Categorie: Algemeen

Je geraakt weten!

Op dit moment staan er 6 big-bags klaar voor transport naar Hongarije. Het transport zal in de tweede helft van april plaatsvinden.

Het is de oogst van de afgelopen 11 maanden. Natuurlijk hopen we dat ze er in Hongarije net als de vorige keren bij mee zullen zijn. Maar wij gaan wel door met het ophalen van kleren. Op zaterdag 30 mei komen we weer langs op de bekende tijden: 9.30 uur Ens, 10.00 uur Kraggenburg, 10.30 uur Marknesse, 11.00 uur Luttelgeest. De kleding schoon, heel en in plastic zakken aanleveren bij de verschillende RK kerken in onze geloofsgemeenschap.

We zijn ook op zoek naar financiële middelen. Met dit transport is onze kas bijna leeg. Wilt u/jullie ons steunen dan graag via IBAN rekening nr.

NL92RABO 0110010949 t.n.v. het Solidariteitsfonds Ireneus parochie o.v.v Hongarije project.

Waarvoor dank.

Annie Lathouwers, Mariët Rommens, André Verwer, René Bos, Dik de Jong, Jan-Piet Thibaudier

2de Pinksterdag: Taizé-viering in Emmeloord

Taizé is een klein dorp op een heuvel in Oost-Frankrijk tussen Lyon en Dijon waar in 1940 een nieuwe gemeenschap is opgericht, waarbij broeders van verschillende Christelijke kerken uit diverse landen zich hebben aangesloten. Vanaf het einde van de jaren ’50 komen er steeds meer jongeren (en ouderen) naar toe. Ze proberen daar gezamenlijk vanuit hun geloof de zin van hun leven te ontdekken. Ze bereiden zich voor om verantwoordelijkheid op zich te nemen in hun eigen leefsituatie.

Het accent bij een Taizé-gebed ligt op het samen zingen, afgewisseld met stilte en gebed.

Dit jaar jaar organiseert de Raad van Kerken Emmeloord voor het zevende jaar een gebedsdienst met liederen, in de stijl van Taizé met medewerking van het Taizé-koor o.l.v. Peter Kooij uit Creil. De viering begint om 10 uur. Na de dienst kan er nog worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee en een plakje cake.

U bent van harte welkom op tweede Pinksterdag (25 mei) 2015.

Taizé-viering

Tweede Pinksterdag, 25 mei 2015

Michaëlkerk

Noordzijde 1, Emmeloord

Aanvang: 10.00 uur

Na de dienst: koffie/thee

Persbericht: God ?

GOD?

Een boekbespreking in 4 avonden

Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? Wanneer duiken de eerste goden op in de geschiedenis? Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde God? Is God een persoon, een energie of een scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan bijna altijd een man?

Deze en meer boeiende vragen komen aan bod in het boek ‘God?’ van de Franse schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. Hij gaat in zijn boek op zoek naar antwoorden en doet dat op een uiterst leesbare en meeslepende manier. Als toegift geeft hij zijn persoonlijke overtuigingen prijs.

De Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder organiseert voor iedereen die belangstelling heeft, een serie van 4 avonden waarop het boek zal worden besproken. De avonden worden steeds door iemand anders geleid en zullen inhoudelijk ook sterk afhangen van de inbreng van de deelnemers. We hopen op een serie mooie avonden waarop elkaar ontmoeten en luisteren naar elkaars gedachten en denkbeelden leiden tot mooie uitwisselingen en verrijking.

Aan het bezoeken van de avonden zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

Data:

donderdag 30 april 2015, geleid door Da. G. Meier, doopsgezinde voorganger Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder

donderdag 21 mei 2015, geleid door Da. M. Gaastra, voorganger bij de PKN gemeente Vledder – Nijensleek.

donderdag 11 juni 2015, geleid door Drs. R. van Warven, theoloog en cultuurfilosoof en voorganger bij de Lutherse Gemeente Kampen.

donderdag 2 juli 2015, geleid door Da. G. Meier Tijd: 20.00 uur Plaats:  Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder Smeden 2a, 8301 XH te Emmeloord .

