Categorie: Jeugd

Jeugdnieuws

Op 4 oktober hebben we met de Provider jongeren en hun ouders een avond gehad over geloven. We hebben met elkaar het spel Kahoot gedaan, hierbij kwamen verschillende vragen aan bod. Vragen over Bijbelverhalen, zo werd onze Bijbelse kennis weer even opgehaald. We spraken over van alles wat met geloof te maken heeft en ook over hoe we geloven vorm kunnen geven aan elkaar. Wat is er belangrijk in het leven van tieners, hoe gaan we om met aller daagse dingen op school, maar ook met uitgaan, drank, relaties e.d. De komende Provideritems gaan hier verder op in.

Zo ook op vrijdag 8 november staat tijdens onze bijeenkomst van Provider het onderwerp “sexting” centraal. Hiermee worden seksueel getinte berichtjes of foto’s bedoeld, die verspreid worden via de social media naar vrienden of vriendinnen. We horen dat dit nog regelmatig gebeurt en willen sexting met de jongeren bespreken. De volgende vragen zullen aan de orde komen: Hoe kun je jouw grenzen aangeven in een vriendschap en een relatie en speelt het geloof daar een rol in?

Het kan zijn dat uw kind daar toch wel vragen over heeft , richting jullie als ouders. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet dat we hierover met elkaar in gesprek gaan en zijn geweest. Mocht u vragen hebben naar ons toe, kom er dan gerust mee.

Provider agenda

 • 8 november vrijdag thema “sexting” in Bant. Aanvang: 19:15 uur.
 • TIP: 24 december kerstnachtdienst in Jeruzalemkerk in Emmeloord.
 • 7 februari 2020 Sirkelslag in Bant.
 • Zondag 8 maart legerdienst om 15:00 uur met dominee Sent in Bant.
 • Goede vrijdag 10 april naar de Pijler Lelystad.
 • 21 mei afsluiting “nacht zonder dak” in Luttelgeest.

 

Kindernevendienst

 • Er is kindernevendienst op 17 november
 • Adventsproject “geef licht” start project op 1 december

 

Zondag 24 nov 2019 – Maleachi 3:19-24

Dit is niet het einde

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi.

God is er altijd!

Misschien makkelijk gezegd “God is er altijd”. In de Bijbel kunnen we lezen dat dit wel klopt, God is er inderdaad altijd, zijn aanwezigheid is overal. Heel vaak hoor je mensen zeggen ik ervaar of merk niets van God. Maar als God alles gemaakt heeft en de Schepper is van hemel en aarde dat kun je Hem wel degelijk merken. Kunnen we een plant laten groeien? We kunnen het zaaien of planten, water en mest geven, verzorgen, dan zeggen we wel eens de natuur doet zijn werk. Maar als God de natuur geschapen heeft kunnen we wel degelijk daarin iets van God merken. Als we ziek zijn, pijn of verdriet hebben of alles zit tegen op school kun je gaan geloven dat God er op dat moment niet is. Toch is dat absoluut niet waar, God is er altijd, ook in die moeilijke momenten. Maar God is er ook in de mooie momenten als het goed gaat en je blij bent. Vergeet nooit dat God er altijd is op elk moment Hij wil niets liever als dat je alles samen met Hem deelt. God is 24/7 online!!

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

Het jaarthema is “een goed verhaal” en dat is het inderdaad, zo begonnen we afgelopen 15 september de startzondag. We mochten allemaal nadenken over de verhalen die in de Bijbel staan en we kozen ons favoriete Bijbelverhaal, of misschien waren dat wel meerdere. Een aantal van die verhalen hebben we op film gezet. Het was fantastisch om te zien hoe de jeugd van verschillende leeftijden samen een korte film maakten. Je kunt het terugzien op de facebookpagina van de kerk.

 

Terschelling

Op 7 september zijn we met de Provider groep naar Terschelling geweest. Dit was de aftrap voor het nieuwe seizoen. De weersvoorspellingen waren niet echt hoopvol, maar we stapten rond half 9 op de snelboot en met onze gehuurde fietsen kwamen we droog aan bij de locatie. Daar werden we hartelijk ontvangen door dominee Mathilde de Graaff, zei had een mooie dag voor ons georganiseerd. We gingen met elkaar o.a. Bijbelverhalen uitbeelden en zelf een verhaal in elkaar zetten. Gelukkig bleef het droog en konden we op het strand gaan zoeken naar aangespoelde dingen die ons houvast geven in ons leven. Als we iets gevonden hadden mochten we aan elkaar vertellen waarom het voorwerp houvast geeft. Zo konden we met elkaar praten en nadenken over wat ons bezighoudt, wie we zijn en hoe ga je daarmee de toekomst in. Heb je daarbij wel eens aan God gedacht? Zo gingen we na een prachtige zonnige dag weer terug met de boot, daar konden we nog samen eten en napraten over wat we meegemaakt hadden.

 

Provider agenda

 • 4 oktober 19:30 uur in “de schakel”, een avond samen met ouders en jongeren.
 • 8 november 19:15 uur in Bant, een avond over social media “sexting”.
 • Tip: 24 december jeugdkerstnachtdienst in de Jeruzalemkerk.
 • 7 februari 19:00 uur Sirkelslag in Bant.
 • 8 maart 15:00 uur legerdienst met dominee Sent in Bant.
 • 10 april Goede vrijdag naar de Pijler Lelystad.
 • 21 mei afsluiting van het Providerseizoen “ nacht zonder dak” evenemententerrein in Luttelgeest.

Jeugdalpha

Vorig jaar hebben 3 jongeren de jeugdalpha cursus gevolgd, dit was heel waardevol. Met deze cursus krijgen jongeren de kans om te begrijpen wie God en Jezus is. Ze kennen de Bijbelverhalen vaak wel maar dan is het soms nog lastig wat je ermee kunt in je leven. De cursus is inmiddels begonnen maar je kunt nog instromen. Stuur een berichtje naar Kenneth Verbeek als je interesse hebt.

 

Kindernevendienst.

