Categorie: Beheer

Nieuws vanuit het College van Beheer.

Wat doet het college nu eigenlijk in deze coronatijden?!

Allereerst vergaderen we 1 keer per mnd. Misschien hebben we vanwege corona de vergadering van begin April gemist, maar daarna zijn we op afstand wel weer bij elkaar geweest. We overleggen dan over lopende zaken en we houden de begroting goed in de gaten.

Jullie konden in de eerste lockdown toch nog de zondagse “diensten” zien/beleven , eerst bij de dominee in de hal en later via streaming. Maar dat is behoorlijk ingewikkeld! En nog is soms het geluid niet goed, maar we hebben nu wel mooi beeld! Maar vraag niet hoeveel tijd daar in zit: uren en uren zitten proberen met kabeltjes en tablets en camera’s om het voor elkaar te krijgen! Kenneth, Bert en Leon (zoon van Bert) en andere beamteamleden hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen! En ook nog Pro Deo ! Bedankt hiervoor!!

Het college kreeg begin Mei van het RIVM richtlijnen hoe om te gaan met de anderhalve meter afstand, de looproutes en hygiëneregels. Als u de afgelopen maanden in de kerk bent geweest, dan heeft u het gemerkt!

De oprit naar de Schakel is schoongemaakt en ook zullen de boeien nog een schoonmaakbeurt krijgen, maar Bendiks heeft een nieuwe knie, dus dat wordt even uitgesteld. Voor komend voorjaar staan de voorzetramen op de lijst om vernieuwd te worden en dat is nog een hele klus!

Ook heeft u inmiddels het verzoek of envelop ontvangen voor de dankdagcollecte. Eind Januari staat de actie Kerkbalans weer op de agenda.

In deze rare tijden komt er via de collectes minder geld binnen, maar er zijn heel wat gemeenteleden die spontaan wat overmaken voor de kerk en diaconie. Dank daarvoor!

In het college zitten de volgende leden: Bert als voorzitter, Karolien, Einte, Folkert, Bendiks en ondergetekende. Heeft u vragen ergens over, dan kunt u een van ons benaderen.

Groet, Joke Verhage

Oproep van College van Beheer

De actie kerkbalans is geweest en we hebben bijna alle envelopjes binnen. Bedankt voor uw bijdrage voor onze kerk!

Vorig jaar hadden we de plantactie bij de fam. Tesselaar en dat was een groot succes! Dit jaar kan er weer een kap geplant worden en wel op zaterdag 7 mrt. van 9.00 tot 12.00 uur aan de Weteringweg 17

Als we met 20 mensen zijn om te helpen, dan zijn we om 12.00 klaar!

Vorig jaar hebben veel mannen en vrouwen op de knieën in de kas de alstroemeria’s  geplant en dat hebben ze uitstekend gedaan, want ook dit jaar willen Rick en Karolien onze gemeente de kans geven om wat extra’s voor de kerk te verdienen!

 

Dus kom en help een handje mee!

 

Namens het college, Joke Verhage

Actie Kerkbalans 2020

Als college van beheer zijn we het afgelopen jaar weer druk geweest met o.a. het investeren in ons kerkgebouw (onderhoud) maar ook nieuwe kopjes voor het wekelijks koffie drinken enz.

Het grootste deel van onze inkomsten komt nog steeds van de vrijwillige bijdrage die we in januari tijdens de kerkbalans komen innen.

Wij hopen van harte dat we ook in 2020 weer op uw vrijwillige bijdrage mogen rekenen zodat we als geloofsgemeenschap in Luttelgeest elkaar kunnen blijven ontmoeten in ons eigen kerkgebouw met onze eigen dominee.

Legt u de enveloppen klaar bij de deur of neemt u ze mee naar de kerk? Dat scheelt de vrijwilligers tijd al doen we het uiteraard met liefde en plezier!

