Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen.

November 2020, de makers van de Schakel maken de laatste papieren Schakel voor december.

Een speciaal moment. Want ja, dat gele blad zie je toch overal liggen. U weet, we gaan verder met alleen de digitale nieuwsbrief. Of het beter is weet ik niet, wat we wel weten is dat het veel gelezen wordt en dat we korter op het nieuws zitten. Cornelia Tilma, Piet van der Wal, de nieters en de rondbrengers willen we natuurlijk hartelijk bedanken voor hun diensten. U kunt dat natuurlijk ook persoonlijk doen als u ze tegenkomt.

We moeten nu verder zonder eigen predikant. Dat houdt ons natuurlijk bezig en we merken dat gelijk al in de maand december waar dominee Dirk een aantal keren stond ingeroosterd. Soms zullen we dingen op het laatste moment moeten regelen en daarom hopen we op begrip hiervoor. Zo het nu lijkt hebben we alle diensten in december ingevuld.

Doordat we kunnen streamen kunnen we soms iets eerder opnemen om dat op een later moment weer uit te zenden.

U zult begrijpen dat goede apparatuur ineens heel belangrijk is geworden. Graag zouden we hier meer geld voor vrij willen maken. We willen graag zo duidelijk mogelijk over komen. Beeld zonder geluid of andersom is zeer vervelend.

Kenneth is zeer handig met het systeem maar tegelijkertijd is het een hele taak aan het worden.

Dus vind je het leuk om een filmcamera te bedienen, meld je bij ons aan.

Laten we er samen een goede december maand van maken.

Met vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

In verband met de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten geen risico te nemen en elke zondag de kerkdienst te streamen, zonder dat er gasten of gemeenteleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de afscheidsdienst voor dominee Dirk van Keulen op 8 november.

Jammer dat het zo moet maar veel andere opties zijn er niet. Als alles weer zo goed als normaal is zal Dominee Dirk van Keulen als gastpredikant nog een keer terug komen en krijgt iedereen de gelegenheid hem alsnog gedag te zeggen.

In deze ‘Schakel’ zal ook een brief zitten namens de ouderlingen wat betreft de papieren ‘Schakel’. Dit wordt de op een na laatste ‘Schakel’. Per 1 januari 2021 gaan we volledig over op de nieuwsbrief. Iedereen die de nieuwsbrief niet kan ontvangen zal op een andere manier bijgepraat worden.

De redactie van ‘De Schakel’ zijn we zeer dankbaar voor bewezen diensten. We zullen op een ander tijdstip hier nog op terug komen.

Wat het dorpskerken overleg betreft is er nog te melden dat we als polderdorpen (iedereen doet mee) een soort van intentieverklaring tekenen waarin we elkaar beloven verder te gaan met samenwerken. Een heel verhaal maar in een paar woorden is het doel van deze samenwerking dat er voor elke deelnemende gemeente een meerwaarde ontstaat door samenwerking. Vanuit de classis ligt er ook een voorstel tot samenwerking van de gemeenten Kraggenburg, Bant, Ens en Luttelgeest. Een ding hebben we als dorpen gemeen namelijk we zijn allen vacant.

Veel andere dorpen zitten al rond de tafel om te kijken wat er eventueel samen kan. Luttelgeest zal ook hier voor open staan dat is duidelijk. Als er nieuws is melden we ons.

Hoe het verder met de vieringen zal gaan in november gaan we u melden in de nieuwsbrief. Zijn er verder vragen of opmerkingen schroom niet om ons te bellen of te mailen …

Op de televisie hoor ik wel eens aan het einde van een programma dat iemand zegt: Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Dat is wel een mooie zin.

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Net terug van de startzondag. Het was een mooie ochtend met alles erop en eraan. Verhalen van mensen over het goede leven, passie, emotie, zingen, kletsen, luisteren naar muziek, bloemen en Leendert bedanken voor bewezen diensten.

De kinderen waren hem dankbaar.

 

Maar ook realiseren dat onze dominee Dirk van Keulen vertrekt.

We hebben samen met hem de laatste startzondag georganiseerd. Een beetje raar gevoel, starten en dan stoppen. Ik bedenk me dat er straks veel dingen anders gaan, maar het is goed zo.

 

Verandering biedt kansen en daar gaan we mee verder. Als kerkenraad zullen we ons voorbereiden op alles wat op ons af komt.

 

Gisteren hebben Françoise en ik een overleg bijgewoond van de stuurgroep van dorpskerken. Veel dorpen zijn vacant en samen proberen we de goede weg hierin te vinden. We zullen jullie van alles op de hoogte houden.

