Categorie: Algemeen

Even voorstellen…………….

Achter in het activiteitenboekje heeft u het al kunnen lezen : er is een nieuwe commissie, de bijzondere diensten commisie, nu moet u dit heel breed zien, een aantal keren per jaar willen we ” iets bijzonders, iets anders” doen in de zondagochtenddienst of op de zondagmiddag. Voor de komende winterperiode zijn er al een aantal activiteiten gepland, in Schakel en dorpskrant wordt u op de hoogte gehouden wanneer deze activiteiten zijn.

Graag willen wij ook van u/jou horen wat u/je leuk vindt om eens in de kerk te doen, te zien of te horen. U/Je kunt de leden van de bijzondere diensten commissie hiervoor benaderen : Jannie Kamminga, Hilda van Maldegem, Folkert Kloosterman, Jakob van der Werf en Margreet Langebeeke

Voor het najaar en winter 2016 zijn we al weer op zoek naar leuke ideeën !!

Passage 50 jaar

14 Oktober hebben wij ons 50 jarig jubileum gevierd met een drankje en buffet.

Van onze leden is Nel van Driel al 50 jaar lid,  zij is op deze avond in het zonnetje gezet met bloemen en een  kado. 

Met z’n allen hebben we die avond het volgende gedicht gemaakt:

Passage viert vandaag feest dat is fijn

Omdat we al 50 jaar een vereniging zijn

Oktober 1965 kwamen in Luttelgeest een groep vrouwen bij elkaar

Die hebben toen de vrouwenvereniging opgericht daar

De laatste jaren zijn er ongeveer 23 leden in getal

Soms is er verloop wat ook wel blijven zal

Het maken van een leuk programma is een heel gedoe

maar we dragen de Passage een warm hart toe

Zo zijn wij een keer met alle vrouwen uit Luttelgeest

met een dubbeldekker naar Texel geweest

we konden er niet allemaal in

maar met nog een klein busje erbij had iedereen het naar haar zin

we hebben het hele eiland bekeken

en op de terugreis in Noord Holland lekker gegeten.

Ook het Geloof met een stichtelijk woord

Menig dominee hebben we hierover gehoord

Zo begonnen we ieder seizoen

Maar dat was toen……..

Kerst en jaarvergadering zijn een hoogtepunt elk jaar

Zo zijn we als leden van Passage betrokken met elkaar

Veel cursussen hebben we gehad de afgelopen 50 jaar

We noemen er een paar

Jassen maken van leer   o, wat gingen de naaimachines te keer

Maar het resultaat was naar ieders zin

Daar stemde iedereen mee in

Zo kunnen we nog heel veel noemen

Pergamano , Hindeloopen schilderen vlaggen maken en veel met bloemen

Jaarlijks gingen we op reis voor een schappelijke prijs

Met auto, bus of boot waar iedereen van genoot

Sprekers waren er vele keren

Waarvan we veel konden leren

Het programma was aan bepaalde onderwerpen gebonden

Zodat we ieder jaar weer subsidie krijgen konden

We zijn blij met het 50 jarig bestaan

En hopen nog veel jaren verder te gaan.

 

1

FILM ‘IDA’

Het is in Bant inmiddels een mooie traditie geworden: 1x per jaar kijken we een film en gaan daarna, tijdens een soepmaaltijd met broodjes, met elkaar in gesprek naar aanleiding van de film. Dit is een bijzondere vorm van ontmoeten. Onbekende personages, in een onbekende omgeving, confronteren je met jezelf, en met de wereld die jij gewend bent. Dit maakt een en ander bij je los. In het gesprek na afloop ontmoet je elkaar weer net even anders dan anders. Omdat dit gesprek tijdens de maaltijd plaats vindt, heeft het een informeel karakter.

 

Dit jaar zijn onze buren uit Luttelgeest van harte welkom!

Zo kunnen we nog meer “Goede buren” worden.

Wanneer?          zondag 29 november, 16.00-19.00 uur

Waar?                  Bantsiliek

Wat?                    Titel: IDA, Regie: Pawel Pawlikowski | Cast: Agata Trzebuchowska (Anna/Ida), Agata Kulesza (Wanda), e.a. | Speelduur: 80 minuten | Jaar: 2013

Toelichting:

Polen, 1962. Net voor ze haar geloften aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster waar ze is opgevoed. Ze wil weten wat er met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-bezetting. Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter, en haar enige familielid die nog in leven is.

Ida is een oogstrelende zwart-witfilm. Hij is zeer positief besproken in Nederlandse recensies (o.a. NRC 5 sterren, Trouw 4 sterren, Het Parool 5 sterren).

Opgeven: zie intekenlijst of via email: dwlensink@kpnmail.nl of 0320-215852 voor 22 november a.s.

