Categorie: Jeugd

jeugddienst 15 november 2015

Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de jeugddienst van 15 november 2015

Bijzondere diensten – jeugddienst 15 november 2015

 

JEUGDNIEUWS

Jongeren 15/16 jaar.

Vanuit de groep jongeren van 15 en 16 jaar, die regelmatig op vrijdagavond

in huiskamersfeer bij elkaar komen is een jeugddienst voorbereid.

Tijdens het eten praten de jongeren eerst met elkaar bij.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

over een geloofsthema, Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.

Zo is het thema ”Wat raakt je………?” onstaan.

In de jeugddienst van zondag 15 november koppelen we dit aan het Bijbelverhaal van David en Goliath.

De invulling van de dienst is in handen van de jeugd, zij willen er hun eigen dienst van maken,

laat u verrassen door hun ideeën.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken!!

Kenneth en Gerard

Provider/jeugdkerk

Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal op de hoogte zijn van wat wij (Margrethe, Ineke en ondergetekende) dit jaar met de Jeugdkerk gaan doen. Het leek ons wel een goed idee om jullie daarover te informeren.

Enkele jaren gelden hebben we met de jeugd (16 t/m 21 jaar) uit alle dorpen van de NOP een Wake Up Call uitgevoerd. Dit was een programma van JOP. Vanwege de hoge kosten is dit helaas gestopt. De WUC was een ‘alternatieve’ viering waarbij de jeugd alles van A tot Z invulde. Naast enkele volwassenen werd ook de begeleiding voornamelijk door de jeugd zelf (leeftijdgenoten) gedaan. Alles draaide om een centraal thema (toen: geloof, hoop en liefde). Op de dag zelf konden de jongeren (180 uit de hele NOP!!) zich inschrijven voor een bepaalde workshop. Iedere workshop had betrekking op een bepaald onderdeel uit een viering. Na het uitvoeren van de workshop (1, 5 uur) werd alles achter elkaar uitgevoerd en zo ontstond een eigentijdse viering. Een super geslaagd evenement. Er is zelfs een website gemaakt die nog steeds bestaat, al is deze lang niet meer compleet en actueel (http://wakeupcallnop.weebly.com/). Op deze site kun je ook de titels lezen van de diverse workshops. Tijdens de viering moest iedere groep wat uitvoeren, laten zien en uitleggen waarom ze dit zo hadden gedaan / gemaakt.

Met de Jeugdkerk gaan we ook een WUC voorbereiden en uitvoeren, maar dan aangepast op de leeftijd (12 t/m 15 jaar) en de omvang van de groep. Ook de vorm hebben we aangepast. Op 4 oktober hebben we de aftrap gehad. Na een kennismaking hebben we eerst uitleg gegeven over de WUC en wat precies de bedoeling is. Daarna hebben we de activiteiten (in de echte WUC: de workshops) toegelicht en konden ze allemaal er eentje uitkiezen. De komende 3 keer ( 17 januari, 13 maart en 17 april) gaan ze hier in hun groepje met een begeleider (gemeentelid Bant / Luttelgeest) aan werken. Ons thema (hoe kan het ook anders) is: Goede Buren. De activiteiten zijn:

  • Schilderen
  • Zingen / muziek maken
  • Foto’s maken
  • Een film maken
  • Theater / toneel
  • Creatief zijn met….
  • Maak een verhaal (alternatief voor de preek)

Daarom heen zijn nog wat kleine activiteiten (bv collecteren, een gebed o.i.d). Het uiteindelijke doel is het uitvoeren van de WUC in de kerk van Bant of Luttelgeest. Voor deze dienst nodigen we alle gemeenteleden uit. Ook alle ouders ontvangen nog informatie van ons zodat zij ook weten wat hun kinderen aan het voorbereiden zijn.

Uit de reactie horende heeft de jeugd (en wij ook ) er zin in!

Mede namens Ineke Dunnewind en Margrethe Wester,

Jan Broos

Kindernevendienst

We doen dit jaar weer mee aan Sirkelslag KIDS! We hebben genoeg deelnemers, maar er kan nog meer bij….

