Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad ….

24/7 Mono of anders gezegd,24 uur per dag 7 dagen in de week hetzelfde .

Ik rijd nogal eens op de snelweg en lees dit dan op grote borden.

Het heeft natuurlijk te maken met de nieuwe regel dat je onder het auto rijden niet met je telefoon moet spelen maar een beetje op het verkeer moet letten.

Maar je kan er ook iets anders bij verzinnen, er staat verder nergens tekst bij toch…?

Zo van geloven doe je 24/7 maar vooral niet mono.

Of  24/7 ben je een kind van God.

Vul maar in, eigenlijk best een mooi bord…

 

Een aantal van ons zijn weer druk bezig met het voorbereiden van het groothuisbezoek.

We hopen weer op veel belangstelling. Met het thema ‘een goed gesprek’ moet dit lukken.

 

Verder kom ik er ook achter dat het best een hele kunst is om het iedereen naar de zin te maken.

Op tijd ideeën, plannen, veranderingen met elkaar communiceren is belangrijk.

Een goed gesprek dus ..

Dan wordt het vanzelf stereo.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,  Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 Als ik dit schrijf is het 19 december en moet de Kerst nog komen. Als dit gelezen wordt is Kerst geweest en is het bijna of helemaal 2019 en worden de dagen weer langer.

Kortom er kan in een korte tijd veel gebeuren.

 Soms kijk je terug omdat je ergens een mooie of minder mooie  herinnering aan overhoudt .

Het kan zijn dat je denkt, dit moet de volgende keer beter maar het gebeurt ook dat je zegt; yes …dat was een mooi moment.

 Dat laatste gebeurde tijdens de doopdienst van Eva.  Dominee Dirk en meester bouwer Leendert maakten er samen een doopfeest van. Als voorbereiding en spontaniteit elkaar raken krijg  je iets moois! Dat ons dit nog  vaak mag overkomen!

Maar weer vooruit..

 In januari gaan we onze eerste ‘Zin in zondag’ dienst beleven. Iedereen veel succes toegewenst met de voorbereiding van deze diensten. Toch een bijzonder moment om elkaar op deze manier  de ruimte te geven als het gaat om zingeving.

Binnenkort is er ook weer het jaarlijks overleg met Bant.

Bant is vacant en zoekt naar een vorm om het gemis van een predikant in te vullen.

Vanzelfsprekend denken wij als buurtgemeente met hen mee.

 Waar we ons ook behoorlijk mee bezig houden is  ‘De Stuurgroep Dorpskerken NOP ‘. De laatste tijd hebben we regelmatig een vergadering. Een van de redenen hiervoor is, dat er een aantal dorpsgemeenten zijn die geen predikant hebben maar er ook niet een mogen beroepen.

 Iedereen wil graag de viering op eigen dorp houden  maar wel  met professionele hulp. Er wordt samen gezocht naar een werkbare oplossing.

 We mogen dankbaar  zijn dat we nog een predikant hebben, laten we dit beseffen.

Met dit gegeven kunnen we samen verder het nieuwe jaar in.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard

 

Vanuit de kerkenraad …..

Beste Mensen,

 We zijn weer een nieuw kerkelijk jaar begonnen en de jaarkalender is bijna weg gescheurd.

 Voor hetgeen waar we binnen de kerkenraad mee bezig zijn houd dit niet in dat het klaar of af is, alles loopt eigenlijk gewoon door.

Voor komend jaar is er weer een nieuw dienstenrooster gemaakt .

 De dorpskerkdiensten die gehouden worden op iedere eerste  zondag van de maand zijn al tot juni ingevuld , dat is mooi om te lezen.

 December brengt ons veel bijzondere momenten in de kerk, ik hoop dat we dit met veel mensen kunnen delen. Ieder die hier een bijdrage aan gaat leveren wens ik veel succes en plezier.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen,

 Naast noem het maar de dagelijkse dingen die we als raad voor jullie mogen doen, word er steeds meer aandacht besteed aan dingen die niet zo dagelijks zijn.

Het voelt als bezig zijn met de toekomst, het vormen van visie en hoe komen we bij dat doel .

Ons doel is om met veel mensen het verhaal van God in beweging te houden.

 Het nieuwe voorblad van de schakel zegt daar ook iets over, onderweg naar dat doel gebeurt er van alles.

Ik noem een paar dingen waar we mee bezig zijn ,maar ook waar u aan mee kunt doen of simpelweg  bezoeken..

 Op 8 oktober was er de brainstormsessie met  Marijke en Johan over het invullen van de Dorpskerk vieringen, ze waren blij met de reacties.

