Category: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad …..

Een kleine terugblik over de zomer en vooruitblik over de start van het nieuwe seizoen vanuit de kerkenraad.

Vanuit de kerkenraad…..

Voorstellen van de nieuwe voorzitter van de kerkenraad en zijn visie over de toekomst van de kerk binnen Luttelgeest.

Vanuit de kerkenraad…..

Nieuws, veranderingen en informatie vanuit de kerkenraad.

Vanuit de kerkenraad …..

Nieuws vanuit de kerkenraad; Stille Week, Hemelvaartsdag, Zangdienst, Wijkbezoekers, Jeugdouderling en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.

Vanuit de kerkenraad

Nieuws uit de kerkenraad; nieuwe kunst in het gebouw, activiteiten, nieuwe ideeën en plannen voor de kerk, en opvolging in de commissies.

Vanuit de kerkenraad

Even bijpraten vanuit de kerkenraad over het reilen en zeilen in de gemeente.

Verandering in de landelijke organisatie

De veranderingen die er aankomen binnen de landelijke organisatie van de landelijke Protestantse Gemeente Nederland.

Vanuit de kerkenraad …..

Vanuit de kerkenraad ……; de aankomende bazaar op 10 februari as., gemeenteavond op 14 maart as, en nieuwe ambtsdragers.

Vanuit de kerkenraad ….

Het reilen en zeilen van de kerkenraad, met een terugblik naar het afgelopen jaar naar al het werk wat er wordt verzet door veel mensen.

Vanuit de kerkenraad …..

Bestuurlijk nieuws vanuit de kerkenraad over landelijke plannen, uit de Noordoostpolder en uit eigen gemeente. Verder info over de komende diensten.

Load more