Sirkelslag is het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere groepen in het land.

We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.

Op 6 november 19.15 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?

Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond en zit je in groep 7 of 8.

Geef je dan snel op bij Sjoukje de Feijter. Dit kan via een mailtje sjoukje5@planet.nl of gewoon even tegen mij zeggen als je mij ziet.

Tijd:       6 november om 19.15 uur

Waar:   De Schakel

Hartelijke groet en tot Sirkelslag,

Daarnaast zijn we begonnen met het adventsproject: Hoe laat is het?

Die vraag is de rode draad door het adventsproject van dit jaar. Het is een hele gewone vraag, waar je gewoon een antwoord op krijgt. Maar als we de verhalen uit de bijbel lezen, weet je op een andere manier hoe laat het is. Het is tijd om te verwachten (1ste advent), tijd om te luisteren, tijd om op weg te gaan en te zingen. Het  is tijd voor het licht. Of is het tijd voor iets anders?

Op zondag 29 november is het eerste advent. Er komt een grote klok in de kerk te staan. De wijzerplaat van de klok maakt elke advent plaats voor een verhaal. Zo zien we pas echt hoe laat het is. We zingen een projectlied wat de kinderen ook op school leren. En natuurlijk gaan we de vier adventszondagen weer flink knutselen. Jij komt toch ook?

Tot slot de spreuk van de maand met een hartelijke groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

2

 

 

Jeugdagenda    
6 november

 

Sirkelslag kids voor groep 7 & 8 19.15 uur in de schakel
13 november Provider AZC bezoeken 19.15 uur bij de schakel
15 november

 

Jeugddienst ”Wat raakt je………?” 10.00 uur
29 november

 

Eerste advent project: Hoe laat is het?

Kindernevendienst

10.00 uur
 
6 december Bijzondere dienst: koor Tehilla met zang en spel: “Vadertje Panov” 10.00 uur
 

 

JEUGDNIEUWS

Kindernevendienst

Na een mooie startdienst, waarbij de jeugd weer hard geknutseld heeft, een mooi schilderij heeft gemaakt en ook nog een lichtje voor de buren hebben gemaakt. Gaan we in volle vaart door naar het volgende onderdeel. En dat is voor groep 7 en 8.

We willen dit jaar weer meedoen aan Sirkelslag KIDS!

Je weet wel: het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere groepen in het land.

We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.

Op 6 november 19.15 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?

Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond en zit je in groep 7 of 8 geef je dan snel op bij Sjoukje de Feijter. Dit kan via een mailtje sjoukje5@planet.nl of gewoon even tegen mij zeggen als je mij ziet.

Tijd:       6 november 2015 om 19.15 uur

Waar:   De Schakel

Hartelijke groet en tot Sirkelslag,

Provider / Jeugdkerk

Ook provider/jeugdkerk is weer begonnen. De flyers zijn weer rondgebracht en de kaartjes van alle data zijn uitgedeeld. We hebben gezamenlijk met de jeugd van Bant een knakworstje gegeten, even bij gekletst en daarna naar de voorstelling van 2 boeren en een dominee geweest. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 4 Oktober om 9.30 in Bantsiliek. Dit jaar wordt de jeugdkerk iets anders dan het voorgaande jaar, dus dat mag je niet missen.

Om aan iedereen te laten zien wat de jeugd zoal dit jaar gaat doen, staat in de schakel de flyer afgedrukt.

Catechese

Tot slot de groep 16-18 jaar. Zij zijn begonnen met een bbq en karten bij Gerard en Margreet op de boerderij. Een hele snelle en lekkere start van het seizoen. Met veel jeugd. Dat is goed om te horen.

Ik sluit mijn stukje af met de spreuk van de maand en een groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Visje: Word volwassen, blijf een kind..

