Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Beste Mensen

In de vorige ‘Schakel’ sloot ik af met, vooruitgang is vooruit gaan met veel volgers.

Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer mensen in het kerkgebouw ‘De Schakel’ te vinden zijn?

Bij geen feiten gelden gevoelens.

Er zijn de laatste maanden veel bijzondere diensten en momenten geweest. Wat is het goed dat we daar een plek voor hebben om dat samen te delen.

Dat blijkt maar weer uit het volgende. Vlak voor de kerkenraadsvergadering van november kwam Jan Piet Thibaudier met een kist ‘De Schakel’ binnen waarin een aantal liturgische voorwerpen zaten uit de Jozef Sterre der Zee kerk of te wel de RK-kerk. Mooi dat we er samen op kunnen passen en wie weet ook gebruiken.

Voor deze kerkenraadvergadering stond gepland dat we uitgebreid de tijd zouden nemen om samen met de organisatie van ‘Zin in zondag’, kerkenraad en volledige commissie van beheer het afgelopen jaar door te nemen.

Onduidelijkheden oplossen en kijken naar de nabije toekomst.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld:

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan,

Zijn er doelen gehaald,

Voldoet het aan een behoefte,

Blijven we door deze verbreding goed omgaan met mensen die altijd al kwamen,

Hoe gaan we om met opbrengsten en kosten,

Kortom hoe gaan we toekomst gericht met elkaar om .

Maar ook hoe gaan we in de toekomst om met het gebouw onze kerk ‘De Schakel’ of noemen we het ‘De Dorpskerk’.

De komende gemeente avond is een goed moment voor u allen om hier ook over mee te praten want vragen zullen er zijn en we gaan proberen ze te beantwoorden. De datum volgt nog .

Wat wel duidelijk is dat we iets hebben om voor te gaan . We hebben een plek in handen waar we ruimte kunnen bieden aan mensen met verschillende manieren van vieren en beleven maar ook voor rouwen en trouwen. Als we in staat zijn om elkaar daarin te respecteren staan we aan het begin van een nieuwe kans.

Later dacht ik nog bij mezelf wat een bijzondere avond, Jan Piet die een goede plek zocht voor de liturgische stukken uit de RK –Kerk. Was dit een zaadje voor een ‘Dorpskerk’?

Aan de grond kan het niet liggen.

We hadden samen een goede vergadering

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Vanuit de Kerkenraad

Beste mensen,

Laatst in het buitenland, zei iemand tegen mij, jullie hebben de klok en wij hebben de tijd.

Dan sta je toch even stil ..zo’n moment van rust kan ik ook in de kerk vinden.

Al zou je dat in de komende maand niet zeggen.

Komende zondag is het eerste advent met 8 vieringen in december voor de boeg.

Drukke tijden voor mensen die bezig zijn om alles weer in te vullen.

Hopen dat ze weer ‘de tijd’ vinden.

Vanuit de kerkenraad iets te melden? Ach ja, altijd wel. Leuk als iemand zich aanmeldt en met ons mee wil doen, niet leuk als iemand zich teleurgesteld voelt en het schip verlaat.

Beide dingen gebeuren. Dat laatste blijft lastig.

Ik kan alleen maar zeggen de deur blijft altijd open en het is nooit vol.

Gerard Langebeeke zit vanaf nu ook in het moderamen en dat is mooi.

Met z’n allen en dan bedoel ik kerkenraad, moderamen en zin in zondag, zijn we regelmatig met elkaar in overleg hoe een aantal dingen geregeld moeten worden.

Is ook weer een uitdaging.

Wat activiteiten betreft, in het vorige kerkblad had ik het idee om een avond te organiseren over het verhaal wat je bij een lied kunt hebben, en dat dan te vertellen en naar te luisteren.

De mensen die de oudejaarsdienst organiseren hadden dit idee ook en pakken het verder op. Hoe mooi is dat.

Als mensen mee willen doen meld je dan aan bij Anniek van Vilsteren of Femmelien Klunder.

Ditzelfde geldt voor eerste Kerstdag (zoals gemeld in de vorige schakel ) Als je graag iets gedaan wil hebben in de dienst, dominee Dirk v Keulen staat er open voor maar wacht dan niet te lang.

