Categorie: Beheer

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema.

De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn:

Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe

Telefoon: 0570-54842

e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

De contactgegevens van mw. Prins – Roukema zijn:

Ruif 11, 8061 ML Hasselt

Telefoon: 038-4773616, 06-50604448

e-mail: roukemam@live.nl

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt.

De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant(en) en de kerkenraad, spreken met vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen en willen ook graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. Dit kan op maandag 12 december

van 17.00 uur tot 18.00 uur in de kleine zaal van de kerk.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn?

Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig!

Oproep vanuit het college van beheer

De hal en de Brinkzaal krijgen een opknapbeurt. De Brinkzaal krijgt een nieuwe vloer en de hal wordt geverfd. Is er misschien iemand uit de gemeente die het leuk vindt om te schilderen?! Het zijn mooie grote muren die een nieuwe lik verf krijgen.

Als je het leuk vindt om te verven, geef je dan op bij Leendert Tuinhof,  tel: 06-38830040

Namens het college, Joke Verhage

Reminder Kerkbalans 2016

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken, de plek waar u kunt ontmoeten.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Er worden kosten gemaakt om de kerkdeuren open te houden en u en anderen welkom te heten. Onderhoudskosten, personeelskosten, nutsvoorzieningen, activiteiten etc. Daarom is er elk jaar de actie Kerkbalans. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk.

In 2016 hebben we van u allen een mooi bedrag aan toezeggingen ontvangen. Een groot deel van het toegezegde bedrag is inmiddels door ons ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. Mocht het overmaken van de bijdrage voor 2016 aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan willen wij u vragen deze toegezegde bijdrage voor het einde van het jaar over te maken.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

College van Beheer

Dankdagcollecte 2016

Iedere eerste woensdag in november viert de Protestantse Kerk de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dit jaar is Dankdag op woensdag 2 november 2016.

Zoals al eerder aangekondigd is er dit jaar geen extra dienst meer door de week. In de dienst op zondag 6 november 2016 om 10.00 uur besteden wij aandacht aan Dankdag en danken wij God voor alle zegeningen die wij van Hem mochten ontvangen in het afgelopen jaar.

Onze dank vergezeld laten gaan van een gift is een goede gewoonte in onze gemeente. Deze giften zijn een onmisbare financiële bijdrage voor het bestaan onze gemeente. De opbrengst van de dankdagcollecte zal o.a. besteed worden aan het onderhoud van ons kerkgebouw.

Voor deze Dankdagcollecte ontvangt u in week 43 (rond 25 oktober) per gezin een brief met envelop. De gemeenteleden die op zondag 31 oktober en/of zondag 6 november naar de dienst komen vragen wij om de envelop met gift mee te nemen. In de hal zijn collegeleden aanwezig om uw envelop in ontvangst te nemen. Wij maken een aantekening van welke adressen de gift is ontvangen.

De gemeenteleden die de envelop niet in de kerk hebben ingeleverd worden uiterlijk in week 45 bezocht om de gift op te halen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en uw medewerking.

College van Beheer

Berichtje vanuit het College van Beheer

We hebben de bazaar weer achter de rug. Wat was het weer gezellig! Bovendien heeft het € 6.250,– opgebracht. Ook de kerk is weer spik en span! Bedankt allemaal voor de inzet!!

Onze koster Stien Beihuizen heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen met het kosterschap. Dit jaar is ze 25 jaar koster geweest en Stien vindt dit een mooie mijlpaal om te stoppen. We hebben met haar afgesproken dat ze dit jaar nog “vol” maakt. Dat betekent dat we na 31 december 2016 het kosterschap opnieuw moeten invullen.

Aangezien uit onze meerjarenbegroting blijkt dat we jaarlijks een tekort van een kleine € 10.000 ,– hebben gaan we proberen om vanaf 1 januari 2017 met vrijwilligers de kosterstaken in te vullen. We gaan nog informatie inwinnen en nadenken hoe we dat precies gaan doen.

Als u ideeën hierover heeft of wellicht een rol hierbij wilt spelen kunt u dat melden bij onze voorzitter Wobbe Bouma. U hebt nog genoeg de tijd om daar eens over na te denken!

Verder kan ik u melden dat wij elke eerste donderdag van de maand vergaderen en dat dit de leden zijn:

Wobbe Bouma, voorzitter,

Joke Verhage, secretaresse,

Meta Westenbrink, penningmeester,

Leendert Tuinhof, Henk Boeve, Hans de Vries, zijn de overige leden en de praktische klussers!

