Category: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad …….

Ook wij als kerkenraad hebben het, wat vergaderen betreft rustiger aan gedaan.

Als je niet compleet bent is dat nou een maal lastig dus ook minder te melden.

Wel staat het een en ander op stapel en gebeurt er altijd wel iets.

In deze schakel vinden jullie het opgave formulier voor het mee doen aan activiteiten.

Er kunnen nog dingen bij komen maar dat melden we dan wel.

Schroom niet en geef je op en doe de komende maanden met een activiteit mee.

Het thema voor het nieuwe seizoen is een “Een goed Verhaal”.

We zullen tijdens de startzondag op 15 september hier ook iets mee gaan doen .

In de vorige schakel had ik het over wisseling van ambtsdragers tijdens de startdienst .

We kunnen nu melden dat we compleet zijn, Henk Baartse rond onze zoektocht af en daar zijn we heel blij mee.

Wist u wel dat al die mooie foto’s van IJsland die in de kerk hangen door Henk zelf gemaakt zijn ?

Is misschien wel een leuk idee ,iets voor een winteravond, een goed verhaal van Henk en zijn foto’s van zijn bezoek aan IJsland .

Wie weet.

Eerst maar eens de startzondag ,laten we met een goed verhaal beginnen.

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad ……

Ik had beloofd iets te vertellen over het dorpskerken overleg van 22 mei.

Het gezamenlijke dorpskerken overleg was deze keer bij ons in ‘De Schakel’.

Alle polderdorpen waren aanwezig.

De polderdorpen in een gezamenlijke poule is iets lastiger.

Creil/Espel en Nagele gaan samenwerken, Rutten schuift waarschijnlijk hierbij aan .

Ens, Tollebeek en Emmeloord blijven eerst ieder voor zich.

Marknesse is wel met Emmeloord in gesprek.

Bant en Luttelgeest blijven een aantal activiteiten en vieringen

samen organiseren .

Verder praat Bant ook met Kraggenburg om eventueel gezamenlijk een aantal dingen in te vullen.

Om een lang verhaal kort te maken, er is nog zomaar geen predikantenpoule.

Wel worden er van een aantal zaken de juridische kant onderzocht.

 

Het blijft goed om elkaar als dorpsgemeenten regelmatig te spreken.

Er komt hierdoor steeds meer duidelijkheid voor elkaars situatie .

Als er ooit een predikantenpoule komt biedt dit misschien de mogelijkheid voor iedereen om op zijn eigen dorp kerk te blijven.

Wordt vervolgd.

 

Dit laatste brengt met zich mee dat we ons kerkgebouw goed moeten blijven onderhouden. En er creatief mee om moeten gaan.

Dit is al van toepassing omdat er vanaf september in ‘De Schakel’ tijdelijk les wordt gegeven aan een groep kinderen van de ‘Floreant’.

Mooi dat het kan.

 

Van de weergoden moet je het niet hebben blijkt maar weer.

Onderlaatst is mede door een harde windvlaag het kruis van de toren gewaaid!

Commissie van Beheer buigt zich hierover..

 

Jan Broos en Karin Tuiten komen de kerkenraad versterken.

Hier zijn we natuurlijk heel blij mee!

Gerda, Jur, en Piet zullen tijdens de startzondag in september afscheid nemen.

 

Deze ‘Schakel’ is voor de maand juli en augustus.

Verder gaat alles gewoon door.

 

Alle jongeren die geslaagd zijn van harte gefeliciteerd en als je het examen niet hebt gehaald jammer maar maak er iets moois van deze zomer! En na de zomer gewoon weer verder! Voor diegene met een herexamen, veel succes!

 

Vakantiegangers veel plezier!

  

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad….

Mei bedankt!

Ik vind het een van de mooiste maanden van het jaar. In de natuur is veel nieuw groen en op het land vinden we dan vaak veel nesten van vogels vooral kieviten.

Een voorbeeld hiervan is langs de Kuinderweg. Hier hebben we op een perceel boomkwekerij van 1,6 ha 4 kievitsnesten en een scholeksternest gemarkeerd .De eerste jonge vogels lopen nu rond. En die zijn echt heel mooi.

 Wat de maand mei ook mooi maakte was het bevrijdingsfestival. Zulke evenementen krijg je als je elkaar de ruimte geeft en dat is toch fantastisch!

 Op dit moment van schrijven zijn we nog niet compleet wat nieuwe kerkenraadsleden betreft, ik hoop dat het spoedig rond is.

 Op 22 mei is er bij ons in de Schakel een dorpskerken overleg. In de volgende Schakel zal ik melden wat hier besproken is.

Zondag 2 juni is er weer een ‘Zin in Zondag’ en in het weekend van 16 juni sluiten we het dorpsfeest weer af met een tentdienst.

Komt allen en neem weer eens iemand mee! Samen komen we verder!

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad …….

Als ik dit schrijf is het de avond van Goede Vrijdag, na de dienst.

Toch wel speciaal om de Paascyclus te beleven met een aantal diensten achter elkaar.