 18 oktober waren we als kerkdorpen in Creil bijeen om onder leiding van Jan Boer  het visiedocument ‘Dorpskerken in de NOP’ te bespreken .

Jan Boer is iemand die gemeenteadvies en begeleiding geeft  namens  de organisatie Kerkvitaal.

(www.kerkvitaal.nl)

Tijdens de avond werd ons de spiegel voor gehouden en waren we ons wel bewust van aanstaande veranderingen.

Dit kun je ook zien als kansen, op een polder brede  samenwerking wat betreft jeugd ( jeugdplatvorm volop gaande) en gemeente werk maar ook het  samen delen van predikanten.

3 woorden bleven bij mij hangen

Samenwerken ,Fuseren ,Combineren.

 De komende maand geeft ons weer 4 vieringen, dit varieert  van Pop up met mooie muziek, tot momenten van denken aan mensen van voorbij.

Jullie hebben ons als kerkenraad gevraagd  iets te doen voor de gemeente ,welnu wij vragen jullie om er te zijn voor elkaar.

We gaan het niet langer hebben over stoelen die leeg staan, maar we proberen om ze samen te vullen .

Is  eigenlijk ook heel simpel … Kijk is om je heen en  neem eens iemand mee.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen ,

 Eerst wil ik iedereen bedanken die   de startzondag van 16 september hebben georganiseerd.

Samen eten en een goed gesprek over wat ons allen bezig houd ,was een goed begin van het nieuwe seizoen.

 Ik heb er zondag al iets over verteld maar vanaf 2019 zullen we een  zondag in de maand op een iets andere manier samen kerk zijn.

We noemen het dorpskerk en een brede groep van dorpelingen is hier nu volop mee bezig.

We houden u op de hoogte..

 

Verder proberen we ons ook een beeld te vormen van hoe we verder gaan als dorpskerken in de Noordoostpolder.

Voor mij ligt een visiedocument t.b.v. de opbouw van samenwerking tussen de Dorpskerken in de Noordoostpolder.

Als Dorpskerken zullen we op de een of andere manier moeten samenwerken . Op 18 oktober is er een ambtsdragers conferentie, daar kan elk dorp  zijn wens kenbaar maken. Ook wij zullen daar bij zijn.

 Op woensdag 3 oktober is er een bijeenkomst van de Ring Flevoland, iedereen is daar van harte welkom.  Ik sluit de agenda bij ..

Dan nog een gigantisch evenement!!

Ben je op zoek naar inspiratie, spiritualiteit of verdieping van je geloof ?

Ga dan 26,27,28 oktober naar het Inspiratie festival op Terschelling.

Voor  verder informatie, vraag het Elseleen die zal je er alles over vertellen.

 Met een vriendelijke groet ,

Vanuit de Kerkenraad ,

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad …..

Na een lange droge zomer en een  korte  vakantie kijken we weer vooruit.

 Aan het begin van de zomer kregen we trouwens door Sylvia, Sjoukje en Wobbe een leuke Solex tour door de polder aangeboden. Dit alles is zonder ongelukken verlopen…Super.

Ondertussen zijn er een aantal mensen bezig geweest met de voorbereiding van de startzondag op 16 september, hierover leest u alles in deze Schakel.

Zondag 19 augustus, tijdens de kerkdienst in Bant, vernam ik dat dominee Erna Lensink binnenkort afscheid neemt en een nieuwe uitdaging aangaat in Denekamp. Wij bedanken haar en wensen haar veel geluk toe in haar nieuwe gemeente.

Onze dominee wordt consulent voor Bant.

 Tijdens onze vakantie in Duitsland hebben we een aantal campings bezocht. Regelmatig las ik in het reglement dat campinggedrag niet toegestaan was. Ik dacht: wat is dit..

Na enig zoekwerk bleek het ongewenst te zijn om je luifel uit te rollen, stoelen en tafel buiten te zetten en vooral je BBQ niet aan te steken. Kortom, blijf in je camper/caravan zitten.

 Wel nu, hoera ! De vakantie is voorbij . Laten we er vooral op uit trekken en omzien naar elkaar!

 Kom dus uit je tent.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad…..

De rit is begonnen, ik heb van Sylvia de sleutel van de kerk gekregen…de kerkenraad is weer compleet! We kunnen samen verder met alles wat al liep. En dat is best veel. Als je, zoals ik nieuw bij de groep  kerkenraadsleden aanschuift, kom je daar snel achter.

