Categorie: Diaconie

Nieuws van de Diaconie

De donkere dagen voor kerst. De een voelt zich alleen, heeft een hekel aan de korte dagen of denkt terug aan een verdrietige gebeurtenis. De ander kijkt uit naar de gezelligheid en het samenzijn met familie en vrienden. Twee uitersten die samenkomen in kerst: de komst van Gods zoon, het eeuwige Licht.  Hij wil met ons optrekken, je vergezellen en troosten. Hij geeft ons het feest van de geboorte van Jezus Christus dat we samen mogen vieren.

Zending 2020

In de vorige Schakel is aandacht besteed aan de zending 2020. U kunt nog steeds uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020. Maar u kunt de diaconie ook een automatische machtiging geven. In dat geval kunt u het formulier invullen dat bij de Schakel van november zat. Heeft u dit formulier niet meer? Neem dan contact op met de diaconie. We rekenen op uw gift.

Collecten in december

Op 6 december is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt bepaald door de Zin in… groep.

In december besteden we aandacht aan de kerstcampagne van Kerk in Actie. Traditioneel staan de kinderen centraal. We collecteren daarom op 13 en 25 december voor Kinderen in de knel.

Op 13 december collecteren we voor Kinderen betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Maak uw geld over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Kids in Actie.

Op 25 december staan de vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hen gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere en kindvriendelijke plek te krijgen.  Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?

 • Voor 10 euro krijgt een vluchtelingenkind een pakket zeep en andere items voor persoonlijke verzorging
 • Voor 16 euro krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket
 • Voor 25 euro kan een vluchtelingenkind op Lesbos een maand naar school

Met kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Griekenland.

Op 20 december staat onze eigen gemeente centraal.  We kennen allemaal wel iemand uit de gemeente die het moeilijk heeft, eenzaam is, ziek is, rouw heeft of gewoon een steuntje in de rug verdient. Gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven of hen die iets te vieren hebben. De diaconie probeert bij lief en leed zo goed mogelijk aandacht aan iedereen te geven door middel van een kaartje of met een bloemengroet. De collecte op 20 december willen hiervoor gebruiken. Helpt u mee om in 2021 dit werk voort te kunnen zetten? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. eigen gemeente.

Op 27 december collecteren we voor het opzetten van een thuiszorgproject in Capresti in Moldavië, een initiatief van MAX maakt het mogelijk. In Moldavië kost een week thuiszorg 6 euro. Per maand is dit 24 euro. Met hulp van donateurs begon MAX Maakt Mogelijk in 2009 een thuiszorg-project, met daarin opgenomen ‘eten via tafeltje-dekje’ voor 40 ouderen in Capresti dat rond gebracht wordt met fietsen (gedoneerd vanuit Nederland). In de loop der jaren is dit aantal chronisch en zieke ouderen zelfs uitgebreid naar 85. De nood onder de ouderen bleek gaandeweg zo groot dat uitbreiding onvermijdbaar was. Maar dit ging wel ten koste van de duur van het project. Jan Slagter: ‘’Het is op zo’n moment kiezen tussen twee kwaden, maar uiteindelijk zijn deze ouderen mensen van de dag. Daarom hebben we ervoor gekozen om de groep uit te breiden om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ouderen te helpen.’’ Op jaarbasis kost het thuiszorg project in Capresti € 26.520,- Drie dagen per week krijgen 85 ouderen een warme maaltijd. En krijgen ze lichamelijke verzorging en medicijnen. Om een maand lang één oudere te helpen is 24 euro nodig.

Moldavië is het armste land van Europa. Verpleeghuizen zijn schaars in Moldavië en dus moeten de mensen, net als in Nederland, langer thuis blijven wonen. Ziek of aan bed gekluisterd doet daar niets aan af. Maar hulp is wel keihard nodig! De ouderen die nog in hun krot wonen en volledig afhankelijk zijn van verzorging via thuiszorg én eten dat aan huis gebracht, kunnen zich zonder thuiszorg en tafelt-dekje niet redden. Help u mee om samen met MAX dit project tot een succes te maken? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Op 24 december en 31 december collecteren we voor de eigen diaconie. Tijdens iedere vergadering van de diaconie ligt er een dikke stapel post, nieuwsbrieven en bladen over allerlei goede doelen. Een teken dat veel mensen afhankelijk zijn van hulp. De diaconie probeert op een evenwichtige manier aandacht te geven aan goede doelen en maakt met enige regelmaat geld over. Helpt u mee om kinderen en volwassenen in nood en oorlogsgebieden een beter lever te geven? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Het rekeningnummer van de diaconie is NL90RABO0396635121

Nieuws van de Diaconie

De dagen worden snel korter en bij het schrijven van dit artikel is het herfstachtig weer. Daarnaast nemen de Corona-maatregelen weer toe. We leven wat dat betreft in een gure en onzekere periode. Dat we voor elkaar lichtpuntjes mogen zijn en aan elkaar denken in tijden van moeite.

