Categorie: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

Net terug van de startzondag. Het was een mooie ochtend met alles erop en eraan. Verhalen van mensen over het goede leven, passie, emotie, zingen, kletsen, luisteren naar muziek, bloemen en Leendert bedanken voor bewezen diensten.

De kinderen waren hem dankbaar.

 

Maar ook realiseren dat onze dominee Dirk van Keulen vertrekt.

We hebben samen met hem de laatste startzondag georganiseerd. Een beetje raar gevoel, starten en dan stoppen. Ik bedenk me dat er straks veel dingen anders gaan, maar het is goed zo.

 

Verandering biedt kansen en daar gaan we mee verder. Als kerkenraad zullen we ons voorbereiden op alles wat op ons af komt.

 

Gisteren hebben Françoise en ik een overleg bijgewoond van de stuurgroep van dorpskerken. Veel dorpen zijn vacant en samen proberen we de goede weg hierin te vinden. We zullen jullie van alles op de hoogte houden.

 

Op dit moment gaan we ons voorbereiden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en het afscheid van onze dominee Dirk van Keulen. En samen een modus proberen te vinden voor de komende winteractiviteiten. Genoeg te doen dus.

 

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

 

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Omdat we sinds de vorige Schakel geen kerkenraadsvergadering hebben gehouden is er niet zo veel te melden.

Wel hebben we u op de hoogte gehouden door de wekelijkse nieuwsbrief.

Dit bevalt goed omdat het actueel is. We moeten een keuze gaan maken of de Schakel of de nieuwsbrief.

Beide volhouden is niet zo simpel.

 

20 September houden we weer onze startzondag. Het thema dit jaar is ‘Het goede leven’.

Corona beperkt ons in de manier waarop we dit zouden willen organiseren.

We weten nu nog niet wat wel en niet kan.

Door middel van de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Dit geldt ook voor de andere zondagen in september, laten we hopen dat er weer snel gezongen kan worden evenals na de dienst samen  koffie drinken. Dit zou de beleving wel ten goede komen.

 

Met een vriendelijke groet

Vanuit de kerkenraad

Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 Ik schrijf dit op 19 juni. Deze schakel is voor de maanden juli en augustus.

 Om nu te vertellen hoe we in juli en augustus naar onze kerk “de Schakel” kunnen, is nog niet duidelijk.

We hopen dat de deur open kan tot 100 mensen maar zeker is dat nu nog niet.

Of we ook al weer mogen zingen is ook nog maar de vraag.

 De beste manier om op de hoogte te blijven is door het lezen van de nieuwsbrief.

Op 14 juni hebben we afscheid genomen van Bartele van der Veer als scriba. Ook via deze weg wil ik Bartele nogmaals  bedanken voor alles wat hij voor onze gemeente heeft gedaan, Bartele het was goed om met jouw samen te  werken.

Genietsje fan ‘e fekansje en in waarme  simmer.

 In dezelfde dienst hebben we ook Françoise Bisschop bevestigd in het ambt als scriba.

We zijn blij dat we als complete kerkenraad verder kunnen.

Françoise we wensen jou een goede tijd en plezierig samenwerken toe.

 Dominee Dirk van Keulen is week 31,32 en 33 met vakantie.

Zijn er vragen of andere redenen, bel mij gerust op 06-51367498 

of neem contact op met je wijkouderling.

 Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad

 Gerard Blok.

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Dinsdag 12 mei hebben we op gepaste afstand met een aantal kerkenraadsleden bij elkaar gezeten.

Voorzichtig lijkt het erop dat we steeds iets meer mogen.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

We horen veel positieve geluiden over deze nieuwe manier van bijblijven.

In lastige tijden komen er soms ook mooie initiatieven. De pr dames Karolien en Elseleen, bedankt voor al jullie inzet.

Verder kunnen we melden dat Françoise Bisschop onze nieuw scriba wordt. Daar zijn we erg blij mee. Bartele alvast heel erg bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

We gaan natuurlijk op een later moment hier meer aandacht aan besteden.

In de maand juni zullen we weer met een beperkt aantal mensen een dienst mogen vieren.

Regel is nu met maximaal 30 personen.

Via de ouderlingen zullen we mensen op alfabetische volgorde uitnodigen om naar de kerkt te komen.

We zullen ons aan de landelijke regels moeten houden maar dat is even niet anders.

Laten we hopen dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten.

Kinderen en jongeren mogen weer naar school, veel mensen kunnen weer naar het werkt.

De ouderen onder ons wens ik alle gezondheid en veel bezoek toe.

Houd moed en heb lief.

 Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad, Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in april niet vergaderd. Het moderamen heeft wel overleg en dit delen we weer met de andere leden.

We zijn nu weer zover dat we iets gaan organiseren. Er is een stream camera gekocht en we gaan proberen om hiermee iets naar buiten te brengen.

Houd onze site www.pknluttelgeest.nl in de gaten.

Het doel is om het rooster zo veel mogelijk aan te houden.

Verder zal dominee Dirk filmpjes blijven maken vanuit Zwolle.