 In de eerste maand kan ik meteen naar het dorpskerkenoverleg. Als iedereen z’n verhaal heeft gedaan is het wel duidelijk dat we elkaar in de toekomst nodig zijn. Wat zou het mooi zijn als we dit zien als een kans en niet als een kaars die langzaam uit gaat, denk ik dan.

 Kansen zien is vooruit kijken, waar gaan we naar toe. Toen we begin juni met een grote groep motorrijders uit Luttelgeest een weekendje naar Luxemburg gingen, moest ik daar onderweg aan denken. Als je op de motor rijdt moet je voor je uitkijken dus niet naar je voorwiel maar de bocht door kijken, anders raak je in de berm of kom je op de andere weghelft. Je rijdt namelijk waar je kijkt.

 Ik dacht dit kunnen we in de kerk ook doen, de blik vooruit en verder.

 Veel mensen staan daar ook open voor. Nu samen op zoek naar de goede weg.

De zomer begint en tijd voor vakantie! Ondertussen zijn we ook bezig met activiteiten voor de 2e helft van het jaar. Een van de eerste onderdelen daarvan is op zondag 16 september, de startzondag, Houd hem vrij!

 Tot slot, na een  mooi dorpsfeest kregen we een hele mooie tentdienst voorgeschoteld. Emotie en blijdschap, dicht bij elkaar.

 Ik sluit af met de laatste 3 regels van de indiaan.

 Dat de Almachtige je

 in zijn beschermende hand zal houden.

 Tot wij elkaar weerzien.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad…..

De deadline voor het inleveren van de kopij voor de Schakel valt precies een dag voor de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, vandaar nog één keer een bijdrage van de ‘oude voorzitter’ .

De afgelopen maand is ds. Gerlof van Rheenen vanuit Dorpskerken NOP op een kerkenraadsavond geweest om ons eens te polsen hoe we eventuele samenwerkingsvormen met andere gemeenten in de NOP op zouden willen gaan pakken. We zijn op een punt gekomen dat, anticiperend op de ontwikkelingen er serieus over nagedacht gaat worden.

 

Op welk termijn, is door de ongelijktijdigheid van elke belanghebbende gemeente ( door bijvoorbeeld vacant te zijn, of er financieel slecht voor te staan) nog niet zo eenvoudig. Onze voorkeur gaat uit naar een intensivering van samenwerking met zo`n twee à drie gemeenten tegelijk, niet meer.  Zo`n eventuele samenwerking begint heel voorzichtig op een paar vlakken, daarbij begeleid door  ‘proces begeleiders’.  Het is niet allemaal zo gemakkelijk, maar het heeft ook zijn mooie kanten. We kijken nu verder dan onze eigen gemeente in Luttelgeest. We kunnen zo van elkaar leren en door in de toekomst steeds meer samen te gaan werken blijven we een vitale kerk.

Met een groepje vanuit de oecumenische werkgroep, bijzondere diensten commissie en vanuit de kerkenraad  zijn we aan het brainstormen, hoe we in de toekomst als één commissie laagdrempelige dorpsdiensten kunnen gaan houden. Inmiddels zijn we zover dat we vanaf 2019 elke eerste zondag van de maand dorpsdiensten willen gaan organiseren. Deze samenkomsten worden Dorpskerk genoemd en ingevuld met bijvoorbeeld morgengebed, jeugddiensten (met jeugd vanuit de hele NOP), Taizé viering enz. U gaat er later dit jaar meer van horen.

 

Wat ondanks al die veranderingen blijft is onze verbinding met God. Of het draadje naar God zoals in het laatste morgengebed werd genoemd.  Voor mij persoonlijk gaat het onderhouden er van niet vanzelf, ik moet er wel wat voor doen. Zoals vaker in de Bijbel lezen, het er met andere mensen over hebben, me er in gaan verdiepen.  Zoals bijvoorbeeld op avonden als Prediker. Een verhelderende avond voor de groep, we hebben plezier gehad om wat we tegen kwamen.

 

Het activiteitenboekje is, waar de kerkenraad zich op dit moment dan ook weer mee bezig houdt. Ideeën en suggesties hiervoor zijn zeer welkom. De voorzittershamer (lees de voordeur sleutel van de kerk) draag ik volgende week over aan Gerard Blok. Ik heb het voorzitterschap ervaren als een waardevolle tijd, het ook met veel plezier gedaan. Dat zegt iets over onze gemeente met al zijn vrijwilligers, commissies en kerkenraad. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat Gerard er op zijn manier een mooie invulling aan gaat geven!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad …..

