Categorie: Diaconie

Nieuws van de Diaconie

Nu ik aan het einde van het jaar 2017 dit stukje schrijf hebben we net de kerstattenties ingepakt en klaar gemaakt om bij zieke, alleenstaande en 75+ dorpsgenoten rond te brengen. Een mooi gebaar van omzien naar elkaar. Bij deze attentie ontvangen de mensen een Elisabethbode en een ieder die dat wil kan er eentje meenemen uit de kerk. Daarin staat het volgende gedicht van H.Stufkens. Dat we als diaconie, als kerk, als mens ook in het nieuwe jaar licht en liefde met elkaar mogen delen.

Steek een kaars aan in het duister.

Laat het Licht toe in je hart.

 

Maak je handen niet tot vuisten.

Streel maar zacht wat is verhard.

 

Steek een kaars aan in het duister

en zaai vrede waar je gaat.

Steek je hand uit en luister

naar de mens die naast je staat.

 

Steek een kaars aan in het  duister,

eer wat kwetsbaar is en klein.

Ga geduldig tot het uiterst,

laat waar jij bent liefde zijn.

 

Collecte opbrengsten:

26-11 Samenwerkende Hulp Organisaties            € 57,95

3-12 Medair                                                                   € 67,75

10-12 Diaconie                                                                € 83,00

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

26-11  Durk en Jitske Grovenstein, 3-12 dhr. Huub Fossen, 10-12 fam. de Vries (Blankenhammerweg)

Jarige gemeente leden, 

In januari zijn er mensen jarig, maar niet van gemeenteleden boven de 75 jaar. Deze maand dus geen namen, wel een ieder die jarig is een fijne verjaardag toegewenst!

Een hartelijke groet,  Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

De eerste zondag in november hebben we dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Die dienst hebben mensen van de voedselbank ons wat verteld over de voedselbank. Ook was er gelegenheid om onze steun te bieden, we hebben een mooi voedselpakket mee kunnen geven en ook de collecte opbrengst kwam ten goede aan de voedselbank. Allen dank voor inzet en gave!

Zondag 3 december zullen we collecteren voor Medair. De levensreddende gezondheids- en voedingsteams van Medair behandelen zieken, werken aan ziektepreventie en geven kinderen voeding zodat ze weer gezond worden.

In 2012 vluchtten tienduizenden wanhopige Sudanezen de grens over naar Maban county in Zuid-Sudan. In deze regio konden de mensen niet opgevangen of verzorgd worden, waardoor velen moeite hadden om te overleven. Medair stuurde een noodgezondheidsteam naar het kamp Yusif Batil, waar het in actie kwam tegen een dodelijke uitbraak van hepatitis E.  Nu 5 jaar later is Medair er nog steeds aanwezig, maar de situatie is enorm verbeterd. Kamp Yusuf Batil telt 41.280 bewoners, heeft 1 basisgezondheidszorgcentrum met verloskamer, en 1 voedingskliniek. Een waterbehandeling en distributie voor het hele kamp, een actief zorggroepnetwerk dat de meeste huishoudens in het kamp bereikt en families voorlicht over verbetering van gezondheid, hygiëne en voeding. En Medair geeft training om plaatselijke medewerkers toe te rusten voor gezondheids- en voedingszorg.

Dit is één voorbeeld van het vele werk wat Medair doet. Noodhulp, levensreddende hulp. Onze gift vandaag, redt morgen levens.

Collecte opbrengsten:

22-10     Kerk in Actie                      €   73,10

29-10     Voedselbank NOP           € 133,67

05-11     Najaarszending                €   85,10

12-11     dienst in Bant

19-11     Diaconie                              €   74,95

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

22-10 Eline en familie de Vries,  5-11 Rommert en Fokje Kuiken, 19-11 Jozina en Frank Voorn

Jarige gemeente leden, 

15 december hoopt dhr. Tilma zijn 79e verjaardag te vieren, dhr. Tuinhof is 21 december jarig en hoopt dan 75 jaar te worden. Beiden alvast van Harte Gefeliciteerd! Wij allen wensen u met de familie een mooie dag toe.

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker.

