Vanuit het College van Beheer

Misschien heeft u het al opgemerkt: In de Brinkzaal is momenteel groep 4 van “de Floreant” gehuisvest.

De nieuwe school krijgt er bij locatie “ de Rank” wat lokalen bij en totdat de nieuwbouw klaar is, zit groep 4

dus bij ons in de kerk.

Ze hebben een eigen opgang en voor schooltijd en in de pauzes spelen ze op het plein van “de Klipper”

Hierdoor moest ook de kaartclub omzien naar een andere plek en zij zitten voortaan in de hal.

( daarom staan de tafels achter de kapstok opgestapeld met stoelen erbij)

Voor beide partijen een noodoplossing, maar we weten dat het tijdelijk is.

 

Namens het college, Joke Verhage