Categorie: Diaconie

Nieuws van de diaconie

Bouw de kerk in Syrië weer op! De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, en zo’n 14 miljoen mensen dien in armoede leven. Dat is de trieste balans van 8 jaar oorlog in Syrië. 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger word in Syrië , keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Kerk in actie steunt de kerken in Syrië, Helpt u mee?? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Daarom collecteren we 29 september voor WederopbouwSyrië

Nieuws van de diaconie

Met de vakantie voor de deur hebben we 2 maanden collectedoelen genoteerd de laatste vergadering. Omdat we deze maand vroeg bij elkaar zaten, nog vóór de Pinksteren hadden we maar 1 collecte te tellen, omdat de ZinIN diensten geen 2e collecte heeft én omdat we een dienst in Bant hebben gehad waren we snel klaar en staat hieronder weinig vermeld.

In de zomerperiode hebben we regelmatig de Diaconie als collecte doel, maar in mei hebben we vanuit de Diaconie een extra bedrag overgemaakt naar de Samen Loop van Hoop waar de familie de Roos aan mee heeft gedaan. 

Op 21 juli willen we collecteren voor Oxfam Novib, Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam Internationaal, een confederatie van 20 ontwikkelingsorganisaties. Samen vormen zij de grootste internationale beweging tegen armoede en werken in 93 landen. Extreme armoede is met hulp van Oxfam Novib in 15 jaar gehalveerd. Oxfam Novib biedt Noodhulp aan mensen op de vlucht en na rampen. Ze helpen kleine boeren en boerinnen klimaatverandering te verslaan. Ze komen op voor de landrechten van oorspronkelijke bewoners. Men spreekt zich uit tegen ongelijkheid en belasting ontwijking. Ze steunen kleinschalige ondernemers met micro krediet en helpt jongeren en vrouwen te bouwen aan hun toekomst.

Nieuws van de diaconie

Op de gemeente avond is de vraag gesteld of u ook lokale, landelijke of wereldwijde doelen kent  die wij vanuit de diaconie zouden kunnen ondersteunen. Ook hier deze vraag, mocht u een mooi doel weten meld u het ons dan? 

Deze maand willen we collecteren voor SamenLoop van Hoop, dit is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt samen met lotgenoten stil gestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team iemand aan het wandelen is. Een SamenLoop die niemand onberoerd laat. 25 en 26 mei wordt deze SamenLoop georganiseerd in Dronten, de familie de Roos loopt mee, zullen we ze een hart onder de riem steken en een mooi bedrag sponsoren?

Nieuws van de diaconie

Komende maand hebben wij ook weer nieuwe doelen gevonden om te steunen met een collecte. Een daarvan is Mercy Ships, een internationale organisatie die medische en ontwikkelingshulp verleent in de armste landen in Afrika. Vanuit het geloof dat je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere minder ontwikkelde landen te helpen binnen de capaciteiten. Op internet meerdere verhalen over het werk wat Mercy Ships biedt, waaraan wij financieel een bijdrage kunnen leveren. De moeite waard om te lezen!

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zicht kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongeren training. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training  sterker in hun geloof. Wij willen met de Paascollecte mee bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Nieuws van de diaconie

Tijdens de Zin in Zondag van 3 maart zal er gecollecteerd worden voor Stichting Present NOP, dit is een vrijwilligers organisatie die het mogelijk maakt dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Samen met collega’s, je gezin, of vrienden je inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present NOP is een makelaar in vrijwilligerswerk welke we een warm hart toe willen dragen.

Dit jaar zullen we onze biddag collecte houden voor boerenfamilies in Kameroen. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De ervaring en kennis die door boeren generaties langs is opgebouwd, is niet meer voldoende om met de veranderingen in klimaat om te gaan.  Een mislukte oogst betekend niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan zaaizaad voor het volgende seizoen. De Lutherse Broederkerk helpt boeren met zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken en om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen.

Nieuws van de diaconie

Op zondag 3 februari staat landelijk op de Kerk in Actie kalender de collecte voor het Werelddiaconaat. Omdat 3 februari een ‘Zin In -dienst’ betreft hebben we er voor gekozen de collecte voor het Werelddiaconaat een week later te houden. Deze collecte voor het werelddiaconaat is bestemd voor Bangladesh.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven en ander wereld diaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie ovv collecte Werelddiaconaat februari. . Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Bij velen wellicht bekend en toch gaat het de laatste maanden regelmatig verkeerd, reden om het hier te benoemen: de collectezakken.