Hartelijke groet, college van beheer

Commissie van beheer

Zoals de meeste mensen wel weten zijn wij als commissie verantwoordelijk voor het beheer van ons kerkgebouw, dan hebben we het over onderhoud en de gehele aankleding van de Schakel.

Klein onderhoud vindt voortdurend plaats (lampen vervangen, internet kabels aanleggen, nieuwe koelkast, nieuwe koffie kopjes enz.).

Groot onderhoud wordt nog wel eens vooruit geschoven (nieuwe kozijnen met voorzetramen aan de voorkant, vernieuwing van het platte dak van de hal en zalen, vernieuwing van meubilair en aankleding van de hal). Dit vooruit schuiven heeft te maken met de financiële middelen waarover wij beschikken. Wij worden geacht als kerk om een sluitende begroting aan te leveren bij het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, vandaar dat deze zaken als groot onderhoud langer op zich laten wachten (helaas).

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook onze kerkgang terugloopt wat in de toekomst gevolgen zal hebben voor de beschikbare financiële middelen.

Gelukkig is er nog een spaarpot, die helaas ieder jaar wel slinkt i.v.m. tekorten op de jaarrekening.

Als wij deze spaarpot gebruiken voor groot onderhoud, zal dat onherroepelijk problemen geven om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Op de maandelijkse agenda van het college staat een puntje VEILING. Wij zijn voornemens om een grote dorpsveiling te gaan organiseren om op deze manier geld in te zamelen voor het groot onderhoud. Wij horen graag uw mening hierover! Wij vinden als college het kerkgebouw onmisbaar in het dorp. Geen trouwdiensten, geen doopdiensten, geen rouwdiensten, geen erediensten, geen zin in diensten, we moeten er niet aan denken!

Daarom hebben wij als college ook een verandering aangebracht, wat niet door iedereen als positief wordt ervaren.

Voorheen was het zo dat bij een uitvaart de kosten door de kerk betaald werden, als het om een “voldoende” betalend gemeentelid ging. Hier wringt al direct de schoen, waar trek je de grens als je ziet dat er leden zijn die 50 euro betalen en andere leden 2000 euro. Aangezien ik niet in iemands portemonnee kan kijken, kan ik niet zien wat voldoende of onvoldoende is. Dan kan ik daar ook geen beslissing over nemen.

Als commissie van beheer hebben we daarom de volgende beslissing genomen:

Als u lid bent van onze gemeente vragen wij u om een vrijwillige bijdrage al naar gelang u kunt missen of wilt missen.

Met deze bijdrage helpt u de kerk, zowel als gemeenschap als gebouw, overeind te houden.

Wat krijgt u daarvoor terug:

  1. Iedere zondag een ere dienst
  2. Winteractiviteiten
  3. Ondersteuning bij moeilijkheden
  4. Bezoekjes (pastoraal werk)
  5. Sociale contacten
  6. Doordeweeks mogelijkheid tot bezoek bij onze predikant in de kerk
  7. Geloofsbeleving en netwerk ( voor de kinderen provider)
  8. En nog veel meer…….. achter de schermen gebeurt er nog van alles.

In het geval van een extra dienst in de vorm van een uitvaart of bruiloft gaan de gemaakte kosten naar de betreffende persoon of familie.

Dus lid of geen lid, daar maken wij geen onderscheid meer in. Dit heeft natuurlijk ook alles te maken met onze financiële situatie. Wij als college vragen uw begrip hiervoor.

Dankdag

Op woensdag 6 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid, zeker als agrarische gemeenschap een dag om dankbaar te zijn voor het voedsel dat wij mogen produceren. Als kerkgemeenschap gaat dit gepaard met een vrijwillige bijdrage aan de kerk. Velen van jullie hebben hiervoor vorig jaar een automatische machtiging getekend. Deze zal in november geïnd worden, bij een aantal mensen brengen wij de brief met envelop voor de dankdag langs. Wij willen u vriendelijk vragen deze te vullen en klaar te leggen wanneer wij als commissie deze envelop weer komen halen/of om de enveloppen mee te brengen naar de kerk. Hartelijk dank alvast daarvoor.

