Categorie: Diaconie

Nieuws van de Diaconie

De regeltjes worden steeds een beetje losser en we kunnen weer meer gemeenteleden in onze kerk ontmoeten. Dat is mooi, maar het blijft oppassen. Door de fysieke kerkdiensten is het weer mogelijk om in de kerk te collecteren voor de vele goede doelen die wij als kerk ondersteunen. In de periode daarvoor was het alleen mogelijk om digitaal een gift over te maken. En dat hebben we massaal gedaan! We willen iedereen bedanken die hier de moeite voor heeft genomen.

 

Ook in de komende periode kunt u uw giften blijven overmaken op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.  Alvast hartelijk dank.

 

Collecten

Op 6 september is er weer een Zin in…. dienst. De Zin in… groep bepaalt voor deze zondag zelf een goed doel.

 

Op 13 september collecteren we voor Cordaid. Dit doel ondersteunen we al jaren. Cordaid komt op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Zo ondersteunt Cordaid in Oeganda boerinnen, die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. In Irak helpen ze slachtoffers van IS bij het verwerken van hun trauma’s en in Conga worden scholen geholpen om goed onderwijs aan kinderen te geven. Geef ieder mens een kans en geef aan deze collecte!

 

Op 20 september is het startzondag. Ook de scholen zijn dan weer begonnen. Voor de diaconie aanleiding om te collecteren voor Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs wereldwijd.

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen vroegtijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd gemiddeld 10% meer inkomen op. En dat een leven lang. Gun kinderen en jongeren ook een goede toekomst en geef aan Edukans.

 

Op 27 september collecteren we voor de Vredesweek en dan specifiek voor het project ‘Verlangen naar vrede wereldwijd’. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die door bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Wij doen mee. U ook met uw gift?

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de Diaconie

Als ik dit schrijf, hebben we de eerste diensten weer in de kerk gehad. Heel voorzichtig met maximaal 30 mensen. Goed dat we elkaar zo weer kunnen ontmoeten. Veel gemeenteleden hebben dit in de afgelopen periode gemist. We gaan stap voor stap weer de goede kant op.

 

Gift voor de diaconie

Doordat er de afgelopen periode geen kerk was, heeft de diaconie ook minder collectegeld ontvangen. Maar ons werk gaat gewoon door. En zeker met de Coronasituatie zijn er meer mensen afhankelijk van financiële steun. Dat merken we ook aan de vele verzoeken voor giften die wij ontvangen.

 

Daarom wil ik jullie vragen om giften te blijven overmaken op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

 

Collecten

In de maanden juli en augustus zullen we voor de volgende doelen collecteren

 

5 juli en 2 augustus : Zin in…..

 

Op 12 juli is het avondmaal en collecteren we traditiegetrouw voor Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld, oorlof en geweld. Maar SHO biedt ook Coronahulp in kwetsbare landen. Vooral in armere landen kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. SHO is betrokken bij het bestrijden van het virus en helpt de meest kwetsbaren.

 

Op 19 juli collecteren we voor Werelddiaconaat. Kerk in Actie steunt jaarlijks honderden projecten in Nederland en wereldwijd met financiële steun. Ze zijn volledig afhankelijk van giften. Ook die van ons. Er zijn vele manieren om steun te geven. Eén daarvan is via de collecte op 19 juni of via het rekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Samen zijn we de Kerk in Actie.

 

Op 26 juli is Mercy Ships ons collectedoel. Voor velen misschien een niet zo bekend doel. Mercey Ships vindt dat medische zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt het werk van Mercy Ships zo betekenisvol. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maakt de organisatie door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Zij geven mensen die ze behandelen nieuwe hoop en toekomstperspectief, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Het motto van Mercy Ships is: Wij geven geloof, hoop en liefde door. Laten wij dit ook doen door dit doel van harte te ondersteunen.

 

Op 9 augustus collecteren we voor de eigen diaconie. Eerder hebben we aangegeven dat we meer doelen in de eigen regio willen ondersteunen. In het kader van onze actie ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ hebben we 4 regionale doelen in de regio een hart onder de riem gestoken. Hier willen we mee doorgaan. Dus ook deze collectie is van harte aanbevolen.

 

Op 16 augustus is een collecte voor de zending aan de beurt. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse kerk. Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Zo ook in Rwanda. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Met ons geld kan deze kerk jongeren in Rwanda weer een toekomst geven.

 

Op 23 augustus collecteren we voor het eigen jeugdwerk. Recent hebben de jongeren in het kader van Nacht zonder Dak een nacht onder de sterrenhemel geslapen. Erg leuk en spannend natuurlijk. Maar de actie is bedoeld voor meer gerechtigheid en liefde op de wereld. En zo organiseert onze jeugdouderling nog meer activiteiten voor de jeugd. Erg belangrijk werk, want wie de jeugd heeft…..