Het boek “GOD?” van Frédéric Lenoir is te bestellen bij de boekhandel en kost € 19,99. Het ISBN nummer is: 978 90 7900 1316

Palmpasen

Op 28 maart vierden wij Palmpasen. De kinderen van de kindernevendienst hebben vrijdag de stokken gemaakt en vanochtend kwam daar het haantje nog bij. Super gaaf om zo veel kleurrijke, mooie stokken in de kerk te zien!

11090897_365511336976552_8496898695267679967_o 11110068_365511390309880_3095387627701450360_o 10903845_365511380309881_7298926707532213454_o 11092117_365511326976553_8543717840844046283_o 11080838_365511366976549_3629443004632952376_o

Orgelspel

Een paar weken geleden, tijdens de gebedsavond op woensdag 11 maart keken wij nieuwsgierig omhoog, naar het orgel. Wie was die organist die moeiteloos de prachtigste melodieën uit het orgel speelde? Dat was Hiljan, de kleinzoon van Dirk en Stien. Wij waren ontroerd en moesten klappen. Hiljan plaatste dit filmpje op YouTube. Luister en kijk ook, want de beelden zijn gewoon in en rondom ons kerkje in Luttelgeest! Geniet van de beelden en klanken.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ-l75jGKKY

verbeeldingen van de 40 dagentijd

De eerste verbeelding van het project “mensen rondom de mensenzoon” de 1e zondag : “een vrouw” naar de tekst uit Markus 14 vers 3-9. gemaakt door Gerard Blok. Waarin prachtig verbeeld dat door het glas je door de dood heen omhoog kunt kijken naar het kruis. De handen van Jezus en de scherf van een oude kruik. Zijn uitleg is terug te horen op deze site bij kerkdienst gemist. Heel bijzonder.

20150222_105957

De tweede zondag van de 40 dagen tijd. “Mensen rondom de Mensenzoon” “Judas”. Deze verbeelding is gemaakt door Leendert Tuinhof. de Judas Kapel. De bijbel verteld ons niet zo veel over Judas, Door de eeuwen heen hebben de mensen hem alleen steeds zwarter afgebeeld. Toch noemt Jezus hem VRIEND.

judas verbeelding

De derde zondag; “Petrus”. Verbeeld door Karin Tuiten. Petrus bedoelde het zo goed. Hij wilde Jezus volgen ook als het moeilijk werd maar toch….. hij verloochende Jezus 3x voordat de haan kraaide. Hij loopt diep geschokt en in diepe smart weg. Hoe heeft dit kunnen gebeuren…. Voel jij je ook wel eens als Petrus als al je goede bedoelingen falen? Toch ziet de Heer ons zoals we zijn, met al onze fouten en falen maar ook met al onze talenten, goede bedoelingen en liefde.

20150308_113512

De 4e verbeelding  “Herodes Antipas” een gevaarlijke machtsbeluste man, door Jezus ooit “die sluwe  vos genoemd”. Hilda van Maldegem heeft Herodes verbeeld als de vos die gevangen  zit in zichzelf en zijn (macht)positie, waarbij de kroon symbool staat voor zijn  koningschap. De kronkel takken verbeelden het gevangen zitten in…. Het verhaal  is nog helemaal van deze tijd, luister de preek nog maar eens.  Verbazingwekkend.

DSCF5397

De 5e zondag  “PILATUS” verbeeld door Sjoukje de Feijter en Femke Labots. Dit spreekt voor  zich..