Ook hebben we een aantal keren overwogen om de kerkdeuren open te doen voor een stil moment of het branden van een kaarsje.

Maar uiteindelijk toch niet gedaan om risico van besmetting te vermijden.

De kapel wordt nu ook voor deze persoonlijke momenten gebruikt en dat is mooi om te zien.

Dirk heeft het ook al gezegd zodra het weer mogelijk is zullen we een dankdienst voor het leven van Bert Verhage houden.

Op deze manier hopen we ook het samen afscheid nemen van Bert meer vorm te kunnen geven.

Vaak gaan dingen anders dan verwacht en heeft ons kerkblad de Schakel niet het laatste nieuws.

Onze pr dames Karolien en Elseleen willen jullie graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden .

We zullen er voor zorgen dat de mailadressen alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, stuur dan een mail naar Einte Elsinga mailadres :

administratie@pknluttelgeest.nl

Dan krijgt u vanzelf de nieuwsbrief in de mailbox.

Verder moet u weten dat u bij onze wijkouderlingen, Henk Baartse,Karin Tuiten,Yvonne Oosterheerd en Joke Boeve altijd terecht kan.

Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad,

Gerard Blok.

Afgelasting van alle kerkdiensten tot en met 31 maart

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de landelijke kerk rond het Coronavirus, heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten af te gelasten. Conform het advies geldt deze maatregel vooralsnog tot 31 maart 2020. Daarna wordt er opnieuw bekeken of deze maatregelen gecontinueerd moeten worden of in een andere vorm moeten doorgaan.

De geplande groothuisbezoeken in de maand maart worden ook afgelast.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, leidt komende zondagmorgen 15 maart om 9.30 uur (op NPO 2) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.

Namens de kerkenraad

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 

Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht, zei m’n vader wel eens. En als we naar buiten kijken heeft hij gelijk. Het aantal uren dat de zon schijnt neemt alleen maar toe.

 

De 40 dagen tijd is begonnen en we schrijven maart.

 

De laatste moderamenvergadering was vlak na de bazaar. En daar werd natuurlijk wel even over gesproken. Het lijkt wel een klein dorpsfeestje te worden net als vroeger in de gymzaal met mevr. Dijk achter de vetbak en mevr. Dijkstra die mij roosjes verkocht waar dan een briefje in kon zitten met een prijsje erop.

Respect en dank aan de mensen die de bazaar van 2020 tot zo’n succes hebben gemaakt. Van de bloemengroep tot de raddraaier en alles wat er tussen zit. Het was heel gezellig!

 

Als ik dit schrijf is onze dominee Dirk van Keulen nog niet hersteld, hij heeft rugpijn en mag nog niet aan de slag. Het plan was dat Dirk persoonlijk bij de groothuisbezoeken aanwezig zou zijn en we wilden in maart hiermee van start gaan. Het jaarthema; ‘Een goed verhaal’ zal hier in terug komen. Laten we hopen dat ons plan gewoon doorgaat. En dat dominee Dirk spoedig herstelt.

Wilt u zich nog opgeven voor het groothuisbezoek dan kan dit nog steeds maar wacht niet te lang meer.

 

Er is ook weer een overleg geweest met onze buurtgemeente Bant.

Bant is nog steeds vacant en dominee Dirk is nog steeds consulent voor Bant. We zoeken uit hoe we hiermee om moeten gaan.

 

11 Maart houden we onze gemeenteavond, iedereen is hier natuurlijk van harte voor uitgenodigd. Gaan er dingen goed of niet goed of moet er wat anders dan zijn dit de momenten om er samen over te spreken.

 

In de ‘Schakel’ zit de uitnodiging voor de gemeenteavond.

Laten we samen op weg gaan naar het licht en hoop van Pasen.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Het heeft met de kerk niets te maken maar woensdagochtend, 15 januari, hoorde ik een merel zingen en vrijdag reed ik door Friesland en zag ik de wereld aan kieviten.

De natuur gaat snel en we hebben nog maar pas Kerst gehad!

 

In december hadden we geen kerkenraadsvergadering omdat de maand erg vol zat. Veel dingen waren goed voorbereid vandaar dit besluit.

 

Als ik terug kijk was het een heel bijzondere decembermaand met momenten van rouw, doop, zorgen om ziek zijn, engelen en de geboorte van een kind.

Dit samen dragen, vieren en delen was de moeite waard.

Een woord van dank naar onze dominee Dirk voor al zijn inzet lijkt me op z’n plaats.

Nu maar weer verder.

 

Wat nieuw is, is dat er regelmatig een kaart in de kerk zal liggen voor iemand die wat extra aandacht mag hebben.

Tijdens de dienst zullen we u vragen om er na de dienst iets op te schrijven.

 

Verder komt er ook een opgavenlijst voor de groothuisbezoeken aan het bord te hangen.

In februari hebben we weer ons gezamenlijk overleg met Bant.

 

Vergeet natuurlijk ook niet onze jaarlijkse bazaar op zaterdag 8 februari te bezoeken.