Agenda kindernevendienst

 • 13 oktober (doopdienst)

 

Zondag 6 okt 2019 – 1 Samuël 24:1-23

Leve de koning!

Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.

Bijbels koken

Ook dit jaar zal deze groep van 16+ weer een aantal keer bij elkaar komen. Deze groep draait al een aantal jaren o.l.v. Sjoukje en Jannie. Door gezamenlijk een maaltijd voor te bereiden wordt in een ontspannen sfeer met elkaar gesproken, daarna samen eten en wordt de Bijbel geopend. Er wordt een gedeelte wat met het thema te maken heeft gelezen en daarna uitgelegd en volgen er gesprekken. Je zult hiervoor worden uitgenodigd.

Brainstormavond met ouders

De maatschappij verandert in een razendsnel tempo, het is voor ouders maar zelfs ook voor jongeren bijna niet bij te houden hoe snel veranderingen gaan. Juist ook in onze kerken in Nederland hebben we hiermee te maken. Wat belangrijk is om te weten is dat de maatschappij wel snel verandert maar God verandert niet Hij blijft dezelfde. Wat Hij ons wil zeggen vandaag de dag is nog steeds hetzelfde als toen Jezus op aarde was. Hoe denken wij over God maar belangrijker is misschien wel wat denkt God van ons? Hoe is op dit moment ons beeld van God of misschien wel onze relatie met God.

Wat hierboven beschreven is, is essentieel van belang voor het geloofsleven van onze jongeren van vandaag. Hoe belangrijk is geloven voor ouders en hoe laat je je kinderen dat zien of ervaren. Hoe zit het eigenlijk met ons zelf als ouders wat geloven we nu eigenlijk? Zijn we misschien meegesleept door de snelle veranderingen in deze maatschappij? Wat we vroeger niet normaal vonden in Christelijke kringen vinden we nu heel normaal, hoe komt dat en is dat wel goed? Belangrijkste: hoe kunnen we jongeren bereiken met de Gods liefde?

Ouders zullen hierover benaderd worden om mee te denken en samen prikken we een datum.

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

De vakanties zijn weer bijna voorbij, op het moment dat ik dit stukje schrijf, dus ook tijd om de jeugdactiviteiten weer op te pakken.

Provider start namelijk al op 7 september met het kerkvliegeren op Terschelling bij Mathilde de Graaf. We zouden dit het vorig seizoen doen, ter afsluiting, maar dit is verzet naar 7 september. Ook dit jaar is er weer een groep jongeren uitgenodigd om te zorgen voor nieuwe aanwas binnen provider. Ze zijn van harte welkom om samen met ons na de te denken over actuele (geloofs)dingen, maar ook om eens een andere kerk te bezoeken, of om samen leuke activiteiten te ondernemen.

Voor het komende seizoen hebben we de volgende items in petto:

Een ontspannen avond met ruimte voor gesprek en spel over het geloof met ouders en jongeren, samen met iemand van Youth for Christ. Een avond over “sexting” en handvatten hoe je hier mee om kunt gaan. Jeugdkerstnachtdienst in de Jeruzalemkerk in Emmeloord, Sirkelslag. Nacht zonder een dak, en met de Pasen willen we een bezoek brengen aan de Pijler in Lelystad.

De datums voor deze items krijgen jullie op 7 september en ook in de gezamenlijke app komen de data te staan en wordt je persoonlijk uitgenodigd. We vinden het eg belangrijk dat je zoveel mogelijk probeert de items bij te wonen, daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met jullie andere activiteiten zoals bijvoorbeeld voetbal en club.

Kortom vele leuke activiteiten. Heb je zin en ben je tussen de 12 en 15 jaar oud, geef je dan op bij Kenneth Verbeek 0651937789, kverbeek01@hotmail.com

Jeugdnieuws

Nog maar een paar weken dan is het zomervakantie!! Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!! Ben je niet geslaagd, houd moed!

Alweer een seizoen achter de rug, waarin ook dit jaar weer dankbaar teruggekeken kan worden op geslaagde activiteiten voor de jeugd. De kindernevendienst verzorgt door Sjoukje de Feijter, Leendert Tuinhof, Linda Wierenga, Leonie van Wijk, Merel de Feijter en Loraine Verbeek zal ook in het nieuwe seizoen van start gaan elke 2 weken. Dit seizoen hebben Daan de Feijter, Matthijs van Wijk en Thobias Krol afscheid genomen van hun KND periode. Zij zullen instromen in Provider, wat afgelopen jaar ook weer goed bezocht is. We begonnen met bowlen in combi met een Bijbelquiz en wat dacht je van Sirkelslag of The God story. Helaas kon de afsluiting op het laatste moment niet doorgaan, deze is verplaatst naar zaterdag 7 september. De groep “Bijbels koken” met Jannie Kamminga en Sjoukje de Feijter is een trouw bezochte samenkomst. De groep maakt gezamenlijk een maaltijd klaar en aan de hand van een pakkend thema en de Bijbel als leidraad is hun vriendschap en geloof verder gegroeid.  Ook de 3 meiden van 16 jaar die de Apha cursus in Emmeloord hebben gevolgd zijn heel enthousiast over de ontmoeting met hun geloofsgenoten, ze hebben gezien dat ze niet alleen staan in hun geloof en ze hebben meer van God ervaren in hun leven.

In de maanden juli en augustus is er geen kindernevendienst. In september gaan we weer van start. De datums vind je in de Schakel van september.

 Voor aankomend seizoen zal de opzet voor het jeugdwerk in grote lijnen hetzelfde blijven. Het is belangrijk dat jeugd in aanraking komt met verhalen uit de Bijbel maar ook ervaringen van volwassen gelovigen, zoals hun ouders maar ook kerkgangers en andere relaties om hun heen. Het geloof in de God van de Bijbel zal onverminderd doorgaan ook al neemt de kerkgang hard af. Maar het wil niet zeggen dat Gods plan geen doorgang kan vinden. Integendeel Hij is geduldig zodat mensen Hem gaan leren kennen en volgen. Er zullen andere vormen van samenkomen ontstaan en door is gebed voor nodig. Ik nodig je uit om dagelijks te bidden voor het jeugdwerk, dat er genoeg inspiratie zal zijn om jeugd te bereiken met het Goede Nieuws. Maar niet alleen jeugd dat geldt ook voor hun ouders en andere dorpsbewoners. Het is toch geweldig als we in Luttelgeest een kerk hebben waar we ons geloof in de enige God mogen beleven en samen kunnen komen tot eer van Hem. Het is een zegen als dat in de toekomst mag blijven bestaan of zelfs zal groeien!