Kosten: een vrijwillige bijdrage in de onkosten

 

De dorpskerken in de Noordoostpolder zijn ‘Goede Buren’

‘Goede Buren’ is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk en veel lokale kerkelijke gemeenten. Het is een thema dat al een aantal jaren op de agenda staat van onze dorpskerken in de Noordoostpolder. Wij beschouwen elkaar ook als goede buren. Daarom zoeken wij elkaar op via het platform van het Dorpskerkenoverleg. Hier wordt het wel en wee van onze gemeenten gedeeld en regelmatig gesproken over het ‘kerk zijn voor het dorp’. De predikanten en kerkelijk werkers zien elkaar ook als goede buren. Zij lunchen af en toe samen en bespreken dan persoonlijke en werk gerelateerde zaken. In een reeks kerkblad artikelen vertellen de predikanten en kerkelijk werkers hoe zij en hun gemeenten invulling geven aan een goede buur te zijn. Onderstaand artikel is de eerste in de reeks: De Protestantse Gemeente Nagele.

Het thema ‘Goede Buren’ daagt uit om uit het vertrouwde kerkelijke kringetje te stappen. Dat begint gewoon met het aan de mensen met wie je samenleeft laten zien dat je er bent. Dat ervaar ik soms best als spannend. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat de kerk bij veel dorpsbewoners niet zo’n goed imago heeft. Wanneer iemand de reden daarvan vertelt kan ik het soms nog wel begrijpen ook. Helaas heeft de kerk in het verleden vaak niet goed gecommuniceerd. Of heeft de kerk de indruk gewekt dat het in het geloof alleen maar gaat om het je houden aan regels. Mensen hebben zich daarom van de kerk afgekeerd en willen er soms ‘niks meer mee te maken hebben’.

Er ligt dan ook een uitdaging om je als ‘Goede Buren’ te laten zien. Een tijdje geleden hebben we in Nagele besloten de bloemen uit de zondagse eredienst niet meer alleen aan eigen leden te doen toekomen. Vóór de dienst vragen we als ambtsdragers aan elkaar: heb je iets gehoord van wat er speelt in het dorp? Is er iemand die een bemoediging kan gebruiken? Als er een naam op de proppen komt van iemand ‘buiten’ onze kerk, doet dat er in principe niet toe. Dan worden de bloemen gewoon als groet en ter bemoediging naar deze persoon gebracht. De reacties zijn eigenlijk altijd positief.

Tijdens de startzondag van dit kerkelijk seizoen hebben we ons concreet aan onze dorpsburen willen presenteren. Na de eredienst hebben gemeenteleden in oude kop en schotels een boeketje van verse bloemen gemaakt. ’s Middags hebben we deze bij buurtbewoners rondgebracht. Gewoon als een positief teken dat wij goede buren van elkaar willen zijn.

Er staat meer op stapel. We zijn voorbereidingen aan het treffen om af en toe een dienst te organiseren, waarvoor we het hele dorp uitnodigen. Huis aan huis zullen flyers worden bezorgd waarop plaats, tijd en thema staan vermeld. We noemen het ‘Anders-dan-Anders diensten’. Een zondagse kerkdienst met een traditionele liturgie spreekt de moderne mens vaak minder aan. We gaan het daarom af en toe ‘anders’ doen. Hoe anders, dat zal per dienst verschillen. In ieder geval wordt je door die andere invulling geprikkeld om heel bewust na te denken waarom je doet zoals je doet en leeft zoals je leeft. Het thema voor de eerste Anders-dan-anders-dienst is: “Hoezo een kerkdienst?!” Deze staat gepland voor zondag 1 november.

Het op deze manier buiten je vertrouwde kring treden beleef ik persoonlijk als enorm verrijkend. Als ambtsdragers en gemeenteleden onder elkaar spreek je al snel een bepaalde taal. In ontmoetingen en gesprekken met mensen die niet zo kerkelijk zijn wordt je gedwongen dat los te laten. Dat geeft de ruimte om de vragen van het leven in hun pure vorm op tafel te laten komen. Soms in alle rauwheid. Het maakt je er bewust van hoe de seculiere mens het leven in de 21e eeuw beleeft. En het zet je tot nadenken hoe het christelijk geloof er voor jezelf toe doet. En hoe je dat vervolgens voor de ander ziet.

Zo biedt het thema ‘Goede Buren’ volop kansen om onze gemeente op een positieve manier te presenteren: als een doorgeefluik van Gods ontfermende liefde. We hopen dat velen zo hun hemelse Vader zullen leren kennen.