Met vriendelijke groet, Commissie van beheer

Kerkrentmeester Bert de Feijter

Vanuit het College van Beheer

Misschien heeft u het al opgemerkt: In de Brinkzaal is momenteel groep 4 van “de Floreant” gehuisvest.

De nieuwe school krijgt er bij locatie “ de Rank” wat lokalen bij en totdat de nieuwbouw klaar is, zit groep 4

dus bij ons in de kerk.

Ze hebben een eigen opgang en voor schooltijd en in de pauzes spelen ze op het plein van “de Klipper”

Hierdoor moest ook de kaartclub omzien naar een andere plek en zij zitten voortaan in de hal.

( daarom staan de tafels achter de kapstok opgestapeld met stoelen erbij)

Voor beide partijen een noodoplossing, maar we weten dat het tijdelijk is.

 

Namens het college, Joke Verhage

College van beheer

We hebben de gemeenteavond met mooie gesprekken achter de rug. Op deze avond werd ook de begroting besproken en wij als gemeente kregen een compliment omdat de actie Kerkbalans

€ 40.000,00 heeft opgebracht! Dit is conform de begroting! Er is hier en daar toch meer naar de kerk overgemaakt en dat heeft zichtbaar resultaat gehad!

Bedankt!

We zijn dringend op zoek naar iemand die de kerk wil schoonmaken per 1 juli as.

Wie wil dit gaan doen?!  Of wie weet iemand die het leuk vindt om elke week 2 uur wat schoonmaakwerkzaamheden te willen verrichten?

Geef het aan ons door!

 

Namens het college, Joke Verhage

Vanuit het college van beheer

Wat een geweldige opbrengst van de bazar! Ruim € 7600,- !!  Bedankt bazarcommissie voor het vele werk dat is verzet! Elk jaar denk je: hoger dan vorig jaar kan vast niet, maar zie hier het resultaat.

Niet alleen de opbrengst was hoog, maar ook de opkomst. Wat hadden we een gezellige middag en avond met elkaar!

Op zaterdag 9 februari 2019 hebben wij de jaarlijkse bazar er weer op zitten. We gaan er vanuit dat velen uit ons dorp en omgeving weer een gezellige middag/avond hebben gehad en er weer een mooi bedrag is opgehaald zodat de kerk in ons dorp financieel gezond kan blijven. Om daarop aan te sluiten: kom je als gast/dorpsgenoot in onze kerk en zou je graag een financiële bijdrage willen doen? Er liggen formulieren in de kerk waarop u kunt aangeven of u de kerk structureel bij wilt staan. U kunt zelf aangeven of u eenmalig, maandelijks, jaarlijks et cetera wilt mee helpen.
Uiteraard van harte aanbevolen.

Dat samen bezig zijn voor de kerk willen we voortzetten en wel met een plantactie! Nee, geen plantenverkoop, maar jonge plantjes uitzetten in de kas van Rick en Karolien Tesselaar op zaterdag 2 en 9 maart. Vooral jonge mensen spreken we aan: Kom gezellig een ochtend/middag samen werken in de kas (streven is om in een ochtend klaar te zijn, hoe meer mensen hoe sneller klaar, start om 8.00 uur). De opbrengst is voor de kerk.

De actie Kerkbalans is bijna binnen, ook hiervoor heeft u (gul) gegeven, dank daarvoor! Heeft u nog een envelop thuis liggen? Wilt u dan zorgen dat deze zo snel mogelijk bij ons komt?

De kerk is maandag na de bazar (traditiegetrouw) van onder tot boven gepoetst: kapstokken, plinten, ramen, kasten: overal is de sopdoek langs geweest. Dank aan de vrijwilligers die er deze avond waren!

De gemeenteavond die normaal gesproken in maart wordt gehouden is een maand uitgesteld. Welke datum in april het wordt hoort u nog.

Als college zijn we heel blij met zoveel mensen die zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor de kerk. Nogmaals DANK!