Deze collecte is bedoeld om ons eigen jeugdwerk financieel te ondersteunen.

 

Op 30 augustus is de collecte voor de diaconie. Ook mensen in de eigen regio hebben het moeilijk. De diaconie ondersteunt daarom regionale en andere doelen. Steun het werk van de diaconie en geef tijdens de collecte op 30 augustus of maak een gift over op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

Nieuws van de Diaconie

Gelukkig komt er weer wat ruimte in de strakke regels rondom de Corona. Maar hoe gaat alles zich nu ontwikkelen? Kunnen we binnenkort weer samen komen, ook al is dit in kleine groepen? We kunnen in ieder geval weer ergens naar uit kijken. Zeker voor onze gemeenteleden die het contact het anderen en de samenkomsten missen.

In de tussentijd heeft de diaconie ook niet stil gezeten. Op de achtergrond gaat ons werk door. Zo hebben we in het kader van ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ een paar grote bossen bloemen gebracht naar Talmahof en Hof van Smeden als dank voor het vele goede werk wat ze doen en gedaan hebben. Dit hebben we gedaan op verzoek van een gemeente lid. Hartelijk dank hiervoor. De bloemen en het gebaar werden zeer gewaardeerd.

Hoe zat het ook al weer? De diaconie heeft onlangs besloten om niet teveel geld op de bank te zetten, maar uit te geven aan goede doelen in de regio. Minder sparen en meer uitgeven in de regio! De volgende bestemmingen hebben een bijdrage ontvangen:

  1. Markehof in Marknesse.
  2. Leger des Heils, Emmeloord.
  3. De Ontmoeting in ons eigen dorp.
  4. Talmahof en Hof van Smeden.

Voor dit jaar nog een doel te gaan. Heeft u nog een suggestie? Stuur dan een mail naar familiebroos@kpnmail.nl of geef het door aan de Diaconie. Alvast bedankt.

Collectes: we rekenen op u!

De diaconie heeft in de afgelopen periode diverse doelen gesteund. Juist nu zijn meer mensen en organisaties afhankelijk van giften. Ook in de regio (zie eerder) zijn we actief. Aan de andere kant zijn er geen diensten waar we kunnen collecteren. Daarom willen we u vragen om voor de komende periode geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL90 RABO 0396 6351 21). De collecten op de zondagen in juni (7, 14, 21 en 28 juni) zullen wij gebruiken om onze diaconale doelen te kunnen blijven steunen.

Nieuws vanuit de diaconie

Het is een rare en onwerkelijke tijd. Het is stil op straat en we werken zoveel mogelijk thuis. En de kerk is dicht. Erg onwerkelijk allemaal. En het lijkt er op dat dit ook nog even de dagelijkse praktijk zal blijven. De tijd om elkaar te ontmoeten in de kerk of gewoon thuis zal op korte termijn niet veranderen. Misschien zijn de regels ten tijde van het verschijnen van dit kerkblad iets versoepeld, maar ook dan is het gewone leven nog lang niet terug. Daarom is het belangrijk dat we naar elkaar om blijven kijken. Laten we, hoe moeilijk ook, aandacht blijven geven aan onze oudere gemeenteleden die het bezoek en contact nu erg missen. Hou vol en wees er voor elkaar!

Maar er zijn ook lichtpuntjes waar we ons aan vast kunnen houden. Onze dominee richt regelmatig via de website van de kerk een paar woorden tot ons. Ook het paasproject is digitaal voortgezet. De kapel is dagelijks verlicht met kaarsjes. Er wordt allerlei initiatieven ontplooid. En we hebben met Pasen gezien dat de nieuwe Paaskaars er is. Nu nog in Zwolle, maar straks in de kerk. Het licht van Christus zal dan weer branden in de kerk.

Voor de komende periode: Hou vol! Let op elkaar!

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

We hebben kerst nog maar net gehad en nu staat de veertigdagentijd al weer voor de deur, een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Vasten is een beproefde manier om ons voor te bereiden op het Pasen, het feest van Jezus opstanding uit de dood. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.

