Reminder Kerkbalans 2016

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken, de plek waar u kunt ontmoeten.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Er worden kosten gemaakt om de kerkdeuren open te houden en u en anderen welkom te heten. Onderhoudskosten, personeelskosten, nutsvoorzieningen, activiteiten etc. Daarom is er elk jaar de actie Kerkbalans. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk.

In 2016 hebben we van u allen een mooi bedrag aan toezeggingen ontvangen. Een groot deel van het toegezegde bedrag is inmiddels door ons ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank. Mocht het overmaken van de bijdrage voor 2016 aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan willen wij u vragen deze toegezegde bijdrage voor het einde van het jaar over te maken.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

College van Beheer