Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Ook wij vragen dit jaar weer aan onze leden om gul te geven voor onze eigen kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

In deze periode krijgt u een envelop met een formulier waarop u uw bijdrage voor 2017 kunt invullen. Dit jaar kunt u de envelop met het ingevulde formulier in de kerk inleveren. Daarvoor staat er tijdens de campagneperiode een bus in de kerk. De niet ingeleverde enveloppen worden door de collegeleden opgehaald.

Het tweede formulier, dat u aantreft in de envelop, is voor uw eigen administratie en kunt u behouden.

Wij vertrouwen ook dit jaar weer op uw bijdrage.

 

College van Beheer