Category: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in april niet vergaderd. Het moderamen heeft wel overleg en dit delen we weer met de andere leden.

We zijn nu weer zover dat we iets gaan organiseren. Er is een stream camera gekocht en we gaan proberen om hiermee iets naar buiten te brengen.

Houd onze site www.pknluttelgeest.nl in de gaten.

Het doel is om het rooster zo veel mogelijk aan te houden.

Verder zal dominee Dirk filmpjes blijven maken vanuit Zwolle.

Ook hebben we een aantal keren overwogen om de kerkdeuren open te doen voor een stil moment of het branden van een kaarsje.

Maar uiteindelijk toch niet gedaan om risico van besmetting te vermijden.

De kapel wordt nu ook voor deze persoonlijke momenten gebruikt en dat is mooi om te zien.

Dirk heeft het ook al gezegd zodra het weer mogelijk is zullen we een dankdienst voor het leven van Bert Verhage houden.

Op deze manier hopen we ook het samen afscheid nemen van Bert meer vorm te kunnen geven.

Vaak gaan dingen anders dan verwacht en heeft ons kerkblad de Schakel niet het laatste nieuws.

Onze pr dames Karolien en Elseleen willen jullie graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden .

We zullen er voor zorgen dat de mailadressen alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, stuur dan een mail naar Einte Elsinga mailadres :

administratie@pknluttelgeest.nl

Dan krijgt u vanzelf de nieuwsbrief in de mailbox.

Verder moet u weten dat u bij onze wijkouderlingen, Henk Baartse,Karin Tuiten,Yvonne Oosterheerd en Joke Boeve altijd terecht kan.

Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad,

Gerard Blok.

Afgelasting van alle kerkdiensten tot en met 31 maart

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de landelijke kerk rond het Coronavirus, heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten af te gelasten. Conform het advies geldt deze maatregel vooralsnog tot 31 maart 2020. Daarna wordt er opnieuw bekeken of deze maatregelen gecontinueerd moeten worden of in een andere vorm moeten doorgaan.

De geplande groothuisbezoeken in de maand maart worden ook afgelast.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, leidt komende zondagmorgen 15 maart om 9.30 uur (op NPO 2) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.

Namens de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 

Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht, zei m’n vader wel eens. En als we naar buiten kijken heeft hij gelijk. Het aantal uren dat de zon schijnt neemt alleen maar toe.

 

De 40 dagen tijd is begonnen en we schrijven maart.

 

De laatste moderamenvergadering was vlak na de bazaar. En daar werd natuurlijk wel even over gesproken. Het lijkt wel een klein dorpsfeestje te worden net als vroeger in de gymzaal met mevr. Dijk achter de vetbak en mevr. Dijkstra die mij roosjes verkocht waar dan een briefje in kon zitten met een prijsje erop.

Respect en dank aan de mensen die de bazaar van 2020 tot zo’n succes hebben gemaakt. Van de bloemengroep tot de raddraaier en alles wat er tussen zit. Het was heel gezellig!

 

Als ik dit schrijf is onze dominee Dirk van Keulen nog niet hersteld, hij heeft rugpijn en mag nog niet aan de slag. Het plan was dat Dirk persoonlijk bij de groothuisbezoeken aanwezig zou zijn en we wilden in maart hiermee van start gaan. Het jaarthema; ‘Een goed verhaal’ zal hier in terug komen. Laten we hopen dat ons plan gewoon doorgaat. En dat dominee Dirk spoedig herstelt.

Wilt u zich nog opgeven voor het groothuisbezoek dan kan dit nog steeds maar wacht niet te lang meer.

 

Er is ook weer een overleg geweest met onze buurtgemeente Bant.

Bant is nog steeds vacant en dominee Dirk is nog steeds consulent voor Bant. We zoeken uit hoe we hiermee om moeten gaan.

 

11 Maart houden we onze gemeenteavond, iedereen is hier natuurlijk van harte voor uitgenodigd. Gaan er dingen goed of niet goed of moet er wat anders dan zijn dit de momenten om er samen over te spreken.

 

In de ‘Schakel’ zit de uitnodiging voor de gemeenteavond.

Laten we samen op weg gaan naar het licht en hoop van Pasen.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Het heeft met de kerk niets te maken maar woensdagochtend, 15 januari, hoorde ik een merel zingen en vrijdag reed ik door Friesland en zag ik de wereld aan kieviten.

