Categorie: Bloemen

Zeg het met bloemen

De liturgische bloemschikgroep zorgt bij de kerkelijke feestdagen voor symbolische stukken in de kerk. Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Het is voor ons altijd weer een uitdaging om tot een mooie schikking te komen.

 

In de stille week voor Pasen, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen gaan Jitske, Janke en Alda deze uitdaging aan. En wij nodigen belangstellenden uit om samen met hun, eenmalig voor deze dagen, hieraan mee te werken.

 

Samen bedenken, zoeken naar symbolen en zodoende met bloemen en ander materiaal te zeggen wat wij uit willen beelden.

17 maart om 19.30 uur in De Schakel willen we bij elkaar komen.

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jitske.   j.grovenstein@ziggo.nl

 

Hartelijke groet, Alda Westenbrink

Workshop Liturgisch Bloemschikken

Met een groep van 16 deelnemers hebben we ons 13 november  bezig gehouden met Liturgisch bloemschikken.

De avond stond onder leiding van Annette van Wieren uit Opende. Het eerste uur gaf zij  uitleg wat deze vorm van bloemschikken inhoudt. Liturgisch bloemschikken is symbolisch bloemschikken maar dan toegespitst op het thema en de liturgie van de dienst.

Met deze uitleg gingen we na de pauze zelf, aan de hand van een gedicht, een schikking maken . 

Dit was een hele uitdaging.  In groepjes werd er eerst overlegd over hoe met de tekst om te gaan. En met   hier en daar wat begeleiding van Annette kwamen we tot een mooi resultaat.  Met de aanwezige  materialen had  ieder een  eigen  creatie gemaakt en waren de stukken  allemaal verschillend.

Binnen onze gemeente is een groep van 10 vrouwen al  jaren bezig met deze vorm van schikken bij feestdagen en bijzondere diensten.

We doen dit altijd in tweetallen.  Je overlegt en schikt samen. Het geeft voldoening wanneer  het  in de kerk een onderdeel van de dienst mag zijn.

Belangstelling hiervoor  gekregen?  Wees welkom bij onze groep.

Jitske Grovenstein  en Alda Westenbrink

symbolisch bloemwerk laatste zondag van het kerkelijk jaar

laatste-zondag-k-jaar-2016-4 laatste-zondag-k-jaar-2016-5

Bedankje van de bloemengroep

Om wat sfeer in de kerk te brengen, maar zeker als uiting van ons geloof, zijn wij jaren geleden gestart met het symbolisch/liturgisch bloemschikken. Als eerste een werkstuk in de hal van de kerk in de week voor Pasen. Een aantal jaren later kregen we toestemming van de kerkenraad om onze werkstukken op het liturgisch gedeelte van de kerkzaal te plaatsen. Door verhuizing, overlijden of een andere reden vielen er enkele dames af. Gelukkig waren er steeds weer nieuwe dames die mee wilden doen. En hebben we steeds een groep van ongeveer 10 dames . Jammer nog steeds geen heren.

De kosten van onze werkstukken zijn altijd voor eigen rekening, behalve met de kerst stukken en andere bijzondere dingen zoals kleden enz. kunnen we rekenen op vergoeding van de diaconie.

Het wekelijkse bloemetje wat op de liturgie tafel staat en altijd naar iemand uit de gemeente gaat, wordt ook uit eigen zak betaald.

Dit wordt verzorgd door een grotere groep dames, waardoor je meestal maar 4 keer in het jaar aan de beurt bent. Onze groep kreeg vaak leuke en goede reacties vanuit de gemeente. We zijn de oecumenische werkgroep vanaf deze plaats dan ook dankbaar voor de opbrengst van de collecte van de dienst van 24 april j.l.

Namens de bloemen groep Jitske en Janke.