Zending 2020

Ieder jaar in november collecteert de diaconie voor de zending. Vroeger deden we dit om de uitzending van dominees en andere hulpverleners mogelijk te maken. Tegenwoordig is de zending meer algemeen. Van iedere PKN-kerk wordt verwacht dat ze meedoen aan de zendingscollecte. Dit gaat via Kerk in Actie. Zij ondersteunen wereldwijd vele projecten die gericht zijn op een wereld van gerechtigheid en vrede.

De afgelopen jaren is in onze gemeente door omstandigheden de bijdrage voor de zending niet geint. Dit jaar gaan we het zendingsgeld wel innen. Veel gemeenteleden hebben een automatische machtiging afgegeven. Hartelijk dank hiervoor. In de maand november wordt het door u aangegeven bedrag van de rekening afgeschreven. Voor alle andere gemeenteleden zijn er twee opties:

 • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020.
 • Maar veel liever hebben wij dat u ons een automatische machtiging geeft. In De Schakel is een automatische machtiging bijgesloten. U kunt deze invullen en aan een van de diakenen geven. Wij zorgen dan het aangegeven bedrag in november wordt afgeschreven.

Door mee te doen aan de zendingscollecte ondersteunt u veel goede doelen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Collecten in november

Op 1 november is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt door de Zin in… groep bepaald.

Op 8 november collecteren we voor de eigen diaconie. In de vorige Schakel schreef ik dat we erg dankbaar zijn voor de vele gaven die wij als diaconie mogen ontvangen. Daarmee kunnen wij diverse goede doelen steunen, ver weg en dichtbij. We kunnen zelfs af en toe de bedragen iets verhogen. Voor ons een teken dat we ons betrokken voelen en aandacht willen geven aan mensen, die in onrecht of in een oorlogsgebied leven en vervolgd worden of aan organisaties die het goede voor hebben met onze medemensen.

Op 15 november hebben we een gezamenlijke dienst met Bant. We hebben voor deze dienst gekozen voor een polderdoel: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We collecteren dan voor het Bijna thuis huis Emmeloord. Dit is een logeerhuis waar je kunt sterven in een sfeer die zo dicht mogelijk ligt bij een thuissituatie. En het is ook net als thuis:

 • Je mag zelf aangeven wanneer je wil opstaan, wassen of eten.
 • Je mag altijd bezoek ontvangen. Je bezoek mag ook blijven slapen, bijvoorbeeld in een speciale logeerkamer of gewoon op een extra bed in je eigen kamer.
 • Voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Je mag eigen spullen meenemen om een huiselijke sfeer te creëren.

Er zijn meerdere van deze speciale logeerhuizen in Nederland. Ze worden grotendeels door (ervaren) vrijwilligers gerund. In sommige huizen is ook een verpleegkundige aanwezig waardoor intensievere zorg kan worden geboden. Bij medische vragen wordt de (huis)arts van de bewoner geraadpleegd. Deze collecte is specifiek voor het Bijna thuis huis in Emmeloord en willen we van harte aanbevelen.

Op 29 november collecteren we voor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Samen in actie voor Beiroet, waar onlangs een verwoestende explosie door de stad raasde. Vele mensen kwamen om het leven. Het havengebied is totaal weggevaagd en kinderen zijn getraumatiseerd geraakt door alles wat ze hebben meegemaakt. De psychische nood bij hen is groot. Na de eerste hulp wordt nu aandacht gegeven aan herstel van huizen, winkels en inkomen. Kortom, er is veel werk aan de winkel en de Samenwerkende Hulporganisaties kunnen daarom uw gift goed gebruiken.

Nieuws van de diaconie

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die in de afgelopen periode geld in de collectezak hebben gedaan. Ook via het rekeningnummer van de Diaconie hebben we gulle giften ontvangen. En dat is goed nieuws. We hebben het bedrag van vele collectes hierdoor kunnen verhogen! Zeker omdat de geselecteerde doelen het geld goed kunnen gebruiken. Het geeft ook een gevoel van verbinding en betrokkenheid in een tijd waarin afstand de norm is. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt.