De natuur gaat snel en we hebben nog maar pas Kerst gehad!

 

In december hadden we geen kerkenraadsvergadering omdat de maand erg vol zat. Veel dingen waren goed voorbereid vandaar dit besluit.

 

Als ik terug kijk was het een heel bijzondere decembermaand met momenten van rouw, doop, zorgen om ziek zijn, engelen en de geboorte van een kind.

Dit samen dragen, vieren en delen was de moeite waard.

Een woord van dank naar onze dominee Dirk voor al zijn inzet lijkt me op z’n plaats.

Nu maar weer verder.

 

Wat nieuw is, is dat er regelmatig een kaart in de kerk zal liggen voor iemand die wat extra aandacht mag hebben.

Tijdens de dienst zullen we u vragen om er na de dienst iets op te schrijven.

 

Verder komt er ook een opgavenlijst voor de groothuisbezoeken aan het bord te hangen.

In februari hebben we weer ons gezamenlijk overleg met Bant.

 

Vergeet natuurlijk ook niet onze jaarlijkse bazaar op zaterdag 8 februari te bezoeken.

 

Vorig jaar was onze gemeente avond aan de late kant en daardoor misschien niet druk bezocht.

Dat doen we dit jaar wat eerder, namelijk op woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.

We zijn bezig om deze avond in te vullen en ik vraag u dan ook om er bij te zijn.

Leg deze datum vast in uw agenda.

 

O ja, in 2019 het eerste kievietsei gevonden op 28 februari dit was een record, ik denk dat het record in 2020 sneuvelt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste Mensen

In de vorige ‘Schakel’ sloot ik af met, vooruitgang is vooruit gaan met veel volgers.

Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer mensen in het kerkgebouw ‘De Schakel’ te vinden zijn?

Bij geen feiten gelden gevoelens.

Er zijn de laatste maanden veel bijzondere diensten en momenten geweest. Wat is het goed dat we daar een plek voor hebben om dat samen te delen.

Dat blijkt maar weer uit het volgende. Vlak voor de kerkenraadsvergadering van november kwam Jan Piet Thibaudier met een kist ‘De Schakel’ binnen waarin een aantal liturgische voorwerpen zaten uit de Jozef Sterre der Zee kerk of te wel de RK-kerk. Mooi dat we er samen op kunnen passen en wie weet ook gebruiken.

Voor deze kerkenraadvergadering stond gepland dat we uitgebreid de tijd zouden nemen om samen met de organisatie van ‘Zin in zondag’, kerkenraad en volledige commissie van beheer het afgelopen jaar door te nemen.

Onduidelijkheden oplossen en kijken naar de nabije toekomst.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld:

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan,

Zijn er doelen gehaald,

Voldoet het aan een behoefte,

Blijven we door deze verbreding goed omgaan met mensen die altijd al kwamen,

Hoe gaan we om met opbrengsten en kosten,

Kortom hoe gaan we toekomst gericht met elkaar om .

Maar ook hoe gaan we in de toekomst om met het gebouw onze kerk ‘De Schakel’ of noemen we het ‘De Dorpskerk’.

De komende gemeente avond is een goed moment voor u allen om hier ook over mee te praten want vragen zullen er zijn en we gaan proberen ze te beantwoorden. De datum volgt nog .

Wat wel duidelijk is dat we iets hebben om voor te gaan . We hebben een plek in handen waar we ruimte kunnen bieden aan mensen met verschillende manieren van vieren en beleven maar ook voor rouwen en trouwen. Als we in staat zijn om elkaar daarin te respecteren staan we aan het begin van een nieuwe kans.

Later dacht ik nog bij mezelf wat een bijzondere avond, Jan Piet die een goede plek zocht voor de liturgische stukken uit de RK –Kerk. Was dit een zaadje voor een ‘Dorpskerk’?

Aan de grond kan het niet liggen.

We hadden samen een goede vergadering

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Vanuit de Kerkenraad

Beste mensen,

Laatst in het buitenland, zei iemand tegen mij, jullie hebben de klok en wij hebben de tijd.

Dan sta je toch even stil ..zo’n moment van rust kan ik ook in de kerk vinden.

Al zou je dat in de komende maand niet zeggen.