 

Op 8 maart collecteren we voor de diaconie. Op 15 maart is Stichting Bartiméus aan de beurt, een doel waar we ieder voor collecteren. Stichting Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Het is de grootste organisatie in Nederland voor dienstverlening aan visueel gehandicapten. Bartiméus is gevestigd op zestien locaties verspreid over Nederland. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt de Stichting alles in het werk om mensen met een visuele beperking het leven te laten leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet! Bartiméus gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ook mensen die slechtziend of blind zijn. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

 

Op 22 maart collecteren we voor het veertigdagenproject van Kerk in Actie. Het is de zondag voor het binnenlands diaconaat. Dit jaar staat ‘Vakanties met aandacht’ centraal. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

 

Op 29 maart collecteren we weer voor de diaconie. Dat brengt me gelijk bij de oproep in De Schakel van februari: Minder sparen, meer uitgeven in de regio. Als diaconie hebben we ons voorgenomen om meer doelen in de eigen regio te ondersteunen. En dat kan ook, want er best wel wat geld op onze rekening. Maar dat gaan we niet zomaar doen. We willen het geld verantwoord uitgeven aan doelen die het echt nodig hebben. In 2020 willen we 5 regionale doelen selecteren waar we ieder € 100 euro aan over maken. De eerste € 100,00 hebben we aan De Markehof in Marknesse gegeven voor bloemen in de koffiezaal. Voor de andere 4 doelen roepen wij uw hulp in. Na de eerdere oproep hebben we nog geen suggesties ontvangen. Daarom opnieuw de oproep: Aan welk goed doel in de regio kunnen wij 100,00 overmaken? U kunt uw suggestie(s) mailen naar: familiebroos@kpnmail.nl of doorgeven aan iemand van de diaconie. Uit alle reacties kiest de diaconie 4 doelen uit. Alvast bedankt.

Voor de komende periode: Heel Holland vast…… omdat we geloven in delen.

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Op 9 februari staat de eerste collecte voor het Werelddiaconaat op het rooster: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. Eigenlijk staat deze collecte voor 2 februari op het rooster, maar dan hebben we Zin in…. Deze collecte moet in een agrarische omgeving als de Noordoostpolder aanspreken. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doe mee zodat boeren in Oeganda niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Op 16 februari collecteren we voor de Amref Flying Doctors, die werken aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. Amref Flying Doctors hebben de volgende aandachtsgebieden (meer info: www.amref.nl):

Mijn lijf, mijn leven: Gelijke rechten voor vrouwen en deze kunnen claimen zodat problemen als tienerzwangerschappenmeisjesbesnijdenis en het voortbestaan van kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.

Schoon Water, goede hygiëne: Vies drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt voor veilig drinkwaterriolering én veilige wc’s.

Meer goed opgeleide zorgverleners: Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners.

Medische zorg voor iedereen: Iedereen moet gebruik kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Amref werkt hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel waardoor medische zorg voor iedereen toegankelijk wordt.

Als diaconie hebben we afgesproken dat we iedere maand gaan collecteren voor een goed doel in de regio. Op 23 februari doen we dit voor de Voedselbank in Emmeloord. In Nederland wonen méér dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In een rijk land als Nederland zou dat toch niet mogen? De Voedselbank helpt om voedseloverschotten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen. Veel van de 44 miljoen producten die de Voedselbank in 2018 uitdeelde, werden gered van verspilling. Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. De Voedselbank in Emmeloord draagt hier aan bij. Een goed doel waar we met een warm hart voor mogen geven.

Tot slot

We hebben besloten om naast de bloemen op zondag ook iedere maand een kaart naar een gemeentelid te sturen die extra aandacht nodig heeft. Hiermee zijn we in januari van dit jaar begonnen.

 

Hartelijke groet, Jan Broos

Nieuws van de diaconie

Bij het schrijven van dit stukje staan de kerstdagen nog voor de deur. Een tijd van hoop, verwachting en bezinning. Maar ook een tijd voor samen zijn en familie. Ik hoop dat we bij het lezen van dit stukje terug kunnen kijken op goede, gezellige, maar vooral ook gezegende kerstdagen.

Een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal dit jaar ons brengen? Als diaconie willen we blijvend aandacht geven aan goede doelen dichtbij en veraf. Ook willen we ad hoc meer doelen steunen in en rond ons dorp. Hier later meer over.

In januari gaan we op 12 januari collecteren voor de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), een gebruikelijk doel als we het Avondmaal vieren. SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld. In november is giro 555 direct geopend voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Maar er is ook dringend hulp nodig aan 11 miljoen kinderen in Jemen. Wij moeten in een rijk land als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen en (financiële) aandacht geven aan onze medeburgers dichtbij en veraf. SHO kan hierbij het verschil maken en heeft onze steun nodig!

Op 19 januari collecteren we weer voor een doel dichtbij: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 26 januari collecteren we voor Dorcas. Zij zetten zich in voor de allerarmsten op deze wereld. Hulp als de nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Op hun website staat dat ze liefde en hoop willen geven aan iedereen die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God. Samen is het sleutelwoord. Laten wij dan samen met Dorcas opkomen voor deze doelgroep en geld geven zodat zij hun werk kunnen doen.