 

Ook in de komende periode kunt u uw giften blijven overmaken op het rekening nummer van de Diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.  En als u voor een speciaal doel wilt geven, dan kunt u dit in de omschrijving er bij zetten. Alvast hartelijk dank.

 

Collecten in oktober

Op 4 oktober is er weer een Zin in…. dienst. Zoals inmiddels gebruikelijk is, bepaalt de Zin in… groep zelf de bestemming van deze collecte.

 

Op 11 oktober collecteren we voor de eigen diaconie. Maandelijks ontvangen we vele verzoeken van organisaties voor een financiële bijdrage. Ver weg en dichtbij. We proberen zoveel mogelijk doelen te steunen en daar is geld voor nodig. Daarom willen wij deze collecte ook van harte aanbevelen!

 

Op 18 oktober collecteren we voor Dorcas. In Europa en daarbuiten leven mensen die van een schamel inkomen moeten rondkomen. Een voorbeeld van hen is Raisa. Ze is 83 jaar en woont verafgelegen op het platteland van Moldavië. Ze ziet enorm op tegen de winter. De wegen zijn modderig of liggen dan vol met sneeuw. Raisa wil er graag voor haar buurvrouw Gizby zijn. Gizby is 90 jaar en erg ziek. Daarom ligt ze hele dagen op bed. Maar ja, Raisa is zelf slecht ter been en moet rondkomen van amper 90 euro per maand. Er is geen geld om kolen voor de kachel te betalen. Is er iemand die haar kan helpen? De overheid in Moldavië zegt dat Raisa’s familie maar moet bijspringen. Maar de familie woont ver weg. Dat maakt Raisa verdrietig en nog meer eenzaam………

 

Dorcas Hulp & Ontwikkeling trekt het lot van deze vrouwen aan. Niet alleen dezer winter maar ook daarna. Er komt nu regelmatig een sociaal werker langs die op hen let en bemoedigt. Daarmee valt een last van Raisa’s schouders: ze kan de zorg voor haar buurvrouw nu loslaten. Daarnaast bezoekt ze regelmatig de activiteiten van Dorcas. Zo ontmoet ze nieuwe mensen uit haar omgeving met wie ze haar verhaal kan delen. Daarnaast stimuleert Dorcas de lokale overheid om opnieuw te bekijken of toch hulp mogelijk is. De inzet van Dorcas is om verandering te bewerkstelligen die blijvend is. Hun ambitie is om nog meer mensen te bereiken in Oost Europa maar ook in het Midden Oosten en Afrika. Zelf moet ik hierbij denken aan een reis die in een paar jaar geleden met mijn volleybalteam heb gemaakt naar Roemenië. Ook daar zie je met eigen ogen dat veel mensen het moeilijk hebben en rond moeten komen van weinig geld. We moeten oog hebben voor onze naasten, ver weg en dichtbij. Laten we het werk van Dorcas ondersteunen en gul geven.

 

Op 25 oktober collecteren we voor Artsen zonder Grenzen. Deze organisatie wil het verschil maken tussen leven en dood. Artsen zonder grenzen werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de fondsenwerver op straat. Medisch, menselijk en kritisch. De organisatie biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. De zorg varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Ze begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld en bieden psychosociale hulp in mentaal zware situaties. Dit doen ze onafhankelijk van politieke, economische en religieuze belangen. Gewoon omdat er mensen zijn die niet zonder de hulp van Artsen zonder Grenzen kunnen. Ze doen dit met giften en geld van donateurs. We hopen dat velen van ons het werk van deze organisatie financieel willen ondersteunen.

Als bemoediging brengt de Diaconie iedere maand namens de gemeente een kaart naar een gemeentelid en of familie.

 

Nieuws van de Diaconie

De regeltjes worden steeds een beetje losser en we kunnen weer meer gemeenteleden in onze kerk ontmoeten. Dat is mooi, maar het blijft oppassen. Door de fysieke kerkdiensten is het weer mogelijk om in de kerk te collecteren voor de vele goede doelen die wij als kerk ondersteunen. In de periode daarvoor was het alleen mogelijk om digitaal een gift over te maken. En dat hebben we massaal gedaan! We willen iedereen bedanken die hier de moeite voor heeft genomen.

 

Ook in de komende periode kunt u uw giften blijven overmaken op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.  Alvast hartelijk dank.