Ik wens jullie allen een heel fijne vakantie toe!! En in september gaan we weer van start op de startzondag. Daar heb ik nu al heel veel zin in!

Tips voor een opbouwend geloof in de vakantie.

–          Heb je de Bijbelapp al op je telefoon? Download dan yourversion. Heel handig!

–          Houd je van muziek? Wist je dat er een heel veel christelijke muziek is waarvan je nog niet wist dat het bestond in diverse muziekstijlen. Kijk eens op youtube of spotify. Bijvoorbeeld zangeres Lauren Daigle, Chris Tomlin, Trinity, Kees Kraayenoord, Infinite, Marcel en Lydia Zimmer, Reni en Elisa Krijgsman, Sela . Of toets Gospelsongs in.

–          Probeer dagelijks eens aan God te denken b.v. als je in je bed ligt, aan het zwemmen bent, of in het bos wandelt. Of vraag jezelf eens af wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie waarin  je een keuze moet maken.

–          Vraag je ouders of vrienden eens wat zij van God vinden en Jezus?

–           Of vraag jezelf eens af wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie waarin  je een keuze moet maken.

–          Weet dat God er altijd is en dat niets voor Hem te verbergen is.

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek.

Jeugdnieuws

De tijd gaat door en het is nog maar een aantal weken naar school en dan is het alweer zomervakantie. Een aantal van jullie heeft examen gedaan afgelopen weken. En nu is het heel spannend want de uitslag zal binnenkort bekend gemaakt worden. Misschien heb je een herexamen en dan is het nog even hard werken en volhouden om als nog een kans te hebben om te slagen. En als je dan geslaagd bent dan breekt er weer een nieuwe fase in je leven aan, je kiest een opleiding waarvan je denkt dat het bij je past en wat je leuk lijkt. Maar eerst genieten van een welverdiende extra lange vakantie!

Als je onverhoopt zakt maar ook als je geslaagd bent, verlies de moed dan niet maar houd vol, je kunt het echt. Er is een prachtig lied geschreven door Kees Kraayenoord, dat lied heet “Houd vol”  hierbij de link luister maar eens https://youtu.be/Kw1cHugjelA.  Dit lied kan voor iedereen een hulp een bemoediging zijn in je geloof in je leven.

Er zullen ook jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst en zullen welkom zijn bij Provider. En er zullen jongeren afscheid nemen van Provider en welkom zijn bij een vervolgcursus of huissamenkomsten. In een dienst zullen we hier aandacht aan besteden.

Kindernevendienst:

Pinksteren, 9 juni 2019 – Handelingen 2:1-11

Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

 Pinksteren wat is dat eigenlijk?

 Voor het pinksterfeest is er nog de Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus terugkeert naar zijn Vader. Dat moment is al moeilijk te begrijpen, ik heb echt zo’n voorstelling van Jezus die door de lucht zweeft omhoog naar zijn Vader. Ik ken alleen superman, spiderman e.d. van die superhelden die dat kunnen. Maar…. Dat is toch niet echt, dat is een film. Inderdaad misschien zijn de makers van deze films er wel door geïnspireerd.

Of de discipelen (leerlingen) werkelijk Jezus op die manier naar zijn Vader hebben zien gaan…. ? De Bijbel is er heel duidelijk over dat Jezus omhoog gaat en ze zien Hem totdat door een wolk het zicht op Jezus verdwijnt.  Waar het werkelijk om gaat is dat Jezus zoals het ook voorspelt is  in de Bijbel naar zijn Vader gaat om aan zijn rechterhand te gaan zitten. Hij wordt verhoogd en is heel dicht bij God terwijl Hij eerst enorm vernederd is door aan een kruis te sterven. Nu mag Hij regeren vanaf Gods troon. Vanaf nu komt Pinksteren om de hoek kijken. Beter gezegd vanaf dat moment is het Pinksteren en dat blijft het totdat Jezus op dezelfde manier terugkomt uit de Hemel als dat Hij er naar toe ging.

We leven in de Pinkstertijd.

Inderdaad we leven elke dag in de Pinkstertijd totdat Jezus terugkomt. Misschien heb je dat wel nooit zo begrepen, maar toch is het 100% waar. Maar om te begrijpen en ervaren wat Pinksteren is probeer ik het uit te leggen. Op het moment dat Jezus naar zijn Vader gaat zegt Hij zei tegen zijn leerlingen dat  de Heilige Geest zal komen om hen kracht te geven. De Heilige Geest komt dus in de plaats van Jezus. Het is de plaatsvervanger van Jezus. De leerlingen van Jezus ontvangen op de Pinksterdag de Heilige Geest (de Geest van Jezus) in hun harten. Waauw, maar dat is toch geweldig, als de leerlingen de Geest van Jezus krijgen dan kunnen ze dus ook op Jezus lijken ja misschien zelfs (Zijn) wonderen doen.