Komende zondag is het eerste advent met 8 vieringen in december voor de boeg.

Drukke tijden voor mensen die bezig zijn om alles weer in te vullen.

Hopen dat ze weer ‘de tijd’ vinden.

Vanuit de kerkenraad iets te melden? Ach ja, altijd wel. Leuk als iemand zich aanmeldt en met ons mee wil doen, niet leuk als iemand zich teleurgesteld voelt en het schip verlaat.

Beide dingen gebeuren. Dat laatste blijft lastig.

Ik kan alleen maar zeggen de deur blijft altijd open en het is nooit vol.

Gerard Langebeeke zit vanaf nu ook in het moderamen en dat is mooi.

Met z’n allen en dan bedoel ik kerkenraad, moderamen en zin in zondag, zijn we regelmatig met elkaar in overleg hoe een aantal dingen geregeld moeten worden.

Is ook weer een uitdaging.

Wat activiteiten betreft, in het vorige kerkblad had ik het idee om een avond te organiseren over het verhaal wat je bij een lied kunt hebben, en dat dan te vertellen en naar te luisteren.

De mensen die de oudejaarsdienst organiseren hadden dit idee ook en pakken het verder op. Hoe mooi is dat.

Als mensen mee willen doen meld je dan aan bij Anniek van Vilsteren of Femmelien Klunder.

Ditzelfde geldt voor eerste Kerstdag (zoals gemeld in de vorige schakel ) Als je graag iets gedaan wil hebben in de dienst, dominee Dirk v Keulen staat er open voor maar wacht dan niet te lang.

Ook hij is volop bezig met de voorbereidingen.

Laten we er de komende maand samen iets moois van maken.

We zijn elkaar nodig.

Vooruitgang is vooruit gaan met een hoop volgers.

Past eigenlijk ook wel in de kerk.

Met een hartelijke groet

vanuit de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen ,

Tijdens de vergadering van september hebben we gewisseld van ambtsdragers.

De taken en namen van personen zullen op de website onder het blad , Structuur en Organisatie ,

aangepast worden .

 Voor degene die niet zo vaak op de website kijken is dit een goede reden om het nog eens na te lezen .

Er zijn best veel mensen bezig achter de schermen .

 Jur is dan wel geen ouderling meer maar hij blijft aanspreekpunt aangaande vervoer kerkbezoekers.

Bedankt Jur.

 In deze schakel zal kerkrentmeesters Bert namens de kerkenraad uitleg geven waarom besloten is, ook aan leden bepaalde kosten door te berekenen.

We begrijpen dat niet iedereen hier blij mee is maar toch hopen we op begrip hiervoor .

Als er mensen zijn die hier met ons over willen praten is dit natuurlijk altijd mogelijk.

 Wat activiteiten betreft zijn we een aantal ideeën aan het uitwerken .

Ik noem er een paar ..

Alda, Jitske en Janke willen in maart iets gaan doen met bloemen voor de Paasweek

In februari volgt er een uitnodiging.

 Bert en Gerard L zijn een avond aan het voorbereiden waar het zal gaan over keuzes die we maken aangaande de Schepping die we in bruikleen hebben.

Mijzelf lijkt het leuk om een avond bezig te zijn met muziek, noem het maar: Jouw lied en jouw verhaal .

 Sommige mensen hebben speciale herinneringen aan een bepaald liedje of muziek ..

Dit kan van alles zijn voor jong en oud .

Jouw lied laten we horen of gaan we spelen en je vertelt je verhaal erbij .

Wat mij betreft zo breed mogelijk.

Van André Lohues tot Dance Monkey van Tones And I tot Ere zij God

Als er maar een mooi verhaal achter zit ..

 Ik zoek nog wel mensen die me helpen om het in elkaar te fietsen .

Lijkt het je iets ? Laat van je horen.

 

Met vriendelijke groet

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

De startzondag maakt het begin van een nieuw seizoen. We waren met veel mensen in de kerk en dat was goed om te zien.

Ik ben benieuwd wat het thema van 2019 “Een goed verhaal” ons nog meer gaat brengen.

Er komen zeker nog activiteiten bij.

Heb je zelf een goed idee, kom er gerust mee!

 De komende kerkenraadsvergadering gaan we opnieuw de taken onder elkaar verdelen.

