Categorie: Diaconie

Nieuws van de diaconie

Een warme droge zomer, het heeft invloed op ons deze dagen. Wat de gevolgen zullen zijn en of al dat water nu alsnog komt en wat daar dan gevolgen weer van zijn… Ik overzie het niet. Wat de gevolgen voor boeren en tuinders hier in de polder zijn, geen idee.. Er is hard gewerkt om de akkers te beregenen, de oogst zal minder groot zijn, maar wellicht is de prijs daardoor hoger, maar hoe het er voor een ieder onder de streep uit ziet heb ik geen idee van. Maar dit is wel het geen de diaconie mee te maken heeft. Meestal heel ver weg, waterputten helpen bouwen, mensen financieel ondersteuning bieden na mislukte oogst. De zorgen die we hier nu hebben is niet te vergelijken met de ellende ver weg. Toch is het goed in onze eigen polder, in ons eigen dorp ook om te zien naar elkaar.

Omzien naar elkaar op een heel ander vlak, is de zorg voor de stervende mens. In de Noordoostpolder is een groep vrijwilligers actief die waakt bij terminaal zieken. Wellicht kent u het Bijna Thuis Huis in Emmeloord, maar er zijn ook vrijwilligers die thuis de mantelzorgers ondersteunen in de zorg voor een zieke in de laatste fase van het leven, de Terminale Thuishulp (TTH). De vrijwilligers waken dan van 23.00 tot 7.00 zodat naasten kunnen rusten. En soms bieden ze ook overdag hun diensten aan, zodat de mantelzorger de zorg thuis vol kan blijven houden en de zieke mens thuis kan blijven en thuis kan sterven. De stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij thuis bieden. Daarom willen wij ze een donatie doen en voor de TTH collecteren op zondag 9 september.

Een hartelijke groet,  Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

Op 22 juli zullen we collecteren voor de Rudolphstichting. Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis. Want in het gewone gezinsleven ligt een belangrijke, genezende kracht. Gezinshuisouders bieden aan drie tot zes kinderen structuur en veiligheid en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Een gezinshuis ( in Nederland zijn er op dit moment zo’n 750) is huiselijk en professioneel tegelijk.

Jeugddorp de Glind is een dorp van 650 inwoners bij Barneveld.

Honderdtwintig uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis. Het is een gewoon dorp met 25 gezinshuizen. Het jeugddorp-project van 2018 is de bouw van drie duurzame gezinshuizen. Naasten liefde en duurzaamheid, kernwaarden van de Rudolphstichting. Een goed doel om een steentje aan bij te dragen denken wij!

Soms krijgen we ook een reactie terug als we collectegeld overmaken, Anne Daling bedankte ons voor de steun aan haar project bij Edukans en ook Melodica stuurde een bedankje, ze waren verrast en erg blij met onze gift!

 

Collecte opbrengsten:

20-05     Kerk in Actie, zending                    € 79,80

27-05     SHO                                                          € 45,79

03-06     De Ontmoeting, Luttelgeest      € 92,65

10-06     Diaconie                                                 € 45.79

Nieuws van de Diaconie

Ter inspiratie van Phil Bosmans:

Klein

Een beetje liefde

Kan als een druppel water zijn

die een bloem de kracht geeft

zich weer op te richten.

Een beetje liefde

Kan een mens genezen!

Een mens genezen

is hem helpen

de verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond

zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen

de tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

 

Collecte opbrengsten:

22-4   Bartimeus                                               € 58,20

29-4   Diaconie                                                  € 54,06

06-5   Missionairwerk                                      €  38,90

Nieuws van de Diaconie

In een vorige schakel schreef ik dat er mogelijkheid is om postzegels, ansicht kaarten, lege cartridges, oude mobiele telefoons in te leveren in de kerk. De witte houten bak hiervoor staat op de stellingkast rechts bij de ingang in de hal, waar o.a. ook de liedboeken op liggen.

 

Collecte opbrengsten:

            25-03     Kerk in Actie                                      €   57,55

30-03     Paaskaars                                           €   36,69

01-04     St. Benefiet voor NOP                   € 135,75

08-04     St. Mensenkinderen                      €   47,00

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

25-3 dhr. en mw. Fossen,  29-3 familie Roubos,

1-4 familie Vaandrager, 15-4. Mw. De Roos en mw. Mercy Abenio.

 

Jarige gemeente leden, 

Op 7 mei hoopt mw. Verhage haar 96e verjaardag te vieren. Mw. van Maldegem hoopt op 10 mei  92 jaar te worden. Dhr. Gerke Dijkstra is 21 mei jarig en hoopt dan zijn 78e verjaardag te vieren.