Pilatus

Deze zondag de verbeelding van Simon van Cyrene. Door Sylvia Koekoek met sfeervolle muzikale begeleiding van Jan Vegterloo op alt hobo. Het blijft gissen hoe Simone van Cyrene, het dragen van de kruisbalk voor Jezus, naar de heuvel Golgotha ervaren heeft. Wat zal er door zijn hoofd zijn gegaan toen hij die last op zijn schouders voelde ? Wat zal hij, een keer weer thuis aan zijn zonen en vrouw hebben verteld? Simon van Cyrene kon toen nog niet weten, dat juist door de kruisdood van Jezus de hartslag van de mensheid door zal blijven gaan. Tegen alle verdrukking in kunnen we daardoor weer opstaan. Het geeft ons de hoop, maar ook de opdracht om onze schouders er onder te zetten…. voor een betere wereld. Het zou voor Simon vast een verlichting zijn geweest!

 

Simon van Cyrene

1e paasdag de laatste verbeelding van het project.  “mensen rondom de mensenzoon” Catrien Dijkstra en Jozina Voorn verbeelden in een  bloemstuk Maria van Magdala. Een vrouw die Jezus volgde en zeer liefhad. Ze was  er bij toen Jezus gekruisigd werd en begraven. Nu komt ze met al haar verdriet  op die vroege (paas)morgen bij het graf van Jezus en ziet dat het leeg is! In  het bloemstuk wordt ze verbeeld met de gebogen bloem huilend van verdriet. De  lelie symbool van zuiverheid verbeeld Jezus. Hij ís niet dood hij leeft hij is  opgestaan. Het licht is doorgebroken. Jezus geeft Maria een opdracht; Hou dit  grote nieuws niet alleen voor jezelf, vertel het aan de anderen. De Heiland liet  zien dat de dood geen eindpunt is maar een nieuw begin. Pasen is een blij feest,  het feest van hoop en nieuw leven. Dat wil JIJ toch ook vertellen aan iedereen  die het horen wil  ?

Maria van Magdelena

 

 

Mensen rondom de Mensenzoon

In de evangeliën worden aan Jezus verschillende titels gegeven: Messias, Christus, Zoon van God. Zelf noemde hij zich ook wel: de Mensenzoon. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het verhoor door de hogepriesters en de schriftgeleerden – een belangrijke episode in Jezus’ leven. We kunnen daarover lezen in Matteüs 26: 63vv., Markus 14:60vv., en Lukas 22:66vv. Wanneer we die drie gedeelten eens naast elkaar leggen ontdekken we veel overeenkomsten, maar zien we ook dat elke evangelist zijn eigen accenten plaatst.

Omdat die titel Mensenzoon zo’n belangrijke rol speelt in de verhalen rondom Jezus’ lijden, dood en opstanding, hebben we ons project voor de veertigdagentijd de titel gegeven: ‘Mensen rondom de Mensenzoon’.

Eerst iets over de veertigdagentijd. Op het moment dat dit kerkblad uitkomt, is deze net begonnen. Die periode van veertig dagen tot aan Pasen is vanouds een periode van bezinning. Zoals het volk Israël veertig jaar door de woestijn trok, zo leven wij ook veertig dagen als het ware in de woestijn. Daar trekken we ons terug. Soms alleen, soms met elkaar. En we denken na: waar staan we in ons leven? Wat is belangrijk? Wat is van waarde? Waar gaat het om? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat is toch eigenlijk helemaal niet goed?

In de rooms-katholieke traditie heet die veertigdagentijd ook wel: ‘de vasten’. Binnen de protestantse traditie zijn veel mensen de waarde van vasten terug aan het vinden. In de veertigdagentijd doen zij bepaalde dingen niet of laten zij dingen laten staan. Bijvoorbeeld: geen alcohol drinken, geen koekje bij de koffie, een kleedje over de televisie, de whatsapp tijdelijk uitschakelen, enz. enz. De ervaring leert dat dat ruimte schept voor het proces van bezinning. Het helpt om je meer bewust worden van waar het ten diepste in ons leven om gaat. Op zondagen wordt er trouwens niet gevast: zondagen zijn als oases in de woestijn.