 

Programma Provider/ Jeugdkerk 2015 / 2016

18 september 2015 openingsavond: Eten in Bantsiliek in Bant 17.30 uur

Daarna naar Luttelgeest: cabaret 2 Boeren en een Dominee

Contactpersonen:

Luttelgeest Karin Kortstra (0613757065)

Bant Lian (0622889940)

 

4 oktober Jeugdkerk in Bant 9.30 u

Contactpersonen

Luttelgeest Jan Broos (202011)

Bant Ineke Dunnewind (0612770800)

 

13 november 2015 Een kijkje in het AZC Luttelgeest19.30 u

Contactpersonen

Luttelgeest Sjoukje (274067)

Bant Lian (0622889940)

 

???????     schapenboerderij / ‘Follow the leader’ vertrek 19.15 u bij De Schakel

Contactpersonen

Luttelgeest Janny Kamminga (0631295654)

Bant Jacqueline Boeve (261535)

 

17 januari Jeugdkerk in Bant 9.30 u

Contactpersonen

Luttelgeest Jan Broos (202011)

Bant Ineke Dunnewind (0612770800)

 

5 februari 2016 Sirkelslag (in eigen dorp) 19.15 u

Contactpersonen

Luttelgeest Sjoukje(274067)

Bant Jolanda Geschiere (261576)

 

13 maart 2016 Jeugdkerk in Luttelgeest 10.00 u

Contactpersonen

Luttelgeest Jan Broos (202011)

Bant Ineke Dunnewind (0612770800)

 

24 maart 2016 naar The Passion in Creil

Contactpersonen

Luttelgeest Sandra (0648813088)

Bant Susanne Karssens (0631788036)

 

17 april 2016 Jeugdkerk in Luttelgeest 9.30 u

Contactpersonen

Luttelgeest Jan Broos (202011)

Bant Ineke Dunnewind (0612770800)

 

28 mei (of 4 juni)2016 Afsluiting op Terschelling Kerkvliegeren hele zaterdag

Contactpersonen

Luttelgeest Karin Kortstra (0613757065)

Bant Jolanda Geschiere (261576)

JEUGDWERK

De schoolvakantie is net voorbij als ik dit stukje maak. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. We proberen dan ook weer nieuwe dingen te doen.

Kindernevendienst

We gaan op zoek naar een ander lied voor als de kinderen naar de nevendienst gaan. Ook willen we dat de kinderen vanaf groep 3 een keer per seizoen mogen meehelpen met de collecte. Als ze jarig zijn geweest krijgen ze een kaartje met de uitnodiging om mee te helpen met de collecte. Als ze dat leuk vinden kunnen ze voor de dienst even naar de kerkenraadskamer gaan om te zeggen dat ze graag meehelpen. Daarna mogen ze bij hun ouders in de kerk zitten. Als de collecte begint helpen ze mee.

Provider en jeugdkerk (12-15 jaar)

In de eerste vergadering van dit seizoen hebben we het nieuwe programma alweer bijna klaar. Leuke onderwerpen waarin geloven, maatschappij en kerk centraal staan. We komen dan ook ongeveer een keer per maand bij elkaar. Dit jaar gaan we veel op pad. Om onze buren, buurdorpen eens goed te leren kennen. Het jaarthema is dan ook “goede buren”. Dit doen we net zoals voorgaande jaren samen met Bant. Je krijt tzt een uitnodiging thuis.

De start is samen met het startweekend op 18 september, noteer deze datum alvast in je agenda.

Tot slot een hartelijke groet namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Het visje van de maand:

“ Je leeft in de eindtijd als je batterijen nodig hebt om in je bijbel te kunnen lezen”.

JEUGDNIEUWS

Providernieuws

Als ik dit stukje aan het schrijven ben zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen van de talentenmarkt van provider.