Allen een mooie verjaardag met allen die jullie lief zijn.

 

Een hartelijke groet, Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

Zondag 1 april zal er een collecte gehouden worden voor ‘Stichting BenefietvoorNOP’ , dit is een jonge zogenaamde  “goede doelen” organisatie. Het kader waarbinnen De Stichting is opgericht is de zorg om elkaar en de betrokkenheid bij elkaar binnen de mooie Noordoostpolder. Daar geeft ze invulling aan door het organiseren van activiteiten om goede doelen binnen de grenzen van de Noordoostpolder mogelijk te maken.

Op de website van de Stichting is te lezen dat er momenteel 2 lopende projecten zijn, te weten een inzamelingsactie voor een rolstoel bus voor Mathijs en een actie voor de binnen tuin van Talmahof. Kijkt u op de site voor meer informatie?

Een lokaal doel wat we een warm hart willen toedragen middels de collecte 1e Paasdag.

Collecte opbrengsten:

18-2   Collecte Missionair werk                 € 80,20

25-2   Diaconie                                                 € 50,40

4-3     Voorjaarszending week                   € 49,45

11-3     Binnenlandsdiaconaat                   € 47,45

18-3    Kerk in Actie                                       € 55,85

 De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

18-2 mw. Lageweg, 25-2 dhr. Wisse, 4-3 Familie Westenbrink, 11-3 Familie de Vries, 18-3 Henco Bouma

 Jarige gemeente leden, 

Op 10 april hoopt mw. Trijntje Tuinhof haar 75e verjaardag te vieren.  Mw. Ina Lageweg hoopt 12 april haar 83e verjaardag te vieren! Beiden een goede verjaardag toegewenst.

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

14-01     Dorkas                                                                 €   46,35

21-01     Oecemenische dienst                                   € ?

28-01     SHO                                                                      €   44,50

04-02     Werelddiaconaat                                            €   48,65

11-02     Educans / project Anne Daling                   € 286,10

 Vanuit de diaconie is besloten om het project van Anne Daling extra te steunen en het collectebedrag aan te vullen tot het bedrag van €350,-                                        

 De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

14-1 dhr. Henk Baartse,  21-1 Mw. van Driel,  28-1 Harmke van Heugten, 

4-2 Eline de Vries,  11-2 Jannie Kamminga en Sjoukje de Feijter

 Jarige gemeente leden, 

15 Maart hoopt mw. Stien Beihuizen haar 76e verjaardag te vieren. 22 Maart is  dhr. de Boer (Schoolstraat) jarig en hoopt dan zijn  84e verjaardag te vieren. Dhr. van Maldegem hoopt de mooie leeftijd van 89 jaar te behalen op 29 maart.

Allen een gezegende verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst!

 Een hartelijke groet,

Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

Wellicht bent u er mee opgegroeid, een mooie traditie van het verzamelen van postzegels, ansichtkaarten of zelfs zilverpapiertjes voor de zending. Onlangs kwam de vraag of we in onze kerk nog postzegels verzamelen? Nee, dat wordt niet meer gedaan, maar waarom zouden we het geen nieuw leven in blazen? Kerk in Actie gelooft in delen en vraagt ons om in Actie te komen. In 2016 heeft de landelijke inzamelings actie €41.289,- op geleverd, een geweldig bedrag waarmee we andere mensen kunnen helpen.

Hoewel de actie begonnen is met verzamelen van postzegels en ansichtkaarten wacht  nu ook een tweede leven voor ons oude mobieltje, toner of cartridge.

Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Reden voor ons om weer een inleverpunt in de kerk te zetten. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk.  Helpt u ons mee?

  • Welkom zijn lege cartridges en toners.
  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Kijk eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

Collecte opbrengsten:

17-12     Chr. Boekhandel de Fakkel          €   47,30

24-12    Diaconie                                              €   45,42

24-12    Melodica                                            € 132,95

25-12    Kinderen in de Knel                        € 177,90

31-12    Diaconie                                              €   45,65

07-01    Diaconie                                              €   42,65

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

16-12 Familie Heerink, 22-12 mw. Vonk, 25-12 mw. Tuinhof, 31-12 dhr. en mw. de Boer Uiterdijkenweg 22, 8-1 dhr. Jaap Smit

Jarige gemeente leden, 

Op 2 februari hoopt dhr. Brals zijn 80e verjaardag te vieren! Een hele mijlpaal, van af deze plaats van Harte Gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker

Nieuws van de Diaconie

Nu ik aan het einde van het jaar 2017 dit stukje schrijf hebben we net de kerstattenties ingepakt en klaar gemaakt om bij zieke, alleenstaande en 75+ dorpsgenoten rond te brengen. Een mooi gebaar van omzien naar elkaar. Bij deze attentie ontvangen de mensen een Elisabethbode en een ieder die dat wil kan er eentje meenemen uit de kerk. Daarin staat het volgende gedicht van H.Stufkens. Dat we als diaconie, als kerk, als mens ook in het nieuwe jaar licht en liefde met elkaar mogen delen.