Precies, dit is exact wat het betekent. De Geest van God, de Geest van Jezus komt in de harten van mensen die het willen ontvangen. Dit is de pure, ware boodschap (evangelie) van de Bijbel. Hier wordt ook duidelijk dat God, Jezus en de Heilige Geest dezelfde zijn. De blijde boodschap is dus dat wij op Jezus mogen gaan lijken en dat het voor ieder mens mogelijk is te worden als Jezus. Helaas doordat de wereld in strijd is met het kwaad (de duivel) is het allemaal niet zo makkelijk als ik hierboven omschrijf. En toch zien we elke dag om ons heen het werk van de Heilige Geest. Zelfs zien we Gods Geest in mensen die niet in Hem geloven en dat geeft alleen maar aan hoeveel liefde God heeft voor ons mensen. Dat er zoveel ziekte, pijn, oorlog, gebrokenheid en verdriet is heeft een oorzaak daar ga ik nu niet op in dat is voor een andere keer. Waar de Bijbel heel duidelijk over is dat door alle ellende, maar ook de hoogtepunten en blijde momenten in je leven Gods Geest er is en Hij zal niet loslaten waar Hij mee begonnen is. Voor jou betekent het dat God altijd bij je is ook als je even niets met Hem hebt of te maken wil hebben. Alleen Hij wacht en blijft naar je zoeken tot je Hem antwoord en dan ga je Gods Geest werkelijk ervaren en ga je Zijn Koninkrijk binnen. Je gaat  vanaf dat moment ook werkelijk de dingen van God letterlijk zien en het versterkt je geloof. Halleluja, fijne Pinksteren.

Wil je de Heilige Geest ontvangen? Bid dan heel eenvoudig. “ Here God hier ben ik zoals ik ben, U kent mij beter dan dat ik mezelf ken want U heeft mij gemaakt. Ik wil niets liever dan U kennen en met U leven en U volgen. U weet wat goed voor mij is. Wilt u uw Heilige Geest in mijn hart laten wonen, ik weet dat ik elke dag fouten maak dat wil ik niet maar het gebeurt wel. U weet dat en daarom bent U ook gestorven aan het kruis om alle verkeerde dingen weg te nemen en bent weer opgestaan. Nu weet ik dat ik mij daar geen zorgen over hoef te maken omdat U mij vergeeft. Vanaf nu zal ik leven samen met U voor altijd en eeuwig ook na dit leven en vertel ik alles aan U dan weet ik dat ik veilig ben, ben ik dicht bij U. Dank U wel dat U er altijd bent. Amen”

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek

Jeugdnieuws

Het is Pasen wanneer ik dit stukje schrijf, ieder jaar beleef ik het feest weer op een andere manier. Misschien heb jij dat gevoel ook wel. Je bent ook weer een jaar ouder en je gaat dan toch weer nadenken over het verhaal van Jezus. Op witte donderdag zijn we met een groep Provider jongeren naar  “de Passion” in Nagele geweest. Daar kwamen vanuit alle dorpen in de polder jongeren bij elkaar om het programma live op televisie te volgen.

Voorafgaand speelde de “pop-up band” nummers in de openlucht en werd er zelfs gezongen vanuit de klokkentoren van de kerk. Vanaf half 9 werden we naar binnen geleid, en daar mochten we het verhaal van Jezus van zijn lijden en sterven maar ook van zijn opstanding horen. Dat was heel indrukwekkend om met jonge mensen te beleven.  Daarna was er een afterparty om gezellig na te kletsen met elkaar. Alles was super strak georganiseerd, veel dank aan de organisatie.

Kindernevendienst

Jezus vertelde veel verhalen aan mensen om hen te laten begrijpen wie God is. Jezus zegt dat Hij de zoon van God is. Hij zegt zelfs dat Hij God is want de Vader zoals Hij God noemt leeft in Hem, daarom kan Hij ook zieken genezen en meer van dat soort wonderen verrichten.  Maar wie begrijpt Jezus en wat bedoelt Hij met dat wij de schapen zijn en dat we naar Hem moeten luisteren?

 Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Kerkvliegeren

Willen jullie zaterdag 25 mei in jullie agenda zetten? We gaan dan met z’n allen een dag naar Terschelling om te Kerkvliegeren. Met vorige Providergroepen zijn we er ook geweest en iedereen vond Kerkvliegeren het hoogtepunt van het jaar. We vertrekken al op tijd voor de snelle boot van 8.30u vanuit Harlingen. We nemen de langzame boot terug om 17.30 (duur: 2 uur). We zijn dus de hele dag weg. We gaan daarna namelijk de veerboot en fietshuur regelen. We vragen van iedereen een eigen bijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van wat de collecte hiervoor op 12 mei gaat opleveren. Ik verwacht dat de eigen bijdrage maximaal 20 euro is. Dit is inclusief boot, fiets, Kerkvliegeren en eten (wel zelf je lunch meenemen). Daarnaast kun je nog wat zakgeld meenemen om bijvoorbeeld een ijsje te kopen. We hopen dat we met zoveel mogelijk mensen naar Terschelling kunnen gaan! Op deze dag is er ook het 10 dorpentoernooi en de EO jongerendag, je zult een keuze moeten maken we kunnen het waarschijnlijk niet meer verzetten.

De jeugd heeft de toekomst

Er is nog zoveel meer te vertellen over de jeugd heeft de toekomst.  Maar niemand kan in de toekomst kijken of voorspellen hoe deze er uit ziet, daar hebben we dus weinig grip op. Ons leven verandert snel, als je ziet wat er 20 jaar geleden mogelijk was met een mobiele telefoon en nu is dat al een enorm verschil. Als ik vroeger als kleine jongen (40 jaar geleden) mijn oma aan de telefoon had dan droomde ik wel dat ik haar op een schermpje kon zien als we elkaar spraken. Nu is het de gewoonste zaak van de wereld alsof het altijd zo geweest is. Dus onze manier van leven verandert best snel, soms niet bij te houden. Als je op die zelfde telefoon b.v.  500 vrienden zou hebben op Facebook, Instagram e.d. dan is het bijna onmogelijk om op iedereen te reageren. Ik begrijp wel dat dit bij jonge mensen problemen gaat geven. Kan dit zo langer doorgaan?

Overgenomen uit een onderzoek van NAMM

 “De Sociale Media bezorgen jongeren een sociale verplichting waar zij moeilijk onderuit komen, hen wordt immers continu gevraagd direct te reageren. Hun angst om buitengesloten te raken is logisch, gezien het feit dat jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar bezig zijn hun eigen identiteit te vormen, waarbij zij de peergroup1 als maatstaf gebruiken en zich daarmee constant vergelijken. Het is voor hen heel belangrijk zich op de juiste manier te presenteren in de Sociale Media, maar omdat bijna iedereen zich daar ‘beter’ voordoet, veroorzaakt deze informatie wederom een grote druk om mee te doen en heeft zelfs onzekerheid, onmacht en een lage eigenwaarde tot gevolg.” 