Waarom we voor de talentenmarkt hebben gekozen wil ik graag uitleggen. In maart zijn we met de jeugd begonnen met een avond waarin we vroegen waar ligt jouw talent. We hebben het volgende met de jeugd gelezen:

Als je ergens goed in bent, noemen mensen dat ook wel een talent. Waar heb jij talent voor? Zingen, een muziekinstrument bespelen, gastvrij zijn, een goed  verhaal schrijven of nog wat anders? Er zijn vele talenten en de een zal ergens beter in zijn dan de ander. Niet iedereen kan meedoen met ‘The Voice’ , maar dat hoeft ook helemaal niet.

Jezus vertelt een verhaal in de Bijbel over talenten, dat verhaal kun je lezen in Mattheüs 25. Jezus heeft de gelijkenis over de vijf verstandige en vijf dwaze meisjes verteld en dan gaat Hij dit verhaal vertellen. Er was eens een man die op reis ging. Hij riep zijn dienaren bij zich en gaf hen zijn geld in beheer. De eerste dienaar gaf hij vijf talent, aan een ander twee talent en aan de laatste gaf hij een talent. Een talent is hier nu wat anders dan wat wij bedoelen, het gaat hier om een hoeveelheid geld. Toen hij dit gedaan had, vertrok de heer. De man die vijf talent van hem had gekregen, ging meteen op weg om handel te drijven en hij verdiende er op deze manier nog 5 talent bij. De man die twee talent gekregen had, deed hetzelfde en ook hij verdubbelde zijn talenten. De man die er maar een had gekregen, begroef het.

Toen kwam de heer terug van zijn reis en hij riep de dienaren bij zich. De eerste man kwam. De heer was erg blij toen hij hoorde dat de dienaar nog 5 talenten erbij had verdiend. Hij stelde de man over nog meer geld en nodigde hem uit voor een feestmaal. Ook de man die er twee talent bij had verdiend ging naar zijn heer toe. Ook met hem was de heer erg blij en ook hij werd aangesteld over meer geld en uitgenodigd voor een feestmaal. Toen kwam de dienaar die zijn talent had begraven. En die vertelde dat hij uit angst besloten had om het talent te begraven. Dit maakte de heer erg boos. Hij pakte het ene talent van hem af en gaf het aan degene met tien talent. En de nutteloze dienaar werd het huis uit gegooid.

Eigenlijk is dit een heel bijzonder verhaal, ook al heb je het waarschijnlijk al best vaak gehoord. Je moet je talenten gebruiken voor God en ze niet begraven of verstoppen. Wij denken wel eens dat God alleen maar liefde is en dat Hij goed voor ons zorgt. En dat doet Hij ook, maar je kan niet alleen maar gaan zitten en wachten. Je moet iets doen met de dingen die je goed kan, ze gebruiken tot eer van God. Als je dat doet, zal God je ervoor belonen en zal Hij je nog veel meer geven.

Nu zeg je misschien: “Maar wat kan ik dan goed” en “Die ander heeft een veel bijzonderder talent dan ik”. Het gaat er niet om dat je een heel bijzonder talent hebt, als je er maar wat mee doet. Je ziet dat ook in deze gelijkenis. De ene man heeft maar 2 talenten en de ander 5, maar de heer is blij met hun inzet en resultaat en ze krijgen allebei nog meer en mogen aan het feestmaal plaats nemen.

Het gaat er in de gemeente en in je leven dus ook niet om wat je precies doet. Misschien vindt jij dat iemand anders iets veel beters doet. Maar als dat jouw talent niet is, zal je daar ook geen plezier in krijgen. Je kunt je dan beter in zetten voor datgene wat je wel kunt, ook al lijkt dat misschien minder. God kan iedereen in zijn Koninkrijk gebruiken, wat je ook doet, als je het maar wilt doen tot eer van God!

Hopelijk kunnen we terugkijken op een geslaagde afsluiting en een mooi bedrag voor het Ronald MacDonald Kinderfonds.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt met veel plezier geleidt door een aantal enthousiaste en creatieve ouders. Helaas nemen er ook mensen afscheid. Dit jaar zijn dat Hiske Schipper en Cornelia Tilma. We hebben genoten van jullie muzikale talent en van al het regelwerk wat Cornelia al heel wat jaartjes heeft gedaan. We gaan jullie missen. We zijn op zoek naar nieuwe mensen en hebben Femke Labots al bereid gevonden om ons team te versterken. En we zoeken vrolijk verder….