We zijn gewend om in de zondagsdiensten 2 collectes te houden. De eerste is gebruikelijk voor de diaconie, dit betreft de Groene collecte zak, de tweede collecte voor de kerk, daar hoort de Rode zak bij.

Helaas in aanreiken of doorgeven wordt dit wel eens verwisseld, daarom: Diaconie = Groen, Kerk = Rood, dan maakt de volgorde niet uit..

Nieuws van de Diaconie

Net als alle jaren hebben we namens de beide kerken oudere, alleenstaande en zieke gemeenteleden, parochianen en dorpsgenoten een Kerstgroet gebracht. Een gebaar wat we mét elkaar en vóór elkaar mogen doen, de kerntaak van de diaconie, er zijn en omzien naar elkaar. Ik bid dat we dat ook in 2019 er mogen zijn en om mogen zien naar elkaar, voor mensen dichtbij in onze gemeente, in ons dorp, in de Noordoostpolder, maar ook voor mensen ver weg, in andere delen van de wereld. Dat we met elkaar ons steentje bijdragen en een ieder mag ervaren dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Nieuws van de diaconie

Meerdere jaren op rij collecteren we met Kerst voor kerk in actie, voor Kinderen in de knel.

Zo ook dit jaar. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten, dit jaar het project ‘Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon’.

 

Nieuws van de diaconie

Van de Rudolphstichting hebben we een bedank brief ontvangen voor de gift die we als gemeente hebben overgemaakt. Onze financiële steun komt ten goede aan een groep kwetsbare kinderen, namelijk kinderen die niet meer thuis wonen. De Rudolphstichting zet zich er voor in dat elk kind veilig en zo gewoon mogelijk op kan groeien. Ze doen dat in Jeugddorp De Glind en door landelijk het uit huis plaatsen van kinderen in gezinshuizen te bevorderen.

 De collecte die we op 11 november inzamelen zal worden gedoneerd aan Medair, en is bestemd voor de opbouw van de Filipijnen. Zaterdag 15 september raasde tyfoon Mangkhut met een verwoestende kracht over de Filipijnen en liet een spoor van vernielingen achter. De windsnelheden bereikten meer dan 250 km/uur en naar schatting lopen 4,3 miljoen mensen gevaar, vooral kwetsbare families. Oogsten zijn verloren gegaan en huizen verwoest, waardoor mensen in hun bestaan bedreigd worden. Verder landinwaarts zijn er overstromingen en aardverschuivingen.

Mangkhut is de zwaarste tyfoon in het land sinds 2013. Toen maakte tyfoon Haiyan meer dan 6300 slachtoffers en raakten miljoenen mensen dakloos. Het internationale noodhulpteam van Mesair is naar de Filipijnen vertrokken om de situatie ter plaatse te onderzoeken en waar nodig hulp te verlenen. Het noodhulpteam bestaat uit experts op het gebied van onderdak, logistiek, communicatie en nooddistributie. €75,- betekend een noodonderdakpakket voor een familie. Help mee en geef voor de opbouw van de Filipijnen.

 

Nieuws van de diaconie

Op 28 oktober zullen we collecteren voor Artsen zonder grenzen, een organisatie die medische hulp biedt in 23 landen en mensen wereldwijd helpt. Bijvoorbeeld in Syrië, de oorlog houdt daar onverminderd aan en wordt gekenmerkt door extreem geweld, aanvallen op burgers en ziekenhuizen en miljoenen vluchtelingen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de Syrische overheid krijgen ze geen toestemming om in gebieden te werken die door de overheid worden gecontroleerd. Artsen zonder grenzen werkt daarom voornamelijk in het noorden van Syrië. Ze runnen daar 2 ziekenhuizen, 5 mobiele klinieken, 2 klinieken voor chronische ziekten en 4 vaccinatieteams. Daarnaast ondersteunen ze doktersnetwerken en 25 veldhospitalen door het hele land met medicijnen, medisch materiaal, hulpgoederen en medisch-technisch advies.

In verband met de neutraliteit en onafhankelijkheid van AzG wordt financiële hulp van regeringen niet geaccepteerd voor de activiteiten in Syrië. Het werk in Syrië wordt uitsluitend met geld van donateurs gefinancierd. Voor bv €100,- kan men een kit kopen waarmee noodchirurgie kan worden uitgevoerd, een veldhospitaaltent van 45m2 kost €1300,-. Dit is slechts één van de vele projecten, onze steun is welkom!

Een hartelijke groet, Gerda Jonker.

Laad meer