Op de zes zondagen tot aan Pasen hebben we een eigen project in onze zondagse diensten. Zoals ik al zei, we noemen het: ‘Mensen rondom de Mensenzoon’. Alle zes zondagen concentreren we ons op één van de personen die we tegenkomen in de verhalen over Jezus’ lijden, dood en opstanding. De eerste dienst hebben we al gehad. Die ging over iemand die we niet bij naam kennen: een vrouw die Jezus zalft. De komende zondagen zullen we stilstaan bij achtereenvolgens: Judas, Petrus, Herodes, Pilatus en Simon van Cyrene.

Verschillende gemeenteleden maken bij elk van deze zes personen een verbeelding. Dat kan een schilderij, een tekening, een voorwerp of iets anders zijn. De verbeelding (gemaakt door Gerard Blok) bij het eerste verhaal hebt u al kunnen zien: het bot, de handen, de scherf met olie en het glas – de gestalte van de vrouw werd transparant. Door haar handelen heen zagen we God zichtbaar worden.

Op Paasmorgen wil ik het project laten eindigen. Dan zullen we stilstaan bij Maria Magdalena. Zij was het die op de morgen van Pasen de overweldigende ervaring opdeed: Jezus is niet dood, hij leeft! Zo is ook zij een van de mensen rondom de Mensenzoon. De bloemengroep zal dan de verbeelding verzorgen.

In de kerkenraad is de vraag gesteld of we dit jaar weer op de zes zondagen voor Pasen elke zondag een kaars zullen uitblazen. We hebben besloten dat niet te doen. Het is een vorm van verbeelding. Maar we hebben in de diensten al een andere vorm van verbeelding.

Daar komt bij, dat ik veel moeite heb met het uitblazen van kaarsen. Een kaars staat in onze kerkdiensten symbool voor het licht van Christus, het licht van God. Hoe donker het in onze wereld, hoe donker het in je leven ook kan worden – en ja: wat wordt het door al het geweld dat we zien gebeuren donker! – ik kan niet geloven dat het licht van Christus, het licht van God ooit dooft. Uitblazen van kaarsen in de kerkdienst geeft mij het gevoel, dat we de moed opgeven, dat we ons overgeven aan de gedachte dat toch de dood het wint. Terwijl de kern van ons geloof toch juist is, dat uiteindelijk de dood wordt verslagen en wij mogen leven. Leven bij en met God.

Daarom doen we er volgens mij goed aan om juist als het donker wordt, kaarsen áán te steken. Kaarsen om in onszelf de hoop levend te houden. En ook lichtjes aan te steken voor mensen om wie het donker is of wordt. Want als je een lichtje voor iemand aansteekt (thuis, in de kerk of ergens anders), dan plaats je diegene in het licht van Christus, dan wens je diegene het licht van God toe. Kun je iemand iets beters toewensen?

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

40 dagentijd Kerk in Actie

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips.

De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op

62 jaar bazaar PKN gemeente Luttelgeest

Op 14 februari 2015 was het weer zover, de jaarlijkse bazaar van de PKN-kerk in ons dorp.

‘s Middags was het kinderbazaar waarbij de kinderen naar hartenlust konden schminken, cup cakes versieren en nog veel meer leuke spelletjes konden doen mét natuurlijk het Rad van Avontuur!

‘s Avonds was er de grote bazaar met weer het Rad, sjoelen, schieten met de nodige hapjes en drankjes erbij.En iedereen kon natuurlijk een prachtig boeket bloemen kopen in de bloemenhoek, het was tenslotte Valentijnsdag.

Het bestuur nam afscheid van Joke Boeve na jaren van trouwe dienst en er werd maar liefst € 6.800,– bij elkaar opgehaald, een fantastisch resultaat!

