Category: Diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie. Toelichting over de komende collecten tijdens de 40-dagentijd.

Nieuws van de diaconie

Nieuws vanuit de diaconie; toelichtingen op de komende collecten tijdens de diensten.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie, toelichting op de komende collectes die gehouden worden tijdens de zondagsdiensten.

Nieuws van de diaconie

Toelichting over de aankomende collectes in de feestmaand December; projecten van Kinderen in de Knel.

Nieuws van de diaconie

Nieuws vanuit de diaconie van de PKN gemeente Luttelgeest, o.a. de doelen van de collecten.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie van de maand oktober.

Nieuws van de diaconie

Een uitleg over de collectie van Kerk-in-Actie voor de wederopbouw in Syrië, die gehouden wordt op zondag 29 september.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie

Nieuws vanuit de diaconie; oproep voor goede doelen en aandacht voor de collecte SamenLoop voor Hoop.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie; welke doelen gaan we steunen met een collecte tijdens de diensten.

Load more