Commissie van beheer

Zoals de meeste mensen wel weten zijn wij als commissie verantwoordelijk voor het beheer van ons kerkgebouw, dan hebben we het over onderhoud en de gehele aankleding van de Schakel.

Klein onderhoud vindt voortdurend plaats (lampen vervangen, internet kabels aanleggen, nieuwe koelkast, nieuwe koffie kopjes enz.).

Groot onderhoud wordt nog wel eens vooruit geschoven (nieuwe kozijnen met voorzetramen aan de voorkant, vernieuwing van het platte dak van de hal en zalen, vernieuwing van meubilair en aankleding van de hal). Dit vooruit schuiven heeft te maken met de financiële middelen waarover wij beschikken. Wij worden geacht als kerk om een sluitende begroting aan te leveren bij het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, vandaar dat deze zaken als groot onderhoud langer op zich laten wachten (helaas).

Het zal u niet ontgaan zijn dat ook onze kerkgang terugloopt wat in de toekomst gevolgen zal hebben voor de beschikbare financiële middelen.

Gelukkig is er nog een spaarpot, die helaas ieder jaar wel slinkt i.v.m. tekorten op de jaarrekening.

Als wij deze spaarpot gebruiken voor groot onderhoud, zal dat onherroepelijk problemen geven om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Op de maandelijkse agenda van het college staat een puntje VEILING. Wij zijn voornemens om een grote dorpsveiling te gaan organiseren om op deze manier geld in te zamelen voor het groot onderhoud. Wij horen graag uw mening hierover! Wij vinden als college het kerkgebouw onmisbaar in het dorp. Geen trouwdiensten, geen doopdiensten, geen rouwdiensten, geen erediensten, geen zin in diensten, we moeten er niet aan denken!

Daarom hebben wij als college ook een verandering aangebracht, wat niet door iedereen als positief wordt ervaren.

Voorheen was het zo dat bij een uitvaart de kosten door de kerk betaald werden, als het om een “voldoende” betalend gemeentelid ging. Hier wringt al direct de schoen, waar trek je de grens als je ziet dat er leden zijn die 50 euro betalen en andere leden 2000 euro. Aangezien ik niet in iemands portemonnee kan kijken, kan ik niet zien wat voldoende of onvoldoende is. Dan kan ik daar ook geen beslissing over nemen.

Als commissie van beheer hebben we daarom de volgende beslissing genomen:

Als u lid bent van onze gemeente vragen wij u om een vrijwillige bijdrage al naar gelang u kunt missen of wilt missen.

Met deze bijdrage helpt u de kerk, zowel als gemeenschap als gebouw, overeind te houden.

Wat krijgt u daarvoor terug:

  1. Iedere zondag een ere dienst
  2. Winteractiviteiten
  3. Ondersteuning bij moeilijkheden
  4. Bezoekjes (pastoraal werk)
  5. Sociale contacten
  6. Doordeweeks mogelijkheid tot bezoek bij onze predikant in de kerk
  7. Geloofsbeleving en netwerk ( voor de kinderen provider)
  8. En nog veel meer…….. achter de schermen gebeurt er nog van alles.

In het geval van een extra dienst in de vorm van een uitvaart of bruiloft gaan de gemaakte kosten naar de betreffende persoon of familie.

Dus lid of geen lid, daar maken wij geen onderscheid meer in. Dit heeft natuurlijk ook alles te maken met onze financiële situatie. Wij als college vragen uw begrip hiervoor.

Dankdag

Op woensdag 6 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid, zeker als agrarische gemeenschap een dag om dankbaar te zijn voor het voedsel dat wij mogen produceren. Als kerkgemeenschap gaat dit gepaard met een vrijwillige bijdrage aan de kerk. Velen van jullie hebben hiervoor vorig jaar een automatische machtiging getekend. Deze zal in november geïnd worden, bij een aantal mensen brengen wij de brief met envelop voor de dankdag langs. Wij willen u vriendelijk vragen deze te vullen en klaar te leggen wanneer wij als commissie deze envelop weer komen halen/of om de enveloppen mee te brengen naar de kerk. Hartelijk dank alvast daarvoor.

Met vriendelijke groet, Commissie van beheer

Kerkrentmeester Bert de Feijter