 “Op dit moment worden jongeren hierin niet begeleid. Zij staan er alleen voor, omdat zij de Sociale Media constant bij zich dragen via hun smartphone. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op dit punt een nieuw bewustzijn krijgen, waarmee zij de Sociale Media beter kunnen relativeren en niet worden verleid om dwangmatig gedrag te ontwikkelen mede gebaseerd op angst en onzekerheid.”

 “Als ik door mijn internetbundel heen ben, ben ik afhankelijk van Wifi en dus niet altijd bereikbaar… dat vind ik vreselijk, want ik mis daardoor zoveel.”- Yvonne, 14 jaar 

“Als ik eerlijk ben… ik kan mij heel slecht concentreren op mijn huiswerk als ik thuis online ben… als ik dan berichten binnenkrijg, gaan die altijd voor…”- Timo, 13 jaar 

 Dit is de werkelijkheid waar wij nu in leven en veel jongeren mee te maken hebben maar hoe zit het nu met het geloof? Is daar nog wel plek voor of moeten we gaan accepteren dat het niet meer van deze tijd is. De kerken lopen leeg en het is al een hele kunst om je kinderen mee naar de kerk te krijgen. Als ik het antwoord had dan had ik deze nu opgeschreven. Wat ik wel zeker weet is dat jongeren behoefte hebben aan erkenning maar ook herkenning. Als je ze kunt laten zien wie God is en getuigt van zijn liefde dan zullen jongeren volgen. Goed, de kerk zoals we die nu kennen zal veranderen, maar Gods boodschap blijft bestaan en juist voor jonge mensen moet er een mogelijkheid zijn Hem te ontmoeten. Hoe de toekomst van de kerk er uit ziet kan niemand zeggen. Er is gebed voor nodig om de Heilige Geest ruimte te geven in onze harten. Dan zijn er wonderen mogelijk.

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek.

Uitnodiging Palmpaasstok maken

Jeugdnieuws

Op 14 maart gingen we als providerjongeren naar “Waypoint” op Urk. Helaas konden de jongens niet mee i.v.m. voetbal trainen. We zullen hier de volgende keer rekening mee houden want jullie hebben echt wat gemist. We werden heel gastvrij ontvangen in de kringloopwinkel die gekoppeld is aan “Waypoint” daar kregen we alles te horen over wat alcohol, roken, drugs en andere verslavingsmiddelen met je kan doen en wat “Waypoint” doet om de jongeren te helpen. Hieronder een verhaal van een jongerenwerker.

Hij heeft een groot hart voor jongeren, ook al zijn ze dronken of aan de drugs. In gesprek met Waypoint-straatwerker Auke van Slooten. ‘Ik hoef tegen dronken jongeren heus niet te zeggen dat ze verkeerd bezig zijn. Dat weten ze zelf ook wel.’

Waar jongeren zijn, daar is Urker en straatwerker Auke te vinden, een dertiger met vriendelijke ogen, een forse baard en een zwarte oorbel. Regelmatig is hij te vinden in één van de Urker cafés of bars, want daar komen veel jongeren vaak samen om met elkaar een biertje drinken. Auke: ‘De meeste jongeren hebben het leuk en weten maat te houden. Maar er zijn ook gesloten groepen: ze dulden geen andere mensen en drinken stevig. Als straatwerker zoek ik de excessen op, met hen wil ik graag contact leggen om later als ze nuchter zijn een constructief gesprek te voeren.’

Auke zoekt de jongeren op, waar ze ook zijn. Zo gaat hij ook naar plekken in de bossen van Urk waar jongeren in het geheim bij elkaar komen. Auke: ‘Vanaf dertien, veertien jaar komen jongeren op geheime plekken bij elkaar. Ze zeulen een paar kratten bier mee – gekocht via een oudere broer of vriend –  en dan hangen ze hier wat, ze stoken een vuurtje en kletsen wat. Vorige week was ik hier nog om de jongens op te zoeken. Sommigen schrikken als ze me zien, maar anderen kennen me wat langer en weten dat ik niemand veroordeel.’

Dat niet veroordelen doet Auke heel bewust. Jongeren die aangeschoten zijn of drugs gebruiken, weten zelf ook heus wel dat ze niet goed bezig zijn. Het is belangrijk dat je op gelijke hoogte met ze gaat staan, in hun belevingswereld kruipt en laagdrempelig praat over wat hen bezighoudt. Ze weten dat Auke anders in het leven staat en gelovig is. De vraag ‘Wil je een biertje?’ wordt dan ook door de jongerenwerker steevast beantwoord met: ‘Nee hoor, bedankt, ik ben met de auto’. Auke grinnikt even. Dan zegt hij: ‘Laatst vroeg een jongere: “Jij hebt niets op, wil jij ons even naar de shoarmatent rijden?” Dat heb ik gedaan, het is geven en nemen en het versterkt de band.’

Rum-cola

Dat de band tussen jongeren en Auke versterkt is, blijkt uit het feit dat op Aukes laatste verjaardag zich spontaan een hele club jongeren meldden. Ze hadden cadeautjes meegenomen voor Auke. Andere jongeren bellen hem als ze in de problemen zitten. Auke is graag bereid om te helpen, maar nooit ten koste van z’n vrouw en twee jonge kinderen. ‘Als de kinderen op bed liggen ga ik op pad, eerder niet.’ Jongeren bellen hem met vragen over ‘hoe je kunt minderen met alcohol of pilletjes’ of ze hebben vragen over zaken waar ze mee worstelen. Z’n vrouw staat achter zijn werk en dat moet ook wel: als een jongere echt nergens heen kan, blijft hij wel eens een nachtje logeren bij de familie Van Slooten. ‘Ik wil ze graag helpen, dat is echt mijn passie. Voordat ik aan het straatwerk begon, is er hier een jongen overleden aan een overdosis. Ik kende hem nog van de periode dat hij jonger was en niet gebruikte. Iedereen had een mening over wat er gebeurd was. “Hij heeft het zichzelf aangedaan”, hoorde je regelmatig.’ Hij is even stil en kijkt somber in de verte. ‘Als je zo’n jongen nooit hebt geprobeerd hebt te helpen, mag je daar niet zo over mag praten.’