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

17-09  Diaconie                                   € 43,27

24-09 Leger de Heils                           € 55,75

01-10 Diaconie                                    € 47,90

08-10 Stichting Guele Bomah           € 153,30

15-10 Oecumenische werkgroep     € 274,45

  

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

17-9 Karolien vanTilburg, 24-9 mw. I. Dijk, 1-10 mw. de Graaf, 8-10 Albert Groenhof, 15-10 mw. Verhage en Frits Vriend.

 

Jarige gemeente leden, 

Op 8 november hoopt mw. Vonk haar 80e verjaardag te vieren. Alvast van Harte Gefeliciteerd! Wij allen wensen u een mooie dag toe.

 

Een hartelijke groet, Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Zondag 29 oktober vieren we dankdag voor gewas en arbeid. Er zullen 2 mensen aanwezig zijn die na de dienst kort vertellen over het werk van de voedselbank. We willen graag collecteren voor de voedselbank, maar het lijkt ons ook mooi om ze producten te schenken. Daarom een oproep aan u allen om zondag 15, 22 of 29 oktober iets eetbaars mee te nemen!  In de hal kan u uw producten inleveren. Die bieden we dan zondag 29 oktober aan. Voor tips kan u het boodschappenlijstje gebruiken. Een kijkje op de site van Voedselbank NOP kan natuurlijk ook.

 

Collecte opbrengsten:

30-7  Diaconie                   € 47,25

6-8  Dorkas                      € 62,92

13-8  Kerk in Actie           € 33,20

20-8  Diaconie                   € 40,70

27-8  SHO                           € 75,71

3-9  Diaconie                   € 80,86

10-9  Vredesweek           € 50,65

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

23-7 Gerda Keijzer, 30-7 mw. van Driel, 6-8 mw.de Roos, 13-8 mw. Jonker, 20-8  dhr. Wisse, 27-8 dhr. Heeg, 3-9 dhr. de Boer (uiterdijkenweg),  10-9 dhr. en mw. Tilma.

Jarige gemeente leden, 

Beter laat dan niet? Op 3 september heeft mw. de Boer haar 81e verjaardag mogen vieren! Als nog van Harte Gefeliciteerd!

Dhr. Baarda hoopt op 26 oktober zijn 81e verjaardag te vieren en op 29 oktober hoopt mw. Fennema haar 78e verjaardag te vieren, beiden als vast van Harte Gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst met allen die dierbaar zijn!

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

11-06 Werelddiaconaat                               € 50,50

25-06 Diaconie                                                 € 39,25

02-07 Stichting TerminaleThuisHulp       € 78,62

09-07 KiKa                                                         € 55,80

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

25-6 Karolien en Rick Tesselaar, 2-7 Henco en Tineke Bouma, 9-7 Daan de Feijter

 

Jarige gemeente leden, 

In de vorige schakel is per abuis de vermelding van de jarigen in de maanden juli en augustus niet geplaatst, excuses!  Daarom alsnog, 0p 17 juli heeft mw. van der Stoel haar 76e verjaardag mogen vieren. Een maand later op 17 augustus  mw. Dijk haar 81e verjaardag mogen beleven. Beide dames als nog van Harte Gefeliciteerd!

Op 5 september hoopt mw. van Driel haar 86e verjaardag te vieren, mw. Tilma hoopt op 13 september haar 76e verjaardag te vieren. 14 september hoopt mw. Hoekstra 90 jaar te worden! Voor mw. de Graaf is het 23 september 81 jaar geleden dat ze is geboren, 27 september hoopt mw. de Roos 75 jaar te worden en een dag later op 28 september hoopt dhr. Wisse zijn 81e verjaardag te vieren!

Allen een goede verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst.

 

Hartelijke groet,   Gerda Jonker

 

Nieuws van de diaconie

De collecte zomerzending op 13 augustus is voor Egypte.  Met de titel ‘Versterk geloven in Egypte’ wil Kerk in Actie collecteren voor het zendingswerk in Egypte. Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost â‚ 0,25 euro per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars  4,-euro. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

 

Collecte opbrengsten:

21-05 Diaconie  70,85 euro

28-05 Diaconie 111,87 euro

04-06 KIA Zending 80,05 euro

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

14 mei mevr. Verhage, 21 mei Bartele v.d. Veer,  28 mei fam. Bisschop,

4 juni fam. Huisjes, 11 juni dhr. Hoekstra, 18 juni Ilse Tuiten

 

Jarige gemeente leden in de maanden juli en augustus:

Op17 juli hoopt mw. Emmy van der Stoel haar 76e verjaardag te vieren. Een maand later op 17 augustus hoopt mw. Immy Dijk haar 81e verjaardag te vieren. Beide dames een goede verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst.