 

Collecten

Op 6 september is er weer een Zin in…. dienst. De Zin in… groep bepaalt voor deze zondag zelf een goed doel.

 

Op 13 september collecteren we voor Cordaid. Dit doel ondersteunen we al jaren. Cordaid komt op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Zo ondersteunt Cordaid in Oeganda boerinnen, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. In Irak helpen ze slachtoffers van IS bij het verwerken van hun trauma’s en in Conga worden scholen geholpen om goed onderwijs aan kinderen te geven. Geef ieder mens een kans en geef aan deze collecte!

 

Op 20 september is het startzondag. Ook de scholen zijn dan weer begonnen. Voor de diaconie aanleiding om te collecteren voor Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs wereldwijd.

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen vroegtijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd gemiddeld 10% meer inkomen op. En dat een leven lang. Gun kinderen en jongeren ook een goede toekomst en geef aan Edukans.

 

Op 27 september collecteren we voor de Vredesweek en dan specifiek voor het project ‘Verlangen naar vrede wereldwijd’. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die door bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Wij doen mee. U ook met uw gift?

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de Diaconie

Als ik dit schrijf, hebben we de eerste diensten weer in de kerk gehad. Heel voorzichtig met maximaal 30 mensen. Goed dat we elkaar zo weer kunnen ontmoeten. Veel gemeenteleden hebben dit in de afgelopen periode gemist. We gaan stap voor stap weer de goede kant op.

 

Gift voor de diaconie

Doordat er de afgelopen periode geen kerk was, heeft de diaconie ook minder collectegeld ontvangen. Maar ons werk gaat gewoon door. En zeker met de Coronasituatie zijn er meer mensen afhankelijk van financiële steun. Dat merken we ook aan de vele verzoeken voor giften die wij ontvangen.

 

Daarom wil ik jullie vragen om giften te blijven overmaken op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

 

Collecten

In de maanden juli en augustus zullen we voor de volgende doelen collecteren

 

5 juli en 2 augustus : Zin in…..

 

Op 12 juli is het avondmaal en collecteren we traditiegetrouw voor Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld, oorlof en geweld. Maar SHO biedt ook Coronahulp in kwetsbare landen. Vooral in armere landen kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. SHO is betrokken bij het bestrijden van het virus en helpt de meest kwetsbaren.

 

Op 19 juli collecteren we voor Werelddiaconaat. Kerk in Actie steunt jaarlijks honderden projecten in Nederland en wereldwijd met financiële steun. Ze zijn volledig afhankelijk van giften. Ook die van ons. Er zijn vele manieren om steun te geven. Eén daarvan is via de collecte op 19 juni of via het rekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Samen zijn we de Kerk in Actie.

 

Op 26 juli is Mercy Ships ons collectedoel. Voor velen misschien een niet zo bekend doel. Mercey Ships vindt dat medische zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt het werk van Mercy Ships zo betekenisvol. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maakt de organisatie door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Zij geven mensen die ze behandelen nieuwe hoop en toekomstperspectief, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Het motto van Mercy Ships is: Wij geven geloof, hoop en liefde door. Laten wij dit ook doen door dit doel van harte te ondersteunen.

 

Op 9 augustus collecteren we voor de eigen diaconie. Eerder hebben we aangegeven dat we meer doelen in de eigen regio willen ondersteunen. In het kader van onze actie ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ hebben we 4 regionale doelen in de regio een hart onder de riem gestoken. Hier willen we mee doorgaan. Dus ook deze collectie is van harte aanbevolen.

 

Op 16 augustus is een collecte voor de zending aan de beurt. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse kerk. Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Zo ook in Rwanda. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Met ons geld kan deze kerk jongeren in Rwanda weer een toekomst geven.

 

Op 23 augustus collecteren we voor het eigen jeugdwerk. Recent hebben de jongeren in het kader van Nacht zonder Dak een nacht onder de sterrenhemel geslapen. Erg leuk en spannend natuurlijk. Maar de actie is bedoeld voor meer gerechtigheid en liefde op de wereld. En zo organiseert onze jeugdouderling nog meer activiteiten voor de jeugd. Erg belangrijk werk, want wie de jeugd heeft…..

Deze collecte is bedoeld om ons eigen jeugdwerk financieel te ondersteunen.

