Categorie: Jeugd

Jeugdnieuws

Een nieuw jaar, 2019 is net begonnen. Altijd weer benieuwd wat dit jaar ons zal brengen. Maar ook nog even terugkijken op 2018. Mooie momenten hebben we meegemaakt met de jeugd. Denk maar aan “the God story” of wat dacht je van de “Pup-up viering”.

In december zijn de jongeren die de jeugd Alpha cursus volgen nog een weekend met elkaar weggeweest. Dit is als zeer indrukwekkend en waardevol ervaren.  Mooi, dat jonge mensen vandaag de dag Gods liefde en leiding ervaren.

Ook in 2019 zullen er weer provider bijeenkomsten georganiseerd worden, gaat de groep “Bijbels koken” weer verder. De jongeren van de jeugd Alpha cursus zullen bij elkaar blijven komen. Er is op 3 februari een jeugddienst. En er zullen nog meer activiteiten plaats vinden waarvoor je uitgenodigd zult worden.

KINDERNEVENDIENST.

 “Hij hoort bij God”
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

 Dopen

Wanneer je de Bijbel leest vind je ook verhalen die gaan over mensen die gedoopt worden. De Bijbel leert ons dat we dan als het ware opnieuw geboren worden. Dat is gek, hoe kan ik nu voor de 2e keer geboren worden. Als je het heel simpel uitlegt wordt je lichamelijk geboren vanuit je moeder dat is de 1e geboorte. De 2e geboorte is een geestelijke en betekent dat je kiest om dicht bij God te zijn en zijn wil te doen. Als je als kind gedoopt bent dan kiezen je ouders daarvoor. En als je dan opgroeit en je hoort van de Bijbelverhalen en Gods liefde, dan kun je gaan ontdekken wie God is. Dan kom je er ook achter dat je als (jong) mens ook verkeerde dingen doet die niet kloppen waar je jezelf of andere mensen pijn mee kan doen. Dat zie je in de wereld dagelijks om je heen gebeuren. We kunnen nog zo ons best doen om het goede te willen doen maar het zal ons op eigen kracht nooit helemaal lukken.

Jezus liet zich ook dopen door Johannes en er waren voor Jezus ook al mensen gedoopt door hem. En ook veel later en nu nog steeds vandaag de dag worden er jonge kinderen maar ook volwassen gedoopt. Opnieuw geboren worden is de Here God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en daarbij je naaste liefhebben als jezelf. Dan heb je zelfs je vijanden lief zegt Jezus. Je gaat beseffen dat je nu al op aarde in God koninkrijk bent.

 JEUGDDIENST OP 3 FEBRUARI “VERBINDING”

Deze eerste zondag van de maand staat ook in februari weer in het teken van samen kerk zijn in het dorp. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door jongeren van de groep “Bijbels koken”. Zij komen geregeld bij elkaar om vanuit de Bijbel met elkaar in gesprek te gaan, tijdens het bereiden en eten van een maaltijd. Zo kwam het idee van deze viering tot stand. De  jongeren zoeken de “verbinding “ met God en juist daarin ook met elkaar. Vandaar dat dit ook thema zal zijn.Deze zondagochtend zul je verrast worden en verbaasd raken over wat de mogelijkheden zijn om als jonge mensen te ontdekken wat God doet vandaag de dag. Hij lijkt soms ver weg, maar als je de verbinding tot stand kan brengen met de juiste middelen die daarvoor nodig zijn, zul je veel goeds ontvangen om uit te dragen maar ook om uit te delen.

Zorg dat je erbij bent, want dit mag je niet missen. Houd social media van de kerkactiviteiten in de gaten blijf in “verbinding” en volg de voorbereidingen.

 Zondag 3 februari

10:00 uur

Medewerking van muziekband uit Marknesse

 

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

 

Jeugdnieuws

Deze decembermaand is altijd een drukke maand. Dan is wat activiteiten vanuit de kerk voor de jeugd wat rustiger. Maar in de adventsperiode is er voor de basisschooljeugd wel weer een mooi kerstproject.

