Categorie: Algemeen

Uitnodiging

Als Open Hof gemeente zijn wij zeer verheugd dat op 13 december a.s. Ds. Dirk van Keulen als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente.

Graag hadden wij u voor deze dienst uitgenodigd, maar dat is vanwege het coronavirus niet mogelijk. Wel nodigen wij u van harte uit om de dienst digitaal met ons mee te vieren.

De dienst van verbintenis waarin Ds. Wout Oosterhof voor zal gaan, zal plaatsvinden op zondag 13 december om 10.00uur. U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl, waar u via Overijssel>Rijssen>Open Hof terecht komt bij de live uitzending van de dienst in de Open Hof te Rijssen.

Mocht u op 13 december niet in de gelegenheid zijn om de dienst mee te vieren, dan kunt u dat later alsnog via deze site doen.

Vol vertrouwen en met blijdschap kijken wij uit naar de komst van Dominee Dirk van Keulen!

Met een hartelijk groet,

Nico van Geenen (voorzitter) en Gerrit Pluimers (scriba)

Jeugdnieuws

De tijd gaat best wel snel, het is al weer juli en waarschijnlijk heb je nu vakantie, eindelijk ontspannen van alles wat afgelopen maanden is gebeurt en de inspanningen van school lekker loslaten. Gelukkig kunnen we weer wat bij elkaar komen en zijn de maatregelen versoepeld en kun of ga je misschien wel op vakantie. Nou, dat is ook dik verdiend want zo’n best heftige periode zul je niet gauw vergeten. Het brengt veel veranderingen die misschien ook wel deels blijvend zullen zijn zoals het online leren bijvoorbeeld.

Nacht zonder dak

Thuis in en krotje slapen dat deden de jongeren van Provider op zaterdag 30 mei. En wat was het uiteindelijk leuk om na een periode van elkaar nauwelijks te kunnen ontmoeten eindelijk weer eens wat dichter bij elkaar te zijn. Samen zijn en plezier maken maar ook serieuze gesprekken kunnen hebben. Hieronder via deze link kun je nog even terugkijken hoe het was. De babytree actie voor TEAR heeft tot nu toe al veel sponsorgeld opgebracht. In de Schakel van augustus maken we bekend hoeveel er totaal aam sponsorgeld is opgehaald voor de straatkinderen.

https://www.youtube.com/watch?v=zm5cZv4SiQY

Kindernevendienst

De kindernevendienst commissie maakt gebruik van “Kind op zondag” zo heet de aanbieder van alle materialen die we gebruiken in de kindernevendienst samenkomsten. In deze tijd hebben ze het materiaal voor iedereen toegankelijk gemaakt en dat is echt heel goed. Hieronder zijn verschillende mogelijkheden om samen met je kinderen met de Bijbel bezig te zijn. Met name “De Henkieshow” is voor jonge kinderen een aanrader. En kun je zoals ik al zei zelf het materiaal van “Kind op zondag” downloaden en gebruiken.

https://www.kindopzondag.nl

https://www.dehenkieshow.nl

Bijbels koken

Deze groep jongeren van 19-20 jaar o.l.v Jannie en Sjoukje komen geregeld bij elkaar om samen te eten elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren over geloven en de Bijbel. Ze hebben dit seizoen afgesloten met een barbecue. Hieronder een impressie via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=Glx5qSLknAA

 Hoe nu verder?

Dat is wat je misschien wat je je zou afvragen na zo’n bijzondere periode. Het heeft best wel wat impact op je leven. Het is toch anders dan voorheen. Eerlijk gezegd weet ik soms ook even niet hoe en wat. Wat ik wel weet is dat God nog steeds hetzelfde is als altijd, dat zal nooit veranderen. Wat wel verandert is hoe je beeld van God is, wie denk je dat Hij is? Dat kan nu misschien wel veel anders zijn als een half jaar geleden. Dat kan komen door de crisis maar ook omdat je weer wat ouder wordt. Dan ga je toch weer anders tegen de dingen aankijken. Ik vraag me wel eens af waarom ik zo weinig van God merk in mijn of ons leven.

Als ik dan de verhalen hoor of lees in de Bijbel kom ik echt ongelofelijke wonderen en gebeurtenissen tegen waarvan ik denk, dat is voor mensen onmogelijk. Maar blijkbaar is bij God alles mogelijk. Als dat niet zo was dan hadden al die wonderlijke dingen niet in de Bijbel gestaan.

Waarom is het dan zo dat we nu deze wonderen niet zien of zijn we er misschien blind voor? Als ik niet regelmatig een soort teken krijg van God dat Hij er is en dat Hij bestaat dan lijkt het wel of mijn geloof zwakker wordt. Ik zou zo graag een teken van God ontvangen zodat ik zeker weet dat Hij er (nog) is. Ik zal je vertellen dat het vroeger in de tijd van de Bijbel niet anders was. Ook toen waren er lange perioden van wel meer dan zelfs een mensenleven waarin God niets van zich liet horen. Maar dat betekent niet dat Hij niet bestaat of dat Hij verdwenen is. Het heeft meer te maken met ons zelf, als wij geloven dat God er altijd is en ook altijd dezelfde blijft, dan mogen we erop vertrouwen dat als wij Hem iets vragen dat Hij het ook hoort. Of God je vragen of gebed beantwoord wanneer jij dat wilt is nog maar de vraag. Want als je niemand iets vraagt kun je niet diegene dwingen dat voor jou te doen.