Ook hij is volop bezig met de voorbereidingen.

Laten we er de komende maand samen iets moois van maken.

We zijn elkaar nodig.

Vooruitgang is vooruit gaan met een hoop volgers.

Past eigenlijk ook wel in de kerk.

Met een hartelijke groet

vanuit de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen ,

Tijdens de vergadering van september hebben we gewisseld van ambtsdragers.

De taken en namen van personen zullen op de website onder het blad , Structuur en Organisatie ,

aangepast worden .

 Voor degene die niet zo vaak op de website kijken is dit een goede reden om het nog eens na te lezen .

Er zijn best veel mensen bezig achter de schermen .

 Jur is dan wel geen ouderling meer maar hij blijft aanspreekpunt aangaande vervoer kerkbezoekers.

Bedankt Jur.

 In deze schakel zal kerkrentmeesters Bert namens de kerkenraad uitleg geven waarom besloten is, ook aan leden bepaalde kosten door te berekenen.

We begrijpen dat niet iedereen hier blij mee is maar toch hopen we op begrip hiervoor .

Als er mensen zijn die hier met ons over willen praten is dit natuurlijk altijd mogelijk.

 Wat activiteiten betreft zijn we een aantal ideeën aan het uitwerken .

Ik noem er een paar ..

Alda, Jitske en Janke willen in maart iets gaan doen met bloemen voor de Paasweek

In februari volgt er een uitnodiging.

 Bert en Gerard L zijn een avond aan het voorbereiden waar het zal gaan over keuzes die we maken aangaande de Schepping die we in bruikleen hebben.

Mijzelf lijkt het leuk om een avond bezig te zijn met muziek, noem het maar: Jouw lied en jouw verhaal .

 Sommige mensen hebben speciale herinneringen aan een bepaald liedje of muziek ..

Dit kan van alles zijn voor jong en oud .

Jouw lied laten we horen of gaan we spelen en je vertelt je verhaal erbij .

Wat mij betreft zo breed mogelijk.

Van André Lohues tot Dance Monkey van Tones And I tot Ere zij God

Als er maar een mooi verhaal achter zit ..

 Ik zoek nog wel mensen die me helpen om het in elkaar te fietsen .

Lijkt het je iets ? Laat van je horen.

 

Met vriendelijke groet

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

De startzondag maakt het begin van een nieuw seizoen. We waren met veel mensen in de kerk en dat was goed om te zien.

Ik ben benieuwd wat het thema van 2019 “Een goed verhaal” ons nog meer gaat brengen.

Er komen zeker nog activiteiten bij.

Heb je zelf een goed idee, kom er gerust mee!

 De komende kerkenraadsvergadering gaan we opnieuw de taken onder elkaar verdelen.

Vanuit de gemeente kreeg ik de vraag of we ook elke zondag na de dienst koffie of thee konden drinken. Veel mensen vinden dit fijn. Als we de groep koffiedames (zoals het nu te boek staat ) uitbreiden met een aantal koffieheren, lijkt me dit geen probleem.

We gaan het er over hebben.

 Ondertussen is er in de kerk ook een klaslokaal ingericht. Alles verloopt naar tevredenheid.

 Commissie van Beheer zal er nog wel iets over melden maar we kunnen het afgewaaide kruis weer herstellen. Leendert zal dit herstel gaan regelen.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad …….

Ook wij als kerkenraad hebben het, wat vergaderen betreft rustiger aan gedaan.

Als je niet compleet bent is dat nou een maal lastig dus ook minder te melden.

Wel staat het een en ander op stapel en gebeurt er altijd wel iets.

In deze schakel vinden jullie het opgave formulier voor het mee doen aan activiteiten.

Er kunnen nog dingen bij komen maar dat melden we dan wel.

Schroom niet en geef je op en doe de komende maanden met een activiteit mee.

Het thema voor het nieuwe seizoen is een “Een goed Verhaal”.

We zullen tijdens de startzondag op 15 september hier ook iets mee gaan doen .

In de vorige schakel had ik het over wisseling van ambtsdragers tijdens de startdienst .

We kunnen nu melden dat we compleet zijn, Henk Baartse rond onze zoektocht af en daar zijn we heel blij mee.