In de afgelopen maand november hebben we de pop-up viering met elkaar mogen meemaken. (hieronder de recensie van de facebookpagina van de kerk)

Een volle kerk in Luttelgeest afgelopen zondagochtend 4 november tijdens de “pop-up viering “. Popsongs van o.a. Marco Borsato, de Dijk, U2 en Coldplay werden door de band gespeeld. De teksten zijn vaak zo passend bij de boodschap die gebracht wordt. Die boodschap met als thema “Kan ik iets voor je doen?” kwam heel goed over. Bezoekers werden letterlijk in beweging gebracht om iets voor een ander te gaan doen, dat was in gebeden en daden die op papier werden geschreven. Later in de viering werd dit gebeden en besproken. De boodschap van de Bijbel was prachtig. God ziet het leed in deze wereld en Hij heeft ons nodig om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. Daar hebben we elkaar bij nodig. Kun je iets voor een ander doen? De vrienden van de verlamde man brengen hem bij Jezus. Wat een mooie daad. Ze gaan echt heel ver in hun ideeën en verzinnen een ludiek plan om dat voor elkaar te krijgen. Kunnen wij dat ook? Deze verlamde man had Jezus nodig, letterlijk maar juist ook figuurlijk. Door het geloof van zijn vrienden wordt de man genezen. Maar mooier nog Jezus vergeeft zijn zonden en de man prijst God en gaat Jezus volgen.

 JEUGD ALPHA CURSUS.

Deze cursus is nu een aantal weken bezig en ook jeugd uit onze gemeente volgt de cursus. Met zo’n 35 jongeren van 15 – 19 jaar aanwezig wordt elke zondagavond op een eenvoudige manier het evangelie uitgelegd. Aan de hand van indrukwekkende filmpjes wordt er met elkaar gesproken over het thema in kleine groepen. Deze maand zal de groep ook een weekend samen doorbrengen.

NEVENDIENST.

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. Johannes op Patmos, Johannes de Doper en de profeet Sefanja vertellen ons waar zij in geloven. Zij vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk. Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen- uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft. Het project lijkt op een reclamecampagne,  bedoelt als een enthousiasmerende uitnodiging:  GELOOF MET ME MEE.

nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw- nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw

Op de eerste advent, zondag 2 december, komt er na afloop van de dienst een boekentafel voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen zijn gewend om met kerst een boekje te krijgen. Dit jaar mogen ze zelf een boekje uitzoeken op de boekentafel. Het boekje krijgen ze nog steeds met kerst, maar deze keer krijgen ze het boekje wat ze zelf hebben uitgezocht. Altijd een goede keus.

nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw- nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw-nieuw

 

SIRKELSLAG KIDS

16 november was het dan eindelijk zover. Vijftien kinderen uit groep 7 & 8 deden mee met sirkelslag. Het thema dit jaar was: Vertrouwen op God. Het verhaal ging over Mozes en het volk Israël die in een hopeloze situatie belanden.  Maar Mozes staat op om samen met God hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende. De kinderen gingen samen met Mozes mee ontdekken hoe God hoop gaf in deze moeilijke periode. Dit deden ze door allerlei spellen.  Samen een mandje maken die moet blijven drijven een kennisonderdeel (wat waren die 10 plagen ook alweer), en heb jij net zoveel lef als Mozes bij de brandende braamstruik.  Maar ook sponsoren zoeken voor een goed doel. Het was een gezellige en  leerzame avond. De einduitslag van dit landelijke spel is dat we 78ste zijn geworden.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST.

“Kan ik iets voor je doen?” Dat is een daadkrachtige vraag. Wanneer je deze vraag aan een hulpbehoevende persoon zou stellen zou het antwoord  toch nog steeds nee kunnen zijn. Want voelen we ons vaak niet bezwaard om hulp te ontvangen omdat we misschien denken dat de ander het al zo druk heeft? Of dat we toch te trots zijn en het zelf op willen lossen. God weet dat wij hulpbehoevende mensen zijn al beseffen we het zelf niet altijd. Met elkaar kunnen we in behoeften voorzien jong en oud kunnen elkaar op weg helpen. Als je nog heel jong bent dan ben je wel gewend dat je hulp krijgt bij bepaalde dingen of keuzes en dat heb je ook nodig. Maar ook als je ouder bent is het niet gek dat je hulp aanneemt van mensen om je heen. God weet als geen ander dat we zorg en hulp nodig hebben van elkaar. In zijn Koninkrijk komt dat tot zijn volle recht door mensen die wandelen in het Licht. Jezus is ons daarbij voorgegaan wij mogen volgen in zijn voetsporen

Sirkelslag KIDS

Hoi kinderen van groep 7 & 8 van de Floreant,

Graag willen we jullie uitnodigen voor Sirkelslag kids:

Het thema dit jaar is ‘Vertrouw op God’ en sluit aan bij de kerstcampagne van Kerk in Actie ‘Geef hoop aan kinderen op de vlucht’.

Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende. Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd.

Ook nu kunnen we wat betekenen voor de mensen om ons heen. Zo komen we tijdens deze avond in actie om kinderen wereldwijd een betere toekomst te geven.