 

Op 30 augustus is de collecte voor de diaconie. Ook mensen in de eigen regio hebben het moeilijk. De diaconie ondersteunt daarom regionale en andere doelen. Steun het werk van de diaconie en geef tijdens de collecte op 30 augustus of maak een gift over op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

Nieuws van de Diaconie

Gelukkig komt er weer wat ruimte in de strakke regels rondom de Corona. Maar hoe gaat alles zich nu ontwikkelen? Kunnen we binnenkort weer samen komen, ook al is dit in kleine groepen? We kunnen in ieder geval weer ergens naar uit kijken. Zeker voor onze gemeenteleden die het contact het anderen en de samenkomsten missen.

In de tussentijd heeft de diaconie ook niet stil gezeten. Op de achtergrond gaat ons werk door. Zo hebben we in het kader van ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ een paar grote bossen bloemen gebracht naar Talmahof en Hof van Smeden als dank voor het vele goede werk wat ze doen en gedaan hebben. Dit hebben we gedaan op verzoek van een gemeente lid. Hartelijk dank hiervoor. De bloemen en het gebaar werden zeer gewaardeerd.

Hoe zat het ook al weer? De diaconie heeft onlangs besloten om niet teveel geld op de bank te zetten, maar uit te geven aan goede doelen in de regio. Minder sparen en meer uitgeven in de regio! De volgende bestemmingen hebben een bijdrage ontvangen:

 1. Markehof in Marknesse.
 2. Leger des Heils, Emmeloord.
 3. De Ontmoeting in ons eigen dorp.
 4. Talmahof en Hof van Smeden.

Voor dit jaar nog een doel te gaan. Heeft u nog een suggestie? Stuur dan een mail naar familiebroos@kpnmail.nl of geef het door aan de Diaconie. Alvast bedankt.

Collectes: we rekenen op u!

De diaconie heeft in de afgelopen periode diverse doelen gesteund. Juist nu zijn meer mensen en organisaties afhankelijk van giften. Ook in de regio (zie eerder) zijn we actief. Aan de andere kant zijn er geen diensten waar we kunnen collecteren. Daarom willen we u vragen om voor de komende periode geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL90 RABO 0396 6351 21). De collecten op de zondagen in juni (7, 14, 21 en 28 juni) zullen wij gebruiken om onze diaconale doelen te kunnen blijven steunen.

Nieuws vanuit de diaconie

Het is een rare en onwerkelijke tijd. Het is stil op straat en we werken zoveel mogelijk thuis. En de kerk is dicht. Erg onwerkelijk allemaal. En het lijkt er op dat dit ook nog even de dagelijkse praktijk zal blijven. De tijd om elkaar te ontmoeten in de kerk of gewoon thuis zal op korte termijn niet veranderen. Misschien zijn de regels ten tijde van het verschijnen van dit kerkblad iets versoepeld, maar ook dan is het gewone leven nog lang niet terug. Daarom is het belangrijk dat we naar elkaar om blijven kijken. Laten we, hoe moeilijk ook, aandacht blijven geven aan onze oudere gemeenteleden die het bezoek en contact nu erg missen. Hou vol en wees er voor elkaar!

Maar er zijn ook lichtpuntjes waar we ons aan vast kunnen houden. Onze dominee richt regelmatig via de website van de kerk een paar woorden tot ons. Ook het paasproject is digitaal voortgezet. De kapel is dagelijks verlicht met kaarsjes. Er wordt allerlei initiatieven ontplooid. En we hebben met Pasen gezien dat de nieuwe Paaskaars er is. Nu nog in Zwolle, maar straks in de kerk. Het licht van Christus zal dan weer branden in de kerk.

Voor de komende periode: Hou vol! Let op elkaar!

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

We hebben kerst nog maar net gehad en nu staat de veertigdagentijd al weer voor de deur, een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Vasten is een beproefde manier om ons voor te bereiden op het Pasen, het feest van Jezus opstanding uit de dood. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.