Wist u wel dat al die mooie foto’s van IJsland die in de kerk hangen door Henk zelf gemaakt zijn ?

Is misschien wel een leuk idee ,iets voor een winteravond, een goed verhaal van Henk en zijn foto’s van zijn bezoek aan IJsland .

Wie weet.

Eerst maar eens de startzondag ,laten we met een goed verhaal beginnen.

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad ……

Ik had beloofd iets te vertellen over het dorpskerken overleg van 22 mei.

Het gezamenlijke dorpskerken overleg was deze keer bij ons in ‘De Schakel’.

Alle polderdorpen waren aanwezig.

De polderdorpen in een gezamenlijke poule is iets lastiger.

Creil/Espel en Nagele gaan samenwerken, Rutten schuift waarschijnlijk hierbij aan .

Ens, Tollebeek en Emmeloord blijven eerst ieder voor zich.

Marknesse is wel met Emmeloord in gesprek.

Bant en Luttelgeest blijven een aantal activiteiten en vieringen

samen organiseren .

Verder praat Bant ook met Kraggenburg om eventueel gezamenlijk een aantal dingen in te vullen.

Om een lang verhaal kort te maken, er is nog zomaar geen predikantenpoule.

Wel worden er van een aantal zaken de juridische kant onderzocht.

 

Het blijft goed om elkaar als dorpsgemeenten regelmatig te spreken.

Er komt hierdoor steeds meer duidelijkheid voor elkaars situatie .

Als er ooit een predikantenpoule komt biedt dit misschien de mogelijkheid voor iedereen om op zijn eigen dorp kerk te blijven.

Wordt vervolgd.

 

Dit laatste brengt met zich mee dat we ons kerkgebouw goed moeten blijven onderhouden. En er creatief mee om moeten gaan.

Dit is al van toepassing omdat er vanaf september in ‘De Schakel’ tijdelijk les wordt gegeven aan een groep kinderen van de ‘Floreant’.

Mooi dat het kan.

 

Van de weergoden moet je het niet hebben blijkt maar weer.

Onderlaatst is mede door een harde windvlaag het kruis van de toren gewaaid!

Commissie van Beheer buigt zich hierover..

 

Jan Broos en Karin Tuiten komen de kerkenraad versterken.

Hier zijn we natuurlijk heel blij mee!

Gerda, Jur, en Piet zullen tijdens de startzondag in september afscheid nemen.

 

Deze ‘Schakel’ is voor de maand juli en augustus.

Verder gaat alles gewoon door.

 

Alle jongeren die geslaagd zijn van harte gefeliciteerd en als je het examen niet hebt gehaald jammer maar maak er iets moois van deze zomer! En na de zomer gewoon weer verder! Voor diegene met een herexamen, veel succes!

 

Vakantiegangers veel plezier!

  

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad….

Mei bedankt!

Ik vind het een van de mooiste maanden van het jaar. In de natuur is veel nieuw groen en op het land vinden we dan vaak veel nesten van vogels vooral kieviten.

Een voorbeeld hiervan is langs de Kuinderweg. Hier hebben we op een perceel boomkwekerij van 1,6 ha 4 kievitsnesten en een scholeksternest gemarkeerd .De eerste jonge vogels lopen nu rond. En die zijn echt heel mooi.

 Wat de maand mei ook mooi maakte was het bevrijdingsfestival. Zulke evenementen krijg je als je elkaar de ruimte geeft en dat is toch fantastisch!

 Op dit moment van schrijven zijn we nog niet compleet wat nieuwe kerkenraadsleden betreft, ik hoop dat het spoedig rond is.

 Op 22 mei is er bij ons in de Schakel een dorpskerken overleg. In de volgende Schakel zal ik melden wat hier besproken is.

Zondag 2 juni is er weer een ‘Zin in Zondag’ en in het weekend van 16 juni sluiten we het dorpsfeest weer af met een tentdienst.

Komt allen en neem weer eens iemand mee! Samen komen we verder!

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad …….

Als ik dit schrijf is het de avond van Goede Vrijdag, na de dienst.

Toch wel speciaal om de Paascyclus te beleven met een aantal diensten achter elkaar.

Wat opvalt is dat er regelmatig mensen bijzijn vanuit het opvangcentrum. Ze voelen zich welkom en dat is fijn.

