Category: Diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws vanuit de diaconie; oproep voor goede doelen en aandacht voor de collecte SamenLoop voor Hoop.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie; welke doelen gaan we steunen met een collecte tijdens de diensten.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie over de collectie voor St. Present NOP en de biddag collecte.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie. Informatie over de collecte van februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat; Bangladesh. Verder de uitleg over de rode en groene collectezakken.

Nieuws van de Diaconie

Nieuws van de diaconie.

Nieuws van de diaconie

Uitleg over de collectie van Kerk in Actie, voor Kinderen in de Knel. Deze collecte wordt gehouden tijdens de kerstdienst op 1e Kerstdag om 10.00uur.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie; aandacht voor de Rudolpstichting en Medair hulporganisatie.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie; waarom een collecte voor Artsen zonder Grenzen op zondag 28 oktober as.

Nieuws van de diaconie

De invloed van een warme, droge zomer op ons mensen en wat voor werk daarachter weg komt voor de diaconie hier dichtbij, maar zeker ook ver weg.

Load more