Steek een kaars aan in het duister.

Laat het Licht toe in je hart.

 

Maak je handen niet tot vuisten.

Streel maar zacht wat is verhard.

 

Steek een kaars aan in het duister

en zaai vrede waar je gaat.

Steek je hand uit en luister

naar de mens die naast je staat.

 

Steek een kaars aan in het  duister,

eer wat kwetsbaar is en klein.

Ga geduldig tot het uiterst,

laat waar jij bent liefde zijn.

 

Collecte opbrengsten:

26-11 Samenwerkende Hulp Organisaties            € 57,95

3-12 Medair                                                                   € 67,75

10-12 Diaconie                                                                € 83,00

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

26-11  Durk en Jitske Grovenstein, 3-12 dhr. Huub Fossen, 10-12 fam. de Vries (Blankenhammerweg)

Jarige gemeente leden, 

In januari zijn er mensen jarig, maar niet van gemeenteleden boven de 75 jaar. Deze maand dus geen namen, wel een ieder die jarig is een fijne verjaardag toegewenst!

Een hartelijke groet,  Gerda Jonker

Nieuws van de diaconie

De eerste zondag in november hebben we dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Die dienst hebben mensen van de voedselbank ons wat verteld over de voedselbank. Ook was er gelegenheid om onze steun te bieden, we hebben een mooi voedselpakket mee kunnen geven en ook de collecte opbrengst kwam ten goede aan de voedselbank. Allen dank voor inzet en gave!

Zondag 3 december zullen we collecteren voor Medair. De levensreddende gezondheids- en voedingsteams van Medair behandelen zieken, werken aan ziektepreventie en geven kinderen voeding zodat ze weer gezond worden.

In 2012 vluchtten tienduizenden wanhopige Sudanezen de grens over naar Maban county in Zuid-Sudan. In deze regio konden de mensen niet opgevangen of verzorgd worden, waardoor velen moeite hadden om te overleven. Medair stuurde een noodgezondheidsteam naar het kamp Yusif Batil, waar het in actie kwam tegen een dodelijke uitbraak van hepatitis E.  Nu 5 jaar later is Medair er nog steeds aanwezig, maar de situatie is enorm verbeterd. Kamp Yusuf Batil telt 41.280 bewoners, heeft 1 basisgezondheidszorgcentrum met verloskamer, en 1 voedingskliniek. Een waterbehandeling en distributie voor het hele kamp, een actief zorggroepnetwerk dat de meeste huishoudens in het kamp bereikt en families voorlicht over verbetering van gezondheid, hygiëne en voeding. En Medair geeft training om plaatselijke medewerkers toe te rusten voor gezondheids- en voedingszorg.

Dit is één voorbeeld van het vele werk wat Medair doet. Noodhulp, levensreddende hulp. Onze gift vandaag, redt morgen levens.

Collecte opbrengsten:

22-10     Kerk in Actie                      €   73,10

29-10     Voedselbank NOP           € 133,67

05-11     Najaarszending                €   85,10

12-11     dienst in Bant

19-11     Diaconie                              €   74,95

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

22-10 Eline en familie de Vries,  5-11 Rommert en Fokje Kuiken, 19-11 Jozina en Frank Voorn

Jarige gemeente leden, 

15 december hoopt dhr. Tilma zijn 79e verjaardag te vieren, dhr. Tuinhof is 21 december jarig en hoopt dan 75 jaar te worden. Beiden alvast van Harte Gefeliciteerd! Wij allen wensen u met de familie een mooie dag toe.

Een hartelijke groet,

Gerda Jonker.

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

17-09  Diaconie                                   € 43,27

24-09 Leger de Heils                           € 55,75

01-10 Diaconie                                    € 47,90

08-10 Stichting Guele Bomah           € 153,30

15-10 Oecumenische werkgroep     € 274,45

  

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

17-9 Karolien vanTilburg, 24-9 mw. I. Dijk, 1-10 mw. de Graaf, 8-10 Albert Groenhof, 15-10 mw. Verhage en Frits Vriend.

 

Jarige gemeente leden, 

Op 8 november hoopt mw. Vonk haar 80e verjaardag te vieren. Alvast van Harte Gefeliciteerd! Wij allen wensen u een mooie dag toe.

 

Een hartelijke groet, Gerda Jonker

Laad meer