Alleen God weet en bepaalt dan ook of Hij daar iets mee gaat doen, het betekent dat wij alles van ons leven aan Hem geven aan Hem toevertrouwen. Weet je, want dan hoef je je geen zorgen te maken over niets of niemand want God heeft alle macht om zelfs grote wonderen te doen. Wij kunnen dat niet, maar wij kunnen wel elkaar helpen met alle middelen en kennis die we hebben gekregen, de rest wat we niet kunnen moeten we aan God overlaten want Hij kan alles en als Hij het nodig vindt zal Hij ook ingrijpen. “hoe nu verder” is dus eigenlijk, doe je best op de manier zoals jij bent, jezelf zijn maar wel met een biddend hart naar God toe dat Hij alles in Zijn hand heeft.

Bij God is alles mogelijk geloof dat maar!

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Zin In viering — “Gewoon lekker thuis”

Pinksteren 2020

Kerkdienst 24 mei 2020

Kerkdienst Hemelvaart 2020

Zin In — “Vrijheid is…”

Zin in …… Palmpasen

Afgelasting van alle kerkdiensten tot en met 31 maart

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de landelijke kerk rond het Coronavirus, heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten af te gelasten. Conform het advies geldt deze maatregel vooralsnog tot 31 maart 2020. Daarna wordt er opnieuw bekeken of deze maatregelen gecontinueerd moeten worden of in een andere vorm moeten doorgaan.

De geplande groothuisbezoeken in de maand maart worden ook afgelast.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, leidt komende zondagmorgen 15 maart om 9.30 uur (op NPO 2) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan.

Namens de kerkenraad

Gerard Blok

Een kerk in beweging

FEBRUARI-MAART 2020

Terugblik

Op het moment dat ik dit schrijf, is het de 7e februari, dus moet de bazar nog plaatsvinden, maar wij kunnen in de toekomst kijken. Laat me raden: de bazar heeft weer een record opgebracht, de bezoekers hebben zich weer ouderwets vermaakt en de grote prijzen zijn bijna allemaal in Luttelgeest gevallen. De kerk is weer schoon en volgend jaar is er weer een bazar, gewoon omdat het kan! Wij genieten altijd elk jaar weer van de bazar!

 

Februari

Wij zijn een kerk in beweging, dus ook in februari bewegen wij ons weer voort. Op zondag 23 februari is dominee Kruithof-Looije uit Zwolle weer bij ons; een oude bekende die wij graag zien en horen.

 

Maart

Wat gaat de tijd toch snel. We kijken nu al uit naar het Paasproject. Wij hopen op veel kinderen van school. Het thema van het Veertigdagentijdproject is: ‘Een teken van leven’. Kom jij ook? Op 1 maart ook weer een Zin in… met Nelleke, Irma en Femmelien. Zie elders in de dorpskrant.

Inmiddels zijn we dan weer beland in de 40-dagentijd, 6 weken lang op weg naar Pasen. De tweede zondag van de Veertigdagentijd, op 8 maart is onze eigen dominee Dirk weer aanwezig en op 15 maart dominee Boersma uit Wapenveld.

 

En daarna…. komt er wel weer een nieuwe dorpskrant, dus volgende keer meer.

 

Kerkbalans 2020

In januari krijgen alle gemeenteleden een brief met daarin de vraag om hun financiële bijdrage voor 2020 door te geven/over te maken. Door deze bijdragen kan het gebouw onderhouden worden en de dominee betaald worden. Natuurlijk doen we voor deze bijdragen nog veel meer zaken voor onze geloofsgemeenschap en het dorp. Achter de schermen helpen we bijv. mensen die het niet zo makkelijk hebben en gaan we bij zowel gemeenteleden als dorpsgenoten op bezoek. In en om Luttelgeest zien we graag naar elkaar om.

 

Ook als niet-gemeentelid kunt u uiteraard uw bijdrage aan de kerk doen. Op de website is het donateursformulier te downloaden, deze kunt u dan toemailen of door de bus doen. De link is: https://www.pknluttelgeest.nl/lid-worden-bijdragen/

Van harte aanbevolen!

 

Tenslotte: Wie heeft belangstelling om mee te doen met liturgisch bloemschikken tijdens de Stille Week voor Pasen? Samen bedenken, zoeken naar symbolen en zodoende met bloemen en ander materiaal te zetten wat wij uit willen beelden. 17 maart om 19:30 uur in De Schakel willen we bij elkaar komen. Van harte welkom namens Jitske en Alda.

 

PR commissie Karolien & Elseleen

Laad meer