Wanneer: vrijdag 16 november 2018

Om 19:15 uur verzamelen bij de Schakel

Opgeven bij Leendert Tuinhof  of Sjoukje de Feijter 06-15328172

Jeugdnieuws

Op het moment dat deze schakel gelezen wordt is er weer een hoop gebeurt in de polder zoals “The God story” die op 19 en 20 oktober heeft plaatsgevonden. Een uniek evenement om op deze manier jonge maar ook oudere mensen de kans te geven om in aanraking te komen met het christelijk geloof en zelf te ontdekken wie God is en dat Hij zijn zoon voor ons gegeven heeft opdat wij eeuwig leven kunnen hebben met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Maar ook in ons eigen dorp is er weer een hoop gebeurt. Wat dacht je van “ Bijbels koken “ bij Jannie en Sjoukje. De jeugd wordt daar verrijkt met prachtige Bijbelteksten die ze op hun eigen leven mogen en kunnen toepassen. Samen genieten van wat de jongeren met elkaar koken en dan lekker eten en napraten over alles wat hen bezighoudt.

In Bant was op zondag 14 oktober “uurtje feest” met de “pop-up” band. Dit was echt geweldig! Er werden door deze band popsongs op eigengemaakte of aangepaste teksten gespeeld en gezongen. Het klonk fantastisch! Tijdens deze viering kon je van alles gaan doen. Je kon gebed opschrijven die later gebeden werd, een lied werd je geleerd door de band, of je kon een droomvanger maken en nog veel meer. Wil je meer meemaken van deze “Pop-up band”? Dat komt goed uit want op zondag 4 november om 10:00 uur verzorgen ze een complete samenkomst die zeer geschikt is voor alle dorpsbewoners omdat het zeer laagdrempelig is.

In Emmeloord werd op zaterdagavond 13 oktober iets heel bijzonders georganiseerd. Speciaal voor jongeren werd er een event georganiseerd zodat alle jongeren uit de polder elkaar kunnen ontmoeten en meer te weten komen over God en Jezus. Dit event komt maandelijks terug en wordt gehouden in het “Buurthuis Espelervaart” Atlantische straat 18. Kijk maar op FB en type ” Lifehouse Emmeloord” Eerst volgende event is weer op 3 november.

Youth Alpha

Deze cursus met als doel “kennismaking met het Christelijk geloof” is op zondagavond 20 oktober gestart in Emmeloord. Er is ook een groepje jeugd uit onze gemeente vrijblijvend bij aangesloten. Meer hierover in de volgende schakel.

Kindernevendienst

Na een prachtige “school en kerk” dienst afgelopen 3 oktober waar je het verslag van kunt lezen op de FB pagina van “De schakel” gaan we langzamerhand de donkere dagen in. Maar we gaan wel op weg naar het Licht!

Jezus’ oog valt op een arme weduwe….

Zondag 18 nov 2018 – Marcus 12:38-13:2

Dat is veel!
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.

De jeugd heeft de toekomst!

Het Koninkrijk van God, wat is dat nu precies? De arme weduwe doet muntjes in de offerkist, ze is arm verteld de Bijbel en toch deelt ze van het weinige wat ze heeft. Sterker nog, als je verder leest zegt Jezus dat ze alles geeft wat ze nodig heeft voor haar levensonderhoud. Dat is wel heel bijzonder. Maar dat is nu net waar het omgaat, deze vrouw heeft begrepen dat je geld wel nodig hebt maar haar leven hangt er niet van af. Zij durft werkelijk alles te geven ten dienste van anderen. Hoe zit het nu met ons en onze jeugd? Kunnen we werkelijk alles geven en dat we er op vertrouwen dat God uitkomst biedt? Daarover volgende keer meer.

Pop-up 4 november om 10:00 uur.

Pop-up is een polderband met jonge muzikanten in de leeftijd vanaf 16 – 25 jaar.

Deze groep is speciaal gevormd om jongeren te vertellen dat er meer is in het leven dan wat ze nu denken te kennen of te weten. Deze band maakt het mogelijk jeugd en volwassen mensen te raken met eigentijdse herkenbare popsongs die of zelf geschreven, dan wel aangepast zijn, zodat ieder persoon zich herkent in deze teksten.

Ze brengen een uur lang een programma waar je meegenomen wordt in het thema

“Kan ik iets voor je doen? “. Het programma is inhoudelijk voorzien van pakkende popliedjes en wordt afgewisseld met interactie. Dit is echt gericht op jeugd en je mag dit gewoon niet missen!! Als je hier geweest bent wil je meer…….

 Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

Startzondag

Afgelopen 16 september “Startzondag” hebben we met elkaar de start van nieuwe seizoen ingeluid. Eerst hebben we lekker met elkaar ontbeten in de kerkzaal. Vanaf 8:30 uur was iedereen welkom om zijn eigen lievelingsontbijt mee te nemen en dat met elkaar te delen. Er waren zelfs pannenkoeken en deze zijn dan ook allemaal opgegeten.  De kerkenraadsleden hadden voor het drinken en de gekookte eitjes gezorgd. Na het ontbijt werden we meegenomen naar het evenemententerrein bij de tennisbaan. Daar kregen we een Bijbelverhaal te horen van 2 vrienden David en Jonathan. Een heel droevig verhaal maar ook heel boeiend en toch ook leerzaam. Je kunt het verhaal lezen in 1 Samuël 20. Aan de hand van dit verhaal gingen we pijl en boog schieten op een groot houten bord met daarop een roos. We probeerden ook ballonnen kapot te schieten, maar dat was lastiger dan we dachten.

Ook hebben we een heel grote verfwand gemaakt wat rijdend op een grote wagen was gemaakt. Daar hebben we allemaal teksten en tekeningen op gespoten met verschillende kleuren spuitbussen. Toen het af was hebben we de wagen rond gereden in het dorp en bij de kerk neergezet om de rest van de mensen te laten zien. Op de FB pagina van de kerk staan de foto’s van deze startzondag.

Start provider items. (12-15 jaar)

Op 29 september hebben we het seizoen gestart samen met de jeugd van Bant met de activiteit bijbels bowlen in Lemmer. Deze avond is een combinatie van een Bijbelquiz en een bowlingcompetitie. Wie zijn er deze keer met de prijzen vandoor gegaan? Provider is voor iedereen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, je bent van harte welkom.

Nog meer voorlopige items en datums zijn:

– 20 oktober The God Story in Emmeloord.

– 4 november 10 uur jeugddienst Luttelgeest met PopUp.

– 24 december jeugdnachtdienst Emmeloord.

– 1 februari Sirkelslag.

Bijbels koken 1e groep (15-18 jaar)

Op 22 september is een bowlingavond gepland als start van het nieuwe seizoen. Op vrijdag 12 oktober is dan de eerste Bijbels koken avond. De uitnodiging volgt. Deze bijeenkomsten worden gegeven door Jannie Kamminga en Sjoukje de Feijter.

Bijbels koken 2e groep (nieuw) vanaf 15 jaar.

Met deze groep jongeren starten we een nieuwe groep nadat ze provider hebben afgerond. Dit is tot nu toe een groepje van 4 personen. Graag nodigen we jullie allemaal uit om bij deze nieuwe groep aan te sluiten ook als je nog nooit een provider item hebt gevolgd. Je kunt je aanmelden bij Kenneth Verbeek.

Youth Alpha cursus.

Er starten dit jaar in de polder ook weer verschillende cursussen speciaal voor de jeugd om in aanraking te komen met het evangelie zoals het bedoelt is. Deze bijeenkomsten zijn werkelijk heel boeiend en pakkend voor de jeugd. Je wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd om vrijblijvend een zondagavond mee te maken. De cursussen starten in oktober en januari.

The God story voor jeugd.

The God Story daagt in een spectaculair multimedia event bezoekers uit om hun leven op de kop te laten zetten door het mooiste Verhaal ooit.

Er zijn events voor zowel jong als oud. De jeugd wordt door o.a. stunts en rap uitgenodigd om veranderd te worden door HET Verhaal, de generatie daarna door o.a. kunst en muziek.

Wereldwijd heeft dit Verhaal al miljoenen levens veranderd.
De events vinden plaats op pleinen in Nederland en Europa, vaak in onze eigen tent. Hier passen zo’n 600 mensen in. Soms kiezen we ook voor een grote hal als dat beter uitkomt.

Waar we ook zijn: we nodigen altijd en iedereen uit om deel te worden van dit Verhaal!

Kindernevendienst

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31

Wat heb je nodig?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

De jeugd heeft de toekomst!

