functie, ze zijn de ogen en oren van de ambtsdragers en predikant. Mocht u graag een ouderling of de predikant willen spreken, kan dat natuurlijk altijd. Laat het gerust even weten.

 

Jeugdouderling
We hebben een nieuwe jeugdouderling! Kenneth Verbeek gaat deze uitdaging aan en daar zijn we heel blij mee. Ook binnen het jeugdwerk zijn er veranderingen. Er wordt creatief omgegaan met het feit dat het aantal jongeren terugloopt. Binnen dorpskerken NOP gaat het jeugdwerk, vanuit het jeugdplatform daarom steeds meer samenwerken . Er zijn plannen om vanaf 2019 de jeugddiensten als dorpen samen te houden, in steeds weer een ander dorp. Het is toch veel leuker om een jeugddienst met een hele groep jongeren uit de polder te houden dan alleen een handjevol jeugd uit de eigen gemeente?

Pinksteren
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers: Bert de Feyter, Gerard Blok en Kenneth Verbeek vindt plaats op eerste Pinksterdag.  Sjoukje de Feyter, Wobbe Bouma en ondergetekende nemen dan afscheid als ambtsdragers.  Jaap Vaandrager heeft de afgelopen twee jaar nog de honneurs waargenomen als “diaken met een speciale opdracht”  bij het breed moderamen van de classis. Dit moderamen wordt door de veranderingen binnen de classis opgeheven. Voor Jaap is dit bijna een jaar extra geweest dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jaap, bij deze willen je hartelijk bedanken voor al je tijd en inzet!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen week moest ik overdag eens in de kerk zijn en vielen mij ineens weer die mooie kunstwerkjes van onze gemeenteleden op. De schilderijen die in de hal verspreid en ook in de grote zaal hangen, let er maar eens op. Ook leuk om het er eens met elkaar over te hebben als we bijvoorbeeld koffiedrinken,  je gaat dan steeds meer in zo`n schilderij ontdekken.

 Op dit moment wordt door onze dominee gewerkt aan de Stille Week voor Pasen waarbij diverse gemeenteleden worden betrokken. Verder worden rond deze tijd de groothuisbezoeken gehouden en lopen er een aantal georganiseerde activiteiten vanuit het activiteiten boekje. In de afgelopen maand heb ik zelf meegedaan aan runnig dinner, een heel leuk, gezellig en ook nog eens smakelijk initiatief. Er zijn ook activiteiten die niet doorgaan doordat er geen belangstelling voor is. Het blijft altijd aftasten op welk moment en waarvoor er animo is. Ideeën zijn altijd welkom!

 Ondertussen denken we als kerkenraad ook weer na over nieuwe ideeën en plannen voor de kerk. Dit jaar staat er vier keer een morgengebed ingepland en er wordt bijvoorbeeld nagedacht om dit volgend jaar nog verder uit te breiden. U hoort er nog wel van.

 Inmiddels hebben we voor de opvolging als voorzitter beheerscommissie Bert de Feyter en als voorzitter kerkenraad Gerard Blok bereid gevonden. We zijn daar als kerkenraad heel erg blij mee! We zoeken nog iemand die onze jeugdouderling wil opvolgen. Mocht u iemand weten die u daarvoor geschikt acht, dan horen we dat graag.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek

Vanuit de kerkenraad

Het groepje gemeenteleden dat zich heeft opgegeven voor de activiteit “ zelf een viering maken” heeft inmiddels een paar keer om de tafel gezeten met onze dominee Dirk. Dirk heeft ons wegwijs gemaakt in de boeken die je kunt gebruiken om een dienst voor te bereiden. We hebben gekeken naar welke elementen in de dienst horen, op welk moment doen we wat en hoe werken we het uit. Dit alles ter voorbereiding van het maken van een “morgengebed” waarvan de eerste wordt gehouden zondag 4 maart. Om beurten wordt door het groepje gemeenteleden dat aan deze activiteit heeft deelgenomen, deze diensten voorbereid. Het komende jaar staan er nog een aantal gepland.

 Een morgengebed is een heel korte, eenvoudige viering. Er zijn een paar vaste onderdelen in zo`n viering: openingswoord, lezing uit de bijbel, moment van stilte, gebed en woorden ter afsluiting. Deze diensten worden voorlopig gepland op zondagen waarvoor we geen predikant kunnen vinden, maar is ook op de toekomst gericht. Doordat er die zondag geen dominee voorgaat, is het namelijk ook een stukje kostenbesparing. Aan de andere kant is het gemeenteleden betrekken bij een viering een mooie en leerzame ervaring.

 De bazaar heeft 6800 euro opgebracht, een prachtig bedrag! Iedereen, loten en plankjes (ver)kopers, koffie schenkers, bloemenschikkers, gulle gevers van de prijzen, spraakwaterval en raddraaier Eddy en al die andere vrijwilligers, heel erg bedankt !

De kerk ziet er na de jaarlijkse schoonmaak ook weer spic en span uit, fantastisch zoveel handen maakten dat het vlot voor elkaar was.