Nieuws van de diaconie

December wordt ook wel de feestmaand genoemd. Wij zien uit naar het kerstfeest: de geboorte van Jezus Christus. Hij is het licht van deze wereld. De kerstperiode is traditioneel ook de periode voor familie, saamhorigheid en extra aandacht voor de mensen om ons heen.

Toch zijn er op de wereld veel mensen die juist in deze periode aandacht en geborgenheid moeten missen. Dit geldt specifiek voor kinderen in de knel. Tijdens de adventszondagen willen we daarom de collecten besteden aan projecten bestemd voor projecten van Kinderen in de Knel.

Op 8 december is de collecte voor onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten hier iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider (partner Kerk in Actie) is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

  • Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
    • Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
    • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vak training volgen.

Op 15 december collecteren we voor Jeugddorp De Glind. Hier kunnen getraumatiseerde en kwetsbare kinderen in de gezinshuizen herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

Op 22 december is de collecte voor de kinderen in Myanmar. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel etnische minderheden de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

Op 29 december is de collecte bestemd voor de diaconie.

Nieuws van de diaconie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daar moet ik iedere keer aan denken als Kenneth een stukje schrijft in het kerkblad. Als jeugdouderling staat hij voor de opgave om onze jongeren iets mee te geven over kerk en geloof. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en deze kosten vaak geld. Omdat het jeugdwerk voor een gemeente van groot belang is, willen we op 10 november collecteren voor het eigen jeugdwerk. Van harte aanbevolen!

Op 17 november hebben we een zangdienst met Bant. Dan is de collecte voor de diaconie. Het is een tendens dat de inkomsten van de diaconie afnemen. Daarnaast heeft de diaconie door de ‘Zin in…’ diensten iedere maand een collecte minder. Om ons werk en alle (verplichte) afdrachten te kunnen voortzetten zijn inkomsten nodig. Maar nog belangrijker, ook de vele goede doelen verdienen blijvend onze aandacht. Vandaar dat we ook deze collecte van harte bij u onder de aandacht willen brengen.

Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een beladen dienst waarin we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar of eerder zijn overleden. Als het overlijden door ziekte of ouderdom steeds dichterbij komt, dan sterven we het liefst in onze eigen omgeving. Maar soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis te sterven. Bijvoorbeeld als iemand alleen woont en niet meer alleen kan blijven. Het hospice “Bijna Thuis Huis” in Emmeloord is bedoeld voor mensen uit de NOP en Urk die palliatieve terminale zorg nodig hebben, maar deze om welke redenen dan ook niet in hun eigen woonomgeving kunnen krijgen. Om voor zorg in het hospice in aanmerking te komen wordt er van uitgegaan dat er geen medische behandeling meer mogelijk is en dat de levensverwachting nog ongeveer 6 weken of minder is. Het waken in de “Bijna Thuis Huizen” kan 24 uur per dag plaats vinden, zo nodig in samenwerking met familie en/of mantelzorgers. Een belangrijke vorm van zorg die wij graag financieel ondersteunen.

Tot slot wil ik Gerda Jonker bedanken voor haar maandelijkse bijdrage vanuit de diaconie.

Hartelijke groet,               Jan Broos

Nieuws van de diaconie

Bij het dopen ontvang je het visje, na het overlijden ligt er de steen met je naam op de gedenktafel en daartussen in ontvang je bijna elke maand ons kerkblad de Schakel, met die woorden namen we tijdens de startdienst afscheid van de kerkenraad. Maar ik denk dat we meer krijgen dan het visje, de steen én elke maand de Schakel. Als we omzien naar elkaar, de bloemen op zondag bij een gemeentelid brengen ontvangt iemand de bloemen, maar de gever de dank voor het omzien en de aandacht. En ik hoor Gerard zeggen dat we af en toe een brief of telefoontje ontvangen na het storten van een collecte opbrengst. Niet altijd tastbaar maar zeker niet minder belangrijk, we ontvangen waardering, onder andere in het ambt bij de diaconie.

Nu in deze schakel aan mij de nobele taak om jullie nog 1 keer te informeren om daarna de pen over te dragen aan ons nieuw kerkenraads lid Jan Broos. Een spetterend slot, nou hoe spetterend wilt u het hebben? Een collecte opbrengst van €355,- ! Dat is nog eens een opbrengst waar je u tegen zegt! En nu vraagt u zich misschien af APDK? APDK Association for the Physically Disabled of Kenya, een organisatie die oa een rehabilitatiecentrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Mombassa, Kenya heeft, waar Annelies 3,5maand stage heeft gelopen en waar tijdens de huwelijks dienst van Annelies en Rudi voor gecollecteerd werd, geweldig toch? Het vermelden in het kerkblad zeker waard.

In oktober zullen we collecteren voor Cordaid, een organisatie die op komt voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Laten wij een steentje bijdragen.

Laad meer