Zeker ook als jonge mensen ben je bewust of onbewust op zoek naar God. Want wat we ook maar proberen te bezitten of graag willen hebben in ons leven, het zal ons nooit 100% bevredigen. Maar hoe komt dat nu, missen we iets? En hoe zit het nu allemaal,…. waar komen we eigenlijk vandaan en waar gaan we naar toe als ons leven hier op aarde stopt. Een aantal weken geleden vertelde een dominee in onze kerk tijdens de preek “wij leven van de verborgenheid tot aan de verborgenheid”. Kort uitgelegd betekent het dit. Wij weten als mensen niet wat er hier voor dit leven was of voor deze aarde, dat is voor ons niet (meer) zichtbaar. Ook wat na dit leven komt is op dit moment voor ons niet zichtbaar. Maar…Jezus bracht het evangelie. Hij begon met het vertellen over “het koninkrijk van God” en hoe je daar kunt komen. In dit leven hier, en nu kun je al deelnemer zijn van dat koninkrijk. Velen zijn zich hier al van bewust. Meer hierover de volgende keer.

 Pop-up viering in Luttelgeest op 4 november.

 Een samenkomst speciaal voor alle dorpsbewoners. Juist ook onze jeugdige bewoners.

Er zal geen dominee en organist aanwezig zijn. Meer informatie volgt in de volgende Schakel.

 PopUp: Popmuziek met sterke songteksten • Veel songwriters zijn geïnspireerd door de Bijbel en laten dit in hun nummers tot uiting komen. PopUp speelt dit soort nummers met sterke songteksten. • Bij de nummers zijn passende teksten gezocht met een religieuze betekenis. Deze teksten worden op een bijzondere manier door PopUp verteld. • De teksten van de nummers van PopUp worden geïllustreerd met mooie bijpassende beelden op het scherm. • PopUp speelt nummers van o.a. Blof, Leonard Cohen, Coldplay, De Dijk, Marco Borsato, The Scene en U2

 Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

JEUGDNIEUWS

Oef! Wat een bijzondere vakantie hebben we gehad zeg. Heel veel zon en geen regen. Je kon elke dag lekker je zomerkleren aantrekken en je hoefde niet na te denken wat voor weer het morgen zou zijn. Maar het bleef toch wel heel lang droog en dat is toch niet echt normaal in Nederland en dan ga je toch wel even nadenken. Zullen de gewassen op het land wel voldoende opbrengst geven? Zelfs in heel Europa was dit aan de orde. In de Bijbel lezen we ook van dit soort situaties. We kennen de verhalen wel. Toch ga je dan wel meer aan God denken….. of?

Kindernevendienst

Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

Provider

We starten weer met een nieuw seizoen vol met items om met elkaar je geloof vorm te geven. Maar ook biedt het je de mogelijkheid om te groeien in je geloof. Je zult deze maand persoonlijk uitgenodigd worden.

15 – 18 groep

Dit seizoen starten we ook weer met een nieuwe groep van 15/16 jarigen. Hierbij wordt je persoonlijk uitgenodigd om in huiskamerverband in gesprek te gaan over je geloof. We lezen en leren uit de Bijbel. We zullen met elkaar steeds meer gaan ervaren wat God in je leven kan en wil gaan doen.

De groep “Bijbels koken” ook met jongeren van 15 – 18 jaar zal dit jaar ook weer bij elkaar komen. Je zult hier voor uitgenodigd worden.

18+ groep

Dit jaar start er ook een groep voor jongeren in deze leeftijdsgroep. Deze jonge volwassenen stromen door vanuit de 15 -18 groep. Maar uiteraard is een ieder welkom, ook al heb je in het verleden de 15 -18 groep niet gevolgd. Als je eenmaal 18 bent geweest wordt het leven toch iets anders. Je staat voor keuzes in je leven die best veel invloed voor de toekomst hebben. Welke opleiding kies ik, of is de opleiding waar ik nu op zit wel de juiste? Of een vriend of vriendin ontmoeten en is hij/zij dan de ware Jacob/Jacoba. Welke plek heeft God/Jezus in mijn leven? Aan de hand van de Bijbel zullen in gesprek gaan.

De jeugd heeft de toekomst!

Jezus zijn uitspraak is “IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN”. Een bijzondere uitspraak is het wel, want wat heb je er aan. De uitspraak “de jeugd heeft de toekomst” is uiteraard voortgekomen uit het feit dat zonder jeugd er geen toekomst is dan houdt de mensheid op te bestaan. Hoe kunnen we de jonge mensen voorbereiden op die toekomst? Vandaag de dag wordt er als mens veel van je gevraagd, het is toch een heel andere tijd dan 20 jaar geleden. Dat betekent niet dat God verandert is vandaag, het is meer dat wij God willen veranderen in deze tijd. Eigenlijk willen we God (toe)passen in ons leven zoals het ons uitkomt. De jeugd is altijd op zoek naar God dat heeft ieder persoon in zich. Daarom zegt Jezus ook “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Dat betekent niets anders als, volg mij en je zult nooit bedrogen uitkomen, je komt uit bij God de eeuwige Vader en je zult eeuwig leven ontvangen. Daar zijn wij mensen en juist jongeren ook naar op zoek, naar houvast in ons leven. Als we namelijk niets meer zouden bezitten in het leven, zou je dan toch gelukkig kunnen zijn. Met andere woorden, als vrienden je de rug toekeren, als je geen geld meer hebt, geen baan, geen relatie. Wie kijkt er dan nog naar je om en kun je dan toch gelukkig zijn?…

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

Afsluiting provider.