 We moeten er nog even aan wennen, daarom vermeld ik het nog een keer dat we “Biddag voor gewas en arbeid” en later in het jaar “Dankdag voor gewas en arbeid” in plaats van door de week, de zondag er vóór vieren.

 Woensdag 14 maart wordt iedereen van harte uitgenodigd de gemeenteavond bij te wonen. Waar gaan we het zoal over hebben? Uiteraard over de financiën en de voorzitter van de beheerscommissie verteld iets over de stand van zaken rond het gebouw de Schakel. U krijgt iets te horen over de toekomstvisie, de ideeën over samenwerkingsvormen van Dorpskerken NOP voor de dorpskerken. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek. We hopen op veel belangstelling, het is belangrijk om als kerkenraad te weten hoe de gemeente over dit soort zaken denkt!

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek

Verandering in de landelijke organisatie

Als kerkenraad willen we u ook op de hoogte houden van de landelijke organisatie ontwikkelingen. Zoals al eens eerder vermeld, gaat de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland met ingang van 1 mei aanstaande drastisch op de schop. De 75 classes gaan op in 11 grote classes. Aan elk van de nieuwe classes wordt een classispredikant verbonden. Deze krijgt onder meer tot taak het geven van geestelijke leiding aan de gemeenten binnen de classis, maar ook het nemen van noodmaatregelen waar binnen een gemeente grote moeilijkheden zijn opgetreden.  Onze classis Flevoland gaat op in een nieuw te vormen classis Overijssel-Flevoland. Alle bestuurlijke taken vallen toe aan het nieuwe breed moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland.

De nieuwe classes worden ingedeeld in ringen. Binnen deze ringen worden de gemeenten gestimuleerd elkaar te ontmoeten, op elkaar toe te zien en samen na te denken over de vragen van het kerkzijn in deze tijd. In eerste instantie zullen de huidige classes de nieuwe ringen vormen. Concreet: de huidige classis Flevoland gaat straks verder als ring Flevoland. Leden van het breed moderamen van de huidige classis Flevoland zullen in eerste instantie de organisatie van deze ring op zich nemen.  De vraag is of de ring Flevoland niet te groot zal zijn om elkaar als gemeenten echt te kunnen ontmoeten. De mogelijkheid bestaat over te gaan tot een verdeling van de gemeenten van de huidige classis Flevoland over meerdere ringen. Hierover wordt nog verder nagedacht.

 Op 21 februari wordt de laatste classis vergadering oude vorm gehouden. Er waren mooie, interessante en ook zeer taaie avonden bij. Vooral het elkaar ontmoeten als afgevaardigden van de verschillende gemeenten was heel prettig en nuttig. Tussen de bedrijven door en in de pauzes  hoorde je hoe andere gemeenten bezig waren, je deed er ideeën op. Iets wat we nu doen op de overleggen van Dorpskerken NOP. Wie weet nemen we dat oude, inmiddels wat vergeelde bordje Luttelgeest-Kuinre in de bruin houten standaard, waar we als afgevaardigden achter zaten mee als aandenken.

 Afgevaardigden classis, Jaap Vaandrager (lid breed moderamen) en Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad …..

Hier en daar hangt er nog wat feestverlichting aan de huizen, maar de december maand lijkt al weer lang geleden. We kunnen terugkijken op fijne diensten in een sfeervolle kerk. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Na de koffie werd er getrakteerd op een hapje en een drankje, het was gezellig nazitten.

 Om dit gebouw en alles wat er mee te maken heeft goed te kunnen financieren zijn er de nodige euro`s nodig. Op 11 februari wordt de jaarlijkse Bazaar gehouden. Een terugkerend heel gezellig evenement. Mis het niet!

Ongeveer vanaf half februari zullen de groothuisbezoeken en persoonlijke huisbezoeken weer van start gaan. We ontmoeten elkaar dan weer in een informele sfeer bij iemand thuis. Er komen die avond verschillende thema’s aan bod waarover we met elkaar in gesprek gaan. We hopen op plezierige avonden. Mocht u zich niet hebben opgegeven, maar zou toch graag mee willen doen, dan kunt u natuurlijk altijd nog aansluiten. Van uw wijkouderling hoort u waar.

 Alvast voor in de agenda: woensdag 14 maart houden we de gemeenteavond. Behalve de financiën gaan we het o.a. hebben over de toekomst van onze kerk in Luttelgeest. Hoe staat het kerkgebouw er voor en hoe gaan we verder tegen de tijd dat we geen predikant meer kunnen onderhouden? De verschillende mogelijkheden van samenwerking met de andere gemeenten in de NOP, de ideeën van Dorpskerken NOP komen hierbij aan bod.

 Als kerkenraad gaan we weer aan de slag om nieuwe ambtsdragers te zoeken. De tijd voor Sjoukje de Feyter als jeugdouderling, Wobbe Bouma als voorzitter beheerscommissie en ondergetekende als voorzitter kerkenraad zitten er bijna op. Mocht u suggesties hebben voor de komende vacatures, dan horen we dat graag van u.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

Laad meer