 

Op 8 maart collecteren we voor de diaconie. Op 15 maart is Stichting Bartiméus aan de beurt, een doel waar we ieder voor collecteren. Stichting Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Nederland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten. Bartiméus is gevestigd op zestien locaties verspreid over Nederland. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt de Stichting alles in het werk om mensen met een visuele beperking het leven te laten leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet! Bartiméus gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ook mensen die slechtziend of blind zijn. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

 

Op 22 maart collecteren we voor het veertigdagenproject van Kerk in Actie. Het is de zondag voor het binnenlands diaconaat. Dit jaar staat ‘Vakanties met aandacht’ centraal. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

 

Op 29 maart collecteren we weer voor de diaconie. Dat brengt me gelijk bij de oproep in De Schakel van februari: Minder sparen, meer uitgeven in de regio. Als diaconie hebben we ons voorgenomen om meer doelen in de eigen regio te ondersteunen. En dat kan ook, want er best wel wat geld op onze rekening. Maar dat gaan we niet zomaar doen. We willen het geld verantwoord uitgeven aan doelen die het echt nodig hebben. In 2020 willen we 5 regionale doelen selecteren waar we ieder € 100 euro aan over maken. De eerste € 100,00 hebben we aan De Markehof in Marknesse gegeven voor bloemen in de koffiezaal. Voor de andere 4 doelen roepen wij uw hulp in. Na de eerdere oproep hebben we nog geen suggesties ontvangen. Daarom opnieuw de oproep: Aan welk goed doel in de regio kunnen wij 100,00 overmaken? U kunt uw suggestie(s) mailen naar: familiebroos@kpnmail.nl of doorgeven aan iemand van de diaconie. Uit alle reacties kiest de diaconie 4 doelen uit. Alvast bedankt.

Voor de komende periode: Heel Holland vast…… omdat we geloven in delen.

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Op 9 februari staat de eerste collecte voor het Werelddiaconaat op het rooster: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. Eigenlijk staat deze collecte voor 2 februari op het rooster, maar dan hebben we Zin in…. Deze collecte moet in een agrarische omgeving als de Noordoostpolder aanspreken. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doe mee zodat boeren in Oeganda niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Op 16 februari collecteren we voor de Amref Flying Doctors, die werken aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. Amref Flying Doctors hebben de volgende aandachtsgebieden (meer info: www.amref.nl):

Mijn lijf, mijn leven: Gelijke rechten voor vrouwen en deze kunnen claimen zodat problemen als tienerzwangerschappenmeisjesbesnijdenis en het voortbestaan van kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.

Schoon Water, goede hygiëne: Vies drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt voor veilig drinkwaterriolering én veilige wc’s.

Meer goed opgeleide zorgverleners: Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners.

Medische zorg voor iedereen: Iedereen moet gebruik kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Amref werkt hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel waardoor medische zorg voor iedereen toegankelijk wordt.

Als diaconie hebben we afgesproken dat we iedere maand gaan collecteren voor een goed doel in de regio. Op 23 februari doen we dit voor de Voedselbank in Emmeloord. In Nederland wonen méér dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In een rijk land als Nederland zou dat toch niet mogen? De Voedselbank helpt om voedseloverschotten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen. Veel van de 44 miljoen producten die de Voedselbank in 2018 uitdeelde, werden gered van verspilling. Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. De Voedselbank in Emmeloord draagt hier aan bij. Een goed doel waar we met een warm hart voor mogen geven.

Tot slot

We hebben besloten om naast de bloemen op zondag ook iedere maand een kaart naar een gemeentelid te sturen die extra aandacht nodig heeft. Hiermee zijn we in januari van dit jaar begonnen.

 

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

Bij het schrijven van dit stukje staan de kerstdagen nog voor de deur. Een tijd van hoop, verwachting en bezinning. Maar ook een tijd voor samen zijn en familie. Ik hoop dat we bij het lezen van dit stukje terug kunnen kijken op goede, gezellige, maar vooral ook gezegende kerstdagen.

Een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal dit jaar ons brengen? Als diaconie willen we blijvend aandacht geven aan goede doelen dichtbij en veraf. Ook willen we ad hoc meer doelen steunen in en rond ons dorp. Hier later meer over.

In januari gaan we op 12 januari collecteren voor de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), een gebruikelijk doel als we het Avondmaal vieren. SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld. In november is giro 555 direct geopend voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Maar er is ook dringend hulp nodig aan 11 miljoen kinderen in Jemen. Wij moeten in een rijk land als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen en (financiële) aandacht geven aan onze medeburgers dichtbij en veraf. SHO kan hierbij het verschil maken en heeft onze steun nodig!

Op 19 januari collecteren we weer voor een doel dichtbij: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 26 januari collecteren we voor Dorcas. Zij zetten zich in voor de allerarmsten op deze wereld. Hulp als de nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Op hun website staat dat ze liefde en hoop willen geven aan iedereen die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God. Samen is het sleutelwoord. Laten wij dan samen met Dorcas opkomen voor deze doelgroep en geld geven zodat zij hun werk kunnen doen.

Laad meer