 

Gerlof van Rheenen

Verslag windwandeling

Woensdagavond 26 augustus sloten we aan bij de windwandeling die de PKN Bant georganiseerd had. Deze had misschien ook wel waterwandeling kunnen heten; door het verwachtte regenwater en de spraakwaterval van de uitgenodigde spreker dhr. G Bastiaanse.

Jan Doornbos heette ons welkom en melde dat het meditatieve gedeelte van de avond i.v.m. de weersvooruitzichten verzet wordt naar juni 2016. Vanavond werd het vooral informatief en gezellig.

Daarna gaf hij het woord aan dhr. Bastiaanse die hier heel goed mee uit de voeten kon.

G.B. heette ons namens de molenaars van harte welkom en constateerde dat er vanavond vele boeren en een dominee waren. Zelf zag ik ook nog burgers en buitenlui, maar dit terzijde. Daarna startte de informatie over het windmolenpark:

  • Eén nieuwe molen heeft dezelfde capaciteit als het hele oude windmolenpark wat op de dijk stond.
  • Wist u dat de molens computer gestuurd worden uitgeschakeld wanneer de slagschaduw op de huizen valt?
  • Een wiek is net zo lang als de Poldertoren hoog is.
  • Het molenhuis is iets groter dan ‘de Schakel’ en iets kleiner dan ‘ de St. Josephkerk’.
  • Als een molen een uur draait geeft dit energie genoeg om twee huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. De opbrengsten van dit uur gaan volledig naar de wind boeren. De kosten van dit uur worden voor het eerste huishouden door de windboeren en voor het tweede door de overheid betaald.
  • Als de wieken 1 rondje gemaakt hebben is er 1 euro verdient.
  • ect…

“Makkelijker kan ik het niet maken”, sprak G.B., “wel leuker!” Hij vervolgde zijn betoog met de invloed die de molens hebben op de natuur, het grondwater, de vogelstand en waarschijnlijk ook de opwarming van de aarde. Dit laatste weet ik niet zeker, maar ik had het door al die informatie en de heerlijke koffie met nog lekkerder koek het toch al wel behoorlijk warm gekregen!

De windkracht op de Rotterdamse Hoek is een van de sterkste in Nederland. Dit is gebleken uit de vele metingen , waarbij zeker twee meters kapot gewaaid zijn.

De vogelstand, die sinds het begin van de bouw is bijgehouden, lijkt aardig stabiel. Alhoewel dit niet helemaal zeker is. Want de vleermuizen zijn vooral ’s nachts in de weer en kunnen dus moeilijk gespot worden en de duikeenden, die langs de scheepsvaart veiligheidsdijk leven doken op de belangrijke telmomenten vaak net onder. Veel van deze cijfers zijn erg vaag en het blijft ook zeer onduidelijk of er veel vogels zijn die gebruik maken van de voor hen speciaal aangelegde vogelcorridor tussen de molens 12a en 14!

Op het moment dat G.B. twee slokken van zijn koffie nam, vertelde ds. Erna Lensink ons nog dat de wind de adem van de geest is en dat het onderwerp van de meditatieve wandeling ‘wat kost jou energie/wat geeft jou energie’ zou zijn. Daar kunnen we dus nog een hele poos over nadenken.

Daarna gingen we nog even heerlijk bovenop de dijk uitwaaien; het hoofd leeg maken. Sommigen van ons wandelden nog naar het bijzondere torentje van de Rotterdamse Hoek. Andere genoten van de dreigende luchten en onweer boven het IJsselmeer totdat het donker werd en het zachtjes begon te regenen.

Korte samenvatting van deze avond: het kostte nogal wat energie om alle informatie op te nemen en te verwerken, maar door de heerlijke koffie met koek en de gezelligheid kregen we nog meer energie terug.

Voor de meest actuele cijfers en nog meer meer informatie :                                                                             Infocentrum 11 beaufort,   Domineesweg 11        Nagele

Namens alle meegekomen Luttelgeesternaren:    Buren uit Bant bedankt!

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Beter een goede buur…

De kerk in Luttelgeest is een bekend gebouw qua uiterlijk, maar voor de mensen die hier niet naar zondagsdiensten/kerkgelegenheden gaan een onbekend gebouw. Wat doen die mensen daar toch op zondag? Als je er niet mee bekend bent is het lastig om je een voorstelling te maken van een kerkgemeenschap.

Daarom zetten wij als PKN Luttelgeest graag de deuren open voor al onze dorpsgenoten. Dit doen we met een cabaretvoorstelling van het cabarettrio: Tweeboereneneendominee!

Tweeboereneneendominee is een cabaretgezelschap dat gespecialiseerd is in cabaret op maat. Eén van onze dorpsgenoten, Johan Schipper, is één van de boeren uit 2 boeren en een dominee.