Auke maakt zich wat dat betreft zorgen over het toenemend drugsgebruik en het gedoogbeleid: ‘Ik heb vroeger ook een barretje gehad naast de deur en daar met vrienden gezeten. We haalden kattenkwaad uit, maar deden geen gekke dingen en drugs was niet voorhandig. Een enkeling deed wel eens een blowtje. Maar nu pik je ze er niet meer uit: er zijn zoveel jongeren die een pilletje nemen om even “te ontsnappen”, maar ze weten niet welke werkzame stof er in zit en er is vaak geen toezicht op drugs en alcohol. In de illegale barretjes is  geen uitbater die sociaal begrip heeft en zegt: “Ik zie dat je te veel hebt gehad”, zoals een horeca-uitbater hoort te doen.

Op de vraag wat Auke ouders zou adviseren van wie jongeren drinken of wel eens een pilletje gebruiken, antwoordt hij: ‘Straf eerlijkheid nooit af, maar motiveer je kinderen om eerlijk te zijn. Als ze eerlijk vertellen dat ze dronken zijn geweest, heeft straffen niet zo veel zin. Het werkt op dat moment misschien, maar de volgende keer wordt dat afgestraft: ze gaan je niets meer vertellen. Nou ja, de mooie verhaaltjes. Dat ze “gezellig een biertje gaan drinken bij vrienden”, terwijl ze zich laten vollopen op het industrieterrein. En daarnaast: als ze over de schreef gaan, weten ze dat zelf ook wel, dat hoef jij ze niet te vertellen. Werk aan openheid en vertrouwen, dat is het allerbelangrijkste.

Sinds een paar maanden werkt Auke in de winkel van Waypoint Urk. ‘Ik ben hier op een bijzondere manier terechtgekomen, daar zie ik Gods hand in.’ Hier in de winkel ontmoet hij jongeren die hij ook in het weekend ziet, ze hebben dan bijvoorbeeld een taakstraf en komen daardoor een tijdlang dagelijks over de vloer bij de winkel op te werken. Uiteindelijk wil hij bouwen aan jonge levens, in de winkel en op straat. ‘Ik zie het als een roeping.’

Auke van Slooten is werkzaam in de kringloopwinkel van Waypoint Urk. Daarnaast is hij actief als straatwerker en zoekt jongeren die drinken en drugs gebruiken op, om een relatie op te bouwen en ze voorlichting te geven over verslavende middelen.

 Kindernevendienst

“Juicht want Jezus is Heer”

Het duurt niet lang meer voordat het paasfeest is, het feest van de opstanding. We lezen het verhaal dat Jezus vraagt om een ezel. Dus gaan zijn discipelen op zoek en vinden het dier zoals Jezus hem gezegd had. Jezus gaat op de ezel zitten en rijdt door Jeruzalem, de mensen zijn verbaasd maar toch zijn ze blij en juichen en ontvangen Jezus als een koning, maar niet op een paard maar heel gewoon op een ezel. Wat is hier toch de bedoeling van? Een koning op een ezel gaat Hij ons redden van de Romeinen? Wat een rare koning is dat zeg, hoe loopt dit af?

Het paasfeest is al heel oud, het werd ook al gevierd voordat Jezus geboren werd wist je dat?…….

Eigenlijk moeten we dan heel ver terug in de Bijbel gaan lezen wanneer de mensen begonnen zijn met dit feest te vieren. Misschien denk je, is dat zo belangrijk dan om te weten? Nou,…. om te begrijpen waarom Jezus stierf aan het kruis en weer is opgestaan wel.

Als je er meer over wilt weten lees dan het stuk hier onderaan. Het is wel een lang stuk om te lezen maar wel heel duidelijk hoop ik.

Jeugdwerkersplatform

Sinds een paar jaar is er een jeugdwerkersplatform, dat is een groep mensen vanuit zoveel mogelijk verschillende kerken uit de NOP. Zij houden zich bezig met activiteiten voor de jeugd. Door met elkaar alle enthousiaste ideeën te vertellen en ook te melden wanneer er iets voor jeugd georganiseerd wordt in de NOP kunnen ze meer voor de jeugd doen. Ze komen ongeveer 3 x per jaar bij elkaar. Nu is het al zo dat er elke maand ergens in de polder een jeugddienst plaatsvindt in 1 van de dorpen. Dus kun je met een groepje daar naar toe. Zo gaan we op 18 april naar de Passion in Nagele. Deze keer is het een andere opzet dan we gewend waren dus laat je verrassen.

Pasen is dus geen “eitje”

Wat is Pasen nu eigenlijk wel! Ik denk dat we allemaal wel weten dat Pasen te maken heeft met het lijden en sterven van Jezus met als hoogtepunt zijn opstanding uit de dood. Ok, het lijden en sterven is nog wel te geloven, maar opstaan uit de dood…..dat heeft niemand ooit eerder gedaan of hebben we nooit echt zelf meegemaakt. En toch is het altijd wel voorspeld dat dit met Jezus zou gaan gebeuren, zelfs al vroeg in de Bijbel kun je al lezen en dus ook weten dat God een reddingsplan heeft. De eerste mens Adam was zonder zonde, dus Adam deed geen verkeerde dingen en had ook geen verkeerde gedachten, er waren geen ziektes en rampen, geen pijn en geen verdriet. Moeilijk voor te stellen in een wereld waar wij nu in leven. Toch is het in het begin zo geweest en bedoelt. Maar let op, Adam was dus zonder zonde, totdat ja, inderdaad totdat de slang (de duivel) de mens in zijn macht wilde krijgen. De mens heeft een eigen wil en dus kan je keuzes maken anders zou het leven heel saai zijn, zo heeft God dat niet bedoelt. We moeten even goed bedenken dat er dus meer is als alleen wij mensen en de Bijbel is daar heel duidelijk over. Er is letterlijk een strijd aan de gang tussen de hemelse machten dat wil zeggen dat er iets is wat wij niet kunnen zien, het is verborgen voor ons. Het is alleen zichtbaar als je Jezus kent. Nu komen we tot de kern van Pasen.  We weten dat Adam in het begin zonder zonde was, na Adam is er nooit meer iemand geweest zonder zonde…….totdat Jezus op aarde kwam, Hij is namelijk ook zonder zonde. Adam is gemaakt naar Gods beeld, hij leek op God, Jezus is zonder zonde, maar is God.