 

Op dit moment gaan we ons voorbereiden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en het afscheid van onze dominee Dirk van Keulen. En samen een modus proberen te vinden voor de komende winteractiviteiten. Genoeg te doen dus.

 

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Omdat we sinds de vorige Schakel geen kerkenraadsvergadering hebben gehouden is er niet zo veel te melden.

Wel hebben we u op de hoogte gehouden door de wekelijkse nieuwsbrief.

Dit bevalt goed omdat het actueel is. We moeten een keuze gaan maken of de Schakel of de nieuwsbrief.

Beide volhouden is niet zo simpel.

 

20 September houden we weer onze startzondag. Het thema dit jaar is ‘Het goede leven’.

Corona beperkt ons in de manier waarop we dit zouden willen organiseren.

We weten nu nog niet wat wel en niet kan.

Door middel van de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Dit geldt ook voor de andere zondagen in september, laten we hopen dat er weer snel gezongen kan worden evenals na de dienst samen  koffie drinken. Dit zou de beleving wel ten goede komen.

 

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 Ik schrijf dit op 19 juni. Deze schakel is voor de maanden juli en augustus.

 Om nu te vertellen hoe we in juli en augustus naar onze kerk “de Schakel” kunnen, is nog niet duidelijk.

We hopen dat de deur open kan tot 100 mensen maar zeker is dat nu nog niet.

Of we ook al weer mogen zingen is ook nog maar de vraag.

 De beste manier om op de hoogte te blijven is door het lezen van de nieuwsbrief.

Op 14 juni hebben we afscheid genomen van Bartele van der Veer als scriba. Ook via deze weg wil ik Bartele nogmaals  bedanken voor alles wat hij voor onze gemeente heeft gedaan, Bartele het was goed om met jouw samen te  werken.

Genietsje fan ‘e fekansje en in waarme  simmer.

 In dezelfde dienst hebben we ook Françoise Bisschop bevestigd in het ambt als scriba.

We zijn blij dat we als complete kerkenraad verder kunnen.

Françoise we wensen jou een goede tijd en plezierig samenwerken toe.

 Dominee Dirk van Keulen is week 31,32 en 33 met vakantie.

Zijn er vragen of andere redenen, bel mij gerust op 06-51367498 

of neem contact op met je wijkouderling.

 Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad

 Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Dinsdag 12 mei hebben we op gepaste afstand met een aantal kerkenraadsleden bij elkaar gezeten.

Voorzichtig lijkt het erop dat we steeds iets meer mogen.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

We horen veel positieve geluiden over deze nieuwe manier van bijblijven.

In lastige tijden komen er soms ook mooie initiatieven. De pr dames Karolien en Elseleen, bedankt voor al jullie inzet.

Verder kunnen we melden dat Françoise Bisschop onze nieuw scriba wordt. Daar zijn we erg blij mee. Bartele alvast heel erg bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

We gaan natuurlijk op een later moment hier meer aandacht aan besteden.

In de maand juni zullen we weer met een beperkt aantal mensen een dienst mogen vieren.

Regel is nu met maximaal 30 personen.

Via de ouderlingen zullen we mensen op alfabetische volgorde uitnodigen om naar de kerkt te komen.

We zullen ons aan de landelijke regels moeten houden maar dat is even niet anders.

Laten we hopen dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten.

Kinderen en jongeren mogen weer naar school, veel mensen kunnen weer naar het werkt.

De ouderen onder ons wens ik alle gezondheid en veel bezoek toe.

Houd moed en heb lief.

 Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad, Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in april niet vergaderd. Het moderamen heeft wel overleg en dit delen we weer met de andere leden.

We zijn nu weer zover dat we iets gaan organiseren. Er is een stream camera gekocht en we gaan proberen om hiermee iets naar buiten te brengen.

Houd onze site www.pknluttelgeest.nl in de gaten.

Het doel is om het rooster zo veel mogelijk aan te houden.

Verder zal dominee Dirk filmpjes blijven maken vanuit Zwolle.

Ook hebben we een aantal keren overwogen om de kerkdeuren open te doen voor een stil moment of het branden van een kaarsje.

Maar uiteindelijk toch niet gedaan om risico van besmetting te vermijden.

De kapel wordt nu ook voor deze persoonlijke momenten gebruikt en dat is mooi om te zien.

Dirk heeft het ook al gezegd zodra het weer mogelijk is zullen we een dankdienst voor het leven van Bert Verhage houden.

Op deze manier hopen we ook het samen afscheid nemen van Bert meer vorm te kunnen geven.

Vaak gaan dingen anders dan verwacht en heeft ons kerkblad de Schakel niet het laatste nieuws.

Onze pr dames Karolien en Elseleen willen jullie graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden .

