College van Beheer

HET BEAMTEAM

Al een flink aantal jaren maken wij in de kerk gebruik van de beamer, maar hoe werkt dat eigenlijk? Weet u wel wie er in het beamteam zitten en wat zij doen?

 Het team bestaat uit Cornelia – Jan – Kenneth – en Bert. 

Elke kerkdienst moet worden voorbereid. Er is contact met de dominee: hoe ziet de liturgie eruit, welke liederen worden gezongen, wat zijn de schriftlezingen en soms heeft een predikant ook een afbeelding om te laten zien. Dit alles moet worden voorbereid en “klaargezet” op de computer.  Soms moeten de liederen worden uitgetypt.

Dan, op de zondag zelf, moet op het juiste moment het te zingen lied tevoorschijn komen op het scherm en evenzo de schriftlezing, zodat de gemeente kan meezingen en meelezen. Als de beamer het niet doet, dan moeten we snel naar het liedboek grijpen (wat sommige mensen misschien altijd wel doen) En wat is het lastig als de schriftlezing afwijkt van wat de voorganger leest!

 We zijn al zo gewend aan dit nieuwe medium, dat we haast vergeten hoeveel werk het kost om 1 kerkdienst voor te bereiden, vaak wel zo’n 2 uur en dan ook nog in de dienst zelf achter de computer zitten en in de gaten houden welke zinnen de gemeente zingt, om dan op tijd de volgende zin te laten zien! Ze regelen ook het geluid van de microfoon van de predikant!

We weten dat de kerk heel veel vrijwilligers heeft die ook veel werk verzetten, maar het beamteam is vaak achter de schermen bezig en daarom willen we ze, toch even in het zonnetje zetten!

Cornelia, Jan, Kenneth en Bert (en jullie hulpen!) bedankt voor jullie beamteamwerk!!

 Misschien zijn er nog enthousiastelingen die handig zijn op de computer, die dit team willen versterken?!! Welkom!!

Namens het college, Joke Verhage