Nu wordt het interessant, want tussen Adam en Jezus zit nog een heel lange periode van zondige mensen. Nu is het belangrijk dat we het volgende goed beseffen, God haat de zonde.  Als er zonde is kan God zijn werk niet doen, dat kan alleen als iets of iemand die zonde op zich neemt de dood in, dan is het weg en staan die verkeerde dingen niet meer in de weg als een obstakel tussen God en mensen.

Zonde verdiend de doodstraf, maar God wil niet dat zijn mensen dood gaan. God had daar iets op bedacht, als mensen iets verkeerds hadden gedaan konden ze een dier offeren, dus doodmaken zodat als het ware in plaats van de mens die eigenlijk dood moest door de straf  van de zonde het dier die zonde meenam de dood in. Misschien heb je hem al een beetje door, want dit is waar Pasen over gaat.  Want het is Jezus die de plaats van het dier in nam.

De zonde moet je eigenlijk zien als een slaaf, je komt er niet vanaf, er is maar 1 manier om er voorgoed af te komen. Daarom is het verhaal van de Israëlieten die bevrijd werden uit de slavernij uit Egypte ook zo’n prachtig verhaal uit de Bijbel. God maakte daarmee duidelijk dat Hij de bevrijder is van slavernij dus ook van zonde. Het is juist daarom dat de Israëlieten later de Joden genoemd nu nog steeds het feest vieren dat ze uit de slavernij bevrijd zijn. Ze noemen het Pascha, ons Paasfeest. Tijdens dat Paasfeest werd er dus ook weer een dier geslacht net als het dier die de zonde op zich neemt. De slavernij de zonde is niet meer want  God heeft bevrijding gebracht.

Er is nog veel meer over te vertellen maar dat is voor nu een beetje te veel. Maar het allerbelangrijkste is nu om te mogen weten dat je met al je zonde dus al je verkeerde dingen naar Jezus mag gaan, geef alles aan Hem dan valt er letterlijk een last van je af. Want dan begint er een nieuw leven een echt leven, een eeuwig leven uiteindelijk samen met God met Jezus zonder pijn, zonder moordenaars, zonder verdriet, rampen, oorlogen de dood is niet meer. Waarom wachten als je nu al mag kiezen voor Jezus, kiezen voor God, want Hij heeft je gemaakt, Hij wacht op je, Hij houdt van je. Het is niet raar als iemand die jou gemaakt heeft naar zijn beeld contact met je wil maar dat kan alleen als Hij jou zonde je verkeerde dingen eerst wegneemt en daarom is Jezus gestorven om die zonde mee te nemen de dood in net als dat offerdier maar Hij is weer opgestaan met een eeuwig lichaam. Dat eeuwige lichaam krijg jij ook als je je geeft aan Hem. Dan gebeurt het wonder van Pasen in jou!! Gelukkig paasfeest!!

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek.

Jeugdnieuws

Op vrijdag 2 februari werd er weer de landelijke Sirkelslag georganiseerd. Jeugdgroepen uit diverse PKN gemeentes uit het gehele land streden om de eer. Ook de providergroepen van Luttelgeest en Bant verzamelden in “de Schakel “. Meer dan 15 jongeren genoten eerst van de overvloedig aangeboden pannenkoeken die door hun ouders waren gebakken. Daarna rond half 8 werd via een livestream op internet het startsein gegeven. Vol enthousiasme stortte zich de jeugd op de eerste opdracht. Tussen iedere opdracht werd een stuk over het verhaal van Jozef verteld en daar werd dan een spel aangekoppeld. Zo spelenderwijs kwamen de jongeren steeds meer te weten over Jozef. Na 6 opdrachten was het inmiddels bijna 22:00 uur geworden en via de live uitzending werd de winnaar bekend gemaakt. Erg leuk dat er zoveel jeugd en ouders betrokken waren bij dit provideritem.

Kindernevendienst

Vanaf zondag 10 maart begint de 40 dagentijd.  Dan bereiden we ons voor op de lijdenstijd en de opstanding van onze Here Jezus. Jezus  bereid ook zijn leerlingen voor op wat met Hem zal moeten gaan gebeuren. Alleen ze begrijpen er nog niets van.

Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Onverwacht

Op de berg mogen de discipelen 2 mensen ontmoeten die alles van God verwachtte en ook op onverwachte ingrijpende momenten in hun leven bleven ze in contact met God. Zo kan God door gaan met zijn plan. Jezus wil hiermee duidelijk maken dat Hij, maar ook zijn discipelen onderdeel uitmaken van het reddingsplan van zijn Vader.

Soms gebeuren er onverwachte dingen in je leven. Dat zijn vaak momenten die je nooit van te voren zou bedenken dat je dat zal overkomen. Het kunnen ingrijpende dingen zijn zoals een verwoestende brand waarbij je leven gevaar loopt en je eigenlijk letterlijk op straat kan komen te staan. Maar wat ook onverwacht kan zijn hoe de hulp van alle kanten wordt aangeboden. Mensen die meeleven en je weer verder helpen om door te gaan. Zo maakt iedereen onverwachte momenten mee die je door zal moeten maken en dan toch weer verder te gaan. Juist Jezus weet wat je dan moet doormaken want ook Hij kwam voor moeilijke momenten Hij weet wat er in je leven gebeurt en is Hij altijd bij je. Hij is immers God zelf en God is alwetend.  Hij zorgt ervoor dat het je niet teveel wordt. Vertrouw op Hem en je zult ervaren dat Hij er voor je is. Vertel Hem al je zorgen en vraag de moeilijke vragen, maar vertel ook je blijdschap. Je mag voor alles bidden, een goed cijfer voor een bepaald vak op school, of voor je ouders als die het moeilijk hebben, of je zieke buurman of buurvrouw maar bedank Hem vooral dat Hij je niet loslaat. God laat je niet in de steek Hij is er altijd bij, wat er ook gebeurt stel je vertrouwen op Hem.