Wat opvalt is dat er regelmatig mensen bijzijn vanuit het opvangcentrum. Ze voelen zich welkom en dat is fijn.

Een aantal mensen zijn overgeplaatst vanuit Utrecht naar Luttelgeest .

Daar werd voor hen een Bijbel studieclub georganiseerd. Ons is verzocht dit verder voort te zetten .

Vanuit de commissie van beheer wordt gekeken hoe we dit verder kunnen oppakken.

Op 10 april hadden we gemeenteavond  en dat was een prima avond, na de inleiding en de cijfers  schotelden Karolien en Elseleen ons de kerk voor als een soort van ‘waarden huis’. We hebben samen gesprekken gehad over bijvoorbeeld unieke waarden, onderscheidende waarden en basis waarden.

Je kunt de kerk zien als vindplaats voor geloof, hoop en liefde.

Samen met de dominee sloten we de avond af in de kerk, rond de avondmaalstafel.

Het is nu bijna sabbat. Ik stop voor vandaag.

 

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad …..

Er is vanuit de kerkenraad niet al te veel nieuws te melden deze keer. Behalve dan dat er pastoraal gezien de nodige zorgen zijn bij een aantal gemeenteleden. Laten we vooral naar elkaar omzien.

 Een aantal dingen komen aan de orde op de gemeenteavond van 10 april. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

 Het is vaker gezegd maar we waren natuurlijk heel blij met de twee plantdagen bij Karolien en Rick. Bedankt voor de geboden mogelijkheid. En iedereen die letterlijk heeft geholpen met het planten.

Samen kom je verder blijkt maar weer!

Piet Verhage, Gerda Jonker en Jur Wierenga hebben deze zomer hun taak erop zitten. We zijn nu volop bezig deze plaatsen weer ingevuld te krijgen met enthousiaste mensen.

 Op 6 april hebben we weer een ‘Zin in Zondag’ dienst. Het zal een Taizé-viering worden. Wees allemaal welkom!

  Tot slot hoop ik dat we samen een mooie Paastijd tegemoet gaan. Iedereen die zich hiervoor inzet, succes en plezier met de voorbereidingen hiervan.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

 Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad ….

De laatste tijd hebben we ook als kerkenraad mogen ondervinden dat we als gemeenteleden/dorpsgenoten samen omzien naar elkaar en dit word zeer gewaardeerd door degene die het aangaat. Dit is mooi en geeft het leven Zin.

Ook de hoed af voor de bazar commissie , knap dat jullie elk jaar weer een groot bedrag aan geld weten binnen te halen.  Het leek wel een klein dorpsfeestje het was erg gezellig. Bedankt namens ons allemaal.

 De volgende actie staat op touw!

We gaan met z’n allen op zaterdag  2 en 9 maart  alstroemeria’s  planten bij Rick en Karolien Tesselaar. (je kunt je opgeven bij Karolien tel 06-18747034)

 Met een paar van zulke acties gaan we ons begrotingstekort letterlijk wegwerken!    

Het plan is, met een gedeelte van het geld wat het ons oplevert, iets terug te doen waar we met z’n allen blij van worden, hierover later meer.

 Voor drie van onze kerkenraadsleden zit hun termijn erop .Samen hopen we dit weer in te vullen met drie enthousiaste gemeenteleden dan wel dorpsbewoners.

 In het laatste dorpskerken overleg is er weer aandacht besteed aan de predikanten poule. Dit proces, polderbreed aanpakken is nog niet zo simpel.

 We hebben ook weer ons jaarlijks overleg gehad met Bant  waarin we duidelijk aangeven, open te staan voor verdere samenwerking. Ook dominee Dirk van Keulen gaat hier volledig in mee.

 In maart hebben we overleg met onze classis predikant dominee Klaas van der Kamp. Dit betreft een overleg dat eenmaal in de vier jaar plaatsvindt. Binnen de classis is er nog al wat veranderd ,vandaar het gesprek.

 Al deze dingen heeft ons doen besluiten de gemeenteavond te verplaatsen naar begin april. U hoort zo snel mogelijk een datum.

 Zondag 3 maart is er weer ‘Zin in Zondag’!   Van harte uitgenodigd, neem buren, vrienden en familie mee!

Ook hebben we  in maart weer een doopdienst

Vanuit de kerkenraad ….

24/7 Mono of anders gezegd,24 uur per dag 7 dagen in de week hetzelfde .

Ik rijd nogal eens op de snelweg en lees dit dan op grote borden.

Het heeft natuurlijk te maken met de nieuwe regel dat je onder het auto rijden niet met je telefoon moet spelen maar een beetje op het verkeer moet letten.

Maar je kan er ook iets anders bij verzinnen, er staat verder nergens tekst bij toch…?

Zo van geloven doe je 24/7 maar vooral niet mono.

Of  24/7 ben je een kind van God.

Vul maar in, eigenlijk best een mooi bord…

 

Een aantal van ons zijn weer druk bezig met het voorbereiden van het groothuisbezoek.

We hopen weer op veel belangstelling. Met het thema ‘een goed gesprek’ moet dit lukken.