We zullen er voor zorgen dat de mailadressen alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, stuur dan een mail naar Einte Elsinga mailadres :

administratie@pknluttelgeest.nl

Dan krijgt u vanzelf de nieuwsbrief in de mailbox.

Verder moet u weten dat u bij onze wijkouderlingen, Henk Baartse,Karin Tuiten,Yvonne Oosterheerd en Joke Boeve altijd terecht kan.

Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad,

Gerard Blok.

Afgelasting van alle kerkdiensten tot en met 31 maart

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de landelijke kerk rond het Coronavirus, heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten af te gelasten. Conform het advies geldt deze maatregel vooralsnog tot 31 maart 2020. Daarna wordt er opnieuw bekeken of deze maatregelen gecontinueerd moeten worden of in een andere vorm moeten doorgaan.

De geplande groothuisbezoeken in de maand maart worden ook afgelast.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, leidt komende zondagmorgen 15 maart om 9.30 uur (op NPO 2) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.

Namens de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 

Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht, zei m’n vader wel eens. En als we naar buiten kijken heeft hij gelijk. Het aantal uren dat de zon schijnt neemt alleen maar toe.

 

De 40 dagen tijd is begonnen en we schrijven maart.

 

De laatste moderamenvergadering was vlak na de bazaar. En daar werd natuurlijk wel even over gesproken. Het lijkt wel een klein dorpsfeestje te worden net als vroeger in de gymzaal met mevr. Dijk achter de vetbak en mevr. Dijkstra die mij roosjes verkocht waar dan een briefje in kon zitten met een prijsje erop.

Respect en dank aan de mensen die de bazaar van 2020 tot zo’n succes hebben gemaakt. Van de bloemengroep tot de raddraaier en alles wat er tussen zit. Het was heel gezellig!

 

Als ik dit schrijf is onze dominee Dirk van Keulen nog niet hersteld, hij heeft rugpijn en mag nog niet aan de slag. Het plan was dat Dirk persoonlijk bij de groothuisbezoeken aanwezig zou zijn en we wilden in maart hiermee van start gaan. Het jaarthema; ‘Een goed verhaal’ zal hier in terug komen. Laten we hopen dat ons plan gewoon doorgaat. En dat dominee Dirk spoedig herstelt.

Wilt u zich nog opgeven voor het groothuisbezoek dan kan dit nog steeds maar wacht niet te lang meer.

 

Er is ook weer een overleg geweest met onze buurtgemeente Bant.

Bant is nog steeds vacant en dominee Dirk is nog steeds consulent voor Bant. We zoeken uit hoe we hiermee om moeten gaan.

 

11 Maart houden we onze gemeenteavond, iedereen is hier natuurlijk van harte voor uitgenodigd. Gaan er dingen goed of niet goed of moet er wat anders dan zijn dit de momenten om er samen over te spreken.

 

In de ‘Schakel’ zit de uitnodiging voor de gemeenteavond.

Laten we samen op weg gaan naar het licht en hoop van Pasen.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Het heeft met de kerk niets te maken maar woensdagochtend, 15 januari, hoorde ik een merel zingen en vrijdag reed ik door Friesland en zag ik de wereld aan kieviten.

De natuur gaat snel en we hebben nog maar pas Kerst gehad!

 

In december hadden we geen kerkenraadsvergadering omdat de maand erg vol zat. Veel dingen waren goed voorbereid vandaar dit besluit.

 

Als ik terug kijk was het een heel bijzondere decembermaand met momenten van rouw, doop, zorgen om ziek zijn, engelen en de geboorte van een kind.

Dit samen dragen, vieren en delen was de moeite waard.

Een woord van dank naar onze dominee Dirk voor al zijn inzet lijkt me op z’n plaats.

Nu maar weer verder.

 

Wat nieuw is, is dat er regelmatig een kaart in de kerk zal liggen voor iemand die wat extra aandacht mag hebben.

Tijdens de dienst zullen we u vragen om er na de dienst iets op te schrijven.

 

Verder komt er ook een opgavenlijst voor de groothuisbezoeken aan het bord te hangen.

In februari hebben we weer ons gezamenlijk overleg met Bant.

 

Vergeet natuurlijk ook niet onze jaarlijkse bazaar op zaterdag 8 februari te bezoeken.

 

Vorig jaar was onze gemeente avond aan de late kant en daardoor misschien niet druk bezocht.

Dat doen we dit jaar wat eerder, namelijk op woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.

We zijn bezig om deze avond in te vullen en ik vraag u dan ook om er bij te zijn.

Leg deze datum vast in uw agenda.

 

O ja, in 2019 het eerste kievietsei gevonden op 28 februari dit was een record, ik denk dat het record in 2020 sneuvelt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Laad meer