Category: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad ….

Vanuit de kerkenraad; wat er de afgelopen periode gebeurd is in de kerkenraad, waar aan gewerkt wordt.

Vanuit de kerkenraad ….

Vanuit de kerkenraad nieuws wat er speelt en over een evenement op Terschelling eind oktober.

Vanuit de kerkenraad …..

Een kleine terugblik over de zomer en vooruitblik over de start van het nieuwe seizoen vanuit de kerkenraad.

Vanuit de kerkenraad…..

Voorstellen van de nieuwe voorzitter van de kerkenraad en zijn visie over de toekomst van de kerk binnen Luttelgeest.

Vanuit de kerkenraad…..

Nieuws, veranderingen en informatie vanuit de kerkenraad.

Vanuit de kerkenraad …..

Nieuws vanuit de kerkenraad; Stille Week, Hemelvaartsdag, Zangdienst, Wijkbezoekers, Jeugdouderling en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.

Vanuit de kerkenraad

Nieuws uit de kerkenraad; nieuwe kunst in het gebouw, activiteiten, nieuwe ideeën en plannen voor de kerk, en opvolging in de commissies.

Vanuit de kerkenraad

Even bijpraten vanuit de kerkenraad over het reilen en zeilen in de gemeente.

Verandering in de landelijke organisatie

De veranderingen die er aankomen binnen de landelijke organisatie van de landelijke Protestantse Gemeente Nederland.

Vanuit de kerkenraad …..

Vanuit de kerkenraad ……; de aankomende bazaar op 10 februari as., gemeenteavond op 14 maart as, en nieuwe ambtsdragers.

Load more