Ik kwam nog een leuk “visje” tegen en daar wil ik mee afsluiten

Heb je even voor Mij…..

… maak wat tijd voor Me vrij.

Een groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

 

Jeugdwerk nieuws

De providerjeugd heeft met een aantal oudere gemeenteleden gegeten en ondertussen hebben ze nagedacht over een aantal vragen.

Bijvoorbeeld: wat vind u leuk aan de kerk of welk bijbelverhaal vind u mooi en waarom. We hopen op deze manier dat we elkaar beter gaan begrijpen. Dat  we horen waar de overeenkomsten zijn, maar ook wat de verschillen zijn. Ik heb al vernomen dat het in ieder geval erg gezellig was.

De volgende provideravond is 6 februari en is young sikelslag.

Sirkelslag is een creatief en actief spel rond bijbelse thema’s voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het thema dit jaar is: EEN WERELD TE WINNEN! De spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping denk je vast aan de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over arm –rijk verhoudingen in de wereld. En wat hebben jouw supergoedkope hippe t-shirts er eigenlijk mee te maken? Meer dan je misschien denkt….

Als team krijg je hierover leuke, gekke, uitdagende opdrachten. Met je team boor je je eigen mogelijkheden aan om goed te zorgen voor de schepping. Samen ben je creatief, positief en hartstikke actief. Als je dat doet heb je een wereld te winnen! En de spelopdrachten? Die blijven tot het laatste moment geheim….

Jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Pannenkoekendag met Provider op woensdag 18 februari a.s.

De veertigdagentijd bereid ons voor om Jezus kruistocht en opstanding op een hernieuwde manier te ervaren doordat je er heel bewust naartoe leeft. Het kan ons ook voorbereiden op nieuwe dingen die God in ons leven wil doen. Jezus bracht veertig dagen in de woestijn door, en er zijn ook andere mensen in de bijbel met een periode van voorbereiding waarna ze op een bijzondere manier door God gebruikt werden. Zo kan de veertigdagentijd resulteren in kleine of grote veranderingen in onze levensstijl, ons werk, onze relaties.

In Engeland wordt op de dag voordat de veertigdagentijd begint ‘Pancake Day’ gevierd, wij willen graag bij deze traditie aanhaken en deze introduceren bij onze jeugd van Provider.

Wij gaan eerst in groepjes pannenkoeken bakken in  diverse gezinnen in Luttelgeest die hiervoor gevraagd zijn en daarna de pannenkoeken gezamenlijk op eten in De Schakel.

Daarna gaan we in gesprek over wat vasten is en inhoudt.  En wat  zou je zelf in deze periode kunnen doen? Om een verschil te maken, bijv. niet of minder snoepen, minder met je mobiel bezig zijn, vaker bij je opa/oma op bezoek gaan.

Zo kunnen we er vast nog wel een paar bedenken…..denk er maar eens over na.

Tot dan!

Maria en Jannie

 

Agendatip: jeugdkerk 8 maart

 

Jeugdwerk nieuws

Allereerst de beste wensen voor jong  en oud. Een nieuw jaar, een frisse start. Ook provider gaat gewoon verder.

Voor januari staat er weer wat gezelligs op het programma. De jeugd gaat in twee-tallen bij 50-plussers eten. Daarbij gaan ze het over een aantal (geloofs) vragen hebben. Zo kunnen we van elkaar horen hoe we het geloof beleven. Op 23 januari bespreken we dit in de groep. Misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan we denken.

Tot slot nog een gospel oneliner : “ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt”.

Namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Bijzondere jeugdkerk op 30 November in de Bantseliek te Bant

Op zondag 30 nov. was er een bijzondere jeugdkerk met Soulaction, recht uit je hart. Hierover een kort verslag:

Er waren twee jonge mannen uitgenodigd, Jan en Jan-Jaap uit Harderwijk en Elburg, vertegenwoordigers van Soulaction,

dit is een jongereninitiatief van Tear en Soul Surviver, deze organisatie helpen jongeren hun geloof handen en voeten te geven.

We begonnen met gebed waarna we een introfilmpje gingen bekijken “Wat geloof jij”!

Om de jeugd actief te betrekken werd er een spel gedaan “Over de streep”.

Er werden hierbij vragen gesteld zoals o.a.

– Heeft God een plan met deze wereld?

– Wie geloofd dat de hemel bestaat?

– Is alles wat in de bijbel staat waar?

– Kan ik God blij maken met wat ik doe?

Door deze vragen moesten kinderen kiezen waar ze gingen staan en kwamen er spontaan antwoorden en vragen opgang.

Hierna gingen de kinderen in groepjes en kregen ze per groepje een Bijbeltekst die ze samen moesten lezen.

Teksten waren o.a. Mattheüs 25: 31-35 en Jesaja 58 6-8

Opdracht was; Wat staat hier in je eigen woorden? Wat valt je op? Wat wil God hiermee zeggen?

De verschillende teksten leverde het volgende op:

– Wie goed doet goed ontmoet.

– Als je wel in God geloofd maar je doet er niets mee dan heeft het geen zin.

– Dat God wil dat je de goede weg gaat.

– Als je andere mensen helpt dan help je Mij(Jezus).

Hierna volgde nog een opdracht;

De kinderen moesten kijken naar hun eigen leven en dit vergelijken met het leven van een tiener die zijn/haar leven volledig aan de Here Jezus had gewijd.

Conclusie: Ik ben niet perfect, geen paniek! Leven is groeien! Waar moet ik beginnen om te groeien in geloof? Hoe maak ik een verschil?

Tot slot, denk eens na over wat jij kan doen in deze wereld om een verschil te maken, waar God heel blij van wordt!!!

Wij kunnen terug kijken op een hele bijzondere en verrijkende ochtend.

Jeugdkerkleiding en Providerteam

Jeugdwerk nieuws

Provider onderwerp “Dag Sinterklaasje” op vrijdag 14 november….nadenken over vragen en ontvangen van God.

Met sinterklaas stop je een verlanglijstje in je schoen, zet je deze bij de schoorsteen en zing je wat liedjes. De volgende dag liggen de kado’s  voor je klaar.

Werkt  God ook op deze manier? Is dit hetzelfde als naar de kerk gaan? Je bidt je verlanglijstje, je zingt wat liedjes, en dan staat de volgende dag alles voor je klaar?

Wij zijn een avond bij elkaar geweest om het met elkaar te hebben over sinterklaas….en dan vooral over ons verlanglijstje !!!

Hoe zag die er vroeger uit ( toen je klein was) en hoe ziet het er nu uit. Vaak is het een lijstje met materiële dingen, een nieuwe fiets, een mooie voetbal, een Playstation.

En krijg je alles wat op je verlanglijstje staat?

Hoe zit het met een verlanglijstje naar God?….Als we ons aan de leefregels van God houden krijgen we dan ook alles van God wat we vragen ?

Of moeten we er zelf ook aan werken om te krijgen wat we willen. Willen we goede cijfers op ons rapport, dan is het niet voldoende om dat aan God te vragen, we moeten ook zelf ons best doen.

We gingen met elkaar de leefregels doornemen. ( de Bergrede ) De groep werd in groepjes verdeeld en mochten 3 leefregels uitzoeken die hen aansprak.

Daar mochten ze een collage van maken en naar aanleiding van die leefregels een gedicht of rijm maken .

Dit alles hebben we gedaan onder het genot van een lekker kopje thee en speculaas.

Een vriendelijke groet van het providerteam Karin Kortstra en Susanne Karssens (vergeet niet de foto’s  op de website te bekijken!!!!)

Laad meer