 

Verder kom ik er ook achter dat het best een hele kunst is om het iedereen naar de zin te maken.

Op tijd ideeën, plannen, veranderingen met elkaar communiceren is belangrijk.

Een goed gesprek dus ..

Dan wordt het vanzelf stereo.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,  Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 Als ik dit schrijf is het 19 december en moet de Kerst nog komen. Als dit gelezen wordt is Kerst geweest en is het bijna of helemaal 2019 en worden de dagen weer langer.

Kortom er kan in een korte tijd veel gebeuren.

 Soms kijk je terug omdat je ergens een mooie of minder mooie  herinnering aan overhoudt .

Het kan zijn dat je denkt, dit moet de volgende keer beter maar het gebeurt ook dat je zegt; yes …dat was een mooi moment.

 Dat laatste gebeurde tijdens de doopdienst van Eva.  Dominee Dirk en meester bouwer Leendert maakten er samen een doopfeest van. Als voorbereiding en spontaniteit elkaar raken krijg  je iets moois! Dat ons dit nog  vaak mag overkomen!

Maar weer vooruit..

 In januari gaan we onze eerste ‘Zin in zondag’ dienst beleven. Iedereen veel succes toegewenst met de voorbereiding van deze diensten. Toch een bijzonder moment om elkaar op deze manier  de ruimte te geven als het gaat om zingeving.

Binnenkort is er ook weer het jaarlijks overleg met Bant.

Bant is vacant en zoekt naar een vorm om het gemis van een predikant in te vullen.

Vanzelfsprekend denken wij als buurtgemeente met hen mee.

 Waar we ons ook behoorlijk mee bezig houden is  ‘De Stuurgroep Dorpskerken NOP ‘. De laatste tijd hebben we regelmatig een vergadering. Een van de redenen hiervoor is, dat er een aantal dorpsgemeenten zijn die geen predikant hebben maar er ook niet een mogen beroepen.

 Iedereen wil graag de viering op eigen dorp houden  maar wel  met professionele hulp. Er wordt samen gezocht naar een werkbare oplossing.

 We mogen dankbaar  zijn dat we nog een predikant hebben, laten we dit beseffen.

Met dit gegeven kunnen we samen verder het nieuwe jaar in.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard

 

Vanuit de kerkenraad …..

Beste Mensen,

 We zijn weer een nieuw kerkelijk jaar begonnen en de jaarkalender is bijna weg gescheurd.

 Voor hetgeen waar we binnen de kerkenraad mee bezig zijn houd dit niet in dat het klaar of af is, alles loopt eigenlijk gewoon door.

Voor komend jaar is er weer een nieuw dienstenrooster gemaakt .

 De dorpskerkdiensten die gehouden worden op iedere eerste  zondag van de maand zijn al tot juni ingevuld , dat is mooi om te lezen.

 December brengt ons veel bijzondere momenten in de kerk, ik hoop dat we dit met veel mensen kunnen delen. Ieder die hier een bijdrage aan gaat leveren wens ik veel succes en plezier.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen,

 Naast noem het maar de dagelijkse dingen die we als raad voor jullie mogen doen, word er steeds meer aandacht besteed aan dingen die niet zo dagelijks zijn.

Het voelt als bezig zijn met de toekomst, het vormen van visie en hoe komen we bij dat doel .

Ons doel is om met veel mensen het verhaal van God in beweging te houden.

 Het nieuwe voorblad van de schakel zegt daar ook iets over, onderweg naar dat doel gebeurt er van alles.

Ik noem een paar dingen waar we mee bezig zijn ,maar ook waar u aan mee kunt doen of simpelweg  bezoeken..

 Op 8 oktober was er de brainstormsessie met  Marijke en Johan over het invullen van de Dorpskerk vieringen, ze waren blij met de reacties.

 18 oktober waren we als kerkdorpen in Creil bijeen om onder leiding van Jan Boer  het visiedocument ‘Dorpskerken in de NOP’ te bespreken .

Jan Boer is iemand die gemeenteadvies en begeleiding geeft  namens  de organisatie Kerkvitaal.

(www.kerkvitaal.nl)

Tijdens de avond werd ons de spiegel voor gehouden en waren we ons wel bewust van aanstaande veranderingen.

Dit kun je ook zien als kansen, op een polder brede  samenwerking wat betreft jeugd ( jeugdplatvorm volop gaande) en gemeente werk maar ook het  samen delen van predikanten.

3 woorden bleven bij mij hangen

Samenwerken ,Fuseren ,Combineren.

 De komende maand geeft ons weer 4 vieringen, dit varieert  van Pop up met mooie muziek, tot momenten van denken aan mensen van voorbij.

Jullie hebben ons als kerkenraad gevraagd  iets te doen voor de gemeente ,welnu wij vragen jullie om er te zijn voor elkaar.

We gaan het niet langer hebben over stoelen die leeg staan, maar we proberen om ze samen te vullen .

Is  eigenlijk ook heel simpel … Kijk is om je heen en  neem eens iemand mee.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok

Laad meer