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

09-4 Diaconie   € 95,50

13-4 Paaskaars € 72,35

16-4 Diaconie     €130,93

23-4 Giro 555     €107,67

07-5 Diaconie      € 52,10

14-5 Diaconie     € 38,50

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar

22-4 Annelies Boeve,  30-4 familie de Boer Schoolstraat, 7-5 Eline de Vries

 

Jarige gemeente leden in de maand juni

Op 5 juni hoopt dhr. Hoekstra de leeftijd van 92 jaar te bereiken, en dhr. Albert Oosterveen hoopt op 10 juni 75 jaar te worden. We wensen jullie een mooie verjaardag en een goed nieuw jaar toe!

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Met Pasen lag er in de hal een speciale uitgave van ‘vandaar’ van Kerk in Actie. Deze heeft als titel ‘Zegen’. Het laat op de voorkant een beeld zien van Jezus welke verscheurd is. Op televisie hebt u wellicht ook het spotje gezien, waarin tal van mensen Zijn afbeelding verscheuren. Dominee Schelling uit Sliedrecht zegt daarover: “Ik geloof niet dat ik Hem verscheur, ik geloof dat ik Hem deel’. Kerk in Actie gelooft in delen. De kerk is overal, in Nederland, in Syrië, in Myanmar. En overal helpt de kerk mensen in nood. De kerk in actie zijn we samen. We mogen delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Om in Nederland en wereldwijd tot zegen te zijn, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie stelt ook ons de vraag: Deelt u mee?

 Collecte opbrengsten:

12-3 Voorjaarszending                  € 65,70

19-3 Werelddiaconaat                  € 64,65

26-3 Binnenlands Diaconaat       € 49,75

02-4  Werelddiaconaat                 €74,62  

 

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

19-3 dhr. Piet Wisse, 26-3 mw. Ina Lageweg, 2-4 mw. Koos de Roos, 9-4

dhr. van Maldegem, 16-4 familie Wubs

 

Jarige gemeente leden in de maand mei:

Mw. Verhage hoopt 7 mei haar 95e verjaardag te vieren. Mw. van Maldegem hoopt haar 91e verjaardag te vieren op 10 mei, dhr. Vries hoopt 16 mei zijn 79e verjaardag te beleven en dhr. Gerke Dijkstra hoopt 21 mei 77 jaar te worden. Allen een mooie verjaardag en een goed nieuw jaar toegewenst!

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

05-02 SHO                                      € 68,95

12-02 Werelddiaconaat                € 47,05

19-02 Zending                                € 41,25

26-02 Diaconie                               € 61,45

05-03 Binnenlands Diaconaat     € 91,05

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

 19-02 familie Voorn, 26-02 Janke de Roos, 05-03  Huib en Miny Fossen, 12-03 familie De Boer Schoolstraat

Jarige gemeente leden in de maand april:

Mw. Ina Lageweg hoopt 12 april 82 jaar te worden. Ina, we wensen je een goede verjaardag en een goed nieuw levensjaar toe!

Tot slot een afsluiting wat met groothuisbezoek gebruikt is:

Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen met jou en met iedereen de hoop en liefde van God.

Vijf broden, twee vissen de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Zo mogen wij delen met handen en hart totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen ver weg, we delen dichtbij. Eén kerk, één wereld, één God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag als delen een deel van ons wordt.

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

 

1-1 Diaconie € 15,10

8-1 Kerk in Actie €136,07

15-1 oecemenische werkgroep

22-1 Diaconie  €55,25

29-1 Jeugd   €93,70

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:  

22-1 Familie Sabé (azc),   29-01 Joran Bisschop,  12-2 Iwona Rietkerk.

 

Jarige gemeente leden in de maand maart

Op 15 maart hoopt Stien haar 75e verjaardag te vieren en op 29 maart hoopt dhr van Maldegem de leeftijd van 88 jaar te bereiken! Beiden een goede verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst!

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker

Laad meer