Een aantal mensen zijn overgeplaatst vanuit Utrecht naar Luttelgeest .

Daar werd voor hen een Bijbel studieclub georganiseerd. Ons is verzocht dit verder voort te zetten .

Vanuit de commissie van beheer wordt gekeken hoe we dit verder kunnen oppakken.

Op 10 april hadden we gemeenteavond  en dat was een prima avond, na de inleiding en de cijfers  schotelden Karolien en Elseleen ons de kerk voor als een soort van ‘waarden huis’. We hebben samen gesprekken gehad over bijvoorbeeld unieke waarden, onderscheidende waarden en basis waarden.

Je kunt de kerk zien als vindplaats voor geloof, hoop en liefde.

Samen met de dominee sloten we de avond af in de kerk, rond de avondmaalstafel.

Het is nu bijna sabbat. Ik stop voor vandaag.

 

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad …..

Er is vanuit de kerkenraad niet al te veel nieuws te melden deze keer. Behalve dan dat er pastoraal gezien de nodige zorgen zijn bij een aantal gemeenteleden. Laten we vooral naar elkaar omzien.

 Een aantal dingen komen aan de orde op de gemeenteavond van 10 april. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

 Het is vaker gezegd maar we waren natuurlijk heel blij met de twee plantdagen bij Karolien en Rick. Bedankt voor de geboden mogelijkheid. En iedereen die letterlijk heeft geholpen met het planten.

Samen kom je verder blijkt maar weer!

Piet Verhage, Gerda Jonker en Jur Wierenga hebben deze zomer hun taak erop zitten. We zijn nu volop bezig deze plaatsen weer ingevuld te krijgen met enthousiaste mensen.

 Op 6 april hebben we weer een ‘Zin in Zondag’ dienst. Het zal een Taizé-viering worden. Wees allemaal welkom!

  Tot slot hoop ik dat we samen een mooie Paastijd tegemoet gaan. Iedereen die zich hiervoor inzet, succes en plezier met de voorbereidingen hiervan.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

 Gerard Blok

 

Vanuit de kerkenraad ….

De laatste tijd hebben we ook als kerkenraad mogen ondervinden dat we als gemeenteleden/dorpsgenoten samen omzien naar elkaar en dit word zeer gewaardeerd door degene die het aangaat. Dit is mooi en geeft het leven Zin.

Ook de hoed af voor de bazar commissie , knap dat jullie elk jaar weer een groot bedrag aan geld weten binnen te halen.  Het leek wel een klein dorpsfeestje het was erg gezellig. Bedankt namens ons allemaal.

 De volgende actie staat op touw!

We gaan met z’n allen op zaterdag  2 en 9 maart  alstroemeria’s  planten bij Rick en Karolien Tesselaar. (je kunt je opgeven bij Karolien tel 06-18747034)

 Met een paar van zulke acties gaan we ons begrotingstekort letterlijk wegwerken!    

Het plan is, met een gedeelte van het geld wat het ons oplevert, iets terug te doen waar we met z’n allen blij van worden, hierover later meer.

 Voor drie van onze kerkenraadsleden zit hun termijn erop .Samen hopen we dit weer in te vullen met drie enthousiaste gemeenteleden dan wel dorpsbewoners.

 In het laatste dorpskerken overleg is er weer aandacht besteed aan de predikanten poule. Dit proces, polderbreed aanpakken is nog niet zo simpel.

 We hebben ook weer ons jaarlijks overleg gehad met Bant  waarin we duidelijk aangeven, open te staan voor verdere samenwerking. Ook dominee Dirk van Keulen gaat hier volledig in mee.

 In maart hebben we overleg met onze classis predikant dominee Klaas van der Kamp. Dit betreft een overleg dat eenmaal in de vier jaar plaatsvindt. Binnen de classis is er nog al wat veranderd ,vandaar het gesprek.

 Al deze dingen heeft ons doen besluiten de gemeenteavond te verplaatsen naar begin april. U hoort zo snel mogelijk een datum.

 Zondag 3 maart is er weer ‘Zin in Zondag’!   Van harte uitgenodigd, neem buren, vrienden en familie mee!

Ook hebben we  in maart weer een doopdienst

Laad meer