Vanuit de gemeente kreeg ik de vraag of we ook elke zondag na de dienst koffie of thee konden drinken. Veel mensen vinden dit fijn. Als we de groep koffiedames (zoals het nu te boek staat ) uitbreiden met een aantal koffieheren, lijkt me dit geen probleem.

We gaan het er over hebben.

 Ondertussen is er in de kerk ook een klaslokaal ingericht. Alles verloopt naar tevredenheid.

 Commissie van Beheer zal er nog wel iets over melden maar we kunnen het afgewaaide kruis weer herstellen. Leendert zal dit herstel gaan regelen.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad …….

Ook wij als kerkenraad hebben het, wat vergaderen betreft rustiger aan gedaan.

Als je niet compleet bent is dat nou een maal lastig dus ook minder te melden.

Wel staat het een en ander op stapel en gebeurt er altijd wel iets.

In deze schakel vinden jullie het opgave formulier voor het mee doen aan activiteiten.

Er kunnen nog dingen bij komen maar dat melden we dan wel.

Schroom niet en geef je op en doe de komende maanden met een activiteit mee.

Het thema voor het nieuwe seizoen is een “Een goed Verhaal”.

We zullen tijdens de startzondag op 15 september hier ook iets mee gaan doen .

In de vorige schakel had ik het over wisseling van ambtsdragers tijdens de startdienst .

We kunnen nu melden dat we compleet zijn, Henk Baartse rond onze zoektocht af en daar zijn we heel blij mee.

Wist u wel dat al die mooie foto’s van IJsland die in de kerk hangen door Henk zelf gemaakt zijn ?

Is misschien wel een leuk idee ,iets voor een winteravond, een goed verhaal van Henk en zijn foto’s van zijn bezoek aan IJsland .

Wie weet.

Eerst maar eens de startzondag ,laten we met een goed verhaal beginnen.

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad ……

Ik had beloofd iets te vertellen over het dorpskerken overleg van 22 mei.

Het gezamenlijke dorpskerken overleg was deze keer bij ons in ‘De Schakel’.

Alle polderdorpen waren aanwezig.

De polderdorpen in een gezamenlijke poule is iets lastiger.

Creil/Espel en Nagele gaan samenwerken, Rutten schuift waarschijnlijk hierbij aan .

Ens, Tollebeek en Emmeloord blijven eerst ieder voor zich.

Marknesse is wel met Emmeloord in gesprek.

Bant en Luttelgeest blijven een aantal activiteiten en vieringen

samen organiseren .

Verder praat Bant ook met Kraggenburg om eventueel gezamenlijk een aantal dingen in te vullen.

Om een lang verhaal kort te maken, er is nog zomaar geen predikantenpoule.

Wel worden er van een aantal zaken de juridische kant onderzocht.

 

Het blijft goed om elkaar als dorpsgemeenten regelmatig te spreken.

Er komt hierdoor steeds meer duidelijkheid voor elkaars situatie .

Als er ooit een predikantenpoule komt biedt dit misschien de mogelijkheid voor iedereen om op zijn eigen dorp kerk te blijven.

Wordt vervolgd.

 

Dit laatste brengt met zich mee dat we ons kerkgebouw goed moeten blijven onderhouden. En er creatief mee om moeten gaan.

Dit is al van toepassing omdat er vanaf september in ‘De Schakel’ tijdelijk les wordt gegeven aan een groep kinderen van de ‘Floreant’.

Mooi dat het kan.

 

Van de weergoden moet je het niet hebben blijkt maar weer.

Onderlaatst is mede door een harde windvlaag het kruis van de toren gewaaid!

Commissie van Beheer buigt zich hierover..

 

Jan Broos en Karin Tuiten komen de kerkenraad versterken.

Hier zijn we natuurlijk heel blij mee!

Gerda, Jur, en Piet zullen tijdens de startzondag in september afscheid nemen.

 

Deze ‘Schakel’ is voor de maand juli en augustus.

Verder gaat alles gewoon door.

 

Alle jongeren die geslaagd zijn van harte gefeliciteerd en als je het examen niet hebt gehaald jammer maar maak er iets moois van deze zomer! En na de zomer gewoon weer verder! Voor diegene met een herexamen, veel succes!

 

Vakantiegangers veel plezier!

  

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok.

Load more