Op 2 juni j.l. was de afsluiting van het Provider-seizoen. Eerst werden de jongeren welkom geheten in de sporthal in Bant. Daar werden ze opgewacht door Luuk Wissema van Lucky Wheels uit Emmeloord. Luuk is op vrij jonge leeftijd door een fout van een chirurg in een rolstoel beland. Hij vertelde de jeugd hoe het een strijd voor hem is geweest dat hij van de 1 op andere dag zijn benen niet meer kon gebruiken. Hij wilde niet meer verder leven. Toch raakte hem het feit dat een jonge jongen die een fataal ongeluk had gehad kort daarna overleed terwijl hij er van overtuigd was dat hij het zou overleven. Luuk besefte toen dat hij nog een kans om door te leven ook met een beperking. Op dat moment is hij er vol voor gegaan en is mensen gaan vertellen dat je altijd een leven kan hebben ook als je dit soort dingen overkomt. Zijn boodschap aan de jongeren is, ga op zoek naar wat je wel kunt in je leven en ga er voor, dan kun je voor de mensen om je heen ook een steun zijn en plezier in het leven hebben. Luuk heeft wel een uur lang zijn boeiende verhaal verteld aan de providerjeugd en zij hebben aandachtig naar zijn indrukwekkende verhaal geluisterd.

Daarna mocht iedereen een rolstoel pakken en oefenen hoe het is om in een rolstoel je te verplaatsen, dat ging iedereen goed af. Als afsluiting werd er een fanatiek rolstoelbasketbalwedtrijdje gespeeld. Het was een fantastische ontmoeting met Luuk Wissema en we zullen zijn verhaal zeker niet meer vergeten.

Daarna werden we uitgenodigd bij de familie Wester voor een afsluitende BBQ. Het was er heel gezellig en we hebben lekker gegeten. Ook namen we ” afscheid ” van Merel de Feijter, Loraine Verbeek en Marit Janse als verlatende Providerjeugd. Jullie zijn van harte welkom om de vervolgbijeenkomsten te komen volgen vanaf het nieuwe seizoen. Jullie zullen hier persoonlijk voor worden uitgenodigd.

 

Oppas.

Normaal gesproken is er tijdens de kerkdiensten geen oppas voor de aller kleinste jeugd die nog niet naar de kindernevendienst gaan. Toch bieden we de mogelijkheid aan, om oppas aan te vragen voor een dienst. Dit kunt u doen door het telefoonummer voor in de schakel te bellen of whatsappen en u kunt oppas aanvragen voor een bepaalde dienst. Wilt u deze aanvraag voor zaterdagmiddag 18:00 uur doen.

 

 Kindernevendienst.

Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die timmerman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld. Deze weken gaat het over Jezus en zijn dicipelen. Ze maken een storm op het meer mee, maar worden ze ook  door Jezus de dorpen ingestuurd om over God te vertellen. En dan komt er een dag dat er meer dan 5000 mensen te eten gegeven moeten worden. Wie gaat dat doen?…….

 

De jeugd heeft de toekomst!

Deze uitspraak is absoluut waar, zonder dat er baby’s worden geboren heeft deze wereld, de mensheid geen toekomst. Gelukkig wordt er elke 2 seconde een baby geboren wereldwijd, dat betekent 360.000 kinderen per dag erbij. Alleen in Nederland worden er al 500 baby’s per dag geboren. Met dit gegeven is het wel belangrijk dat we zuinig zijn op onze jonge aardbewoners. Als baby weet je nog niets en besef je nog niet waar je in terecht bent gekomen. Gelukkig heb je ouders en oudere mensen om je heen die vertellen hoe je eigenlijk kan of zou moeten leven om bijvoorbeeld gelukkig te zijn. Maar wat gaan we de jeugd dan vertellen? En wie bepaald nu wat er goed is voor de jeugd. Moeten we ze het misschien allemaal maar zelf uit laten zoeken of nemen we ze juist in bescherming en behoeden we ze voor gevaren. Ze groeien op en kunnen alles wat ze maar willen weten vinden op het internet door bijvoorbeeld te googelen. Maar ja, er is zoveel informatie en de één zegt dit en de ander beweert dat. Wat moet ik nou en wat is nou echt de waarheid of het juiste, de goede weg? Toch wel iets om over na te denken ook als dorpskerk. Jezus zegt ” IK BEN DE WAARHEID”  maar Hij zegt ook “IK BEN DE GOEDE WEG” en Hij zegt ” IK BEN HET LEVEN”. Wat bedoelt Hij daar nu precies mee? En waarom kan Jezus dat nou zomaar zeggen? Allemaal vragen de we aan kant zouden kunnen schuiven, maar je kunt ook zeggen, ik ga eens onderzoeken wie Jezus eigenlijk is en waarom heeft Hij deze uitspraken? Is dat wat we de jeugd mee moeten geven? De volgende keer zullen we hier verder op in gaan.

