Mededelingen vanuit het college van beheer

Wij hebben vanaf nu een andere bank, nl. de Rabo-bank. Het  nr. is: NL84RABO0386568375  Zo hebben en de Kerk en de Zending en Diaconie  dezelfde bank. Wilt u hiermee rekening houden met betalingen?!

We hebben ook een nieuwe penningmeester; Meta Westenbrink heeft de taak van Henk Boeve overgenomen. Henk blijft nog tot het eind van het seizoen in ons college om Meta in te werken.

De sleutel van de kerk heeft: Stien, de koster, Leendert Tuinhof, Henk Boeve en de dominee.

De envelopjes voor de dankdagcollecte heeft u inmiddels in de bus gekregen. U kunt ze in de kerk in de daarvoor bestemde bus/doos deponeren. De collegeleden weten dan bij wie ze nog langs de deuren moeten.

De leden van het college zijn:

Wobbe Bouma als voorzitter, tevens kerkenraadslid

Joke Verhage  als secretaresse

Meta Westenbrink  als penningmeester

Einte Elsinga als administrateur

Leendert Tuinhof, Hans de Vries en Henk Boeve als algemeen lid.

Joke Verhage