Volle rijen tijdens Stille Week
We kunnen terugkijken op sfeervolle diensten tijdens de Stille Week. Omdat er in deze diensten altijd minder mensen zijn dan gebruikelijk, is er ervoor gezorgd dat men alleen op de voorste rijen kon plaatsnemen. Die nu volle rijen zitten wel net zo leuk en voor onze dominee werkt dat ook prettiger. In de toekomst willen we dat vaker zo oplossen.

 

Hemelvaartsdag
Ik heb er al eens eerder over geschreven, maar voor diegenen die dat niet hebben meegekregen nog een keer. Door het ontbreken van belangstelling voor de bijeenkomsten op Hemelvaartsdag de afgelopen jaren, heeft de kerkenraad besloten om deze bijeenkomsten niet meer te organiseren.

 

Zangdienst
Het was de bedoeling dat er op 13 mei in Bant de gebruikelijke zangdienst gehouden zou worden. Door omstandigheden bij het koor dat was uitgenodigd, gaat dat niet door. Het was te laat voor Bant om iets anders te organiseren,  daarom sluiten we deze keer bij een gewone dienst aan.

 

Wijkbezoekers
De wijkbezoekers en ambtsdragers hebben een avond bij elkaar gezeten om o.a. het jaar te evalueren. Iedereen was tevreden over hoe de contacten nu verlopen. Een ouderling komt nu minder vaak langs dan eerder het geval was. De wijkbezoekers hebben een belangrijke functie, ze zijn de ogen en oren van de ambtsdragers en predikant. Mocht u graag een ouderling of de predikant willen spreken, kan dat natuurlijk altijd. Laat het gerust even weten.

 

Jeugdouderling
We hebben een nieuwe jeugdouderling! Kenneth Verbeek gaat deze uitdaging aan en daar zijn we heel blij mee. Ook binnen het jeugdwerk zijn er veranderingen. Er wordt creatief omgegaan met het feit dat het aantal jongeren terugloopt. Binnen dorpskerken NOP gaat het jeugdwerk, vanuit het jeugdplatform daarom steeds meer samenwerken . Er zijn plannen om vanaf 2019 de jeugddiensten als dorpen samen te houden, in steeds weer een ander dorp. Het is toch veel leuker om een jeugddienst met een hele groep jongeren uit de polder te houden dan alleen een handjevol jeugd uit de eigen gemeente?

Pinksteren
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers: Bert de Feyter, Gerard Blok en Kenneth Verbeek vindt plaats op eerste Pinksterdag.  Sjoukje de Feyter, Wobbe Bouma en ondergetekende nemen dan afscheid als ambtsdragers.  Jaap Vaandrager heeft de afgelopen twee jaar nog de honneurs waargenomen als “diaken met een speciale opdracht”  bij het breed moderamen van de classis. Dit moderamen wordt door de veranderingen binnen de classis opgeheven. Voor Jaap is dit bijna een jaar extra geweest dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jaap, bij deze willen je hartelijk bedanken voor al je tijd en inzet!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Sylvia Koekoek

 

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen week moest ik overdag eens in de kerk zijn en vielen mij ineens weer die mooie kunstwerkjes van onze gemeenteleden op. De schilderijen die in de hal verspreid en ook in de grote zaal hangen, let er maar eens op. Ook leuk om het er eens met elkaar over te hebben als we bijvoorbeeld koffiedrinken,  je gaat dan steeds meer in zo`n schilderij ontdekken.

 Op dit moment wordt door onze dominee gewerkt aan de Stille Week voor Pasen waarbij diverse gemeenteleden worden betrokken. Verder worden rond deze tijd de groothuisbezoeken gehouden en lopen er een aantal georganiseerde activiteiten vanuit het activiteiten boekje. In de afgelopen maand heb ik zelf meegedaan aan runnig dinner, een heel leuk, gezellig en ook nog eens smakelijk initiatief. Er zijn ook activiteiten die niet doorgaan doordat er geen belangstelling voor is. Het blijft altijd aftasten op welk moment en waarvoor er animo is. Ideeën zijn altijd welkom!

 Ondertussen denken we als kerkenraad ook weer na over nieuwe ideeën en plannen voor de kerk. Dit jaar staat er vier keer een morgengebed ingepland en er wordt bijvoorbeeld nagedacht om dit volgend jaar nog verder uit te breiden. U hoort er nog wel van.

 Inmiddels hebben we voor de opvolging als voorzitter beheerscommissie Bert de Feyter en als voorzitter kerkenraad Gerard Blok bereid gevonden. We zijn daar als kerkenraad heel erg blij mee! We zoeken nog iemand die onze jeugdouderling wil opvolgen. Mocht u iemand weten die u daarvoor geschikt acht, dan horen we dat graag.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek

Laad meer