Zij nemen ons deze avond mee naar de grappen en grollen binnen een dorps- en kerkgemeenschap. Laagdrempelig, luchtig en vooral bedoeld om iedereen kennis te laten maken met ons kerkgebouw. Als aanwezige doet u ongetwijfeld inspiratie op, krijgt u een spiegel voorgehouden en is het genieten van de liedjes.

Vrijdag 18 September

Start:                    19:30 uur

Leeftijd:               Vanaf 10 jaar (jeugd van harte welkom)

Thema:                Goede Buren!

Locatie:               PKN-kerk Luttelgeest

Entree:                Gratis !! Wees er op tijd bij om een goede plek te bemachtigen.

 

Goedeburen

PASSAGE

Hallo allemaal,

na een heerlijke warme zomer wordt het weer tijd om ons op te maken voor het komend seizoen. Ook wij van Passage zijn druk bezig geweest (puf puf) om een aantrekkelijk programma samen te stellen. De volgende onderwerpen zullen de revue passeren. We beginnen op wo. 9 sept. met een informatieve avond van de Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij, op di. 22 sept. gaan we naar Galerie de Paardenstal voor een rondleiding, 14 okt. is het feest want dan bestaat Passage 50 jaar! Wat we allemaal gaan doen blijft nog een verrassing. Op di. 10 nov. is onze gezamenlijke avond met Zij-Aktief. Er komt dan een spreker van de hersenstichting ons vertellen hoe we onze hersenen gezond kunnen houden. Onze kerstviering houden we op 16 dec. en zal door enkele leden verzorgd worden.

In de Schakel van januari wordt het programma van 2016

aangeboden. Onze avonden beginnen om 19.45 met koffie en worden gehouden in PKN de Schakel, uitgezonderd de gezamenlijke avond met Zij-Aktief. Deze wordt gehouden in de Bosfluiter en begint ook om 19.45u.

Lijkt het U leuk, kom dan gerust een keer langs of neem contact op met Mieke de Boer, tel:202564 of een van de andere bestuursleden.

Namens Passage een hartelijke groet!

 

Secr. Mieke de Boer

Je geraakt weten!

Begin mei zij er 6 big bags naar Hongarije vervoerd en in goede staat aangekomen. Het was de opbrengst van een jaar kleren ophalen en andere goederen zoals een po stoel, knuffels, speelgoed.

Eind mei hebben we al weer een mooie hoeveelheid kleren verzameld en we willen u/jullie laten weten dat we op 19 september weer langs komen.

Het duurt nog even, maar schrijf de datum alvast op. Kinderkleding is erg welkom.

In Ens om 9.30 uur, Kraggenburg om 10.00 uur. Marknesse om 10.30 uur en Luttelgeest om 11.00 uur. Alle locaties bij de RK kerken in de verschillende dorpen.

Ook kunnen de kleren worden aangeboden bij:

  • Dik de Jong, Oeverkruid 9, Marknesse. tel: 06-28165959
  • Jan-Piet Thibaudier, Kerkstraat 26, Luttelgeest, tel: 202439

Wilt u/jullie ons steunen dan graag via IBAN rekening nr.  NL92RABO 0110010949 t.n.v. het Solidariteitsfonds Ireneus parochie o.v.v Hongarije project Waarvoor dank.

Annie Lathouwers, Dik de Jong, Mariët Rommens, André Verwer, René Bos en Jan-Piet Thibaudier

Windwandeling

Op woensdagavond 26 augustus organiseert onze buurtgemeente Bant een windwandeling in de “Rotterdamse Hoek” bij de Westermeerdijk in de buurt van Creil. Een plek met een bijzondere geschiedenis, waar nu de nieuwe grote windmolens staan.

Deze wandeling is deels meditatief en deels informatief en vast ook heel gezellig!

Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Wel graag van te voren opgeven. In de kerk ligt een intekenlijst en anders per E-mail pvanmaldegem@online.nl.

Er zijn geen kosten aan verbonden, voor koffie\ thee en koek wordt gezorgd.

We vertrekken om 18.45 uur vanaf “de Schakel”.

Voor meer informatie: Pieter van Maldegem tel. 202608

Carrefour, cursus

L.s.

Eind  augustus bieden we voor de eerste keer de landelijk bekende cursus ‘Zin in vriendschap’ voor vrouwen aan. Er kunnen 10 vrouwen meedoen.

Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen met als doel het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid.

De praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers na de cursus beter in hun vel zitten en daadwerkelijk stappen zetten in de verbetering van hun vriendschappen. Uit drie effectonderzoeken blijkt dat deelnemers inderdaad meer vrienden hebben en zich minder eenzaam voelen.

Met vriendelijke groet,

Berry van Dam

cursus zin in vriendschap voor vrouwen bij Carrefour

Laad meer