Onderhoud & Financiën

Samen zijn we sterk

In januari hebben alle leden van de Schakel de envelop met Kerkbalans ontvangen. Inmiddels zijn we bij iedereen langs geweest en hebben we bijna alle enveloppen terug gehad. Voor de mensen die hun bijdrage voor komend jaar nog niet ingeleverd hebben zien we deze uiteraard graag nog tegemoet.

We zijn zeer blij te kunnen melden dat het begrote bedrag voor 2018 is behaald, rond de € 40.000,- aan toezeggingen hebben wij mogen ontvangen. Hiermee kunnen we als kerkgemeenschap voldoen aan onze financiële verplichtingen, kan onze dominee zijn werk doen en zullen we de komende tijd diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het gebouw.

Binnen de commissie College van beheer heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden: Wobbe Bouma is afgetreden als voorzitter, onze dank voor jouw inzet! Bert de Feijter neemt het stokje over, Bert welkom in de commissie!

 

Namens College van Beheer, Karolien Tesselaar