Administrateur: Einte Elsinga

Joke Verhage februari 2016

Prijswinnaars bazaar 2016

Kinderbazaar:   Sjoelen – Antonio Lemmens (bioscoopbon)

Avondbazaar:   Darten – Arjan Vaandrager (rollade)

Sjoelen – Han Tuinhof (rollade)

Voordeur raden: Isa Kortstra, Charlotte Bisschop, Anouk Jonker en Esmee Westenbrink (bon Voorhuys)

 

 1. Fotoshoot door Jaéli van Beveren: Fam. Heerink,Uiterdijkenweg 41
 2. Antislipcursus: Fam. Roubos, Uiterdijkenweg 36
 3. Waardebon slagerij Pees: Fam. Uitdewilligen, Kalenbergerweg 18
 4. Buitenschilderij: Mevr. Vonk, Hopweg 2a
 5. Messenblok: Fam. Aarnink, Uiterdijkenweg 17b
 6. Personenweegschaal: Fam. Posthumus, Rozenstraat 21
 7. Bloemstuk: Fam. De Graaf, Ruiterstraat 13
 8. Fruit/groentenmand: Fam. op den Kelder, Kalenbergerweg 13
 9. Beautyset: Fam. van Tilburg, Lindeweg 14
 10. Bon Grimme: Mevr. Van Driel, Amazonestraat 62
 11. Bon van Benthem: Fam. Moens, Luttelgeesterweg 20
 12. Blad Cadeau: Ivo Mulders, Schoolstraat 45
 13. Taart: Nancy Kamstra, Orchidee 15
 14. Set handdoeken: Fam. de With, Lindeweg 20
 15. Appelsaptap: Fam. Zonderland, Kalenbergerweg

Mededelingen vanuit het college van beheer

Wij hebben vanaf nu een andere bank, nl. de Rabo-bank. Het  nr. is: NL84RABO0386568375  Zo hebben en de Kerk en de Zending en Diaconie  dezelfde bank. Wilt u hiermee rekening houden met betalingen?!

We hebben ook een nieuwe penningmeester; Meta Westenbrink heeft de taak van Henk Boeve overgenomen. Henk blijft nog tot het eind van het seizoen in ons college om Meta in te werken.

De sleutel van de kerk heeft: Stien, de koster, Leendert Tuinhof, Henk Boeve en de dominee.

De envelopjes voor de dankdagcollecte heeft u inmiddels in de bus gekregen. U kunt ze in de kerk in de daarvoor bestemde bus/doos deponeren. De collegeleden weten dan bij wie ze nog langs de deuren moeten.

De leden van het college zijn:

Wobbe Bouma als voorzitter, tevens kerkenraadslid

Joke Verhage  als secretaresse

Meta Westenbrink  als penningmeester

Einte Elsinga als administrateur

Leendert Tuinhof, Hans de Vries en Henk Boeve als algemeen lid.

Joke Verhage

College van Beheer

KERKSCHOONMAAK!

Het is een goede gewoonte geworden om de kerk schoon te maken na de bazar.

De bazar is op 14 Februari (komt allen, want het is zeer de moeite waard!)  en dus op maandag 16 Februari wordt de kerk schoongemaakt. Om 19 uur kunnen jullie (we hopen dat veel mensen zich aangesproken voelen!) met emmer en doekjes beginnen aan deze dankbare klus!

Want het is toch fijn om de volgende zondag op schone stoelen te zitten!

U staat er misschien niet zo bij stil, maar elke zondag  hebben wij een predikant die voorgaat in de eredienst.   Onze eigen predikant is er vaak, maar voor de andere zondagen moet er iemand gezocht worden. Trijntje Tuinhof heeft jarenlang samen met Stien, gezorgd voor predikanten en in de periodes dat wij geen eigen predikant hadden, was dat een behoorlijke klus: zij moesten een jaar! van te voren al gaan bellen om dominees te strikken voor de diensten, en dat viel niet mee!

 

Nu gaat Trijntje hiermee stoppen,( maar de diensten voor 2015 zijn al geregeld!) en vanuit het college willen wij haar, en Harke, want hij deed het daarvoor, hartelijk bedanken voor al het werk dat zij daarvoor heeft gedaan.  Trijntje en Harke, BEDANKT namens ons allen!

Commissie van beheer

In Januari komt actie kerkbalans weer bij u in de bus. Dit jaar willen we het iets anders doen dan andere jaren. U krijgt de envelop in de bus en uw antwoord kunt u de 3 zondagen daarop zelf in een bus doen, die daarvoor in de hal van de kerk staat. Als u ervoor wil zorgen  dat uw naam en adres weer achter het venstertje zit, dan kunnen wij zien wie er al een envelop heeft ingeleverd, en bij wie we nog langs de deur moeten.

Dat scheelt de leden van de commissie weer wat ophaalwerk!

Alvast bedankt!   Joke Verhage

Laad meer