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 3 juni , er is dan een popdienst.  Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin de schakel.

Kindernevendienst

‘Begrijp jij het?’ Die vraag wordt tijdens de nevendienst steeds weer op verschillende momenten gesteld. Zo lezen we over Nicodemus die bij Jezus komt. Jezus verteld over opnieuw geboren worden. En Nicodemus begrijpt het niet. Begrijp jij het? Ook vertellen we over Job. Hij krijgt te maken met heel veel verdriet en ellende. Waarom moet dit allemaal gebeuren. Begrijp jij het? Tenslotte lezen we nog uit het Marcus evangelie. De leerlingen begrijpen niet goed wat Jezus doet en wie hij is. Begrijp jij het?

Provider

Op 2 juni sluiten we het Provider-seizoen op een gezellige en actieve manier met elkaar af. Jullie worden deze dag om 16.30 uur verwacht in de gymzaal in Bant (Noordakker 1). Luuk Wissema uit Emmeloord komt dan vertellen over zijn leven. Hij is jaren geleden door een ongeluk in een rolstoel beland. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, heeft hij een positieve draai aan zijn leven gegeven met Lucky Wheels waar hij jullie meer over zal vertellen. Jullie ouders zijn ook welkom bij dit onderdeel. Na het verhaal van Luuk gaan we met elkaar rolstoelbasketballen. Ook daar mogen jullie ouders bij blijven kijken. Dit duurt tot ongeveer 18.30 uur. We sluiten de middag af met een BBQ bij familie Wester (Klutenweg 10). Dit is alleen voor de Providerjongeren en de leiding. Om 20.00 uur ronden we het Providerseizoen af en kun je worden opgehaald / naar huis fietsen vanaf de Klutenweg.

We gaan ervan uit dat iedereen bij deze afsluiting aanwezig is. Tot 2 juni!

Tot slot

Dit is mijn laatste bijdrage als jeugdouderling in de schakel. Kenneth Verbeek mag het stokje van mij overnemen. De afgelopen vier jaar heb ik de jeugd over Jezus mogen vertellen. Ik heb proberen te vertellen dat je Jezus moet zoeken in je leven. Dit kan op heel veel verschillende manieren, als je maar zoekt. En probeert te leven zoals Hij dat ook deed. Een moeilijke opgave, maar zeker de moeite waard.

 

Jeugdouderling Sjoukje

        

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 20 Mei en 3 Juni. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin de schakel.

Kindernevendienst

Met de nevendienst lezen we nog steeds uit Genesis. We hebben gelezen over God die alles maakt, mensen die gelukkig zijn. En we lezen ook over wat er mis kan gaan in het leven. De verhalen gaan over hoe er steeds weer nieuw leven kan ontstaan, en welke rol God en mensen daarin spelen.

Ook in de kerk krijgen we nieuwe dingen. Een tafeltje met kleurplaten en tijdschriften voor als er geen nevendienst is. Zo denkt Kind op Zondag met ons mee door nieuw materiaal te ontwikkelen. Dit heet KEK (kinderen en kerk). Hierin maken kinderen kennis met de belangrijkste Bijbelverhalen die we met hen willen delen. Hier gaan we ons verder in verdiepen.

 

Provider

Op 20 April werd er voor de jeugd een ‘running dinner’ georganiseerd. Ze hebben wat ‘afgerund’  en een aantal vragen over het geloof beantwoordt.

Het laatste item is Lucky Wheels. Luuk Wissema, zelf rolstoel gebonden, geeft op een educatieve maar ook speelse en sportieve manier, een goed beeld van wat mensen met een handicap of mensen die anders zijn allemaal wel kunnen. In het praktijkgedeelte gaat de jeugd daadwerkelijk ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten of blind te zijn.
Het gaat maar om één ding: respect voor iedereen, ook als die anders is.
Dit item wordt gegeven op 2 juni, aansluitend is er een BBQ en start rond 16:00 uur. Officiële uitnodiging volgt over de app.