 

Jeugdnieuws

Verbinding is een woord wat in de Bijbel veel voorkomt. God verbindt zich met mensen en doet dat d.m.v. een verbond. Dat doet Hij meerdere momenten in de geschiedenis.

Op zondag 3 februari is er een “Zin in zondag” samenkomst met als thema “Verbinding”. Dit is speciaal gericht op jongeren en wordt georganiseerd door de jongerengroep “Bijbels koken” . Deze jongeren met de leeftijd van 16 t/m 18 jaar zullen met hun frisse ideeën en enthousiaste inbreng een verrassende ochtend invullen. Deze bijeenkomst zal polder breed bekend zijn, want elke maand is er wel een jeugddienst in de polder ergens in de 11 dorpen. Er is namelijk een jeugdplatform daarin zitten alles jeugdwerkers van de NOP en dan komen ze een aantal keer per jaar bij elkaar. Nu is er afgesproken dat als er iets bijzonders voor de jeugd georganiseerd wordt, dat we dat elkaar in polder laten weten. Op deze manier hebben jongeren de mogelijkheid ook in andere dorpen activiteiten te volgen. Dit mag je niet missen, volg de FB pagina van de kerk of houd je telefoon in de gaten, want je zult vast berichtjes en uitnodigingen ontvangen van je vrienden en of vriendinnen. Er is een muziekband en er zal van alles te beleven zijn.

Welkom/inloop: 9:45 uur

Sluiting: 11:00 uur

Waar: Dorpskerk

JEUGD ALPHA.

Merel, Marit en Loraine hebben de Alphacursus gevolgd. Ze hebben het als zeer waardevol en bijzonder ervaren. Ze maakten onderdeel uit van een groep van meer dan 25 leeftijdsgenoten en gingen met elkaar in gesprek over de basis van het Christelijk geloof. Het was zoals ze vertelde een helder en duidelijke uitleg over het evangelie. “Nu begrijp ik pas echt waar het om gaat” was de reactie. Er zal zeker een vervolg komen met deze 3 geweldige meiden.

PROVIDER

We gaan weer volop van start voor de 2e helft van dit seizoen, er staat ons nog wat te wachten.

–          1 februari Sirkelslag.

–          3 februari “Zin in zondag” jeugddienst

–          14 maart Waypoint op Urk

–          18 april “ The passion “ in Nagele

–          25 mei afsluiting van het seizoen “ kerkvliegeren op Terschelling “

KINDERNEVENDIENST

Deze maand gaat het over het boek Ester.

Doe iets!
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp.

Groeien in geloof

Wat is dat nu eigenlijk? Als jongere groei je elke dag lichamelijk en soms best wel een aantal centimeters per jaar, maar ook verstandelijk ga je steeds meer begrijpen van deze wereld. Door je ouders en op school hoor je zoveel over van alles en nog wat, zodat tegenwoordig jongeren echt al enorm gegroeid zijn in kennis en wijsheid.

Het groeien in geloof dat gaat een leven lang door, dat is iets wat je als het ware kunt trainen net als dat je eet en drinkt en sport om je lichaam te laten groeien maar ook te onderhouden. Is dat zo belangrijk dan om te groeien in je geloof en misschien wil je of interesseert je dat helemaal niet. Nou, dat zou misschien wel kunnen. Maar eerst zou je je af kunnen vragen “wil ik wel geloven” of “kan ik het wel geloven”. Iedereen gelooft wel iets, zelfs de mensen die zeggen dat ze niet geloven. Je hebt altijd wel eens een moment dat je denkt, is dit het nu, school, werk, uitgaan, vrienden, vervelende dingen die gebeuren, stress, verdriet, blijheid. Toch heeft ieder mens wel iets van er is meer. Wat is nu dat “meer”, valt er bijvoorbeeld meer uit het leven te halen. Misschien is dat wel zo dat het leven een “meerwaarde” kan gaan hebben als je gelooft. Je kunt in zoveel verschillende dingen geloven, maar wat moet ik dan kiezen. Sommige mensen zeggen “ik geloof in mezelf” er zijn er ook die nemen een ander als voorbeeld een popster, een politicus of zelfs een dorpsbewoner. Maar waar geloof je nu in als je in God gelooft? Moeilijke vraag?…….Nou nee hoor.

“Als je gelooft in God dan geloof je in de dingen die je nu niet kan zien”

Ja, nou dat is makkelijk gezegd, geloven in iets wat ik niet kan zien. Maar dat is het nu juist, de betekenis van geloven is, dat je er van uit gaat dat er meer is wat je nu niet kunt zien. Als je het wel kunt zien, heet het geen geloven meer, maar weten. Is het nu wel zo dat je als je gelooft dat je dan niets ervan zou kunnen zien of merkt? Dan heb ik goed nieuws! Want als je gelooft ga je dat juist wel zien, eerst was je blind voor die “onzichtbare” dingen, maar je ziet ze pas als je gelooft. Ja , gelooft waarin? In de Here Jezus Christus. Als je gelooft dat Hij bestaat, maar ook nu nog leeft en heeft laten zien wie God is toen Hij op aarde was dan kun je de onzichtbare dingen steeds meer gaan zien. Als je in dat geloof blijft groeien door met elkaar over Jezus te spreken en steeds meer gaat ontdekken wie God is verrijkt dat je leven, dat van jezelf en de mensen om je heen. Durf je het vandaag te dag, geloven en groeien door Jezus?

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Laad meer