Prijswinnaars van de verloting en spelletjes:
1.    Bon van der Valk –  Gerard Blok
2.    E-reader – Arjan Vaandrager
3.    Bon Slagerij Pees + rollade –  Rietkerk, Ruiterstraat
4.    Tostiapparaat – Catrinus de Boer
5.    Poldermand –  Wout Doeve, Emmeloord
6.    Bon Eindeloos –  Gerard Langebeeke
7.    Tuinschilderij – Fam. Schipper
8.    Rollade – Van de Bosch
9.    Wijnkist –  Fam. Blijdorp
10.  Bladcadeau – Jur Wierenga
11.  Bloemstuk – Geesje Ellen
12.  Gereedschapskist –  Fam Dijkstra, Rozenstraat
13.  Snert pakket – Jacob van de Werf
14.  Bloem in pot – Timmermans, Oosterringweg
15.  Taart –  Fam. Van Wijk, Rozenstraat

Bij het schieten won Jaap Vaandrager de 1e prijs en verdiende hiermee een rollade. Bij de jeugd wonnen Jacco Langebeeke en Lisa Kappert beiden een taart. Durk Grovenstein werd winnaar van het sjoelen en won daarmee ook een taart.

We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het bereiken van deze mooie opbrengst. Alle vrijwilligers en lotenverkopers, veel dank! Een speciaal woord van dank aan onze sponsoren:

De Orchideeenhoeve, Van Driel, Het Hart van Marknesse, Fruitbedrijf Verhage, Kapsalon Rosa, A3 van Seijen, Andre Louwerse Wortelen, Boerderij Opvang, Kwekerij Jarno, Polderkoninkjes Chris Verhage, Akkerbouwbedrijf Scholtens, Houthandel van Keulen, Weevers, ABS Autoherstel, Schildersbedrijf Gerke de Boer, Tuinboom Boomkwekerij Maes, De Orchideeenwinkel, Autobedrijf Koomen, Eetcafe Kolkzicht, Atelier Poppejans, Boomkwekerij Grovenstein, Atelier Kathelijn, Rooswinkel, Bouwbedrijf P. Verwer, Kwekerij Grimme, Uitvaartzorg Holtland, Lewi Houtbouw, Fruitbedrijf Hoekstra, Alles in 1 Studio, Posthumus Tuinonderhoud, Bakkerij Hendrik Schaap, Kapsalon Studio One, Loonbedrijf Van Heugten, Autobedrijf Huisman, Broos Water, Salders Motoren, Boomkwekerij Blok, Tomatenkwekerij In de Polder, Installatiebedrijf Jonkers, Kinderopvang De Zonnestraal, Schildersbedrijf Wubs, Kapsalon By Marlou, Tuinbouwtechniek Schijf, Slagerij Pees, Janny de Ridder uit Urk voor de kibbeling en alle plaatselijke bloemenkwekers voor het sponsoren van de bloemen.

 

Iedereen hartelijk dank en tot volgend jaar!

Passage

hier even een berichtje van Passage. Ons seizoen zit er al bijna weer op. Nog twee bijeenkomsten en dan gaan we ons verdiepen in het nieuwe seizoen.

De vorige keren heeft er iemand  van Zorg en Welzijn  ons het een en ander verteld over de gang van zaken binnen de zorg en wat we allemaal kunnen verwachten.

Ook is dhr.van Eerdt bij ons geweest en hij  vertelde van alles over kriebelbeestjes, waarom ze nuttig zijn en wij niet panisch hoeven te doen bij het zien van een spin.

De komende avond is op dinsdag 10 mrt. a.s.en is samen met Zij-Aktief. We krijgen dan informatie over quilten en de technieken ervan. Deze avond is in de Bosfluiter en begint om 20.00u.

Onze laatste avond is op woensdag 8 april a.s. en is tevens onze jaarvergadering. Wij laten ons dan door een groepje dames verrassen, want zij mogen de avond verzorgen. Mochten er belangstellenden zijn voor deze avonden, kom gerust langs want het is ECHT gezellig bij ons.

Dus…..kom, iedereen is van harte welkom!

Gr.Mieke de Boer, secr.Passage Luttelgeest.

Laad meer