 

Vorig jaar was onze gemeente avond aan de late kant en daardoor misschien niet druk bezocht.

Dat doen we dit jaar wat eerder, namelijk op woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.

We zijn bezig om deze avond in te vullen en ik vraag u dan ook om er bij te zijn.

Leg deze datum vast in uw agenda.

 

O ja, in 2019 het eerste kievietsei gevonden op 28 februari dit was een record, ik denk dat het record in 2020 sneuvelt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Vanuit de kerkenraad

Beste Mensen

In de vorige ‘Schakel’ sloot ik af met, vooruitgang is vooruit gaan met veel volgers.

Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer mensen in het kerkgebouw ‘De Schakel’ te vinden zijn?

Bij geen feiten gelden gevoelens.

Er zijn de laatste maanden veel bijzondere diensten en momenten geweest. Wat is het goed dat we daar een plek voor hebben om dat samen te delen.

Dat blijkt maar weer uit het volgende. Vlak voor de kerkenraadsvergadering van november kwam Jan Piet Thibaudier met een kist ‘De Schakel’ binnen waarin een aantal liturgische voorwerpen zaten uit de Jozef Sterre der Zee kerk of te wel de RK-kerk. Mooi dat we er samen op kunnen passen en wie weet ook gebruiken.

Voor deze kerkenraadvergadering stond gepland dat we uitgebreid de tijd zouden nemen om samen met de organisatie van ‘Zin in zondag’, kerkenraad en volledige commissie van beheer het afgelopen jaar door te nemen.

Onduidelijkheden oplossen en kijken naar de nabije toekomst.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld:

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan,

Zijn er doelen gehaald,

Voldoet het aan een behoefte,

Blijven we door deze verbreding goed omgaan met mensen die altijd al kwamen,

Hoe gaan we om met opbrengsten en kosten,

Kortom hoe gaan we toekomst gericht met elkaar om .

Maar ook hoe gaan we in de toekomst om met het gebouw onze kerk ‘De Schakel’ of noemen we het ‘De Dorpskerk’.

De komende gemeente avond is een goed moment voor u allen om hier ook over mee te praten want vragen zullen er zijn en we gaan proberen ze te beantwoorden. De datum volgt nog .

Wat wel duidelijk is dat we iets hebben om voor te gaan . We hebben een plek in handen waar we ruimte kunnen bieden aan mensen met verschillende manieren van vieren en beleven maar ook voor rouwen en trouwen. Als we in staat zijn om elkaar daarin te respecteren staan we aan het begin van een nieuwe kans.

Later dacht ik nog bij mezelf wat een bijzondere avond, Jan Piet die een goede plek zocht voor de liturgische stukken uit de RK –Kerk. Was dit een zaadje voor een ‘Dorpskerk’?

Aan de grond kan het niet liggen.

We hadden samen een goede vergadering

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Vanuit de Kerkenraad

Beste mensen,

Laatst in het buitenland, zei iemand tegen mij, jullie hebben de klok en wij hebben de tijd.

Dan sta je toch even stil ..zo’n moment van rust kan ik ook in de kerk vinden.

Al zou je dat in de komende maand niet zeggen.

Komende zondag is het eerste advent met 8 vieringen in december voor de boeg.

Drukke tijden voor mensen die bezig zijn om alles weer in te vullen.

Hopen dat ze weer ‘de tijd’ vinden.

Vanuit de kerkenraad iets te melden? Ach ja, altijd wel. Leuk als iemand zich aanmeldt en met ons mee wil doen, niet leuk als iemand zich teleurgesteld voelt en het schip verlaat.

Beide dingen gebeuren. Dat laatste blijft lastig.

Ik kan alleen maar zeggen de deur blijft altijd open en het is nooit vol.

Gerard Langebeeke zit vanaf nu ook in het moderamen en dat is mooi.

Met z’n allen en dan bedoel ik kerkenraad, moderamen en zin in zondag, zijn we regelmatig met elkaar in overleg hoe een aantal dingen geregeld moeten worden.

Is ook weer een uitdaging.

Wat activiteiten betreft, in het vorige kerkblad had ik het idee om een avond te organiseren over het verhaal wat je bij een lied kunt hebben, en dat dan te vertellen en naar te luisteren.

De mensen die de oudejaarsdienst organiseren hadden dit idee ook en pakken het verder op. Hoe mooi is dat.

Als mensen mee willen doen meld je dan aan bij Anniek van Vilsteren of Femmelien Klunder.

Ditzelfde geldt voor eerste Kerstdag (zoals gemeld in de vorige schakel ) Als je graag iets gedaan wil hebben in de dienst, dominee Dirk v Keulen staat er open voor maar wacht dan niet te lang.

Ook hij is volop bezig met de voorbereidingen.

Laten we er de komende maand samen iets moois van maken.

We zijn elkaar nodig.

Vooruitgang is vooruit gaan met een hoop volgers.

Past eigenlijk ook wel in de kerk.

Met een hartelijke groet

vanuit de kerkenraad

Gerard Blok

Laad meer