 

Dorpskerkenoverleg Jeugdplatform

EO-JONGERENDAG

De EO-jongerendag is op zaterdag 26 mei in het Gelredome. Vanuit Emmeloord rijdt er elk jaar een bus naar de EO-jongerendag. Een retourtje kost €7,50. Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan. Op www.vbg-emmeloord.nl vind je alle info.

 

THE GOD STORY

The God Story (onderdeel van Jeugd met een Opdracht) komt op 19 & 20 Oktober 2018 naar Emmeloord. Door een eigentijdse vorm wordt het evangelie op een sprekende en relevante wijze gebracht in een grote tent. In voorbereiding op deze campagne wordt intensief samengewerkt met kerken uit de NOP en omgeving.

 

Houdt deze datum alvast vrij in de agenda:

19 oktober voor de volwassenen

20 oktober voor de jeugd

 

Tot slot een groet van de jeugdouderling Sjoukje

Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 1 April. Het is dan Pasen en dopen. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin de schakel.

Kindernevendienst

In de 40-dagentijd hebben we de verschillende manieren gehoord,  hoe je voor elkaar kunt zorgen. Dit doe je natuurlijk niet alleen rond deze tijd van het jaar, maar je hele leven. Laten we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, daar waar nodig.

Na Pasen komt er in de hal een tafeltje te staan met wat kleurplaten, kleurtjes en tijdschriften. Soms zijn er minder dan 3 kinderen in de kerk. De kinderen kunnen dan het tijdschrift of de kleurplaat naar hun plekje meenemen en tijdens de dienst (preek) kleuren of lezen. De kleurplaat neem je mee naar huis en het tijdschrift leg je netjes terug voor de volgende keer. Er is dan geen nevendienst. Bij 3 kinderen of meer is er gewoon nevendienst.

Provider

Op 20 April wordt er voor de jeugd een running dinner georganiseerd. Ze gaan bij elkaar thuis eten en ze gaan een aantal vragen over het geloof beantwoorden. De ouders en/of jeugd gaan zelf koken. We beginnen rond 17.00 uur. De officiële uitnodiging en de vraag wie wil er koken komt binnenkort over de app.

Bijbels koken

We hebben een mooi en goed seizoen gehad. Veel lekkere dingen gegeten, gezellig bij gekletst, maar ook uit de bijbel gelezen, gepraat over het geloof en een dienst voorbereidt. Nu alleen nog een spectaculaire laatste keer.

Dorpskerkenoverleg Jeugdplatform

Ongeveer drie keer per jaar komt het jeugdplatform bij elkaar om elkaar op de hoogte te houden hoe het met de jeugd in de dorpen gaat, wat er in de dorpen te doen is en wat ervaren we als lastig.

Op de gemeenteavond heb ik uitleg gegeven hoe we (in de toekomst) de jeugddiensten willen invullen. Nu wil ik aandacht geven aan twee items waar de jeugd naar toe kan gaan. Deze items worden interkerkelijk georganiseerd. En is dus bedoeld voor alle jeugd uit de polder.

EO-JONGERENDAG

De EO-jongerendag is op zaterdag 26 mei in het Gelredome. Vanuit Emmeloord rijdt er elk jaar een bus naar de EO-jongerendag. Een retourtje kost €7,50. Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan. Op www.vbg-emmeloord.nl vind je alle info.

THE GOD STORY

The God Story (onderdeel van Jeugd met een Opdracht) komt op 19 & 20 Oktober 2018 naar Emmeloord. Door een eigentijdse vorm wordt het evangelie op een sprekende en relevante wijze gebracht in een grote tent. In voorbereiding op deze campagne wordt intensief samengewerkt met kerken uit de NOP en omgeving.

Houdt deze datum alvast vrij in de agenda:

19 oktober voor de volwassenen

20 oktober voor de jeugd

Kun je niet wachten, op 6 April wordt The God Story ook gedaan in Kampen. En het promofilmpje kun je bekijken op www.thegodstory.org

Wil je graag actief meedoen om dit event mogelijk te maken. Geef je dan op voor de trainingsdagen 18 juni, 25 juni en 2 juli bij wouterfaber68@gmail.com (hier zijn wel kosten aan verbonden).

Later nog meer info hierover.

“Become part of the story that changed millions”.

Tot slot een groet van de jeugdouderling Sjoukje

Laad meer