 

 

College van Beheer

HET BEAMTEAM

Al een flink aantal jaren maken wij in de kerk gebruik van de beamer, maar hoe werkt dat eigenlijk? Weet u wel wie er in het beamteam zitten en wat zij doen?

 Het team bestaat uit Cornelia – Jan – Kenneth – en Bert. 

Elke kerkdienst moet worden voorbereid. Er is contact met de dominee: hoe ziet de liturgie eruit, welke liederen worden gezongen, wat zijn de schriftlezingen en soms heeft een predikant ook een afbeelding om te laten zien. Dit alles moet worden voorbereid en “klaargezet” op de computer.  Soms moeten de liederen worden uitgetypt.

Dan, op de zondag zelf, moet op het juiste moment het te zingen lied tevoorschijn komen op het scherm en evenzo de schriftlezing, zodat de gemeente kan meezingen en meelezen. Als de beamer het niet doet, dan moeten we snel naar het liedboek grijpen (wat sommige mensen misschien altijd wel doen) En wat is het lastig als de schriftlezing afwijkt van wat de voorganger leest!

 We zijn al zo gewend aan dit nieuwe medium, dat we haast vergeten hoeveel werk het kost om 1 kerkdienst voor te bereiden, vaak wel zo’n 2 uur en dan ook nog in de dienst zelf achter de computer zitten en in de gaten houden welke zinnen de gemeente zingt, om dan op tijd de volgende zin te laten zien! Ze regelen ook het geluid van de microfoon van de predikant!

We weten dat de kerk heel veel vrijwilligers heeft die ook veel werk verzetten, maar het beamteam is vaak achter de schermen bezig en daarom willen we ze, toch even in het zonnetje zetten!

Cornelia, Jan, Kenneth en Bert (en jullie hulpen!) bedankt voor jullie beamteamwerk!!

 Misschien zijn er nog enthousiastelingen die handig zijn op de computer, die dit team willen versterken?!! Welkom!!

Namens het college, Joke Verhage

Collectebonnen

Al jaren is het mogelijk om bij Einte Elsinga een kaart van €10,- te kopen met daarin collectebonnen met een waarde van € 0,50 welke tijdens de collecte ingeleverd kunnen worden.

Handig omdat steeds minders mensen kleingeld in huis hebben.

De komende maanden zal er elke eerste zondag van de maand een lid van het college van beheer aanwezig zijn na de kerkdienst zodat de collectebonnen in de kerk gekocht kunnen worden.

Zo hoeft u zich op zondag niet meer druk te maken om kleingeld en hebben wij met minder los muntgeld te maken. Van harte aanbevolen dus om collectebonnen aan te schaffen!

Even een mailtje/belletje naar Karolien kan ook om af te spreken om bonnen te kopen: karolienvantilburg@hotmail.com, 06 18 74 70 34.

Vriendelijke groet, College van Beheer
Joke, Bert, Folkert, Leendert, Karolien, Einte

 

Onderhoud & Financiën

Samen zijn we sterk

In januari hebben alle leden van de Schakel de envelop met Kerkbalans ontvangen. Inmiddels zijn we bij iedereen langs geweest en hebben we bijna alle enveloppen terug gehad. Voor de mensen die hun bijdrage voor komend jaar nog niet ingeleverd hebben zien we deze uiteraard graag nog tegemoet.

We zijn zeer blij te kunnen melden dat het begrote bedrag voor 2018 is behaald, rond de € 40.000,- aan toezeggingen hebben wij mogen ontvangen. Hiermee kunnen we als kerkgemeenschap voldoen aan onze financiële verplichtingen, kan onze dominee zijn werk doen en zullen we de komende tijd diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het gebouw.

Binnen de commissie College van beheer heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden: Wobbe Bouma is afgetreden als voorzitter, onze dank voor jouw inzet! Bert de Feijter neemt het stokje over, Bert welkom in de commissie!

 

Namens College van Beheer, Karolien Tesselaar

Laad meer